Arkturierna via Marilyn Raffaele, 19 Juli

Arkturierna

19 juli, 2015

Kanal: Marilyn Raffaele

Hälsningar från den Arkturiska Gruppen. Vet att allting framskrider enligt planen och var inte rädda kära ni, för de många förändringarna och omvälvningarna som nu sker på jorden är alla bevis på evolutionens skiftande energi. När ni observerar kaoset som sker i världen, minns då att det som har föråldrats oftast bara ger sig av efter en hel del motstånd.

Idag önskar vi tala om förändring, ett ämne som vi ofta tidigare har talat om. Det är många av er som ännu inte förknippar nödvändig förändring med personlig förändring. Dessa kära ser och arbetar mot förändringar inom politik, religion och statsskick, men inser inte att de själva är politik, religion och statsskick. Yttre förändring kan endast manifesteras utifrån den substans vilken den består av – medvetande.

Ni har som skapare under alla tider skapat olika tredjedimensionella världar, som var och en har manifesterat den tidens trossystem och enighet i medvetande. När tillräckligt många människor vaknar upp, kommer det upplysta världsmedvetandet åter en gång att skifta dynamiken i det hela, för medvetande och dess manifestation är ett och samma. Lägg märke till att när koncept och trossystem förändras (medvetandetillstånd), så förändras också lagar och godtagbara levnadssätt.

Förändring är extremt svårt för dem som känner sig trygga och bekväma med likformighet. Det är mycket lätt att luta sig tillbaka på sätt som hittills har fungerat för att införa en viss nivå av harmoni och frid oberoende av hur den har uppnåtts. Dessa kära kämpar och står emot och dömer och kritiserar ofta automatiskt utan att reflektera, varje förslag på förändring generellt, i sin personliga värld. Detta är ett uttryck för rädsla.

De som är vana att utan att ifrågasätta tro på allt som auktoritetspersoner talar om för dem, svarar med: ”Vi har alltid gjort så här och det har fungerat. Regeringen, prästen, experten har sagt…” Men detta sätt att tänka fungerar inte längre, för energin, som manifesterar och understöder det, håller på att lösas upp. Dessa sätt fungerade under sin tid perfekt och var nödvändiga, men nu är en NY TID och om ni granskar det närmare kommer ni att upptäcka att sprickor börjar dyka upp i grunderna hos världsuppfattningar som har understötts under lång tid.

Många vardagliga idéer, trosuppfattningar och världsbeslut genljuder inte längre med den uppvaknande mänskligheten och de faller sönder för att de inte längre omfattar den trosenergi som är nödvändig för att hålla dem på plats. Detta tar sig uttryck i kaos och åstadkommer alla variationer av rädsla hos dem som är vidskepliga och befinner sig i ett icke-uppvaknat medvetandetillstånd.

I era personliga liv upptäcker många av er att långvariga förhållanden med vissa vänner eller familjemedlemmar verkar försvagas – ni är inte längre på samma våglängd så att säga. Det beror på att resonans attraherar likadan resonans. Om ni har genomgått ett skifte i medvetandet, genljuder ni inte längre med dem som har stannat kvar i den förra energin. Detta kan vara mycket förvirrande och till och med smärtsamt för dem som inte förstår och som tolkar situationen på en tredjedimensionell nivå.

Det betyder inte att ni skulle vara bättre än de, det handlar helt enkelt om att energimässigt befinna sig på en ny plats – likadan energi attraherar en likadan energi. Ofta nås en punkt på den andliga resan där man som student upptäcker att man inte har några vänner alls.  Detta är punkten där ni måste ha tillit till denna del av resan, inte försöka fixa till eller få saker att fungera igen, i enlighet med gemene tänkesätt. Studenten kommer mycket snabbt att upptäcka att de som har en likadan resonans attraheras in i deras krets och dessa blir de nya vännerna. Vet att ni blir vägledda på vartenda steg på vägen och att ni inte kan befinna er på annat håll än på er valda väg.

Agerandet hos många stora bolag och individer styrs av rädsla när de ser att deras affärsmodeller inte längre finner genklang hos majoriteten. Detta sker nu inom områdena av medicin/läkemedelsindustrin såväl som inom organiserade religioner och världsregeringar. Ofta är alla grepp tillåtna gällande finanser och oärlighet i ansträngningen att locka kunderna tillbaka.

