Matthew via Susan Ward, 19 juli

Matthew

19 Juli 2015

Kanal: Susan Ward

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Många av era analytiker tror att den grekiska befolkningens rungande ”Nej” i den nyligen genomförda folkomröstningen satte landet på vägen till en oåterkallelig ekonomisk ruin.

Om man går långt tillbaka i tiden så fungerade byteshandel galant i samhällena, men de expanderade gränserna för handel krävde en annan form av utbyte och med införandet av mynt blev pengar den axel som er värld började använda sig av.

Föregångarna till de nuvarande Illuminaterna, och senare den gruppen i sig själv, kontrollerade det nya sättet genom att utforma beskattningen, bank- och utlåningssystemen och, allteftersom århundraden passerade, ”numrerade” bankkonton, aktiemarknaden, Federal Reserve systemet, internationella Valutafonden samt reglerande organ och kreditkort med ockerräntor.

Allt som de etablerade var särskilt utformat för att öka deras förmögenheter, skärpa den ekonomiska kontrollen över folken och öka sitt inflytande inom de nationella regeringarna.

Illuminati började som en sammanhållande grupp av likasinnade individer vars mål var världsherravälde. Allteftersom tiden gick växte deras egon och temperamenten flammade och så småningom växte två konkurrerande fraktioner fram som hade samma mål. Senare kom Rothschildfamiljen och deras anhängare, som arbetar från London och Vatikanen, upp med en plan för att konsolidera sin kontroll över hela Europa – EU, Europeiska centralbanken och eurovalutan.

Låt oss låna ert uttryck ”Hur fungerar detta för dig?”Det finns inget bandage som är tillräckligt stort för att lappa över den spricka som den grekiska omröstningen gjorde i det Rothschildska nätverket. Sprickan kommer att sprida sig som ett spindelnät över hela världen och i det kommer Rockefellers fraktion, med huvudkontor i Washington DC och på Wall Street, att falla.

Som om detta inte räcker för båda dessa fraktioner att ta itu med – och påven Francis godhet och visdom som fortsätter att störa deras planer – så finns nu ett avtal mellan förhandlarna från flera stora nationer och Irans ledare att deras länder inte kommer att driva utvecklingen av atomvapen.

Det är förstås ingen överraskning att den israeliske premiärministern Netanyahu, en topprankad Illuminati, fördömde avtalet, eller att Illuminati i USAs Kongress och medlemmar, vars valkampanjer finansierades av den gruppen, motsätter sig president Obamas ansträngningar för att få Kongressens godkännande. De vill invadera Iran och, tillsammans med övertagandet av det landets olja, skörda rikedomar som kommer från att producera krigsmaskiner.

Vibrationerna som sändes till Jorden för att intensifiera ljus, som ledde till dessa bakslag för Illuminaterna, kommer att fortsätta att öka då planeten fortsätter sin uppstigningskurs. Om vi kunde berätta för er när deras totala undergång kommer att bli så skulle vi med glädje göra detta, men aktiviteter i Jordens energifält av potential tyder på att deras oundvikliga frånfäller kommer i etapper, inte i ett enda svep.

De har fortfarande viss makt, visserligen krympande, men de har en gren inom CIA som utför deras ”black ops” tillsammans med andra underrättelsekällor. Med dessa arbetar också Mossad, högt rankade militärer inom vissa militärmakter, auktoriteter inom medians värld och vissa regeringar.

De har dessutom stora depåer av pengar för att kunna börja eller förvärra uppror, finansiera den islamiska staten IS och betala sina undersåtar för att hacka datorsystemen, övervaka gatans narkotikahandel, fylla er himmel med chemtrails, förneka föroreningar och vägra ge några bidrag till klimatförändringen eller sprida falsk information på Internet.

Medan några få inom Illuminaternas högre rank i båda fraktionerna talar med uppdragsgivarna i reformrörelser, så talar de hårdföra om att gå samman, och andra har övergett sitt snabbt sjunkande skepp, dött av naturliga orsaker eller av egen hand eller blivit arresterade. Ni skulle känna igen en del namn, men de flesta inte, och det är osannolikt att några av Illuminaterna kommer att identifieras som sådana i era vanliga nyhetsrapporter.

Omvälvningar kommer att fortsätta poppa upp när den gamla ljusa visavi mörka kampen för Jordens civilisation äntligen närmar sig sitt slut. Ni har väntat länge på att få se ljuset triumfera, som är förutbestämt, och ni kan nu välkomna den skakiga färden genom den sista fasen. Dock är det så att de flesta inom befolkningen inte vet något om den långa konflikten eller att allting läcker ut och vad som ligger i framtiden handlar om planetarisk och personlig uppstigning ut ur årtusenden av mörk trädom.

