Matthew via Suzy, 3 juli 2024

 

Matthew via Suzy, 3 juli 2024

Andning; nuvarande status; gudomlig plan; karma; attraktionslagen; meddelande från Gaia; ET-hjälp

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Kära ni, ta en paus från att känna världens tyngd på era axlar och andas in djupt, andas ut långsamt. Upprepa detta tre gånger. Om visualisering är lätt för dig, frammana vid andningen bilden av en orörd Jord som försiktigt är insvept i glittrande gyllene-vitt ljus. Om det känns störande, bara andas och låt ditt hjärta kännas lätt.

Tack. Det skulle vara bra för dig att göra det så ofta att det kommer naturligt. Rytmisk andning drar in och förankrar ljus för att ge näring till din kropp, sinne och själ och för att bibehålla balansen. Under detta sista skede av att befria Jorden från mörker, är den typen av andning också en rustning mitt i låga vibrationer.

De mörka kommer inte att gå försiktigt fram. De har för avsikt att orsaka kaos och förstörelse fram till deras sista ögonblick, och vi vet bara vad de inte kan åstadkomma. Det sabelskrammel som kan provocera fram väpnade skärmytslingar kommer inte att resultera i Tredje Världskriget, och om missiler med kärnvapenstridsspetsar skjuts ut i rymden på grund av fräckhet eller misstag kommer detonation att förhindras.

USA, som snart måste avslutas som ett företag och återföras till den republikform som grundarna etablerade, imploderar politiskt. Charaden av en bedragare i presidentskapet måste vara över. Det återstår att se vad som kommer att hända med andra i denna sorgliga regering som inkluderar kloner och dubbelgångare som kontrolleras av mörkrets marionetter. Den fjärde juli nästa år kan landets medborgare äntligen fira den faktiska självständigheten.

Oavsett vad de mörka kastar mot er värld, är de Vita Hattarna, utomjordiska specialstyrkor och besättningar i rymdfarkoster som omger Jorden redo att motverka det. Du vet att ljuset redan har vunnit striden, så var bara uppmärksam, självsäker och orädd under de kommande månaderna.

Låt oss nu svara på denna kära själ, vars känslor delas av många andra ljusarbetare vilka, liksom han, inkarnerade för flera decennier sedan. “I åratal har budbärare som Matthew sagt att Ljuset vann, mörkret på Jorden tar slut. Jag är gammal, trött och desillusionerad av hänsynslöst dödande och förstörelse, missbrukad teknik, fördjupad polarisering, PLANdemics och dödliga falska vacciner. Kommer vi någonsin se att vi verkligen förändrade något till det bättre?”

Våra minnen av att hjälpa civilisationer i tredje densitet att klara stridens sluttider är tydliga och närvarande, och det är med stor inlevelse som vi ber er att ha tålamod lite längre för bevis på att ni gör en värld av skillnad – bokstavligen, en annan värld. Älskade bröder och systrar, ni är så nära att se fördelarna med ljuskrafterna i aktion!

Den gudomliga planen att befria Gaia och hennes livsformer från mörkret passar in i en universell tidslinje som främst påverkar ert solsystem eftersom det är den del av universum som Jorden kretsar i. Alla större händelser i planen måste ske i en ordning som håller det synkrona förhållandet mellan drabbade himlakroppar inom tidsramen för optimala fördelar för alla. Ju mer expansivt målet är, desto mer åtgärder som krävs, desto större och mer storslagen prestation.

Att transformera livet på Jorden är ett monumentalt åtagande eftersom det kräver att man eliminerar varje spår av mörker. Andra kroppar i solsystemet hjälper till genom att rikta extra ljus till den specifika aktivitet vars frekvens attraherade det. Vi talar inte om en process som pågår i flera år, utan månader, och vi föreslår att ni inte försöker förstå vad som händer – ingenting är som det verkar.

Tillsammans med att täcka världen med välvilja och understödja alla ljusbaserade ansträngningar, kan höga vibrationsnivåer orsaka trötthet och otydlighet hos individer som hanterar fysiska, mentala och känslomässiga utmaningar. Vibrationerna kan släppa begravda förhållanden så att de kan kännas medvetet, hanteras och läkas. För att dra nytta av den typen av tillväxtmöjligheter, öka din energi och stabilisera din centrering genom att sova längre än vanligt, dricka mycket rent vatten, spendera tid i Naturen och andas rytmiskt.

