Matthews Meddelande via Suzy Ward, 2 nov 2020

Matthews Meddelande via Suzy Ward, 2 nov 2020

 

2 november 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Glödande aktivitet i Jordens energifält avspeglar känslor, tankar och handlingar över hela världen, och bland de otaliga energiströmmarna är tre virvlande massor framträdande.

En är upproren av medborgare i många länder mot förtryckande styrning. En annan är runt det förestående valet i USA på grund av nationens globala inflytande. Den tredje, och av största betydelse i världen, sker utanför allmänhetens ögon. Ljuskrafterna som demonterar Illuminatis globala nätverk rundar upp de envisa på toppen av det hemliga samhället.

Resultaten av uppror och val är verkligen av stor betydelse för folket i dessa länder, och på kort sikt kommer de att vara meningsfulla. Men det utgör slutet på mörk kontroll som befriar alla människor från rädsla och splittring, vilket gör det möjligt för dem att utvecklas medvetet och andligt som aspekter av Gud, gudomliga suveräna varelser, flerdimensionella jag och medlemmar av den universella familjen.

Kära systrar och bröder, det är naturligt att era främsta intressen är det som påverkar era liv och livet för alla ni älskar. Det är sant för människor överallt – familjer vill att deras barn, barnbarn och kommande generationer ska vara friska, välmående och ha ett uppfyllande liv i en fredlig, harmonisk värld. Dessa delade värderingar är långt, långt större än ideologiska skillnader, och det är därför andens enhet i medskapande av den typen av värld är dit civilisationen är på väg.

Varje människa och varje nivå av regering från samhälle till nation behöver arbeta i samklang med Jordens öde, återgången till hennes ursprungliga orörda skönhet och hälsa. Biodiversitet är hennes livsstödsystem, sålunda mänsklighetens livsstöd, och bevarande och återställande av miljön fordrar internationell enhet.

Individer som hävdar att klimatet förändras naturligt, att mänskligheten inte har något att göra med det, måste sluta förneka fakta: Giftiga föroreningar i er himmel, vatten och mark; djup gruvdrift; borrning efter olja; fracking efter naturgas; skövling av skogsmark; och teknisk vädermanipulation gagnar inte Moder Natur. Dessa aktiviteter, som har varit sorgligt destruktiva för Gaias planetkropp, hindrar henne från att återvända till den hälsa och balans som är nödvändig för att alla hennes invånare skall överleva och trivas.

I förhållande till detta, låt oss nämna några ”förutsägelser” som de mörka utarbetat och som förmedlats av personer som tror att frågorna är av allvarlig oro, till exempel att Jorden rör sig mot en ny istid. Nej, det gör hon inte – hon rör sig mot det måttliga klimat som rådde när planeten i sin helhet var Edens trädgård. Det fanns inga snötäckta berg då, men Gaia gläder sig åt sin majestätiska skönhet och den stora njutning de ger till sportentusiaster.

En annan förutspådd situation som inte kommer att inträffa är att haven plötsligt kommer att översvämma allt land upp till höga klippor och bergstoppar och dränka många miljoner. Gradvis stigande vatten kommer att påverka öar i havsnivån och kustlinjer, och invånare i dessa lågtliggande områden kommer att flytta till högre mark långt innan dessa länder är satta under vatten.

Att torkan kommer att orsaka brist på mat och vatten och död för miljoner kommer inte att ske, inte heller kommer någon astral kropp att kollidera med Jorden. Sedan finns det denna ganska fantasifulla idé – planeten är för skadad för att förbli beboelig för människor som överlever katastrofala händelser; de kommer att tas ombord på rymdfarkoster och när de återvänder till jorden måste de leva under ytan.

Det enda syftet med någon allvarlig situation är att skapa rädsla. Det är av samma skäl som antalet covidfall rapporteras obevekligt och ”experter” säger att även efter att alla har vaccinerats kommer viruset att fortsätta att sprida sig runt jorden, så livsstilen kommer att bli att ha på sig masker och utöva social distansering. Det är fruktans låga vibrationer som låter de mörka bli kraftfulla i er värld.

Allt som finns är energi som fluktuerar i otaliga vibrationsfrekvenser, och helheten är kosmisk medvetenhet. Mörka hjärtan och sinnen är energi i sina lägsta frekvenser – medvetenhetsnivån där girighet, bedrägeri, grymhet, överdrift, splittring och lust till kontroll blomstrar – och under långa tider höll marionetter till de mörka krafterna Jordens civilisationer i dessa låga frekvenser.

Dagens civilisation går in i de höga vibrationerna av kärlek, medkänsla, vänlighet, förlåtelse, empati och harmoni med Naturen. Du och alla andra ljusarbetare – och antalet fortsätter att växa – är de mörkas fördärv. De kan inte hindra dig från att utstråla ljusets höga vibrationer och de kan inte fungera inom dem.

Vi har blivit tillfrågade om alla som frivilligt är i Illuminati-leden kommer att åtalas för sina brott mot mänskligheten. Nej, inte alla. Vissa på toppen har dött naturligt, andra har dödats, och i vissa fall fortsätter ”kroppsdubbelgångare” dessa personers onda handlingar. Ingen av de avlidna undgick emellertid den universella rättvisans lag, inte heller kommer de som befinns skyldiga i era rättssystem att göra det.

