Matthew Ward via Suzy Ward, 14 februari, 2018

Matthew Ward via Suzy Ward, 14 februari 2018

by Per Staffan · 14 februari 2018

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Vi delar en läsarens kommentarer som uttrycker många människors känslor: ”Matthew och andra budbärare säger att ljuset förändrar världen. Jag ser inte bevis som underbygger detta. ”De citerade situationerna: nationer i konflikt, politiska stridigheter i regeringar, skillnader mellan de rika och de fattiga, brutala regimer, slumpmässig terrorism, rädsla för cyberspace och kärnvapenkrig.

Dessa situationer är fortfarande en del av er värld eftersom de inte har slutfört sina respektive energetiska förlopp. Vi önskar verkligen att ni kunde se bevisen som vi ser, ljuset som stadigt minskar styrkan i dessa situationer, ”energiströmmar och allt annat med negativa böjelser. Kära familj, vi känner er iver att se omisskännliga tecken på att den tredje densitetens motgångar möter sina ändar, och det skall ni! Eftersom ljuset fortsätter att förstärkas och stegvis befriar er värld från allt som är baserat i mörkret, kommer er ståndaktighet som ljusarbetare att tjäna er och Jorden väl.

”Fråga Matthew varför rasistiska och religiösa fördomar ökar. Med ljusets intensifiering bör det inte minska i stället? ”De är inte mer utbredda än tidigare, det är att dess långlivade destruktivitet blir” förd till ljuset ”så att den skada den har gjort mot civilisationen kan läkas. Fördom är inte medfödd – det har grundligt lärts ut från en generation till nästa ner genom århundradena, och den splittring som den har orsakat har varit de mörkas stora allierade vid kontrollen av massorna. Även om fördomar uppvisas med attityder av överlägsenhet mot människor som ser annorlunda ut, som har olika religiösa övertygelser, olika sociala, kulturella eller etniska arv, olika filosofier, så handlar det faktiskt om en känsla av osäkerhet på grund av rädsla för dessa skillnader. Attityder förändras, och när vibrationer fortsätter att öka och expandera medveten och andlig medvetenhet så kommer alla att få veta att de har haft de liv som de anser vara sämre. De kommer att lära känna alltets enhet och befolkningen kommer att förenas med ambitioner, drömmar och kärlek till familjen som alla har gemensamt.

”Jag kan inte delta i fredsrörelser längre och jag har inte pengar att donera till deras organisationer. Kan böner om fred bidra till dessa viktiga insatser? ”Det kan de faktiskt! Ni har lärt er att bön är att upprepa ord i religiösa böcker eller att be Gud, oavsett namn, om något specifikt eller tacka för vad ni får. Bön är så mycket mer – det är alla era tankar och känslor.

Ofta har vi sagt att tankar och känslor är energi, att den universella attraktionslagen förbinder med liknande energi i det kollektiva medvetandet och tar tillbaka den till dig. När bönen är för fred, går energin fram, och återvänder med mer av samma slag och lägger det till det samlade överflöd som ger fred till Jorden. Vi har också sagt att fred i världen börjar med fred inom – när dessa höga vibrationer flyter ut och blandas med likadan energi är krusnings-effekten gränslös.

Vi vill också nämna att antalet grupper som håller meditationssessioner runt om i världen växer. När hjärnor och hjärtan kollektivt är inriktade på fred, på vänlighet mot djur, internationell harmoni, ömsesidig respekt, miljöskydd, välstånd för alla, allt ni vill ha för er värld – så förstoras energin exponentiellt och närmar sig varje dag manifestationen av dessa ideal. Värdet av bön och aktivt eller fjärran deltagande i meditationsgrupper kan inte överdrivas.