Många människor är rädda eller arga, och med varje ny skakning kommer andra att få samma reaktion. Ditt lugn, men ändå upprymdhet, kan få din förklaring att muntra upp individer som är mottagliga för det så att de får en mer optimistisk syn på livet. Dock ber jag er att inte bli modfällda om familj och vänner inte svarar positivt – de kommer att vakna upp när tiden är mogen för dem.

Vi ber er att först och främst i era tankar hålla fast vid att varenda person i er värld är en del av Gud, vilket namn ni än använder för det Högsta Väsendet i detta Universum. Varje person är oupplösligt förbunden på själsnivå med alla andra, och Guds kärlek till var och en är ovillkorlig. Att se ”brottslingar” genom Guds ögon betyder inte att man skall glömma rättvisan med er världs standard – detta har redan kommit till några och skall även drabba andra.

Vad det betyder är att ni kommer att lyfta upp er själva och er värld genom att föreställa er dessa individer inom ljuset istället för att fokusera på deras straff. De objektiva, ickedömande och oundvikliga lagarna i Universum kommer att tjäna dem med rättvisa i en andlig värld, allt enligt deras livstids gärningar.

Detta är en lämplig plats för att svara på en läsares frågor: Vad kommer att hända med Nirvana efter att Jorden når den femte dimensionen? Kan det fortfarande finnas återförening med våra nära och kära?

Nirvana kommer att följa Jorden till hennes destination i den femte dimensionens densitet och fortsätta att vara hennes andliga rike, men med stora skillnader. Det lilla, täta klotet som inrymmer de tarvligaste individerna och som är den enda delen av riket som är separerad från resten, kommer att transporteras till en tredje densitets civilisation och införlivas i i deras andliga värld. Eller också kommer den att dematerialiseras efter att dess invånare har flyttats till en andlig värld med likadan densitet.

Nirvanas lägre skikt – lärocenter för människor som vill växa ur sina negativa tendenser, såsom bigotteri, ilska, apati, avund, girighet och snålhet, bitterhet, illojalitet, oärlighet, manipulation, stängda sinnen och önskan om att kontrollera andra – kommer också att försvinna. Dessa egenskaper tjänade väl när de var aspekter av karmiska lektioner som själar valde att nå genom en balanserad upplevelse av dem, men ert samhäller kommer att ha avancerat, medvetet och andligt, och inte längre har behov av att uppleva negativa egenskaper.

Återträffar bland nära och kära kan verkligen ske i Nirvana när det riket och Jorden befinner sig i den femte dimensionen, men då, precis som nu, kan möten vara på någon plats i detta Universum där energierna är kompatibla. Faktiskt har sådana möten skett hela tiden under er sovtid, men era kroppars täthet kan inte behålla minnen av dessa besök – när ni vaknar och har fragment av minnen av att ha varit tillsammans med en älskad person så tillskriver ni dem drömmar. När ditt medvetande expanderar med ljusabsorption kommer du att tydligt minnas dina glädjerika återseenden.

Med hänvisning till vårt påstående att ”allting i er värld är av ett syfte” så frågade en läsare: Vilket syfte tjänar råttor, kackerlackor, lopport, myggor etc?”

Det började för eoner sedan i det förflutna i linjär tid när mörkret manipulerade DNAt hos några svagare civilisationer och programmerade deras kroppar för åldrande och sjukdom. En civilisation på den tredje dimensionens medvetna och andliga nivå, vilket Jordens folk och andra livsformer har varit på under många årtusenden, har kroppar som är mottagliga för de sjukdomar som vissa insekter och råttor kan orsaka eller sprida. Med tanke på flexibiliteten i själskontraktet, den fysiska döden genom det, kan detta tillgodose kontraktets orsak och livstidens villkor.

Insekter tjänar också syftet för själar vars livstids energi sänder dem till den lägsta delen av tredje densitetens andliga riken. När de är villiga att ta emot tillräckligt med ljus för att förkroppsligas så gör de det i en kortlivad form utan cellulärt minnesmönster som skulle kunna påverka beteendet när de börjar gå tillbaka uppför stegen av evolution eller utveckling. Ni kommer att välkomna vetskapen om att insekter inte kan överleva i de högre vibrationsnivåerna som Jorden är på väg till, och deras plats i näringskedjan kommer inte längre att behövas.

Råttor är intelligenta, emotionella gnagare, och de som behandlas väl som husdjur svarar snällt. De horder som springer vilt omkring försöker överleva i en värld där de är avskydda. När en civilisation växer i medvetenhet så gör också alla andra livsformer det i den världen. Med sådana framsteg kommer mänsklighetens respekt för alla djurs liv, och ”vilda” råttor, precis som andra arter som nu anses motbjudande, att höjas i beteendet och bli populära och accepterade.

