Mandura via Kerstin Sisilla, 30 september 2021

Mandura 30 september 2021
Älskade Bröder och Systrar. Jag är er gamle vän Mandura, tillika överstepräst i Atlantis. Historien om Atlantis är ingen saga utan en viktig Sanning. Paradiset på jordens yta som övergick till en ego-styrd upptäcktsfärd.
Nu kära ni, nu i denna tid som är nu möts vi åter. Den Nya Tiden är här, tiden då ni tappra och modiga själar har samlat oerhörda mängder av visdom till Den Ende / Källan / Skaparen.
Vi, Lemurens överstepräst Adama och jag Mandura, väntar på er. Vi befinner oss i en annan dimension. Vi har gjort resan från den 4:e till den 5:e dimensionen och vi hjälper och stödjer er nu från Gaias inre värld, Agartha. Eftersom även vi har gjort den inre resan som ni gör nu, så vet vi vad ni går igenom.
Vi beundrar ert mod och inte minst ert tålamod. Många är ni som väntat ”i kulisserna” på denna återgång till en värld i balans, en värld i Kärlek. Det nya Paradiset som ni skapar själva.
Passa på att manifestera nu, det går lätt i denna stund, kommunikationerna med Universum, kommunikationen med Skaparen är vidöppen nu. Ni vet så väl – det ni tänker på får ni mer av. Visualisera, manifestera i tanke och ord.
Var i avskildhet, gå in i er själva. Ni vet allaredan att där – och endast där – finner ni Sanningen. Glöm det yttre skådespelet!
Ögon, öron och mun kan ni gott stänga igen för en tid för att lättare uppnå den fullständiga kontakten med er själva, med ert Högre Jag. I ert själv, i er essens har ni ALLT.
Gå in över tröskeln till den Gudomliga Jag Är.
Älska dig själv – älska dina medmänniskor. Ni är alla komna ur samma Källa. Ni är alla lika nära Gud.
Vi följer er i varje stund.
Er Mandura

Du gillar kanske också...