Den Galaktiska Ljusfederation via Inger Noren, 14 mars, 2022

Galaktiska Federationen

Slöjorna försvinner alltmer av den tredimensionella verkligheten och en ny klar, ren och återställd verklighet för planeten Gaia har börjat.

Det är i gryningstiden som detta händer och allt fler människor har börjat se och känna förändringen som kommer successivt för att förändra allt till en fantastisk framtid.

Allt fler människor vaknar för att upptäcka vilken egendomlig agenda de styrande har i sitt agerande mot folket. Det ska dock påpekas att allt inte är som det verkar. Mycket kommer att avslöjas om orsakernas verkan i kriget bland annat och chocken blir stor när allt ställs på ända och det visar sig vara tvärt emot vad alla har trott.

Empatin är stor för folk som flyr för sina liv och många länder ger gärna det skydd och den hjälp som behövs för dessa människor. Kärleken och medkänslan är stor och som visar att viljan finns för en önskan om fred för hela befolkningen. Fortfarande är det dock en mycket blandad energi bland befolkningen med känslor av medkänsla och avsky som behöver balanseras. Detta händer inte förrän sanningarna kommer fram om vad folket har varit utsatta för.

Detta kommer att ske under detta år och som även visar skillnaden mellan människornas medvetenhet för sitt fortsatta varande. De flesta människor fortsätter att leva i de tredje och fjärde dimensionerna och ett litet antal människor av hela befolkningen går till den femte dimensionen. Det hade varit önskvärt att så många som möjligt hade kunnat följa med i denna första uppstigning men alla kommer så småningom att leva i den femte dimensionen i en annan värld.

Det våras för mänskligheten och kärleken spirar alltmer i denna gryning. Välsignelsen är stor och även kärleken för mänskligheten.

Galaktiska Federationen

Med stor tacksamhet i ljus, kärlek och sanning. JAG ÄR

Du gillar kanske också...