Matthew Ward via Suzy Ward, 20 november, 2017

Matthew Ward

via Suzy Ward

20 november, 2017

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på den här stationen, detta är Matthew. Önskningar och förhoppningar från långt tillbaka har svällt upp till ett världsomfattande hav av krav; befolkningen kämpar för moralisk integritet i sina regeringar och juridiska system; de fattiga för en jämlik spelplan inom livets samtliga aspekter; minoritetsgrupper för lika rättigheter som andra har; kvinnor för personlig, professionell och kulturell jämlikhet och respekt; folkslag på alla håll för fred i stället för krig.

All aktivitet som för närvarande pågår, känd via sociala medier och de flesta länders massmedia runtom hela jordklotet, är förebudet om radikala förändringar. Men endast de medarbetare som jobbar inom Ljuset och alla vilkas intressen på djupet påverkas negativt, de vilkas gärningar baserar sig inom mörkret, känner till att det bakom de stängda dörrarna förebådas andra väldiga förändringar som kommer att avsluta den långa mörka regimen på planeten.

Alltigenom tidsåldrarna har Jordens civilisationer haft andra tillfällen att skaka av sig kontrollens tyglar, men mörkrets grepp på folken genom rädsla och svek var alldeles för väldiga, alltför genomträngande för att kunna genomskådas. Som svar på Gaias rop på hjälp har vår Jordfamilj den här gången ett kraftfullt stöd i form av ljus som strålas från avlägsna källor och som har framkallats på planeten av volontärer i likhet med er själva. Ljuset i er inre styrka, uthållighet och övertygelse har hjälpt till att uppmuntra befolkningen till att driva en global revolution i namnet för fred, jämställdhet och överflöd för alla.

”Kommer arresterandet av så många inom Saudiarabiens ledning ytterligare att destabilisera den instabila situationen i Mellanöstern, eller är det kanske en förelöpare till att äntligen kunna uppnå stabilitet och fred i den regionen?” Vi är medvetna om att arresteringarna av vissa av era analytiker bedöms vara oroande, men vi ser dem som en indikation på att det landet inte längre kommer att stötta Illuminaternas intressen genom att finansiera ISIS och andra terroristgrupper i Mellanöstern och det är verkligen ett steg i riktning mot att förändra området från en våldets drivbänk till ett land av stabilitet och fred. Vi betraktar även arresteringarna som ett bakslag för Israels Premiärminister Benjamin Netanyahu, som står i spetsen för Illuminaterna; när han av sina landsmän tas bort från makten, vilkas intressen han aldrig har tjänat, utdelas ytterligare ett slag till detta mörka sällskap vilkas plan inkluderar att hålla Mellanöstern grumlad.

”Skulle du kunna ta upp vad Ljusarbetarna kan tänkas få uppleva fysiskt vid den här tiden? Du har tidigare talat om detta ämne, men energin är nu mer intensiv, så vad kan vi förvänta oss? Det gör det enklare att hantera symptomen när vi får information. Kan vi hoppas på att våra kroppar ska anpassa sig till de nya energierna och att vi återigen ska få må bra? Kommer en tid då allt detta ska ske?” Med all säkerhet påverkar den allt intensivare energin era kroppar, framförallt i form av trötthet eller svaghet – ni har knappt tid att anpassa er till det senaste energiutbrottet innan ni står inför nästa. Sporadiska episoder av huvudvärk, depression, minnessvårigheter, värkande muskler och leder, öronsusningar, ovanliga mönster för sömn och vakenhetstider, dimsyn, kramper, illamående och klåda är också vanliga symptom.

För att minska på symptomen, se till att få tillräckligt med sömn – men ta inga mediciner som sömnhjälpmedel eller för att pigga upp eller lugna ner – engagera er i motion lämplig för er ålder, samt drick mycket vatten. Ät mindre än vanligt; undvik socker, alkohol förutom små mängder rött vin, samt födoämnen med kemiska tillsatser. Ifall er budget medger det, välj organiska produkter, fisk-och skaldjur utan orenheter och ägg från frigående höns, samt kyckling och kött. Det förekommer ingen separation av kropp, sinne och ande; därför är det lika viktigt att minska mental och emotionell stress. Förändra negativa tankar till positiva; vistas i Naturen så ofta ni kan; prioritera så att er dag tillbringas på ett tillfredsställande sätt; reservera tid för att vistas i ensamhet, fria från andras energier; meditation är också till hjälp för att minska spänningar.

