Matthew, 15 november 2014

Matthew

15 november 2014

Kanal: Suzy Ward

Del 2 av 2

Tack Gud. Ditt svar var mycket klarare än vad resultatet hade blivit om vi begrundat detta. Några läsare frågade om våra referenser till Gud och Skaparen i vårt senaste meddelande betyder att de inte är samma, och jag bad min mamma att hitta meddelandet som förklarar hur Han och Skaparen skiljer sig åt.[4 januari 2006]

Tack mamma. Vi tackar också mannen som skrev ett email som vi delvis citerade, för hans tankar och frågor liknar dem som ett flertal andra också har, och vi kommer också att svara på ytterligare relevanta frågor.

”Jag trodde det var universell lag att en eller en grupp av personligheter/själar inte är tillåtna att stoppa eller begränsa uppstigning för dem som vill stiga upp. Om det är en regel/lag varför har rådet vägrat att gå in och ta bort dessa Illuminati och andra? Detta råd, som utsåg de själarna som gick ifrån sina kontrakt, verkar ha tvått sina händer, vänt ryggen år människorna och övergivit mänsklighetens uppstigning.

”Systemet är odds mot mänsklighetens uppstigning. Man måste undra om planeten jorden är en plats man går till för att göra vad man vill, utan konsekvenser. Ett liv levs, destruktivt, konstruktivt, vilket som, och när själen går tillbaka får den en klapp på ryggen en gratulationer och guldstjärna för ett väl utfört arbete. Så varje konsekvens för själen verkar ynklig, om själar som är betrodda har svikit, och inte bryr sig om vad som händer när de återvänder till detta förbryllande ställe som heter himlen.”

När själar sviker på andra delen av sin överenskommelse, vände rådet inte sin rygg åt mänskligheten. De kunde inte neka de ”svikande” själarna deras fria vilja att fortsätta skapa ödeläggelse och förtvivlan, men de kunde bönfalla dem att inte göra det. Det sätt med vilket rådet handlade på själsnivå var att sända ett överflöd av ljus som skulle snabba på samvetet hos varje ”svikande” själ som ville ta emot det; och utomjordingar som lever bland er visade sig i sina hemvärldars kroppar för extra emfas, när de berättade för dem vad de skulle möta i det andliga livet och i nästa inkarnation om de inte höll sig till hela sin överenskommelse. Vi kommer tillbaka till det.

Istället för att systemet är odds mot mänsklighetens uppstigning, var rådets plan utformad med största omsorg för att hjälpa Jordens människor enligt Gaias önskan, att de skulle kunna stiga upp fysiskt med planeten. Det är därför den inkluderar bestämmelser där starkare själar skulle kunna hjälpa de svagare som ytterligare förstärkning till det intensiva ljus som starka civilisationer strålade ner till Jorden. De ”svikande” själarna hade rätt att vägra ta emot ljuset själva, men de kunde inte förhindra någon annan från att ta emot det. Under tiden när turbulensen och misären som skapats av Illuminati utökades efter ”cut-offen”, vilken kom för ca 17 år sedan i linjär tid. Har en miljard och ännu fler själar ivrigt och tacksamt tagit emot ljuset. Det är delvis därför ert samhälles framsteg försenades bara med ett decennium, inte mer; ändå var det aldrig menat att det skulle bli någon försening.

Vad det gäller konsekvenser för de betrodda själar som svek… när de återvänder till detta förvirrande ställe som heter himlen, vad som händer efter de går in i Nirvana, det riktiga namnet på Jordens andliga värld, är mycket mer allvarlig än ni kan föreställa er. Nirvana består av många flexibla energilager, och i enlighet med de fysiska lagarna som styr livet i detta universum, dras själar som övergår från Jorden, automatiskt till det lager som sammanfaller med deras livstidsenergi som registrerades stund för stund i den ofelbara Akashakrönikan.

Ni är själar som har en fysisk upplevelse, så oftast talar vi om individer som själar hellre än personligheter. Något som konstaterades i ett meddelande för en tid sedan har inte upprepats kortfattat: Det är psyket och den personlighetens eteriska kropp som går till Nirvanas lämpliga energilager. Som kärleksljusets essens från Skaparen blir själen befriad, fri att medskapa en ny personlighet som, likt alla andra i härstammning – som alla varelser över hela kosmos – är en oberoende, fridfull, odödlig själ energimässigt och medvetet förbunden med alla andra.

Då fortsätter vi med gratulationer och guldstjärna för ett väl utfört arbete skulle vara följden för de ”svikande” själarna i den mån de har fullföljt den första delen av deras överenskommelse. För de gjorde bokstavligen det, miljarder själar – många av vilka drog nytta av den extra hjälpen som rådets plan tillhandahöll – uppnådde sitt mål att slutföra den tredje densitetens karmiska lektioner och utvecklades in i den fjärde. Men deras vägran att hålla den andra delen av avtalet sände dem till Nirvanas lägsta nivåer, där de känner samma smärta känslomässigt och fysiskt som de orsakat alla andra efter ”cut-off”-tiden

Alla som finns i den nivån är rädda för ljuset, så det finns bara en prick av ljus i den mörka världen där de lever med alla hemskheter de orsakat under sin livstid på Jorden. När de kommer över sin rädsla för ljuset, går de till en nivå som har lite mer ljus, och så vidare och så vidare tills de har absorberat tillräckligt med ljus för att inkarnera i någon värld i tredje densiteten på medvetandenivån som en snigel har eller insekt med kort liv, till exempel. Att börja på den nivån är en handling av gudomlig nåd; det suddar ut alla mönster på cellnivå som annars skulle kunna påverka andra personligheter att ta samma väg som den vars livstid sände honom eller henne till den lägsta nivån. Det är också gudomlig nåd att var och en bestämmer sin tillväxthastighet, var och en accepterar ljuset när de är redo, så att ”åter nå början” av inkarnationen och utvecklas till mänsklig nivå i en civilisation i tredje densiteten kan komma ganska snabbt, säg tusen av era år, eller utökat till miljoner.

Väldigt få, om ens någon, skulle anse att Jorden är den magnifika himmel som många tror kommer efter livet för ”goda” människor – och Nirvanas högre nivåer är det! – men Jorden kommer att bli det. Det ständigt ökande Ljuset – KÄRLEK!- i er värld manifesterar paradiset av Gaias vision som väntar er i kontinuumet.

Älskade systrar och bröder, våra ord kommer alltid med ovillkorlig kärlek och vi hedrar er ståndaktighet i ljuset.

LOVE and PEACE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

Svensk översättning: Åsa Falk – www.st-germain.se 

Du gillar kanske också...