Mästaren i Kristallriket via Carina, 27 augusti, 2022

Älskade Ljusvarelser,
Ni och Gaia ökar hastigt i ljusfrekvens! Era energier har högre och större potential till ett liv i ljuset än någonsin och ni längtar efter att få lämna det gamla och gå in i det nya för gott.
Ni har fortfarande era djupa dippar och ni frågar oss varför?
Ni har öppnat upp nya aspekter av ert eget ljus och då ljuset inom er expanderar i ert medvetande får ni möjlighet att se ert eget mörker på ett djupare och mera intensivt sätt än någonsin. Ni har alla er egen individuella väg att ta er tillbaka till kärnan i er själva och på vägen dit måste ni passera det som ni en gång skapat som människa på jorden, som kollektiv på jorden i alla inkarnationer.
Det kan te sig märkligt att ni, trots er enorma Ljusvarelse, inte kan ta er igenom ert eget mörker utan att det gör ont i ert inre och er fysiska kropp men minns att detta mörker suttit djupt förankrat i alla era fysiska och mentala delar i eoner av tid och att det är en större förändringsprocess på alla era nivåer än ni i nuläget kan förstå. Tankar, känslor och celler i er kropp programmeras om i en högteknologisk energiprocess och när den är gjord är ert jobb att transformera om ert fysiska jag och liv på jorden.
De av er som kommit till jorden på en tillfällig hjälpinsats har heller inte enkelt när detta mörker ska processas på jorden. Ni har gått in i era jordliga släkters karman för att en gång för alla hela och rensa upp i det som haft sin gång från en generation till nästa i långa tider. Enda sättet att göra detta är att låta mörkret gå igenom er själva så att ni kan transformera det till ljus.
Ni som valt att komma hit från högre dimensioner, som frön från stjärnorna, har valt att hjälpa andra i denna uppstigningens tid. Ni har inget eget gammalt mörker men har haft en besvärlig inkarnation då ni haft svårt att passa in och förstå livet och människan på jorden.
Ge er själva mycket kärlek för att visa andra vägen in i en helt ny värld där allt är förändrat till det bättre för Gaia och människan. Ni har ljuset och kärleken till er själva mycket nära och ingen kan älska så som ni då ert hjärta är mycket öppet och starkt förankrat i källan an ljus.
Ni är alla mästarna som minns, ni är kärleken i den mest rena form som finns att tillgå på jorden just nu. Ni har valt att släppa taget om den gamla jorden först då ert inre ljus vägleder er kraftfullt i den riktningen nu. Ni har inga sentimentala minnen från den gamla tiden, ni har inget som håller er kvar då längtan nu är mycket stark att släppa och gå in i det nya.
Att transformera mörker till ljus är att gå in i den Nya tiden. Allt är energi och ljus är kärlek så älska er själva allt ni förmår. Det är kraftfull transformation i dess vackraste och enklaste form.
Vi älskar er mer än ni kan förstå. Tack!

Du gillar kanske också...