Matthew Ward via Suzy Ward – 17 september 2016

matthew
Matthew Ward – 17 september 2016

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Låt oss börja med de tankar som är i många människors sinnen och främst då oron när det gäller Nordkoreas framgångsrika uppskjutning av missiler. Om det landet skulle sända iväg en atomstridsspets i rymden så skulle en detonering förhindras av universella familjemedlemmar som kontinuerligt patrullerar er himmel – samma sak med någon annan nation som skulle göra ett sådant försök.

Vapenvilan i Syrien för humanitära ändamål är välkommen, det är då säkert, men mycket mer än så behövs för att lindra den svåra situationen för människor i det krigshärjade landet. Fred kommer, men de starka energiströmmarna av fientlighet och misstro som avges av motsatta, religiösa och sekulära grupper orsakar omvägar längs vägen.

När det gäller de energetiska scenarier som beskrevs i vårt senaste meddelande angående presidentvalet i USA så drar Hillary Clinton sig ur detta av hälsoskäl och det ger ett övertag för andra möjligheter, som också skulle kunna sätta Bernie Sanders i Vita huset. Det betyder inte att om möjligheterna vidgas scenariot avseende Clintons aktiviteter kommer att avdunsta.

Energin i dessa strömmar kommer att fortsätta och föra den informationen till Ljuset, alltså kvarstår möjligheten att det kommer att bli hennes diskvalificering för presidentrollen som höjer Sanders chanser till Vita huset. Sanningen om ”9/11” kommer att avslöjas, men inte förrän efter att Rockefeller-fraktionen av Illuminati har förlorat allt sitt inflytande i USAs regering, ekonomi och massmedian i USA.

Den nationens fingerpekande på Ryssland i en serie av hackade e-mails samt porträttering av Vladimir Putin som lägger sig i USAs politiska affärer och som en diktator som vill kontrollera länder inom tidigare Sovjetunionen, är politiskt poserande och endast foder för median. Putin vill inte ha ett nytt Kallt krig eller konflikter med något land, han är en av individerna inom regeringar, militära styrkor och i den ekonomiska sektorn vars insatser bakom stängda dörrar syftar till att avsluta Illuminaternas långa regeringstid av global korruption, bedrägeri, mord, initiering av krig samt främjande av utarmning.

Stigande vibrationsnivåer, som även hjälper till att befria Jorden från dessa plågor på mänskligheten, orsakar förstörelse och ödeläggelse för människor som inte förstår vad som händer. Vad ni vet är att utvecklingen av en civilisation och omvandlingen av en värld ses av de flesta som ständiga tumult, splittring, förvirring. Dessutom verkar tiden gå mycket snabbare och snabbare och detta är också oroande för dem. För många betyder detta att man rusar igenom sitt ansvar då det verkar som att dagen tar slut innan alla uppgifter är genomförda. Detta lägger press på kropp och sinnen som redan är stressade av effekterna av de höga vibrationerna.

Ett antal läsare skriver om de utmaningar de möter när det gäller detta, och särskilt som uppvaknande själar söker vägledning, så är ljusarbetare inte heller immuna mot stressen att anpassa sig till de successivt högre frekvenserna längs Jordens Uppstigningsväg. Istället för att upprepa stressreducerande förslag som vi gett er bad jag min mamma at notera datum för budskap så att alla som vill läsa informationen igen lätt kan hitta den. [4 juli 2013 har den mest omfattande täckningen, och 23 mars 200810 mars 200922 november 2013; och 20 mars 2016 erbjuder ytterligare insikter i orsakerna till och lindring av stress.] Tack, mamma. Vi vill understryka: att ändra en negativ tanke till en som är positiv är det snabbaste sättet att lindra stressande känslor om alla situationer.

”Varför påverkar inte vibrationerna alla på samma sätt?” Faktiskt är det så att alla påverkas av vibrationer på samma sätt, de förstorar alla människors personliga egenskaper och beteendemönster. Det är reaktionerna på vibrationerna som varierar kraftigt och det beror på att varje människa är unik. Ni skiljer er på en mängd olika sätt om vi tar bara fysiskt, från storlek och ålder till kroppskemi och cellstruktur. Dock är det trosuppfattningar, erfarenheter, relationer och attityder som djupast påverkar individens reaktioner.