Ha inga farhågor om att din värld kan översvämmas med råttor eller kaniner eller andra djur som producerar kullar snabbt. De kommer att reproducera mindre ofta och i mindre antal så länge de beslutar att förkroppsliga sig på planeten – dessa arter, som alla andra, utvecklas och vid en viss punkt inkarnerar de som högre varelser sett ur andlig synpunkt.

Många är sätten som Jordens djur behandlas inhumant på och en läsare ställde frågan: ”Kan inte Galaktiska hjälpa till med att avsluta den fruktansvärda behandlingen av djur?”

Er universella familj hjälper genom att stråla ljus i överflöd till Jorden, men de kan inte störa individens fria vilja fast de orsakar lidande och en obarmhärtig död för era djur. Det är upp till ert samhälle att stoppa avskyvärda metoder, och tack vare ansträngningar från många medvetna själar så sker detta. Länder sätter upp standardregler för behandling av djur och det blir följder för överträdare.

Det finns bojkotter av viss mat och andra produkter, underhållning som härrör från djurs exploatering, tjuvskyttar av vilda djur undervisas om andra levebröd, utbildning expanderar om vikten av att bevara vilda djur och deras livsmiljöer på land och i haven. Antalet djurreservat och härbärgen för skydd av sällskapsdjur fortsätter att växa, och så gör även antalet hemlösa djur som adopteras.

Deltagande i, eller finansiellt stöd till, dessa uppmuntrande verksamheter är av avgörande betydelse men ett ovärderligt bidrag som alla kan ge för att förbättra djurens liv är att sända kärlek och ljus till alla djuren på Jorden. Lagen om Attraktion ger tillbaka samma energi som sänds ut i tankar och känslor och att agitera om varje situation ger således tillbaka ännu fler omständigheter som framkallar den känslan.

En läsare i Nya Zeeland frågade varför självmord bland tonåringar i hennes land, och även på andra platser, har blivit allt vanligare. Beror det kanske på religiösa läror?

Självmord vid så ung ålder – vid varje ålder – ses som mer tragiskt än att dö av sjukdom eller skador.

Så först vill vi säga: det finns ingen dom eller straff och ingen sådan plats som limbo eller helvete för människor som avslutar sina liv.

Orsakerna till detta skiljer sig, precis som individerna själva gör, dock, enligt våra kollegor i Nirvana så är de flesta tonåringar som begår självmord gay eller lesbiska eller så vet de att deras kropp och kön är inkompatibla och de går in i det andliga livet med plågade psyken som behöver anpassad vård för att läka.

De var känslomässigt dränerade från kämpandet med att anpassa sig till familjens förväntningar, samhälleliga normer och religiös inriktning. Eller de hade kanske blivit utkastade efter att ha förklarat sitt sanna jag? På vilket sätt det än var så såg de döden som den enda flykten från hopplöshet och förtvivlan. Allteftersom ert samhälle fortsätter att växa medvetet och andligt, hedrar det gudomliga och äktheten hos alla själsjag, så kommer detta att ersätta diskriminering och avvisande.

”Jag har lagt märke till en hel del rädslobaserad information på Internet kring intagande av monatomiskt guld. Kan du förklara hur det faktiskt fungerar i våra kroppar?”

Avsikten med den informationen – och det är ett bra exempel på desinformation på Internet – är att styra dig bort från ett av de mest värdefulla ämnen du kan svälja. Förutom att förstärka immunsystemet bidrar monatomiskt guld till hälsa genom att snabbt regenerera celler, höja kroppens frekvenser, öka organens funktion, påskynda omvandlingen av kolbaserade celler till kristallina och bidrar också till att öka DNA-strängarna.

Alla dessa fysiska fördelar stärker hjärnans kraft som leder till utökad medvetenhet, andlig klarhet och övergripande balans. Personer som påverkas av mörker vill inte att du skall ha någon av dessa fördelar, så de sprider uppenbart falsk och rädslobaserad information om monatomiskt guld.

Till läsare som frågat om att signera petitioner och om det verkligen gör någon skillnad vill jag svara: Ja, du kanske inte ser snabba effekter inom specifika områden som petitionen täcker, men energin du sänder vidare för att stödja de ansträngningar du bedömer vara värda att stödja bidrar till det övergripande ljuset på planeten.

”Be gärna Matthew att tala om människor som lider av depression. Jag är rädd att jag kanske inte följer mitt själskontrakt och underlåter att göra min del för att främja positiva, kärleksfulla tankar till mig själv och andra för att bistå Jordens övergång.”