Nirvana är ett flexibelt, flerdimensionellt område vars lager, eller delar, avgränsas energetiskt, och enligt universell lag dras alla personer automatiskt till det lager som motsvarar deras senaste energiregistrering från tidigare livstid. Individer som avsiktligt orsakat omfattande lidande går till Nirvanas lägsta del, ett litet klot där energin är så tät att den fångar alla som är där. Det kan med rätta betraktas som ett ”helvete” för i livstidsgenomgångar upplever de varje ögonblick av samma fysiska, mentala och emotionella plåga som de orsakade andra. Genomgångarna kan pågå i årtusenden i ert tidsbegrepp och för dessa individer verkar upplevelsen oändlig.

Varje själ är en del av Gud och han överger aldrig någon. Alltid strålar ljus mot klotet och när själar accepterar ljuset, kommer de upp och förkroppsligas som en amöba, snigel eller liten insekt, till exempel. Dessa livsformer har inget cellulärt minne, så själarna börjar med ett ”tomt blad” och utvecklas gradvis till livsformer på nästa nivå av medvetande.

En läsare som hänvisade till vårt uttalande i ett meddelande nyligen – ”Dagen närmar sig när de flesta av befolkningen kommer att få den chockerande insikten att allt inte är som det verkar” – frågade: ”Hur kan vi förbereda oss för denna händelse i vår stödjande roll av att hjälpa de omkring oss som utan tvekan kommer att skakas i grunden? ”Grunden har lagts, så att säga, och ljusarbetare har bidragit till detta i stor utsträckning.

Låt oss ge er lite bakgrund här. Det högsta universella rådet som utformade Jordens guldålder visste att om alla länge gömda sanningar avslöjades samtidigt, skulle en tredje densitets civilisations kollektiva psyke gå i chock. Därför måste sanningen komma fram i enlighet med samhällets förmåga att assimilera den, stegvis, och det har hänt under ganska lång tid.

Medvetenhet om korruption i regeringar kom via förtruppen av volontärer från avancerade världar – ni – som inspirerade Jordens folk att vakna. De som gjorde det började resa sig mot förtryckande regimer och självbetjänande ledare. Kvinnor i spetsen angav tonen för sina motparter, som följde i deras fotspår politiskt, professionellt, ekonomiskt och i kampen mot kulturell underkastelse.

Omfattande korruption i den multinationella företagsvärlden har också avslöjats av ljusarbetare, visselblåsare och undersökande journalister. Sanningen om pedofili inte bara i prästerskapet utan i sekulära positioner i samhällen har kommit fram. Och samhället lär sig att Illuminati – kabalen, Deep State, One World Order, Skuggregeringen – kontrollerar den globala ekonomin, det medicinska etablissemanget, vanliga medier och kommunikation.

Rådet visste att när ljuset ständigt avslöjade sanningen i alla dessa områden och andra, skulle Illuminati fortsätta att försöka nå sitt mål om världsherravälde och eliminera miljarder av Jordens invånare. Och de försökte verkligen via en serie laboratoriedesignade ”pandemier”, varav den sista är covid-19. Den kommer att ha sin gång – ju mindre energi den ges, desto snabbare kommer den att tona ut – och det kommer aldrig mer att finnas något sådant i er värld.

Således har civilisationen ”förberetts” på sätt och vis för att hantera sanningar när de kommer fram.

Vi vet inte när det massiva bedrägeriet om viruset och de inblandade individerna kommer att tillkännages offentligt. Med ständigt intensifierande ljus och så mycket information tillgänglig på Internet kan det inte dröja mycket längre, och när det händer kommer många människor att bli skrämda.

Emellertid kommer reaktionerna mer sannolikt att vara chock och misstro när det avslöjas att individer som beundras för prestationer inom sina respektive områden också har levt ett hemligt mörkt liv. När den informationen släpps, var snäll och bli inte dömande – det skulle dämpa ditt ljus, och jorden behöver ditt ljus för att fortsätta lysa briljant!

Du kan inte göra något åt andras reaktioner på några avslöjanden. Du kanske kan påverka åtföljande attityder genom att säga något som ”Jag väntar på att höra om alla bevis är korrekta.” Nirvanas Jordövervakare berättar att bevisen i de flesta fall är obestridliga, och ytterligare utredning kommer att visa att några av de anklagade är oskyldiga eller blev involverade på grund av tvång.

Att förstå att många välkända, respekterade individer deltog i samvetslösa ritualer kommer att vara smärtsamt för samhället. Sedan kommer stöd till personer nära dig få dem att lyssna med medkänsla och omtänksamhet.

Älskade familj, vi vet från våra erfarenheter att en resa som er inte är lätt, men ändå har ni varit ståndaktiga i era uppdrag att hjälpa Jordens folk. Alla ljusväsen i detta universum hedrar er och stöder er med kraften av villkorslös kärlek.

______________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward

Please send all questions and comments to suzy@matthewbooks.com

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...