Om vi talar om hela befolkningen och ser på det mest vanliga, så är svarandet på vibrationerna i enlighet med om sinnen och hjärtan är öppna eller stängda. Vi avviker något för att säga att vibrationsnivån skiljer sig oerhört, men ”ingrediensen” är alltid essensen av Skaparens kärleksljus, den mäktigaste kraften i Kosmos. Även generellt sett anses ljus vara visuellt och kärlek något man känner så är de en och samma energi och i ett andligt sammanhang är kärlek och ljus och kärleksljus synonyma. Personer som är öppna till den här energin kan motta och sända kärlek längs dess spektrum av upplyftande manifestationer, de som stänger ute den energin kan inte detta.

Det kan tyckas att motsatsen till kärlek är hat, men det är inte så – tvärtom är det avsaknad av kärlek. Rädsla är också avsaknad av kärlek, och fastän rädslans energi aldrig kan ha den kraft som är inneboende i kärlek så är den tillräckligt stark för att ”ge näring” så att säga, till hänsynslöshet, girighet, våld, bedrägeri och lust för maktbegär och kontroll. Människor som lever i rädsla är ”i mörkret” när det gäller andlig och medveten medvetenhet, och människor som orsakar rädslofyllda omständigheter är fångade i mörker. Det är därför vi så ofta ber er att skicka ljus till alla på Jorden – bara när folk ”ser ljuset” kan deras hjärtan och sinnen öppnas för att låta kärleken byta plats med rädslan.

Vi har fått frågor om hur man sänder ljus. Varje person har förmågan att vara en kanal av universell energi, den allsmäktiga kärlekens ljus, och helt enkelt önskan, eller avsikten, att sända den energin till en person eller ett specifikt område på Jorden riktar automatiskt och omedelbart den energin till det avsedda målet. Om ni önskar att göra detta mer formellt, kanske genom bön, meditation eller visualisering, så är detta naturligtvis också bra, men inte nödvändigt – det är era känslor som räknas. Och räknas gör de! De kollektiva känslorna hos människor som vill leva fredligt och i harmoni med naturen, med rättvisa, värdighet och välstånd för alla, är den energikraft som manifesterar den typen av värld.

”Är människorna i Nirvana påverkade av olika astrologiska tecken på det sättet som vi är?”

Nej. Eteriska kroppar och Nirvana i sig själv vibrerar i frekvenser som inte påverkas av planetariskt samspel i ert solsystem som kan ge effekt på täta kroppar som era.

”Med tillkomsten av autonoma robotar, utgör de ett hot mot vår framtid och kommer artificiell intelligens att användas av Illuminaterna för att stoppa vår Uppstigning till den fjärde dimensionen och skapa massiv massarbetslöshet och social oro?”

När robotar används är det vanligtvis inom industrin, tråkiga arbeten på löpande band och så vidare, så ersätts detta – och det är det enda ”hotet” – och det kommer att avslutas och beroende på arbetarens ålder kan de gå i pension eller förbereda sig för jobb inom andra fält som blir mer tillfredsställande och finansiellt lönande.

Detta kommer inte att ske på ett ögonblick, men denna värdefulla del av Jordens Gyllene Tidsålder är på väg. När samhället inser behovet av stärkande rekreation – omskapande – vilket det nya ekonomiska systemet stödjer, så kommer människorna att bli friskare, gladare, mer aktiva och välmående. Artificiell intelligens kommer också att användas för ändamål som berikar livet. Och Illuminati har aldrig haft förmågan eller möjligheten att kunna stoppa någons personliga uppstigning till den fjärde densiteten eller högre och inte heller medveten medvetenhet.

Mamma, det finns ingen anledning att skriva ner frågorna om tvillingsjälar – jag skall svara från din lista. Det är osannolikt att ett själskontrakt skulle inkludera återförening av tvillingar, varje kontrakt är en integrerad del av en överenskommelse innan födelsen för att gynna alla deltagare, och tvillingarna kanske inte kan fylla den roll som alla andra i avtalet behöver. För tvillingar är endast kända för varandra och det finns inget ”omisskännligt identifieringsmärke” som gäller för alla tvillingar. Nej, tvillingar påverkar inte varandras själskontrakts val eller medvetna beslut i större eller mindre utsträckning än någon annan själ före eller efter inkarnationen.