Vi har också blivit tillfrågade om kollektiv energi i en helt annan fråga. ”Kan kombinationen av globala farhågor om Nordkoreas nukleära hot, andra fientliga länder med kärnvapen, den amerikanska regeringens planer på att utöka sin arsenal, och tal om ett kärnvapenkrig vara kraftfullare än ET-förmågan att förhindra detonation av avfyrade stridsspetsar?” Nej. Ljuset i Gaias önskan att Jordens invånare ska leva harmoniskt med varandra och med naturen och i människornas önskan om en trygg och fredlig värld är långt större än den kombinerade energin i tankar och retorik om kärnvapen eller krig och det finns ingen avsikt att inleda ett sådant krig. Dessutom, eftersom Skaparen bestämde att det inte kommer att finnas några kärnexplosioner i rymden, har besättningar i era himlar teknisk förmåga att orsaka samtidig funktionsstörning av stridsspetsar som eventuellt kan avfyras tillsammans med allt som finns i lager var som helst på planeten.

”Finns Illuminati mullvadar (dubbelagenter) i alla underrättelsetjänster? Varför skulle någon ta ett så farligt jobb? ”Illuminati har agenter i alla länders underrättelsetjänster för att ge korrekt information till individer högre upp i ledningarna eller, om så beordras, skicka falsk information till intet ont anande källor. Några av dessa agenter är mullvadar, men andra som tjänar i den kapaciteten är inte Illuminati. När vi talar om alla dubbelagenter, vissa gör det för att de är mutade eller utpressade eller deras familjs säkerhet hotas – det är Illuminatis rekryteringstaktik; vissa är så missnöjda med regeringens politik att de erbjuder sina tjänster till en annan regering, och de flesta handlar av patriotism och kärlek till sitt land. Den dagen kommer när spioneri och övervakning av era privatliv – bara kommer att vara ett kapitel i era historieböcker.

”Fråga Matthew:” Varför, om GUD gav oss fri vilja, tillät han att Anunnaki och Kabalisterna väsentligt skulle minska våra fria val så allvarligt att vi har begränsad frihet och är de ekonomiska slavarna till dem? ”Vissa personer använder sin fria vilja till att begränsa vad andra kan göra. Men aldrig kan någon störa vad ni tycker eller känner eller begränsa era val av reaktion på en situation.

Med detta sagt skapade Skaparen i varje själ i kosmos den fria viljans gåva och dess inneboende manifesterande förmåga och Gud och de andra universas härskare är bundna av denna kosmiska lag för att hedra den fria viljans val för alla själar i deras respektive universum. I urminnes tider har själar i detta universum använt sin gåva för att begränsa friheten och den ekonomiska välfärden hos otaliga andra. När min mamma frågade Gud varför han tillåter det här så är det vad han berättade för henne:

Över allting finns Skaparens lag om fri vilja, och om någon använder den för att skada en annan, kan jag inte störa. Därför upplever jag inte bara exakt den skadliga verkan av den första, utan också exakt den andra skadans förnimmelse. Jag kan inte undkomma något av människans lidande eller någon annan livsform någonstans i universum, precis som jag inte kan låta bli att uppleva någons exakta glädje. Så det handlar inte om att ”tillåta” den här fria viljans övning, förstår du …

Era regeringar skulle skämmas över sig själva, för de släpar väl efter den tidsbestämda infasningen av universella sanningar och håller tillbaka de andra livsformerna där från att öppna upp i fullheten av andlig blomning under detta förkroppsligande. Kort sagt blir ni lurade i era inlärningsval eftersom era regeringar håller tillbaka många sanningar. Liksom era kyrkliga ledare. Jorden i sin helhet är ledsen över den enskilda trögheten i hennes folk. Särskilt när det gäller behandling av varandra och djuren finns det en allvarlig eftersläpning av tidsramen för andlig upplysning vald av de själar som nu är förkroppsligade där.

Så även DU säger att bokstavligen miljarder själar är offer för de fria viljans beslut som fattas av några få mäktiga människor!