Om man inte låter en förändring i medvetandet hos de berörda företagen och individerna utvecklas, så kommer tunga sätt för marknadsföring helt enkelt inte att fungera, för det är som med individer, energin genljuder inte längre – de talar så att säga inte till det nya medvetandet och människor blir inte så lätt lurade som de en gång blev. Ni kommer allt mer att börja observera denna desperata kamp för att försöka få det gamla att fungera som det en gång gjorde, i alla slags situationer.

Det är ofta svårt med förändring för andliga ledare och ljusarbetare om deras fokus och läror har låsts in i specifika metoder och läror. De kommer att upptäcka att det som en gång fungerade inte längre gör det. Det beror på att alla andliga metoder och trosuppfattningar som stelbent inte tillåts att utvecklas, inte kommer att genljuda med det växande medvetandet hos seriösa sökare. När studenterna går vidare och färre kan attraheras, står mången uppriktig andlig lärare kvar och undrar varför och den frågan kommer att bli lärarens läxa.

Det finns ingen plats för dogmer, stelbenthet och rättfärdigande i sann andlighet för de representerar stagnation – och är en omöjlighet inom det ständigt närvarande och det oändligt utvecklande Gudomliga Medvetandet. Trosuppfattningar om dualitet och separation kan inte överföras till den nya energin.

Arbete, lek, trosuppfattningar, vanor och varje gnista av dagligt liv rör sig till nya och högre uttrycksformer. Ert jobb är att stiga tillbaka och tillåta, att släppa taget om alla försök att försöka förstå med ett sinne som fungerar med föråldrade och ofta felaktiga världsuppfattningar. Ett sinne som i många livstider har styrts av tredjedimensionella trosuppfattningar behöver tid för att omprogrammeras. Detta innebär att man tillåter en ny medvetenhet integreras och bli ens medvetandetillstånd, medan man på samma gång släpper taget om allt som ses som gammalt och avslutat.

I samma stund som det finns motstånd mot något, uppstår en energiblockad. Vi säger inte att ni måste omfamna varje ny idé om det som är sant som dyker upp, för det måste alltid finnas urskillning (en facett av den personliga kraften). Var uppmärksamma på idéer och trosuppfattningar som uppges vara ”nya” men som helt enkelt är ”gamla” i en ny förpackning. Det är av största vikt att ni utan förutfattat dömande, i ljuset av er växande utveckling, ärligt undersöker varje koncept och trosuppfattning som ni anser vara sann eller blir medveten om, och kanske bara säger: ”Intressant”.

Det är mycket lättare att ha ett icke-motstånd än att kämpa emot varje idé som kan te sig annorlunda jämfört med det som ni alltid har trott på. Det är ego (känslan av separation från helheten), som inte vill erkänna att det kan ha fel om någonting. Låt den falska känslan av självet lösas upp till det intet som det är, kära ni, för det är helt enkelt den tro på att ni är en människa som är tvungen att kämpa för varje bit av erkännande eller uppskattning.

Bli aldrig andliga dörrmattor i ett liv av rädsla, för att uttrycka era personliga val på grund av stelbenta tvingande regler som har uppdiktats av människor och som definierar andlighet.

Det är dags för alla att välja att röra sig framåt på en andlig evolutionsresa, som har tillit till att en större bild håller på att utvecklas och att ni inte behöver känna till allt om den. Var öppna, tillåt och släpp taget utan rädsla, för ni kan endast utvidga er mer och mer – livet är oändligt.

Ha tillit till att om ni har valt att utvecklas, så gör ni det. Tåget ”lämnar stationen” i och med er avsikt. Ni kommer att vara på den väg som ni har valt och kommer alltid att vägledas även om inget verkar ske. Avsnittet som handlar om Att Göra är avslutad för många av er. Nu är det dags för avsnittet om Att Vara, som just nu verkar vara att göra ingenting.

Under alla tider har ni blivit programmerade att tro att andlig tillväxt endast kan ske genom andligt ”görande – läsande, skrivande, helande, studerande, deltagande i lektioner, genom energibehandlingar. Detta har alltid varit sättet för andligt växande och lärande och ni har gjort alla dessa saker innerligt och väl.

Vi säger inte att ni aldrig mer kommer att bli vägledda till någon lärare, bok eller kurs. Men vet att det nu är en NY TID – en tid för större urskillning, tillit och tillåtande. En tid för att lyssna, vila i, leva och utöva de sanningar som ni har lärt er genom att tillåta er att föda fram ett nytt medvetandetillstånd.

Det finns inget som ni kan bli, ni är det redan.

Vi är den Arkturiska Gruppen.

http://www.onenessofall.com

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...