Mästaren i Kristallriket via Carina, 19 september, 2021

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden,
Genom att ni tillåter er själva att ge upp allt som ni tidigare trott på och bara är stilla i er egen energi kommer ni att passera de kommande månaderna utan svårigheter.
Ni går in i en avgörande energimässig tid för jorden då allt nu ska flyttas om till mera kärlek.
Visa omvärlden att ni står kvar i kärlek och ljus även om er fysiska värld förändras. Er fysiska värld är en projektion av er och Gaias inre värld och den måste förändras när Gaias och ert eget ljus blir högre i sin frekvens. Minns ni? Ni kan inte behålla er gamla fysiska värld när ni stiger upp men det innebär inte att den kommer att försvinna, bara förändras.
När er och Gaias kärlek blir starkare inom er själva kan inte er fysiska värld fortsätta att vara separerad och byggd på egots normer och värderingar längre. Er fysiska värld flyttas om till det bättre för att komma i harmoni med ert nya kärleksfulla ni. För en hel del av er kommer förändringarna inte bli särskilt stora då ni redan frekvenshöjt er mycket och er fysiska värld med den. Minns att alla förändringar som kommer att ske i världen är till mera kärlek – ingen anledning till oro alltså!
Minns att alla ni som kommit hit och läser dessa meddelanden har som uppgift att stabilisera energierna genom att vara de som ni i sanningen är, i kärlek, i stillsamhet och i ödmjukhet inför det som nu ska ske. Ni vet sanningen om det som nu händer och kan stilla alla omkring er då ni vet att allt kommer att bli mycket bra när omflyttningen i er fysiska värld är klar.
Ni är varelserna som kommit hit från ljuset och ni ska nu minnas en gång för alla vilka fantastiska varelser ni är utan ifrågasättande från mörkrets konstruerade regler, ramar och mönster som gjort er fel fast ni i sanning alltid varit rätt. Genom att vara i stillhet och i kärlek kommer ni göra andra lugna och få dem att följa ert exempel.
Många kommer att bli upprörda när energiflödena stiger i frekvens och mörkret tvingas dra sig tillbaka. Visa bara att ni är lugna och fast förankrade i kärlek så kommer ert lugn sprida sig vidare.
Vi vill att ni drar er till minnes. Ljuset stiger och mörkret, som många känner till som det ”normala”, tvingas backa tillbaka och världen kommer att förändras.
Ni är de sanna föregångarna, ni är de som vet med varje cell i er kropp, att ljuset är det enda som är verkligt och som till slut ska vara det som existerar på den jord som ni nu lever på. Medvetandet på jorden kommer att skifta frekvens och det som många trott varit viktigt kommer plötsligt vara ovidkommande och oviktigt.
Om ni blundar och fokuserar på jorden en stund kan ni se och känna i ert inre att ljuset börjat bubbla upp från jordens inre. Ni kan se det som fontäner av ljus som fyllda av glädje bubblar upp runt omkring er. Det är Gaia som höjer sin energi! Hon kommer nu snabbt stiga i frekvens och tvinga det som inte är av ljuset att dra sig undan, backa tillbaka till där det kom ifrån. Känn glädjen och gör er beredda älskade ljusbarn. Det här är tiden som ni väntat så innerligt på och nu är den här.
Den episod som nu kommer att utspelas på jorden kan upplevas från ert nya högfrekventa jag eller från ert gamla, mer lågfrekventa ni. Vi ber er minnas att det är från ert nya högre jag som ni ska se och uppleva det som händer. Genom denna nivå av medvetenhet kommer ni se sanningen om det som händer. Ni kommer att minnas vad ni kom hit för och ni kommer att le av glädje när ni ser de gamla energierna lämna det som varit er fysiska verklighet.
Vi vet att många är rädda för det som komma skall men vi ber att få tona ner all den skrämsel som spridits i era olika kanaler kring episoden. Var lugna och ha tillit. Ni kommer inte att drabbas av något som får er att inte överleva. Att justera frekvenserna från lite kärlek till mycket kärlek – det är det som ska ske och det är inte farligt.
Öppna era hjärtan för det nya! Gläd er att få existera i denna tid av transformation till mera kärlek på jorden. Ni kommer att få mer trygghet i era liv och ni kommer att få mer glädje i era liv. Stå i ert vackra ljus och tillåt era liv att fyllas med kärlek.
Vi älskar er mer än ni kan förstå!

Du gillar kanske också...