Vänligen be Matthew kommentera de ungas innehav av iPhone-telefoner och Internet.” Detta är en uppmaning till föräldrar att göra en bedömning och vi hoppas att de är medvetna om att strålningen från mobiltelefoner och mobila master som är skadliga för de vuxnas hjärnor, är mycket skadligare för de unga människorna, vilkas hjärnor fortfarande håller på att utvecklas. Paradoxen är att barnen så enkelt kan hantera multi-användbara telefoner och laptop-datorer, så att dessa objekt kan bli ”bihang” och kloka föräldrar förhindrar detta. Man kan diskutera med läkaren vid vilken ålder det är säkert att ha en telefon, lägga restriktioner på dess användning, begränsa datortiden och blockera tillgången till olämpliga Internet-sidor. Vi känner att det är viktigt för unga människor att ofta samspela med familj och vänner för att få uppleva glädjen av personlig kontakt – att tala, le, kramas, skratta, ha måltider och utflykter tillsammans – och att bilda kärleksfulla relationer som elektroniska mojänger aldrig kan erbjuda, än mindre ersätta.

Låt oss tillägga följande: När allmänheten kräver hälso-säkra kommunikationssystem, så kommer tillverkarna att tillhandahålla dem. Under tiden använder rymdskeppens besättningar sin teknologi för att minska de skadliga effekterna på er, men vänligen var medvetna om att en energi av rädsla producerar mer stress på kroppar än vad som förorsakas av strålning som inte står i linje med era elektriska system.

Till läsarna som har frågat om ”eldkloten” som nyligen passerade över Tyskland, Frankrike och sydvästra USA, och den öronbedövande ”explosionen” i Alabama, berättar Nirvanas observatörer av Jorden att energin från astralkroppar spektakulärt och harmlöst interagerade med rymdskeppsteknologi som ständigt genomkammar era skyar, för att i största möjliga utsträckning neutralisera giftiga föroreningar i Jordens atmosfär. Ifall vi betraktar planeten under de sekunder då sådana händelser som dessa sker, kan vi se plötsliga blixtar av ljus; observatörerna känner till vad som förorsakar dem.

Hur är det med de kraftfulla datorerna som genererar artificiell intelligens, som kan förändra oss utan vår vetskap, vilka har utvecklats av den hemliga regeringen och som just nu pågår?” Till att börja med säger vi att allting i er värld finns där för att ni genom upplevelser ska ta lärdom. Varje utveckling, från hjulet till den senaste teknologin, filtreras av vetenskapsmän utanför planeten till ’hjärnor’ som befinner sig på planeten, vilka kan absorbera och bearbeta informationen. Efterföljande utvecklingar kan användas för gynnsamma eller skadliga ändamål och individernas val avgör ett framskridande eller en återgång i själsutvecklingen.

Nu då, för att ta upp läsarens oro gällande ett hemligt tillämpande av artificiell intelligens: Den kommer inte att uppnå den lömska nivån – inget som baserar sig på mörkret kan en längre tid stanna kvar inom planetens ständigt ökande vibrationsnivåer. När era olika teknologier används för gynnsamma ändamål, kommer de i hög grad att framhäva livet; och rollen för ’AI’ (artificiell intelligens) är att gynna noggrannhet och förtjänster inom områden såsom medicinsk vård, vetenskaplig forskning, transport, samt tillverkning. Automatiserandet, som redan har ersatt många jobb, kommer att fortsätta göra så, men det kommer att leda till utvidgad utbildning och studieprogram för arbeten som är mycket mer tillfredsställande för själen än vad exempelvis tillverkningsband, gruvdrift och städtjänster är. Utvecklingen anses vara splittrande för ett samhälle som vidhåller det som är bekant; men i och med att människorna kan se de omfattande fördelarna av de kommande förändringarna, så kommer man att med öppen famn välkomna den spännande nya världen på Jordens horisont.

”Matthew sade att utomjordingarna nära Jorden är välvilligt inställda och när de landar, så kommer de att införa sin teknologi och hjälpa oss att rensa upp miljön. Vänligen fråga honom varför andra källor påstår att utomjordingarna kommer att låtsas vara vänliga och hjälpsamma innan de agerar enligt sin verkliga avsikt, för att tillintetgöra oss eller överföra sina mörka själar in i våra kroppar.” Utan att känna till källorna, kan vi bara erbjuda möjliga orsaker till att en sådan uttryckligen falsk information har getts ut. Om den hade sitt ursprung från utanför planeten, kan rädslospridande entiteter, som kanske hävdade att de var välkända respekterade ljusvarelser, ha överfört detta till individer som inte förmår upptäcka de låga vibrationer som mörka entiteter ger ut. Ifall informationen härstammade från planeten, kan avlägsna åskådare ha tolkat, eller misstolkat, vad de såg i ett av Jordens parallella världar; eller mörka individer gav ut och sådde ut dessa falskheter för att väcka fruktan.