Med tanke på att den universella attraktionslagen fungerar dygnet runt, tänk och prata med omsorg. Tankar och kommentarer om att vara utmattad, förvirrad, orolig eller avskräckt, till exempel, ber universum att ge dig situationer som orsakar den typen av känslor. Upplyftande tankar om att känna dig stark, glad, positiv och uppfylld hjälper dig att vara på det sättet. Ta väl hand om er, älskade familj!

“Matthew och andra ljusbudbärare talar om avancerade varelser som älskar oss och hjälper oss. Jag läste precis en artikel om entiteter som sa att deras civilisationer inte kan rensa upp i en värld vars folk valt att förstöra den eftersom de inte kan störa någons fria vilja. Det lät inte särskilt kärleksfullt eller hjälpsamt. Skulle Matthew kunna kommentera det?” Vi skulle inte våga prata om information utan att veta exakt vad det är, men vi kommer gärna att kommentera läsarens uttalande och förbinda punkterna som visar varför Jordens folk behöver och förtjänar den enorma mängd hjälp de får.

Först säger vi att det är sant att ingen civilisation har förmånsrätten eller ansvaret att “städa upp” en annan civilisations värld. Enligt universell lag ges hjälp endast om den begärs. Förfäder till en befolkning kan krypa ihop sig över vad de ser pågå, men de kan inte störa om de inte blir tillfrågade.

För nästan ett sekel sedan var Gaias planetariska kropp så svag att den riskerade att flyga ut i rymden och till säker förstörelse. Hon ropade på hjälp och ett oräkneligt antal utomjordingar svarade omedelbart på hennes kallelse. Det började med högt utvecklade civilisationer som strålade ljus av sådan intensitet att det befriade planeten från djupet av tredje densiteten och gjorde det möjligt för den att gå in på en stadig uppstigningskurs. Under de senaste decennierna inkarnerade själar från dessa civilisationer på Jorden och spred sitt eget ljus för att väcka befolkningen så att de kunde ta kontrollen över sin värld. Ditt och dina föregångares deltagande har varit ovärderligt, och det kommer att fortsätta med dem som du skickar facklan till.

Låt oss avvika ett ögonblick. Mamma, kopiera meddelandet Gaia gav dig för några år sedan.

Jag är Gaia, själen på planeten ni kallar Jorden. Precis som du kan jag känna mig tunghjärtad eller lättsam. I långa tider grät jag, när min ande var bruten. Mitt folk var hatiskt mot varandra och min kropp var genomdränkt av deras blod. Jag gråter inte längre, för att det finns så mycket att känna glädje över, så mycket att känna tacksamhet över.

Mitt ljus är ännu inte i full kraft, min kropp är ännu inte balanserad. Det beror på att några av mina barn fortfarande är hatiska mot varandra. Vissa av dem är utan kärlek, utan medkänsla, utan insikt om att olikheter kan vara helt fantastiska när harmoni och respekt flödar längs hjärtats linjer.

Ändå är jag glad eftersom jag är på en resa som ingen annan själ i detta universum någonsin har gjort. Jag går hem, och ni som håller i ljuset som hjälper mig att gå stadigt och snabbt framåt följer med mig. Kan du föreställa dig en större skillnad än denna resa vi delar? Kan du föreställa dig en större spänning än vår uppstigning? Jag kan inte det!

Jag bad att få tala denna dag för att berätta för er om min tacksamhet för er alla. Ni blev utvalda från ett stort antal själar, tredubbla antalet som kunde inkarnera och delta. Denna nivå av ljusservice har aldrig tidigare utförts. Vi spelar en del i den största showen som någonsin uppförts i detta universum. Jag känner ödmjukheten som blandas med sublim tillfredsställelse för ett väl utfört jobb – i kontinuumet är vårt jobb fullbordat.

När våra resor fortsätter, väntar många underverk för er och denna vår värld. Ni har fått höra om många, så ni kan tänka på dem och se fram emot dem, men att faktiskt leva i den strålande tid som snart kommer är bortom er föreställning.

Alla varelser i detta universum ser detta utvecklas, visste ni det? Jag kan inte föreställa mig en så stor publik! Alla ljusets själar hejar på oss, så vi kommer att fortsätta ge dem en bra show, en upplevelse värdig till och med Guds applåder. Jag delar mitt hjärta med er och min kärlek till er svämmar över. [Gaia gav mig det budskapet under en global meditation under solståndet i juni 2011. Det är kapitlet “Gaias budskap” i Earth’s Golden Age.]

