Mästaren i Kristallriket, kanaliserad av Carina, 27 juni 2021.

 

Mästaren i Kristallriket, kanaliserad av Carina, 27 juni 2021.

 

Kära Ljusarbetare, kära människor på jorden,

Kraftfulla energiuppdateringar har gjort att många av er har släppt taget om ert mänskliga jag för en tid. Ni har distanserat er från livet på jorden vilket gjort att ni känt att ni tappat bort ert mänskliga jag, slutat vara den som ni en gång var och slutat tro på er själva som mänsklig varelse.

Att öppna sig för mera ljus och integrera de koder som sänds ner till er är viktigt och nödvändigt för uppstigningen på jorden men nu är det viktigt att ni tar er tillbaka till ert mänskliga jag och hjälper de nya ljuset och koderna att tränga in i er och sen ”stänger dörren bakom er” för en tid. Med det menar vi inte att ni helt ska släppa taget om ert liv i de högre dimensionerna utan att var sak ska få sin bestämda tid under er vakna dag. På morgonen öppnar ni upp, renar ert jag, söker svar på frågor etc. Tackar för er och återvänd till ert mänskliga jag med hela ert medvetande genom att stänga er kanal och vända ert fokus mot hjärtat.

Det är i hjärtat ni finner era svar under era dagliga liv. Det är där ni känner in vad som är rätt och fel för er själva i den dimension som ni är med ert mänskliga jag. För dem av er som på grund av ert uppdrag, ständigt varit uppkopplade till högre dimensioner har livet på jorden varit komplext då ni inte kunnat särskilja liven och relationerna i de olika dimensionerna från varandra. Livet och relationerna har stundtals tett sig mycket röriga och ni har längtat hem. Tiden för total uppkoppling är nu över och ni ska ägna er åt att SKAPA ett liv här på jorden som bygger på nya energier, nya tankar och idéer. För en del av er känns uppdraget tungt och en känsla av separationsångest kan infinna sig i er men förstå att ni inte alls kommer att vara separerade på riktigt utan att ni genom de nya energierna tar med hela ert universum in i den nya tiden och att det nu ska byggas upp på jorden, åtminstone till viss del. Vi står vid er sida och vi finns med er och når er genom ert hjärta om vi behöver. Öppna upp er en gång varje dag och kommunicera med ert eget hemma-team för att skapa en plan för dagen och reda ut frågor som uppstått.

Ni som läser dessa meddelanden har kommit hit från många olika platser i Universum. Ni har olika gåvor och olika energimässiga förutsättningar. Era andliga vägar delar på sig nu när ni träder in i högre energier på jorden. Ni släppts fria för första gången och ska nu börja gå er egen väg för att nå de mål ni satt upp för ert liv här på jorden. Tänk er att alla ni som kommit hit från de högre dimensionerna varit sammankopplade i ett knippe ballonger som hållits samman av en osynlig hand i en ”ballongbukett”. Handen har varsamt fört er genom de lägre dimensionerna till den punkt där ni nu är och har nu öppnats upp så att ni som fria själar från olika planeter och stjärnsystem kan stiga upp genom jordens energiuppstigning på det sätt som ni själva önskar och har planerat.

En del av er har valt att stanna kvar i den tredje dimensionen under ytterligare en tid då ni vill förkovra er i varför de mörka energierna hamnat i den obalans de hamnat i och vad det inneburit för människan och dess liv på jorden. Ni är forskare på jorden som kommit hit för att ta lärdom om ett system som bara kan utvecklas och studeras i de lägre dimensionera. Ni samarbetar och rapporterar hela tiden era upptäckter till era kollegor i de högre dimensionerna och fyller på den viktiga kunskapsbank som finns i de högre dimensionerna. Många av er går också öppet ut på ert internet och berättar om era upptäckter för andra ljusvarelser som är intresserade av att veta och förstå.

Så finns det mängder av ljusarbetare, ljuskrigare, som nu valt att stå på barrikaderna och upplysa den sovande människan om hur hon programmerats av mörka system på jorden under lång tid och att det nu är dags att vakna upp. Dessa själar har kommit hit med en modig och rebellisk energi och har full uppbackning av kollegorna i de högre dimensionerna då deras uppdrag hela tiden balanseras på en smal lina där processen framåt måste pareras med mängden ny information som den sovande människan klarar av att ta in. Ni gör en stor insats och vi vet att ordet ”vänta” är en stor prövning för er då er egen kraft är så starkt drivande framåt. Fortsätt med ert viktiga arbete! Ni river ner de gamla strukturerna och banar väg för uppvaknande och tillit till de nya som redan finns på plats. Ert arbete är ibland riskfyllt för er själva och vi hjälper er med kraftfulla ljus-skydd och uppbackning från de skepp som är närmast jorden.

Ni som har en stark koppling till de Kristallina rikena har ofta en mer tystlåten och tillbakadragen uppgift i den här uppstigningen. Det är ni som oftast önskar att ni kunde återvända hem till de högre dimensionerna då er känslighet gör att ni har mycket svårt att orka med de hemskheter som pågår i lägre energidimensioner. Ni är mycket fredliga i er natur och har ibland svårt att förstå det arbete som andra andliga grupper har som uppdrag att utföra på jorden.