Vår förståelse och medkänsla går ut till dessa kära själar och alla andra som måste handskas med depression, ett känslomässigt smärtsamt tillstånd som har blivit nästan vardagsmat i er värld och jag skyndar mig att säga att ingen av er misslyckas med er själva eller andras. Ni har ingen brist på ljus, men kanske sorglöshet. Även om depressionen är ett karmiskt val för balans så behöver den inte vara långvarig och att upptäcka och minska orsaken till den är möjlig.

Orsaken kanske är fysisk. Konsultera en pålitlig läkare för att testa för hormonell obalans som är behandlingsbar utan läkemedel som inte eliminerar orsaken och leder till andra sjukdomar. Vi har nämnt fördelarna med monatomiskt guld och föreslår också att du äter näringsrik mat, dricker mycket rent vatten, får tillräckligt med sömn, lyssnar på melodisk musik och tillbringar så mycket tid som möjligt med naturen. Särskilt nu under dessa tider när kropp, sinne och ande anpassar sig till ständiga höjningar i vibrationerna. Detta är kloka förslag för alla!

I många fall är depression beroende på omständigheter som rör dem själva eller någon kär väns situation, eller kanske tillståndet i er värld. När du börjar tänka på något ledsamt eller oroande, ändra då till en positiv tanke på den situationen och visualisera dess upplösning i strålar av ljus – här spelar återigen Lagen om Attraktion en avgörande roll.

Ta ett steg i taget för att övervinna känslan av depression – detta kan vara så enkelt som tillfredsställelsen av att fullborda en liten uppgift eller upplyftandet i att veta att du bidrar till ljus över världen via medkänsla, förlåtelse, tacksamhet, generositet och vänlighet.

Kära ni, tillämpa dessa ljusfyllda känslor på er självaockså, och be om hjälp! Änglar, andliga guider, själar i Nirvana och andra andliga världar, alla är Guds sändebud och är ständigt redo och ivriga att hjälpa till med att lyfta er ut ur depressionens tunga känslor.

Ja, planetarisk rening kommer att fortsätta lite längre därför att Jorden behöver skaka av sig negativiteten som produceras. Men vi kan säga till läsare som frågat om jordbävningar som kommer att ödelägga hela stora städer, tsunamis av episka proportioner, dramatiska förändringar i landmassor och temperaturer som kommer att fortsätta att höjas tills de släcker all liv: inte bara är denna oro onödig utan den utsöndrar låga vibrationer som bidrar ytterligare till negativiteten som Jorden har att ta itu med.

Många som bett om våra kommentarer angåendeTrans Pacific Partnership anser att detta är ett lagförslag som skapats av Illuminaterna som kommer att gynna bara de rikaste. Flera ifrågasatte också detsamma som en läsare skrev: Om president Obama verkligen är en ljusvarelse varför driver han då på Kongressen för att detta lagförslag skall passera?”Och andra skrev att hans ansträngningar bevisar att han antingen är en Illuminat eller deras villiga marionett eller är kontrollerad av dem.

I själva verket är det så att TPPs bestämmelser har potentialen att gynna bara de rika – vad som än kan användas fördelaktigt kan även vridas till illvilliga riktningar – och vi skall tala om för er vad vi fått höra om president Obamas ståndpunkt. Han agerar enligt de råd han fått från våra ”rymdfamiljers” medlemmar som lever bland er att inte röra upp vågorna i detta skede av de samtal som sker bakom scenen med personer inom Rockefellers fraktion.

De är inte överlöpare i sig, de är pragmatiker som vet att deras mål för världskontroll är dömd, och eftersom deras intressen är bättre betjänta av ekonomisk stabilitet än en global kollaps så är de mottagliga för att diskutera reformer som kommer att få långtgående effekter.

Dessa personer, vars samarbete kan påskynda reformerna, utövar ett betydande inflytande i näringslivet och deras förhandlingspunkt är att genom att agera i god tro på TPPs bestämmelser så kommer arbetarna i andra länder att skörda fördelar som för närvarande inte existerar och som inte skulle påverka arbetare i USA negativt. Vårt perspektiv är att när vibrationerna fortsätter att öka så kommer förbättringar i varje aspekt av livet i er värld. Så med eller utan TPP blir förändringarna som ligger framför er till fördel för människor överallt.

Vi hedrar er, vår älskade familj, för er uthållighet och ert ljusarbete. Ni ökar omåttligt det ljus som nu driver fram och också de instundande förändringarna över hela er värld.

______________________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward

Website: The Matthew Books

Översättning: Gertie Dahlberg

Du gillar kanske också...