Mästaren i Kristallriket via Carina, 27 mars, 2022

Älskade Ljusvarelser, älskade människor på jorden,
Öppna upp era hjärtan för den inre visdom som ni har med er in i den här inkarnationen och som hjälper er att hitta rätt i den känslostorm som nu blåser på jorden.
Älskade Ljusvarelser, ni är alla så redo i ert inre för den stora utrensning av gamla mönster, karman och snedvridna uppfattningar om vad som gör er lyckliga.
Ni är långt ifrån överraskade över det som händer nu. I era högre delar har ni väntat och nu klappar ni händerna av glädje över den uppstigning som sker.
Ni ÄR av ljuset och er inkarnation handlar till stor del om att hjälpa den ursprungliga människan att åter knyta an till sig själva i sitt hjärta efter en lång tid i separation.
Ni har inkarnerat på jorden och valt att uppleva den lågvibrerande energi som styrt och kontrollerat människan under många livstider. Ni har valt att uppleva glädjen som KONSTRUERATS av människan i separerat läge. En glädje som nu kan vara MYCKET svår att släppa taget om då det är den enda glädje som finns ”på riktigt” i människans uppfattning i den den fysiska inkarnationen.
Öppna upp er för den verkliga glädjen i era hjärtan och be om hjälp att se den konstruerade glädjen som skapats med hjälp av rafflande reklaminslag på tv och ögonblicksbilder tagna av era influensers på sociala kanaler.
De mänskliga BEGÄR som skapas genom dessa gör er vilsna och gör att ni tappar riktningen som leder er tillbaka mot ljuset i er själ. Fundera en stund över vad ni skulle vilja ha i ert liv om media på tv, dator och telefon inte fanns. Ni matas hela dygnen med ”konstruerad lycka” vilket leder er längre och längre ifrån era egna VERKLIGA liv. Vart leder dessa vägar EGENTLIGEN tror ni?
De känslor som nu blossar upp på jorden är alla skapade ur RÄDSLA OCH BEGÄR. Med all respekt för era mänskliga upplevelser ber vi att få uppmärksamma er på att RÄDSLAN är mycket lätt för er att vilja rensa ut och lämna men att era BEGÄR är mycket utmanande för er att vilja lämna då de hänger samman med de tredimensionella drömmar om FRAMTIDEN som ni skapat i era sinnen för att orka vidare i den tunga dimensionen där ERT NU INTE ÄR ERT FOKUS. Ni minns inte verklig högfrekvent lycka i nuet ännu och det gör er vilja att släppa taget om den låtsas-lycka som skapats av lågvibrerande energier på jorden mycket liten.
Begär och SJÄLVFÖRVERKLIGANDE är två helt skilda känslor som är viktiga att skilja på. Tillåt er själva att KÄNNA allt som ni känner i era sinnen och kroppar. Ni kommer att renas och rensas från lågvibrerande energier nu och en ny klarare LYCKA I NUET kommer att bli er verklighet.
Tillåt er att reflektera över era drömmar om framtiden och om vad dessa drömmar gör med ert NU. Självförverkligande drömmar, tankar och känslor gör er lugna och lyckliga i nuet då de kommer från er själ och finns inom räckhåll för ert fysiska skapande. Begär gör er stressade och ängsliga då de inte ligger på er högre väg. Ni kommer att leva vidare i er fysiska värld fylld med fina saker och sånt som ni vill ha på RIKTIGT i era liv.
När stormen blåst över går ni en underbar ny tid tillmötes med nya perspektiv och nya känslor.
Vi älskar er alla villkorslöst och vandrar varje steg med er när ni önskar.

Du gillar kanske också...