Många av er har sällan eller aldrig stängt ner er kanal utan har alltid varit i direktkontakt med ljuset i de högre rikena. Ni har varit livrädda att släppa taget och ni har hela tiden längtat hem. Men nu är ni redo! Nu är tiden inne för er att visa omgivningen att ni är här på jorden som en egen varelse, med en egen vilja och en egen kraft att handla och göra val. Man skulle kunna säga att ni har stått i ”stand by läge” fram till nu. Er tid är nu inne att känna in er själva som människa och börja göra nya val i handling utan att för den skull göra någon större ”affär” av dem. Många av er har varit kuvade, tysta och timida inkarnerade varelser som har varit mycket känsliga och illa berörda av systemet på jorden och som skrämts till tystnad och lydnad genom olika religiösa tillhörigheter i tidigare inkarnationer. För många av er har livet på jorden känts hopplöst och omöjligt då ni hela tiden, utan att kunna värja er, utnyttjats av dem som kunnat spelreglerna i det lågvibrerande system som fortfarande råder på jorden men som nu är möjligt att lämna helt. Ni har sällan haft ett svårt liv ”på ytan” då ni uppträtt mycket följsamt och lojalt mot de starka härskarna i systemet men på insidan av er själva har ni lidit och mått mycket dåligt.

Till dem av er som känner igen er i den sista beskrivningen önskar vi säga, din tid har kommit nu! Känn in de nya energierna och låt dem stärka upp dig. Du tillhör dem som har en direktkanal till de allra högsta energierna så låt dem få komma till dig i ditt liv som skapare. Öppna upp din kanal varje morgon, ta emot, rena, rensa och kommunicera med ditt team. Stäng sedan ner din kanal och vänd ditt fokus mot ditt hjärta och mänskliga jag. Om det blir för jobbigt att vara stängd hela dagen, gör ett medvetet val och öppna upp en stund mitt på dagen och på kvällen och stäng sedan ner igen och var i det ljus du tagit in. Det är viktigt att du anstränger dig att ha ögonen öppna hela dagen och inte väljer att blunda och därmed logga ut från den här världen. En reträttväg som du tidigare haft för att orka igenom dina dagar på jorden. Din skaparkraft är mycket kraftfull i den nya tiden och din känslighet kommer äntligen att vara till stor glädje för dig då de nya energierna kommer att vara mycket lätt för dig att fånga upp, tolka och använda i ditt skapande. Förstå att du inte längre är fången i ett system som gjort dig mycket illa och att du nu är fri att skapa det liv du så länge önskat, ett liv i kärlek, fridfullhet och fyllt med högvibrerande energifrekvenser.

Din uppgift är nu att upptäcka att du inte längre sitter fast. Din uppgift är att som den fria varelse du är resa dig upp och lämna de system som hållit dig fast. Du är inte längre fången och de som gett sken av att vara dina härskande förmyndare har inte längre någon makt att kontrollera dig. Du kommer, genom dina tysta, kärleksfulla val för dig själv att skapa stor oreda i de mörka leden. Du kommer tyst och enkelt att tvinga alla i det mörka systemet att ta ansvar för sig själva i stället för att härska över andra. Du har varit den som jobbat i det tysta, du har varit den som tagit ansvar för andra och gjort stora insatser utan att någonsin bli uppmärksammad eller uppskattad för det. I de mörka systemen har du tagits för givet och ingen tror att du någonsin kommer att ha kraften att skapa något eget utan räknas in som en stöttepelare för andra. Vi ler och säger, res dig upp och skapa det liv du önskar! Av kärlek till dig själv ska du nu göra val som är rätt för dig. Du ska trampa på dina stigar och gå de vägar som ditt hjärta vill att du ska gå. Genom att göra det kommer du först att skapa oreda i de gamla systemen och när oredan har lagt sig kommer du att skapa ljus i var människas liv då de ser dig som en förebild för kärleksfullt skapande.

Vi önskar med detta långa meddelande påminna er att ni alla har mycket unika roller i den här uppstigningen. För en del handlar det om att vara högljudda, synas, höras och skapa debatt om vad som är sant och falskt i det gamla systemet. För en del andra av er handlar det om att snabbast möjligt lämna det gamla systemet och träda in i skapandet av ett helt nytt liv, byggt på självkärlek, på den nya jorden. Fortsätt samarbeta med varandra genom att respektera varandras arbetsuppgifter! Fall inte in i de mörkas försök att skapa motsättningar inom de andliga grupperna när ni nu delar upp er och går olika vägar. Minns att alla vägar bär till uppstigning, respektera och högakta varandra för den spetskompetens ni kommit hit för att serva världen med. Se den nya jorden som ett byggprojekt. Inget hus kan byggas av bara snickare, bara elektriker eller bara rörmokare, arkitekter, markarbetare osv. Alla behövs för ett lyckat bygge och står det ett gammalt fallfärdigt hus på tomten där det nya ska byggas måste rivningspersonal kallas in för att slå sönder det gamla, montera ner det och städa upp innan det nya kan sättas upp. Älska varandra för era unika insatser och ni kommer att få en angenäm resa framöver.

Vi är fulla av beundran för er och vi älskar er innerligt!

You may also like...