Master El Morya via Jahn J Kassl, 2 november, 2018

Master El Morya

Via Jahn J Kassl

2 november, 2018

”NI ÄR REDO FÖR SKÖRD”

Älskade Människor!

Detta är den oföränderliga sanningen – lyssna på nytt: ni är redo för skörd.

Jag är MASTER EL MORYA.

Men vad är det som ska skördas? Den verkliga frågan är: Vem? Det är ni som ska skördas till högre dimensioner av Varande! Och därför kommer var och en att uppstiga till en högre nivå av den tredje, fjärde eller femte dimensionen.

Lägg bilden eller fixeringen åt sidan att ”uppstigningen” alltid innebär uppstigningen till den 5. Dimensionen.

Det förekommer en aldrig sinande mängd av nivåer i varje dimension. Vad som spelar roll är att ni liv efter liv kvalificerar er själv för en högre nivå.

Detta betyder att det finns underbara Jordar i den 3:e dimensionen.

Jordar där balansen mellan människorna och naturen har återställts. Jordar utan krig, där vargar och får dricker ur samma källa.

Detsamma gäller för den 4:e dimensionens tidlösa nivå. På nivåer med lägre frekvens händer det ofta att mörka episoder bekämpas och bearbetas.

Högre nivåer erbjuder ren glädje och salighet. Den fullständiga gudomligheten hos en människa träder i kraft enbart utifrån den 5:e dimensionen. På den nivån kan enheten med Källan upplevas direkt av alla varelser och det förekommer inga fler karmiska relationer eller livsöden som behöver lösas upp. Endast en liten mängd människor kommer att uppstiga till denna nivå.

Så när vi talar om uppstigningen, blir det vettigt att utveckla en ordentlig förståelse för vad detta betyder. Det kommer att befria er från all ’uppstigningsstress”, för jag talar om för er:

Varje individ som leder ett sanningsenligt och rättfärdigt liv kommer att uppstiga och finna sig själv i en ljusare värld. Detta refererar till var och en av er, för nu infaller denna skördetid.

VI NÄRMAR OSS DEN ”KRITISKA MASSAN”

I andra hälften av detta meddelande tillkännager jag för er att den stora upplevelsen för uppvaknandet är nära förestående. Det beskriver händelsen för uppvaknandet hos människornas ”kritiska massa”.

Denna jord skapades av Gud i ett enda andetag och den kommer att återställas till harmoni av Gud, på ett endaste ögonblick. För att denna händelse ska kunna manifesteras och upplevas, krävs den ”kritiska massan” av uppvaknade människor. Och jag talar om för er: Vi närmar oss detta antal i snabb takt och med absolut gudomlig säkerhet, för ingen kan stoppa denna häpnadsväckande process!

För ert liv innebär detta att ni kallas till att fortsätta träna era andliga muskler. Det betyder att lägga all er energi på att ägna er åt ert eget uppvaknande.

Ni bjuds in till att inte längre slösa bort någon tid, utan att använda varenda minut och varje tillfälle till att fullända er. Ni gillar att räkna månader eller år. Räkna de timmar och minuter som ni spenderar med att vara aktiva eller hänge er åt tomgång.

UTVECKLA ER ANDLIGA APTIT

Utveckla en andlig aptit för Gud och för medvetenhet. Tänd upp hjärtat för Gud och gör allt för att komma närmare Gud.

Hur mycket längre borde Gud få vänta på er?

Ni säger: ”Jag måste arbeta. Jag måste ta hand om det ena och det andra! Jag har inte tid för Gud just nu.” Jag säger till er: Att tänka på det viset är ett sant slöseri med tiden.

Men känn er försäkrade om att Gud väntar på er så länge som ni vill, och tills ni kan lämna bakom er allt som är oviktigt och ni kan vända er till det som är nödvändigt.

Guds kärlek är nyckeln till er uppstigning. I synnerhet när ni har valt det hela och vill avsluta era färder på nivåerna av karma.

Jag bjuder in er att öka era ansträngningar för perfektion och medan ni gör det, tänk då inte i månader, utan i timmar. Då är ”händelsen för uppvaknandet” inte långt borta utan kommer riktigt nära inpå.

JORDEN LIGGER I GUDS FÖRSORG

Som avslutning kan jag försäkra er: Jorden och mänskligheten ligger i Guds försorg!

Och fastän det ofta för er förefaller att det är annorlunda – efter en kort period av oerhörda skiften, så kommer freden att återställas och det gudomliga kommer att råda.

I denna värld kommer att finnas stillhet och människorna blir på nytt mänskliga och denna Jord blir det paradis som den en gång var. Många av er kommer att leva för att få uppleva denna tid.

Säkerställ att ni förbereder er väl för det! Ni förbereder er väl genom att ni redan idag inser denna ljusa framtid i era hjärtan.

Allt ligger i Guds händer. Lägg nu även ert liv i hans händer!

Jag står vid er sida i varje ögonblick.

Jag älskar er.

MASTER EL MORYA

 

This is the message from the Light Reading on November 2nd, 2018 in Vienna. The message  of the Light Reading is communicated to and read by Jahn J Kassl in German language.

Channeled by Jahn J Kassl
English edition by crystalflow translations

Översättning: Aslög

 

 

You may also like...