Matthew Ward via Suzy Ward, 14 januari 2018

Matthew Ward via Suzy Ward, 14 januari 2018

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Det är glädjande att se så många av vår älskade Jordfamilj börja året med självförtroende och optimism. Du kommer att se att detta tillvägagångssätt är välförtjänt när hastigheten på utvecklingen börjar höjas. Så mycket som vi önskar att alla där hade en upplyftande inställning, vet vi att det är svårare för en del än för andra.

En läsares långa kommentar innehåller bl.a. ”Det finns INGET tecken på att LJUS att sprider ut mörkret. Mörkret blir mörkare för varje timme.” Och det slutar, ”Om något han (Matthew) säger är sant så sker det århundraden och århundraden från nu. Även att påstå att det kan vara nära förestående är vilseledande. ”Vi känner sorg för denna kära själ som har stängt sitt hjärta och sinne för hopp om ljuset; Därmed kan dess höga vibrationer inte komma in för att undanröja den modfälldhet som hon uttryckte, främst beträffande den riktning som Förenta Staternas regering tar.

Vi välkomnar den här läsarens perspektiv: ”Hur hjälper Trumps roll som president oss att ta oss dit vi måste gå för att bli fria?” Säkerligen är Förenta staterna inte det enda landet där stark splittring råder. Men presidentens beslut kan påverka nationer runt om i världen. Vad du observerar som pågår där, liksom överallt, är bara det offentliga ansiktet, så att säga. Från vår medvetenhet om vad som händer utanför scenen och dess samlande momentum i Jordens energifältspotential, kan åtgärder som du anser vara oroande vara katalysatorer för det allt mer intensifierade ljuset för att bringa ordning ur kaos och föra in det på världsscenen i en motiverad diskussion och, slutligen avstämning.

Vad vi sa i ett meddelande för ett år sedan tar form – dunkelt fortfarande, men det får form och klarhet:

Planetära vibrationer kommer att stärkas och bara främja ansträngningar som strävar efter att bäst tjäna jorden och alla hennes livsformer; ingenting som är dess motsats kan vara långvarigt.

Hårt vunna rättigheter och framsteg i social rättvisa kan inte demonteras. Det är inte Jordens folks öde att gå bakåt, utan att flytta allt längre fram mot fred, ömsesidig respekt, samarbete och ett liv i harmoni med naturen. [9 december 2016]

Samtidigt som man uppenbarar att den sublima världen inte kan hända på ett ögonblick, eftersom folk inte tror att den kan det, så kommer det inte att ta århundraden och åter århundraden. Myriader av former med hjälp från civilisationer långt borta, besättningar i rymdfarkoster i närheten och den ovärderliga servicen av ljusarbetare på planeten har gjort det möjligt för jordens civilisation att övergå från att slumra i djup tredje densitet till en uppvaknande befolkning med hastighet som är universellt oöverträffad.

Även med årtionden av fördröjning av medvetna och andliga framsteg, tänk på de nationella lagarna som ger lika rättigheter till alla medborgare, varav många tidigare inte har haft någon tillflykt från ondskan av trångsynthet, diskriminering och sämre behandling. Faktum är att det finns en lång väg att gå innan rättvisa omfattar alla människor på jorden, av vilka var och en är en lika stor del av Gud och vilka alla Han älskar ovillkorligt, men den tiden kommer närmare för varje dag som går.

Utopia är en roman, ett verk av fiktion, men livet som beskrivs där härleds av kraften från kärleksenergi som råder överallt. Sådant är Gaias val för sin Jordkropp och allt liv på det; Därför är ni och planeten på väg mot ljusplan så intensiva att bara kärlekens höga vibrationer kan existera. Med otaliga själar som väljer att fullfölja den tredje densitetens karma och varje persons fria vilja i blandning har kursen zick-zackat sedan det började för 80 år sedan. Den blir mer direkt och mjukare allt eftersom jorden fortsätter sin stabila uppstigning till successivt lättare astralplan.

Våra kommentarer om klimat kommer att vara tydliga utan att ta med era frågor, och vi börjar med att säga att rekordlåg temperatur och snöfall inte motbevisar ”global uppvärmningsvetenskap ”, och Australiens ovanliga värmebölja bevisar inte heller det. Klimatförändring beskriver noggrant vad som händer, men påståendet att detta sker naturligt, baserat på en en gång överhettad planet, som till slut hade en plötslig istid, som gav upphov till en tid med tropiska temperaturer under långa åldrar innan en annan istid plötsligt slog till, och så vidare, är bestickande. Aldrig tidigare i planetens inspelade historia har det funnits teknologisk vädermanipulation, vilket är en orsak till extrema temperaturer och de ovanligt kraftfulla stormarna, inte heller har atmosfären varit så förorenad med toxiner, den andra orsaken, och det sker inte heller naturligt.

El Nino och La Nina bidrar inte alls till klimatförändringar. De är dess effekter. Vulkanutbrott, jordbävningar och darrningar är bara relaterade till klimatförändringen i den meningen att en av deras två orsaker också är människotillverkade störningar i jordens kropp genom de processer som är involverade och själva utvinningen av fossila bränslen.

Den andra orsaken är Jordens frigörelse av negativitet så att den inte skall ackumuleras, men hennes behov att göra detta kommer från mänsklighetens handlingar som producerar negativiteten. Nej, ingen istid eller bräcklig värld ligger i Jordens framtid, och ja, hon rör sig fortfarande mot ett modererat klimat globalt. Ja, också, ”mänsklig inblandning påverkar Jordens framsteg” i det avseendet; men precis som alla andra aspekter av liv på planeten är på väg mot förbättrande så kommer klimatförändringsprocessen att öka farten.

