En Mästare i Kristallriket kanaliserad av Carina Davidsson, 24 oktober 2020

 

En Mästare i Kristallriket kanaliserad av Carina Davidsson, 24 oktober 2020

 

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Likt en tonartshöjning tar ni nu sats för att höja era energier ytterligare en gång i denna tid av förändring. Det finns de som slutat tro på att en bättre värld kommer ta form under er livstid och de som känner så behöver nu hjälp och stöd av er andra som orkar hålla lågan brinnande under dessa turbulenta tider.

Ni har alla en mycket vacker framtid att gå till mötes men de gamla energierna är inte färdigrensade ännu varför ni fortfarande känner er upprymda av sådant som inte tillhör er nya högre vibration och förkrossade av sådant som inte längre tillhör ert högre jag. Låt oss få påminna er om att när ni går in i den Nya Tiden är det viktigt att ni tillåter er själva att njuta av det som är högvibrerande i er värld och vända det som är lågvibrerande ryggen.

Som ett exempel vill vi återigen ta upp det här med er föda. Ni har alla ett mänskligt förflutet som lågvibrerande varelse på jorden. Det vill säga era mänskliga kroppar har genetiskt sitt ursprung i djuriska, mycket lågvibrerande energitider då livet gick ut på att jaga den föda som man behövde ha för att överleva. Dessa förhållanden var mycket enkelspåriga då ni helt enkelt fick lov att äta det som gick att få tag på när det gick att få tag på det. Ni ägnade hela er vakna tid åt att jaga efter mat, speciellt om ni var en man. Ni saknade såklart all form av dagens köksutrustning och hade i bästa fall tillgång till att göra upp eld för att tillreda det köttstycke ni lyckats få tag i.

På den tiden var mat av det här slaget fullkomligt nödvändig för era dåtida kroppars överlevnad. Det var knappast så att ni åt kött varje dag utan fick hålla tillgodo när jaktlyckan varit god, kanske en gång i veckan. Köttets långsamma nedbrytning i kroppen fyllde en viktig funktion då ni kunde utvinna näring ur köttet ni år i flera dagar innan det lämnade er kropp.

Tiderna är nu helt annorlunda. Ni som läser det här lever alla i länder där ni har ett stort överflöd av mat. Ni behöver inte längre tänka på att äta den tunga mat som måste ligga kvar i era kroppar i dagar. Evolutionen har gjort att era kroppar anpassats sig till den nya tiden där mat finns i överflöd varför den nu hellre vill bli påfyllt med mat som passerar den snabbt och enkelt. Man kan säga att det handlar om kemi och fysik, era kroppar har utvecklats och för att ni ska hålla dem friska och hälsosamma kan ni inte stoppa kött i dem varje dag utan behöver äta mat som har en snabbare energi och som passerar er kropp snabbare.

Det finns en annan aspekt av det här med er föda också. Alla ni som är medvetna om era energier har utvecklat en ljuskropp som nu vibrerar mycket fort. För att denna ljuskropp ska kunna bli en del av ert dagliga liv på jorden behöver ni höja vibrationerna i er kropp så att era sinnen och känslor kan uppfatta den information och vetskap som sitter lagrad i er ljuskropp.

All form av frukt, bär och grönsaker kommer ursprungligen från ett litet frö som någon planterat i marken och som jord, vatten, sol och luft sett till att nära så att fröet har växt till en grönsak, en buske eller ett träd som sen bär frukt. All mat som vuxit fram på detta sätt är mycket högfrekvent energimässigt och påverkar er fysiska kropp mycket gynnsamt när ni äter dem. Ju mer frukt och grönt ni äter ju högre energi får ni i er och ju högre energi ni får i er ju lättare har ni att uppfatta det som finns i er ljuskropp, d v s er vägledning och sanning.

Den energi som ni får i er när ni äter djur som levt i fångenskap och som sannolikt inte mått så bra under sitt liv här på jorden påverkar era egna energier när ni äter dem. Att äta delar av en kropp från en annan tidigare levande varelser påverkar er egen kropps energi på samma vis som ni kan bli påverkade av andra människors energier när de mår dåligt och ni umgås med dem.

I er värld står maten för mycket livsglädje då ni varit inprogrammerade i era gener att mat är en bristvara och att ni känner lättnad och glädje när ni äntligen får äta den. Ni har i brist på riktig glädje, mycket uppfinningsrikt, hittat sätt att stimulera era sinnen för att hitta stimulans och glädje i den tredje dimensionens medvetande. Processad, genmanipulerad mat med oändliga smaksättningar och sammansättningar har triggat ert belöningssystem och ni har känt en trygghet i er själva när ni varit mätta. Vi ber er reflektera över detta då ni sannolikt lever på ett sätt så att ni kan vara mätt hela tiden om ni vill och sannolikt lever ni dagligen tämligen trygga och därmed kan släppa den oro som ni vill stilla genom mat.

Den glädje ni upplever när ni äter i den Nya Tiden kommer ifrån vetskapen att ni vet att ni äter mat som är för ert eget bästa på riktigt. Ni känner glädje när ni vet att ni fyller er kropp med högvibrerande föda som får er kropp att bli stark och pigg samtidigt som er kropp kan kommunicera med er ljuskropp och få den information som ni behöver för att komma vidare med era nya liv.

Ägna tid åt att reflektera över dessa sanningar. Vi önskar att ni ska må bra och få tillgång till er egen information i er ljuskropp. Därför föreslår vi att ni inleder denna omläggning med att fylla på istället för att ta bort. Fyll på ert liv med grönsaker, frukt och bär innan ni successivt tar bort sådant som har låg vibration. Låt processen ta den tid som krävs för att ni ska känna, förstå och gå i land med denna omläggning.

Vi älskar er alla och när ni höjer era vibrationer i era kroppar kommer ert liv att förändras till det bättre, vi lovar. Vi finns här för er, vi är era följeslagare på er resa.

 

You may also like...