Sanningen är att endast varelser av ljus kan komma in i det skyddande elektromagnetiska rutnätet runtomkring Jorden – dess strålglans är alltför kraftfull för att mörka utomjordingar ska kunna närma sig ert solsystem. Med detta sagt så har mörka varelser med ett ursprung i andra civilisationer av och till levt på planeten alltsedan den till en början blev bebodd och tiden håller snabbt på att rinna ut för dessa som bor här nu.

”Matthews beskrivning av reptil-befälen låter som de små grå, vilka gav USA:s regering avancerad teknologi i utbyte för att få utföra brutala experiment på människor som de rövade bort. Min fråga är: finns det mörka reptilier på Jorden?” De varelser som ni kallar ’små grå’ är en humanoid art av Zeta Reticuli, och det är en missuppfattning att de gjorde denna överenskommelse med regeringen i USA. De delade med sig av sin kunskap gällande design av rymdskepp, missilsystem och kloning av människor, men det var i egenskap av besökare som erbjöd gåvor till sina värdar, för vilka deras anledning att komma till Jorden inte var något problem: De hade gjort överenskommelser innan de föddes, tillsammans med de själar som erbjöd sig att överlämna genetiska ’provbitar’ till dem.

Långa tidsåldrar innan denna grupp av de grå kom hit för cirka 80 år sedan, flydde deras civilisation ifrån inkräktare, genom att lämna ytan på sin hemplanet och flyttade in i den. Klonandet och koncentrationen på intellektuell briljans, vilket förhindrade att deras befolkning dog ut under dessa århundraden innan de på nytt kunde inta världen på ytan, resulterade i ett askgrått utseende och – av mycket större betydelse för dem – förlusten av känslor i deras natur. Längtan efter att återställa känslorna till sitt folk genom att klona sin avkomma tillsammans med mänsklig DNA, ledde till en överenskommelse mellan dem och de själar som fanns förkroppsligade på Jorden.

Men de gråas brist på emotioner hade två allvarliga följder. De flesta höll sig till den del i överenskommelsen att de enbart skulle ta vävnadsprover från personer som kunde komma ihåg det – ”ett möte i egen hög person” fick igång minnet. Men några personer hade inte denna minnesupplevelse och utan empatisk förmåga, känslighet och medkänsla, kunde de grå inte inse att de traumatiserade dessa individer. Och utan emotionellt ramverk för att kunna bedöma trovärdigheten hos de människor som de närmade sig, gjorde de dåliga val och blev bedragna. Samtidigt förlöjligade regeringen i USA alla rapporter om UFO’s och ET’s, deras vetenskapsmän gav trovärdighet till rapporteringarna om bortrövanden och brutaliseringen genom att själva genomföra procedurer för att inpränta fruktan hos befolkningen gällande utomjordingarna.

En annan oförväntad situation dök också upp för de grå, som gömde sig i mammutarnas underjordiska labyrinter, dit de ”som hade bortrövats” togs och det var förödande. De hade förväntat sig att snabbt kunna återvända till sitt hemland och sina familjer på samma sätt som de kom till Jorden, i och med sin hjärnkraft som gjorde det möjligt för dem att dematerialisera sig och sedan materialisera sig vid ankomsten. Men deras kroppar hade fångats inom planetens djupa täta energi och eftersom regeringens försök att döda dem alla misslyckades, så lever överlevarna fortfarande under jorden. Dessa högt intelligenta människor är inga stridskämpar, och ifall de kommer upp till Jordens yta, kanske efter att en annan civilisation anländer, så skulle det inte vara någon till skada.

I allt ökande takt avslöjar sanningarna djupen av vilseledande och fruktan som de mörka har använt sig av för att hålla Jordens civilisationer fängslade i årtusenden. Ju fler sanningar som kommer ut, desto svagare blir de mörka och ytterst kommer människorna att få leva i den glädje som livet här är menat att vara. Ljusvarelser överallt i detta Universum hyllar er för att ni ständigt hjälper – leder! – dem framåt.

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

 

Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 

Matthew Ward via Suzy Ward, November 20th, 2017 – Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...