Åh nej det är inte det jag säger! Och det var inte vad jag menade, men jag blev stoppad kort före den fulla berättelsen när du började skriva ditt intryck. Själar, inte kroppar, är frågan här, Suzy. Ja, mycket av det som inträffar är inte det som ursprungligen överenskommits, men justeringar görs på själsnivå. De som verkligen ”offrar” andra, som du säger – men ”inte lever enligt deras ursprungliga avtal”, det är vad jag skulle säga – offrar faktiskt BARA sin egen själsutveckling! De som du ser som deras ”offer”, de som inte fortsätter med sina ursprungliga utvalda lektioner på grund av den fria viljan hos de få ”förövarna”, hoppar framåt i själstillväxt, oavsett om det är på planeten eller bortom, efter att ha lämnat deras förkroppsligade liv där. Men de förstår inte medvetet detta! [Detta utdrag ur ett kapitel i Illuminations for a New Era överfördes 1998.]

Tack mamma. Nu gör Gud det som Han är tillåten. Han hedrar Gaias fria vilja att alla själar på hennes planetariska kropp kan leva fritt och dela lika av jordens överflöd. För att hjälpa dem att uppnå detta, bemyndigade han kraftfulla andligt utvecklade civilisationer att stråla massivt ljus till jorden och volontärer från dessa civilisationer att belysa planeten och hjälpa folket att vakna. Sedan Gaia uttryckte sitt val för mer än åtta decennier sedan i linjär tid har ljuset på jorden blivit stadigt starkare och de som vaknat använder sin fria vilja för att skapa det de vill ha – en fredlig värld med frihet, rättvisa och välstånd för alla. Det kan tyckas att det här kommer i en snigels hastighet, men den andliga och medvetna utvecklingen av jordens civilisation sker med en snabbhet som aldrig tidigare skett i detta universum.

”Det står ofta att” de mörka ”inte kan existera i högre dimensioner, 4: e densitet och högre? Om så är fallet, hur ska vi förstå de galaktiska krigen som det har talats om? Och förekomsten av en ”fallen” ängel, Lucifer? ”När det gäller dessa krig så avser densitet plats, inte andlig utvecklingsstatus – individer och civilisationer kan utvecklas starkt i intelligens och teknisk utveckling men har inte mer ljus än gnistan i deras livskraft. På vissa energinivåer i det tidlösa kontinuumet utkämpas fortfarande dessa krig; på andra nivåer dämpas striderna ner; och på andra lever tidigare krigshetsare fridfullt, några för en kort tid, andra i eoner i ert koncept av tid.

Tidlöshet har bidragit till skenbart motstridiga teorier om Lucifer. Ärkeängeln Lucifer, som kom fram i Skaparens första uttryck av Sig själv, förblir den ursprungliga kärleksljusenergin från Början. Vid samma tid utvecklade han och andra änglavarelser tanken att använda Skaparens energi för att utveckla material för att skapa livsformer; och i ett annat astralplan börjar de experimentera med dessa material – det här är introduktionen av densitet. Samtidigt gör de i andra plan intelligenta, känslomässiga halvdjur, halvmänniskovarelser och grymma eller välvilliga drakar på land och i haven. och genom att de gör det, tänker de och ”faller” i tätare energi, ännu längre från deras Början i ljuset. Genom att fortsätta glädja sig åt att göra dessa långlivade eländiga varelser, varav några finns i era mytiska berättelser, skapar Lucifer och hans anhängare sig in i allt tätare energi, ibland refererat till som ”Luciferisk energi”. Och i samma ögonblick som allt ovan händer i myriader plan med olika energivibrationer, inser Lucifer och några av änglarna som ”föll” med honom, felet i deras metoder och befinner sig i olika steg för att återvända till ljuset.

Älskade systrar och bröder, inget i detta universum är bara på ett eller annat sätt eller händer på en eller annan gång – allt ÄR NU. Och allting, överallt påverkar allt annat, överallt, det är så långtgående varje tanke, känsla och gärning är! Ändå är universums funktioner enkla. Det är bara i de lägre medvetenhetsnivåerna som människor skapar komplexitet och förvirring och missbrukar den fria viljans gåva. Med utvecklingen kommer livet att upplevas som Skaparen menade när Den födde alla själar – gudomliga! – bara genom att VARA den du är: En unik, okränkt, evig själ skapad av kärleksljusenergi, oberoende men oskiljaktig från alla andra själar i kosmos.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ______________________________
Kärlek och frid
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...