Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert 10 december 2018

Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert 10 december 2018

Per Staffan 11 december 2018

Operation Disclosure: GCR/RV Intel Alert for December 10, 2018

(Ansvarsbegränsning: Nedan följer en översikt över den nuvarande situationen baserat på underrättelseläckor som erhållits från flera källor, vilka kanske eller kanske inte är korrekta. Andra bekräftade källor kan också ingå i denna översikt.)

En särskild händelse [DECLAS] kommer att inträffa som kommer att utlösa ett massöppnande av åtal.

Öppnandet av åtal kommer att leda till massarresteringar och militära tribunaler där massåtalen kommer att hållas.

Militärdomstolarna bestämmer vilka som ska tillbringa resten av sina liv på GITMO.

Denna händelse kommer att leda till att börsen kraschar och tvingar fram ett globalt finansiellt system ”omstart” (Quantum Financial System och Global Currency Reset).

Efter det att denna övergångsfas slutat, kommer avslöjanden sakta att börja sippra ut.

Den första avslöjandefasen kommer att vara upptäckten av antika ruiner under havet och i Antarktis.

Detta mjuka avslöjande kommer så småningom leda till avslöjande av hemliga rymdprogram och utomjordiskt liv.

GESARA kommer att tillkännages någon gång efter att det lämnats gott om tid för nytillkomna humanitärer (från RV) att hjälpa till att läka världen.

Källa Operation Disclosure

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...