Tack Mor. Kära ni, oavsett om ni tänker på er själva som volontärer, ljusarbetare, vägvisare, vägfinnare, stjärnfrön eller själssökare, så behöver ni veta från Gaia själv hur tacksam hon är för att ni hjälper henne att “gå hem.” Hemmet är hög femtedensitet, där hon, Gud och Sol tillsammans skapade hennes planetkropp.

Om vi går vidare nu är det inte sant att Jordens folk “valt att förstöra sin värld.” Befolkningen skiljer sig oerhört i evolutionär status, orsaker till inkarnation, attityder, handlingar och avsikter.

Ni lämnade avancerade civilisationer för att hjälpa Jordens befolkning att vakna upp, göra uppror mot kontrollen och manifestera den fredliga värld ni vill ha. De som just nu vaknar är chockade över omfattningen av bedrägeri och korruption och vet inte var de ska börja för att ändra det. Själar som är längre fram i medvetenhet kanske ännu inte känner till den urgamla kampen mellan ljuskrafterna och mörkret, men de ser vad som är fel i deras värld och kliver upp för att fixa det. Energin från dessa gruppers önskemål att leva fredligt, harmoniskt och välmående lockar till sig de höga vibrationerna som sänds ut av olika källor i solsystemet.

Individer som är stenhårda på att alla ska överensstämma med deras åsikter om ett problem håller polarisationens låga vibrationer i full lutning; ändå, om det kunde finnas ett val “att förstöra världen” eller inte, kan det bara vara vad de mörka och deras undersåtar har gjort med sina val av fria vilja.

Dessutom indikerar “välja” att alternativ fanns tillgängliga och inga fanns. Den universella lagen om att begära hjälp specificerar också att ingen civilisation kan påtvinga en annan sin vilja; ändå, långt innan Terra kallades Jorden, ignorerade de mörka krafternas marionetter den lagen och bröt sig fram för att kontrollera planetens invånare.

Sedan dess har spelplanen aldrig varit jämn. På varandra följande populationer var till övervägande del människor med bara två aktiva DNA-strängar, och deras kraftigt minskade intelligens, instinktivitet, intuition och hälsa gjorde dem till ett lätt byte för de mörka krafterna. Väl i fångenskap utstod de försvarslösa människorna stora svårigheter och dog under sina första år av sjukdomar, svält, slagfältsskador eller förlossning.

Att kämpa för att bara överleva tog fram det värsta hos vissa individer på andras bekostnad. Det hindrade själar från att uppnå den balanserade upplevelsen som leder till utveckling, så Gud etablerade karma – den universella lagen om orsak och verkan, eller val och konsekvenser – och planeten som en gång hade varit Edens verkliga trädgård blev känd som ett utmärkt skolhus för att bemästra känslor. Själar från hela universum som behövde det för balans inkarnerade på planeten och hoppade på den karmiska karusellen.

De gjorde det om och om igen eftersom marionetter från de mörka krafterna bildligt och bokstavligt höll den ena generationen efter den andra “i mörkret”. Social ingenjörskonst är en mer aktuell och kanske mindre olycksbådande term än hjärntvätt, men det är samma princip – kontrollinformation tillgänglig för en icke-misstänksam befolkning. I denna era är det vanliga media, Internet, förlag, utbildningssystem, religiösa läror, kommunikationsmetoder och den tidlösa effektiviteten av att upprepa en lögn tills den accepteras som ett faktum.

Upprepning av falsk information och undertryckande av sanningar skapade befolkningar som utan tvekan lydde “myndigheter”. För att bestämt etablera splittring, utarbetade de mörka politiska, kulturella, religiösa, finansiella och ideologiska etiketter, och lärde sedan ut trångsynthet och hat mot “skillnader”. Via krig, okunnighet, utarmning och rädsla höll detta onda imperium under många, många årtusenden fångna de själar som inkarnerade på Jorden. Gaia kunde inte överleva mer lidande och blodsutgjutelse och ville bli av med mörkret som var så förankrat att hennes folk inte ens visste att det styrde deras liv.

Och det, älskade systrar och bröder, är anledningen till att universella familjemedlemmar på Jorden behövde massiv hjälp, varför era hemländer reagerade omedelbart, och varför ni ivrigt anmälde er frivilligt för att hjälpa till, och varför Gaia är djupt tacksam.

Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er för ståndaktigheten i era livsviktiga uppdrag och stödjer er med villkorslös kärlek.

____________________

Kärlek och FRID

Suzanne Ward

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *