Matthew via Suzy Ward, 23:e oktober, 2017

Matthew via Suzy Ward, 23:e oktober, 2017

 

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew.

”Kan du be Matthew berätta för oss hur man kommer ur den onda cirkeln av rädsla.”

Först rekommenderar vi att ni inte tänker på rädslan som en ond cirkel, som inte har någon slut, eller, som det uttryckts av någon, en cykel, vilket innebär automatiskt återkommande. Energiskiftena som kommer med högre frekvens och djup, är alla till er fördel – älskade bröder och systrar. Var vänliga och avstå inte från steget i den andliga och medvetna medvetenheten, genom att låta rädslan ta över era tankar och känslor.

Känslorna som följer på tankarna kommer ganska direkt, och när tankar av ”tänk om” handlar om ett fruktansvärt resultat som följd, kommer rädslan som en naturligt påföljd. Ändra tankarna! Till dig som skrev att du är rädd för att inte ha tillräckligt med pengar, eller att förlora jobbet, tänk på att lagen om attraktion ger dig det som matchar energin i dina tankar och känslor – var tacksam över det du har istället för att vara rädd för det du tror dig kunna förlora. Om dina tankar handlar om någon som är allvarligt sjuk eller skadad, be för att hennes eller hans högsta goda ska skicka ut den oöverträffade kraften av kärlekens energi, inte den kraftfulla energin av rädsla. Gör samma sak för de många miljoner som befinner sig i krigsområden, lever i fattigdom eller är hemlösa och även för de mörka, som behöver det mest av allt. Och var aldrig rädda att ni ska misslyckas som ljusarbetare, eftersom ni inte ens vet vad ert uppdrag är – som gudomliga själar skapade av Skaparens rena essens av kärleksljus, och bara genom att VARA, utstrålar ni denna essens till världen.

Förslag som är mer ”Jordnära”, så att säga, är att få tillräckligt med sömn, vilket speciellt är till hjälp för att kunna börja dagen med positiva tankar och känslor. Enskildhet och meditation är bra men också att så ofta det finns möjlighet göra sådant ni njuter av, till exempel att tillbringa tid i Naturen. Låt inte triviala saker störa er, undvik individer som vill argumentera, ta pauser från ”nyheterna”. Dela med er av det ni vet till personer som är mottagliga, och bli inte besvikna om familjen och vännerna inte är det – varje själ väljer sin väg och sätter sin egen takt av utveckling. I slutet av dagen, tänk på hur ni använt timmarna. Om ni inte gjorde allt ni hade för avsikt så gräm er inte över det – känn er nöjda över det ni åstadkom istället. När det är frid i hjärtat och sinnet, finns det inget utrymme för rädsla.

De andra frågorna som de flesta av er undrade över, avser främst USA. Våra kommentarer som följer kommer att vara tydliga utan att inkludera några frågor, och vi börjar med det som orsakar rädsla för läsare i många länder.

Om kärnvapenbestyckade missiler avfyras av någon nation, oavsett om det var avsiktligt eller inte, om det var ett mänskligt fel, tekniskt fel eller för att de hamnade i någon terroristgrupps händer, så kommer definitivt besättningarna i er himmel att känna till det, och förhindra detonationen.

Kaliforniens dödliga bränder var menade att ödelägga. Ämnen tillsattes i flygplanens spraylösningar så att de blev värdelösa och inte skulle kunna stoppa bränderna, och vindarna hade åstadkommits på konstgjort sätt så att bränderna skulle sprida sig snabbt, och för att brandmännen skulle få svårt att bekämpa elden.

Massakern i skjutningen i Las Vegas var en ”black-ops”-händelse, och hjärnorna bakom var CIA:s Illuminatifraktion, och den utfördes av deras ambitiösa underhuggare och den hjärntvättade Stephen Paddock.

Harvey Weinstein är bara en av många människor i underhållningsbranschen – och i politiken, företags-, medie- och idrottsvärldarna – som njuter av sexuella trakasserier, misshandel och våldtäkt. Ett stort antal av dem tillsammans med andra, är också inblandade i, eller profiterar på, sexslaveri, trafficking med minderåriga och pedofili, och de tillhör en exklusiv prostitutionscirkel med pornografi, ”snuff”-filmer (filmer där människor mördas inför kameran, övers. anm.) och sataniska ritualer.

Turbulensen runt President Trump kommer inom kort att upphöra – beroende på resultaten av händelserna från hans tid i ämbetet. Det vi kan berätta är, att bakom stängda dörrar arbetar vissa medlemmar av denna regering tillsammans med personer inom militären, och andra nationella och internationella sektorer, för att avslöja och åtala de mörka, som utövat sin makt i det här landet, och runt om i världen.

Det kommer inte att bli några ”tusentals oliktänkande ihopsamlade av FN-trupper och inspärrade i FEMA-läger.”

Masskjutningarna har möjliggjorts av konstitutionens andra tillägg, vars tolkning har skapat en våldskultur och en nation som vant sig vid det. En välkontrollerad Milis är nödvändig för säkerheten i en fri Stat, och folkets rätt att behålla och bära Vapen, ska inte kränkas, skrevs för drygt två århundraden sedan, när vapnen bestod av musköter och då en välkontrollerad milis var nödvändig, för att säkra den unga nationens svårvunna frihet från Englands styre; Regeringen sitter dock med personer som tolkar det här tillägget, som sin rättighet att äga vapen som är avsedda för dagens slagfält. Nej, inte alla som är involverade i de slumpmässiga eller masskjutningarna – de personer som dör, de som har fått skador som förändrar deras liv, alla drabbade familjer och vänner, skyttarna själva – uppfyller själskontrakt. Och dessa händelser kommer att fortsätta tills det finns en nationell samsyn om åtgärder av sunt förnuft – för att minska epidemin av våld.

Håll er främst till tankar för att höja vibrationerna på planeten och i samhället, vilket försvagar den allt mer minskande återstoden av Illuminatis nätverk, och expanderar de framgångsrika gräsrotsrörelserna runt om i världen. Från vårt perspektiv, är de framsteg som ni ljustarbetare har bidragit med förbluffande!

”Vissa forskare säger att den globala uppvärmningen inte är begränsad till Jorden, utan att det finns tecken på att andra planeter också värms upp. Kan du fråga Matthew om det här leder till en fara för oss?

Överhuvudtaget inte. Temperaturerna stiger marginellt i ert solsystem och solaktiviteten ökar på grund av den mängd ljus som genereras i hela universum. Vilket är av stor betydelse, eftersom en mängd kraftfulla civilisationer utstrålar tillräckligt med ljus, för att möjliggöra ”lyftet” och uppstigningen av en planet i dödsplågor, vilket inte skulle kunna hända utan att allt annat satts ”i rörelse” så att säga, och ovanliga temperaturer kommer att planas ut till ett lagom varmt globalt klimat, när Jorden fortsätter. Den naturliga processen upphäver inte samhällets ansvar för att stoppa vädermanipulationen, skogsskövlingen och föroreningen av luft, jord och vatten – det är det som orsakar den globala uppvärmningen, och försenar Jorden att uppnå sitt klimatmål. I det målet, som hon kommer att nå, förekommer också påståenden om att en ny ”istid” närmar sig – men nej, inte ens i en avlägsen framtid kommer det något sådant.

Våra kommentarer om fracking (hydraulisk sprängning), är att det blir en utvinning av allt fossilt bränsle. Denna förstörelse av Gaias planetariska kropp, bidrog till att den fastnade i en djup tredje densitet tills för ett 80-tal år sedan, då den massiva infusionen av ljus frigjorde den. Kol är Jordens vävnad, olja och naturgas hennes cirkulationssystem; att ta bort de här elementen och använda dem för att förorena luften, Jordens andningssystem, stör hennes ansträngningar av att återvända till en sund hälsa. Ett svar på de nuvarande vibrationerna, är att energiproducenter investerar i förnybara energikällor; och när samhället lärt sig att manifestera, blir gruvbrytningen av ädelmetaller och kristaller onödig.

”[September]- meddelandet sa att 9/11 förhindrade tillkännagivandet med avslöjanden och NESARA. Varför skulle något som är så otroligt för de flesta, med utomjordiska landningar bli meddelat i samband med något så helt orelaterat, som ett nytt ekonomiskt system?”
Låt oss först berätta att den ekonomiska delen av NESARA, inte helt kunde uttryckas i lagstiftningen, och förändringarna i regeringen, är de enda två villkoren som kunde skrivas i ett dokument av kongressen. NESARA introducerades på detta sätt av två anledningar: Förenta Staterna var den starkaste nationen i världen vid den tiden, och villkoren ligger inom dess rättssystem; och det var på det sättet som tankarna om lagen skulle komma in i det kollektiva medvetandet, och därmed etablera den ”möjligheten” i Jordens potentiella energifält. Då satte – President Clinton, en topprankad Illuminati, munkavel på lagen, eftersom den eliminerade Illuminatis kontroll av regeringen, och deras stora ansträngningar med att initiera eller förvärra konflikter i andra länder, och styra ekonomin i hela världen. Efterhand blev NESARA känd via kanaliserade meddelanden från ljuskällor till sina mottagare, som spred informationen och satte fart på energin.

