Montague Keen via Veronica Keen, 4 februari 2018

Montague Keen 

Via Veronica Keen, 4 februari 2018

Vi i de andliga rikena strävar systematiskt efter att avlägsna den mörka kontrollen från Jorden. Jag kan tala om att det går framåt. Många av er är medvetna om det. Vi behöver er energi och er villighet att hjälpa till i den här processen. Inom några månader kommer ni att se det hända. Dave är en del av den här omvandlingen. Det är det verkliga skälet till att han befinner sig i fängelset. Var medvetna om att ni gör framsteg. Er önskan om fred och skydd för mänskligheten, kommer att producera den energi som behövs för att det ska ske. Den tredimensionella världen håller på att avlägsnas även nu när vi talar. Många saker pågår. TIDEN ÄR INNE!

Vi kan inte avslöja våra planer. Lita på oss, arbeta med oss, och allt som är mörkt och anti-mänskligt kommer att försvinna. Jag lovade er att de som infiltrerade Jorden, Annunaki, en dag skulle komma att avlägsnas. Deras planer på att utrota mänskligheten kommer ALDRIG ATT GÅ I UPPFYLLELSE.

De närmaste veckorna är viktiga, eftersom vi inte använder tid i den andliga världen. Det är ibland lite svårt att förutsäga när saker och ting kommer att hända. Jag kan inte tala om för er vad det är för arbete min fru gör. Det skulle inte vara säkert. Hon måste slutföra det arbete hon gör på Jorden för den som sitter i fängelset. Samarbeta, eftersom er kombinerade energi kommer att leda till förändringar snabbare.

Vi i den andliga världen vill tacka de av er som gjorde sig besvär med att kontakta Dave. Det fick honom att känna sig som en del av mänskligheten igen. Ni kanske aldrig kommer att förstå hur mycket era brev och kort betyder för honom. Han tackar er från djupet av sitt hjärta. En dag kommer han att kunna tacka er personligen.

Kommentar från Veronica: Dave älskar Six Nation Rugby. Han brukade själva spela rugby. Var snälla och skriv till honom om det.

De som kontrollerar allt bakom kulisserna blir avslöjade varje dag. De måste döda små barn och tömma dem på deras blod, för att sedan dricka det för att överleva på Jorden. Skydda era spädbarn och övriga barn, eftersom de anses som föda för parasiterna. Undersök antalet barn som har försvunnit utan ett spår, då kommer ni att inse vidden av det här djävulska tillvägagångssättet. De här siffrorna måste publiceras. Polisen säger att de inte dokumenterar dessa siffror. Vad säger det er? Men de kan ge detaljer om en stulen bil! Genom att förhindra att dessa siffror publiceras, spelar de med i denna avskyvärda hantering.

Meddelande från Veronica

Jag var tvungen att stoppa samtalet med Monty, eftersom det kom så många telefonsamtal med information, som omedelbart måste åtgärdas. Det har varit en vecka som ingen annan. Väldigt stressig. Jag hoppas kunna fortsätta mitt samtal med Monty imorgon.

Se till att Dave McCann blir rättvist behandlad. Låt oss visa det korrupta rättssystemet i Amerika att vi håller uppsikt över dem. Vi kan göra det genom att skicka kort eller brev till Dave. Makthavarna i fängelset läser all korrespondens och noterar allt. Dave är en av oss och vi stödjer honom. Vi kan se till att den absoluta sanningen om bakhållet för att fånga honom kommer att avslöjas. Om han inte var viktig för mänskligheten, skulle Kabalen inte besvära sig med att gå till sådana ytterligheter för att låsa in honom.

Dave McCann

MJ 03 A Pod 11

Bokningsnummer 1621184

Fånge ID 7076771

P.O. Box 872

Fresno, California, 93712, USA

Jag har Daves tillåtelse att be om er hjälp. Han är djupt tacksam mot er för att ni kontaktar honom. Han är fånge i Amerika utan vare sig vänner eller familj, och inga besökare över huvud taget.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...