”Jag förstår Matthews motvilja mot att säga något kritiskt om president Trump för det skulle vara dömande och själar på hans station gör inte det, men kan han berätta för oss om det var någon samverkan mellan Trump och Putin eller inte? ”Om” samverkan ”betyder att de gjorde ett formellt avtal där president Putin skulle göra vad han kunde för att svänga valresultatet i president Trumps favör i utbyte mot att Trump avslutade amerikanska sanktioner, så gjordes inget sådant avtal. Därför fanns det ingen samverkan.

Så här är det: President Trump ville ha information från ryssarna som skulle kunna användas för att diskreditera Hillary Clinton och han ville inte att ryssarna, som känner till hans ekonomiska affärer som han inte rapporterade, vilket officiellt krävs, avslöjade någon information om dessa. Båda presidenterna vill verkligen att deras länder skall ha ett ömsesidigt fördelaktigt förhållande.

”Jag tror att Matthews information låter trovärdig om vem som” lade sig i ”i presidentvalet 2016. Det finns en samfällig uppfattning att Ryssland/Putin är ansvarig, men utan obestridliga bevis på att denna tro är berättigad. Om det finns bevis på vem som faktiskt var skyldig till hackning av datorn, varför har det inte blivit avslöjat? ”Denna allmänna övertygelse om Ryssland, vilket är en Illuminati-kupp så långt, för att straffa president Putin för hans vägran att samarbeta med dem, är på grund av bristande kunskap om sanningen.

Förutom Putin själv och läsare av våra meddelanden är de enda individer som är säkra på att han inte beställde ”inblandningen” är de Illuminati-intelligensagenter som gjorde hacken och våra specialstyrkemedlemmar i samma byråer. Så vi skulle säga att det som är allmän uppfattning i denna fråga är ett utmärkt exempel på hur allt som upprepas ofta blir ”faktum”.

Bevis som blandar in Hillary Clintons Illuminati-kollegor i Demokratiska nationella kommittén var tillgängliga före presidentvalet. De vill inte att bevisen någonsin ska bli offentligt kända, eller att Ryssland ska frikännas, och genom mutor, utpressning, dödshot och mord, har de hållit bevisen gömda, men sanningen kommer fram.

”Jag hoppas att filmklippet på ET-rymdfarkoster på amerikanska nyheter betyder att regeringen slutar sin mörkläggning och att Avslöjandet kommer snart!” Det var ett uppmuntrande första steg, och regeringen kommer så småningom att erkänna förekomsten av andra civilisationer. Men eftersom denna administration är i ett ganska tumultartat tillstånd, är det inte på agendan att officiellt tillkännage utomjordisk närvaro och det är inte klart när det kommer att bli en prioritet.

Fullständigt avslöjande skulle innefatta landningar av rymdfarkoster och introducera rymdfamiljer som lever ibland er, och vi vet inte när det kommer att bli – Gud ansvarar för tidpunkten, för bara Han vet när säkerheten är tillräcklig för alla.

Från våra observationer är USA: s regering mycket mer intresserad av att avslöja information om frågor som inte har något att göra med förekomsten av andra civilisationer. Vissa medlemmar deltar i en internationell satsning för att avslöja och ställa till svars människorna bakom slaveri och pedofilringar; olaglig narkotikahandel, manipulering av den globala ekonomin via kontroll av utlåningsinstitut, skatter och aktiemarknader; kontroll av betydande medier, inflytande i regeringar, religion, utbildning och i underhållningsbranschen. Liksom stöld av pengar i stor skala, varav några finansierar terroristgrupper och anstiftar upprörande omvälvningar runt om i världen. Kort sagt, utrotning av Illuminati och deras underhuggare.

När en glimt av sanning om någon av dessa skändliga aktiviteter har kommit upp i ljuset, har Illuminati kallat det ”konspirationsteori”, en term som utformats för att skicka den informationen till papperskorgen och därigenom hålla deras utarbetade bedrägerinätverk intakt. Nu när webben snabbt reder ut dem och många gripanden har gjorts, kommer Illuminati att fortsätta falla som en rad dominoer.

Ni är översvämmade av historiska mängder information som innehåller motsägelsefulla rapporter, förvrängning genom att utesluta relevanta fakta, felaktiga språköversättningar, åsikter eller missförstånd som passerar som faktiska och en stor avsiktlig förfalskning. Så, ja, ”informationsassimilering & bedömningssammanbrott” skulle kunna drabba dig. Men i stället för att undvika medvetenhet om världshändelser, begränsa dina källor till de som du tycker är mest trovärdiga. Skilj agnarna från vetet genom att slipa din urskillningsförmåga och fråga inom dig – din själ vet vad som är sant och vad som inte är det.

Och kära ni, snälla, bli inte emotionellt indragna i ”nyheterna.” Vi har levat i vansinniga världar, som er värld är i detta ögonblick, och vi vet att det är svårt att sätta allt in i sammanhanget av att massor av själar upplever det de valde att uppnå av balans och att utveckling. Medkänsla, sympati och omsorg kräver inte emotionellt engagemang i global dynamik. Skicka bara kärleksljus till hela Jorden och känn dig fridfull – fridens energi inombords skapar en fridfull värld.

Alla upplysta varelser i detta universum stöder dig med ovillkorlig kärlek och uppmuntrar dig alltid framåt.
_______________________
Kärlek och frid

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

[Om du har fått det här meddelandet som vidaresänt eller läser det på www.matthewbooks.com och vill ta emot framtida meddelanden direkt, vänligen skicka ett mail till messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com. Detta kommer att lägga till din adress till gruppens moderators distributionslista.]

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

 

Du gillar kanske också...