Nu är det så, att utomjordingar och NESARA är långt ifrån helt orelaterade. Lagen är den legala ramen för Jordens Gyllene Tid, som planerades av det högsta universella rådet i samklang med Gaias vision för sin planetära kropp, och alla dess invånare. Den kongressledamot som presenterade lagen var utomjordisk, men säkerligen inte erkänd som en sådan; St Germain är den mest kända i gruppen av de som tog fram den ekonomiska reformationsbestämmelsen; och bland de volontärer som kom för att hjälpa Jorden, är själarna mycket erfarna med att genomföra ekonomiska system, för att förbättra en hel civilisation.

Allt detta och mer därtill, skulle ha förklarats av internationellt respekterade personer och utomjordiska besökare, i det globala TV-program som förhindrades av ”9/11”. Även om Illuminati framgångsrikt har hållit dessa sanningar borta från att bli offentligt kända, har ljusarbetare och familjen från andra civilisationer i rymdfarkoster, som omger Jorden eller finns hos er, gjort stora framsteg i linje med NESARAS fulla avsikt. Mor, var vänlig och notera datumen för de meddelanden som innehåller information om detta, och hur processen har utvecklats. [Meddelandet från den 16:e juli 2004 innehåller NESARA:s mål, och Matthew och Hatonn talar om dess framsteg i meddelandet den 13:e augusti 2006. Svårigheter att få fram informationen till allmänheten finns i meddelanden från den 1:e mars 2004 och den 20:e april 2016; och flera av meddelandena nämner vanliga missförstånd om NESARA, och den 11:e mars 2013 kom det som verkar innehålla mest.] Tack.

”Andra referenser talar också om vikten av synkronicitet, och det är viktigt att veta att vi är synkrona, och ger akt på våra tankar och upplever många densiteter samtidigt. Är det ett annat sätt att förklara kontinuumet? Vilket föreslår att ”tidsresor” borde få en reviderad tolkning. Kanske ”reser vi inte”, utan skiftar medvetenhet i kontinuumets öppningar?

Vi applåderar denna läsare, för att kunna koppla samman punkterna i tidsresorna, kontinuumet och medvetenheten – verkligen en upplyst perception, men det finns mer inom detta.

I tidigare meddelanden har vi sagt att allt ni anser berör det förflutna, nutiden och framtiden, händer samtidigt i olika plan av energi i kontinuumet. Ett annat sätt att säga det, är att allt som finns i hela detta universum och har varit/är/för alltid, kommer att manifesteras av medvetenheten direkt inom samma – NU. Och den högre sanningen är, att allt och allt som finns är medvetenhet.

Det är obegripligt för er just nu, men steg för steg kommer det att bli uppenbart, när ni fortsätter att upptäcka vad som är känt på själsnivå. Ju mer ni upptäcker, och ju mer självstyrda ni blir, desto större förmåga får ni för att ”tänka till er” vad som helst i den ”tid” eller plats ni väljer. Ni kanske vill besöka någon som är kär för er, observera en era i en ”tidigare” värld eller i ”framtiden”, eller delta i mästarklasser. Ni kan utforska himlen genom astralresor i den eteriska kroppen; åka i ett rymdskepp och bara föreställa er den önskade destinationen, dematerialiseras, och sedan återställas när ni väl är där; eller sitta i fåtöljen hemma och titta på vad ni vill. Vi talar om att medvetet njuta av sådana erfarenheter. Många av er gör detta omedvetet i djup meditation eller under sömnen; och beträffande det sista, det ni anser vara drömmar är ofta är minnen, kanske symboliska, av verkliga händelser eller händelser ni observerat eller deltagit i.

Kära ni, äventyr väntar som ni inte ens kan föreställa er, eftersom ni inte minns var i det här universumet ni har bott eller vad ni besökt, eller hur lätt ni reste från plats till plats. Ni minns inte vilka kraftfulla multidimensionella varelser ni är! Men ni kommer att göra det – igen – och när ni väljer att se tillbaka på denna livstid, kommer ni att känna er nöjda med att er uthållighet i ljuset, hjälpte jordens civilisation att vakna upp, och gå framåt för att manifestera fullheten av planetens Gyllene Tid.

_________________________

KÄRLEK och FRID

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Suzanne Ward

Webbplats: Matthew Books

E-post: suzy@matthewbooks.com

Du gillar kanske också...