Återförening med en tvilling i en fysisk civilisation garanterar inte karmisk fullbordan och är inte ett steg uppåt i den evolutionära processen. Ja, tvillingar är mer benägna att känna igen varandra i en mycket utvecklad civilisation eller dess andliga värld. Det är mer än ”möjligt”, det är mycket troligt ”att någon kan ha fel om en viss person är deras tvillingsjäl” – som vi konstaterade i ett tidigare meddelande så är tvillingar extremt ovanliga. Vi tilläger att om man är upptagen med att vilja veta om du är tvilling, eller att återförenas med din tvilling, kan det minska uppfyllandet av dina kontraktsval för denna livstid.

”Jag tänker på skiftet där många kommer att dö eftersom deras kroppar inte kommer att tolerera de stigande vibrationsnivåerna. Vad händer om de har små barn? Kommer alla barn upp till en viss ålder stiga naturligt med Jorden? Finns det en viss punkt där människor blir ansvariga för ett sådant beslut? Kommer familjestrukturen att utvecklas till nya former?”

När kroppar plötsligt förlorar livskraften på grund av stigande vibrationsnivåer så kommer döden att tillskrivas hjärtsvikt, aneurysm, massiv stroke eller kanske ett resultat av ett fall eller en olycka. Oavsett medicinska skäl så lär sig barn att hantera sorg och förlust av en förälder. Genom tiderna har oräkneliga själar valt denna erfarenhet för att uppnå balans, och i denna exempellösa epok i Universum tar man i avtalet innan inkarnationen hänsyn till att barn kanske förlorar en eller båda föräldrarna på grund av intolerans mot de höga vibrationerna. Om så är fallet, precis som just nu, kommer familjerna att acceptera medicinska diagnoser.

Förhöjda vibrationer kommer att ge hjärtevärmande aspekter också. Människor kommer att upplysas om livet i den andliga världen och får visshet om en återförening med älskade personer och husdjur. När telepatiska förbindelser öppnas mellan själar på Jorden och på andra håll i Universum, och när samhället är mer utvecklat kan invånarna på planeten och i Nirvana besöka varandra fram och tillbaka.

Naturlig höjning med Jorden – eller bättre sagt personlig uppstigning – är en fråga om att växa andligt och medvetet, och ålder är inte en faktor, under 30 år eller mer har ett stort antal nyfödda anlänt i en utvecklad status. Varje person har valet, inte ansvaret, att växa i medvetenhet om att de kan fysiskt gå tillsammans med Jorden med bevarande av den livslängd som valdes i själskontraktet. Personlig uppstigning kräver inte resor med planeten in till högre densiteter – själar utvecklades genom alla årtusenden då Jorden var fast i den tredje densiteten. Den stora fördelen nu är möjligheten att fullfölja den tredje densitetens karma under en enda livstid med hjälp av de accelererande vibrationerna samt kärleksfull hjälp av starkare själar.

Familjernas struktur har utvecklats under en tid och detta förtjänar att tänka på i samband med uppstigningen. Det finns blandrasäktenskap och äktenskap med flera religioner, i en del fall äktenskap med samma kön och transäktenskap, och ungdomar gör uppror mot arrangerade äktenskap. Frånskilda föräldrar delar vårdnaden om sina barn, omgifte skapar ”blandade” familjer, vissa föräldrar väljer åtagande genom laglig status, surrogatmammor och konstgjord befruktning är inte ovanligt och preventivmedel ger gifta par möjligheten att välja att inte ha barn.

Barn som tas bort från försumliga föräldrar bor med andra familjemedlemmar eller i fosterhem, ensamstående kan adoptera barn, människor i ett land adopterar barn från ett annat land. Tre generationer kanske lever i samma hem, familjemedlemmar kanske lever lång bort från varandra, äldre föräldrar kanske lever i hem för äldreboende. En del familjära arrangemang beror på framsteg inom medicinsk vetenskap, men mer djupgående bevis för förändringar är den växande respekten för alla kärleksfulla relationer.

Kära bröder och systrar, med förtruppen inom den andliga och medvetna utvecklingen på väg, bara genom att leva ert ljus exemplifierar ni entusiasm och förtroende för Jordens framtid – då era vibrationer fortsätter att stiga så fortsätter också vibrationerna i världen att stiga. Ljusvarelser över hela detta Universum hedrar er och omger er med villkorslös kärlek.

______________________________________
KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

Du gillar kanske också...