Matthew via Suzy Ward, 28:e juni 2017

Matthew via Suzy Ward, 28:e juni 2017

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station, detta är Matthew. När ni hör om naturkatastrofer, bränder, fordon som kraschar och terrorattacker, är sorgen för de förlorade liven och medkänslan för de som älskar dem, naturliga känslor. Att tänka på alla själar som drabbats av sådana händelser, och de miljoner som hamnat i humanitära kriser i samband med speciella karmiska lektioner så att de kan utvecklas, känns inte naturligt, och ibland undrar ni om våldet och lidandet någonsin kommer att upphöra.

Ja, kära familj, det kommer det. Jordens karmiska karusell saktar ner. När de fysiska livstiderna upphör för individer, som orsakat smärta och traumatiska omständigheter för andra, så kommer de att komma till en andevärld av en djup tredje densitetens civilisation, och sedan förkroppsligas i den civilisationens karmiska cykel. Människor kommer fortfarande att övergå från Jorden så som de valde i sina själskontrakt, men samhället kommer att veta om det underbara livet i Nirvana, och kärlekens band återförenar personer och djur, som är älskade av dem.

Vi välkomnar era frågor om kroppens celler och DNA – och hur era celler påverkar ert liv på djupet, så det här intresset är verkligen på sin plats. ”Om vi bara utstrålar vårt ljus” genom att göra goda saker, så kommer vårt DNA att ändras … stämmer det?” Ja, det stämmer, men för att kunna utstråla ljus, måste människorna först absorbera det, och då kommer ni att göra ”goda saker”. När tredje densitetens kroppar absorberar ljus, växer de kolbaserade cellerna, som har två DNA-strängar, till sig gradvis till den kristallina strukturen, där strängarna kan öka i antal, och då det sker ökar människornas mentala skärpa, andliga klarhet och manifesterande förmågor.

”Jag hörde att vi kan kommunicera med våra celler. Om det verkligen är möjligt, hur gör vi det? Vad ska vi säga? ”Det är inte bara möjligt att kommunicera med era celler, ni gör det hela tiden, oavbrutet. Var och en av de otaliga cellerna i den mänskliga kroppen har en medvetenhet, alla vet exakt hur de ska fungera och hur de ska svara på stimulansen. Tyvärr kommer stimulansen ofta från den låga vibrationen av rädsla, ilska, bitterhet, skuld, svartsjuka, oärlighet, girighet. Därför är fysiska, mentala och känslomässiga sjukdomar så utbredda i världen. Cellerna svarar lika dant på de höga vibrationerna av kärlek, glädje, tacksamhet, frid, medkänsla och generositet, och de

gör lika dant med det som medvetet kommuniceras. Tänk på på att cellerna reagerar på vibrationer som uttrycks genom ord och intentioner, som har sin egen vibration, så det ni säger måste vara äkta, från ert hjärta, men det är inte nödvändigt att uttrycka det högt – det räcker med tanken.

Ni kan, till exempel, tacka cellerna för att de håller er friska, eller be dem att hålla er blodcirkulation bra, höja er energinivå eller hjälpa sinnet, kroppen och själen att vara i balans. Om ni har huvudvärk eller känner spänningar runt ögonen – vilket obehag som helst – be cellerna i det specifika området att visa er tydligt vad ni gör som hindrar dem från att fungera ordentligt. Och det är alltid bra att berätta för dem att ni älskar och ärar dem, för att de tar fram den fysiska aspekten av er. Men vi tillägger, att tala till cellerna är inte en ersättning för att söka vård, om ett tillstånd har blivit kroniskt, eller förvärras.

”Har själarna från de utvecklade civilisationerna som frivilligt kommit hit, celler och/eller DNA som är annorlunda, jämfört med hur Jordens är?” De allra flesta själar har samma cellulära struktur och två DNA-strängar som Jordens folk, och de visste, när de av egen vilja kom hit, att det skulle bli begränsningar och brister i deras tredimensionella kroppar. Det är genom att följa guidningen på själsnivå ,som de har höjt sin medvetna och andliga medvetenhet, över planetens civilisation. Och när deras livstid av service upphör och de återvänder till sina hem, kommer de att manifestera kroppar med sina ursprungliga DNA. Vi har sagt ”de” och ”deras”, eftersom det här gäller de många själarna som inte vet om att de volonterat, såväl som för er som vet att ni har det.

Nu finns det ett relativt litet antal själar, som kan betraktas som Andliga Enheter med Specialkompetens, och de kan ha ett uppdrag som kräver kapacitet långt utöver gränserna i 3D-kropparna. Deras medfödda form skiljer sig avsevärt från er uppenbarelse i en mänsklig kropp vid ankomsten, men de som mer liknar er anländer som de är, och i båda fallen hålls ljuset i deras cellulära DNA intakt. De tillbringar flera månader i avskilda ”halvvägs-hus” samtidigt som de anpassar sig till Jordens atmosfär och ändrar sina utseenden och beteenden, för att passa in hos befolkningen i länderna de tilldelats uppdrag. Några av de ”vanliga” volontärerna skapar dokumentation och lägger till den i lämpliga dokument, för att bekräfta enhetsmedlemmens födelse, medborgarskap, utbildning och kvalifikationer, inom områden som artificiell intelligens, astrofysik, ingenjörsvetenskap, lingvistik, data och medicinsk vetenskap.

Även om dessa utomjordingar verkar mycket lika sina grannar och medarbetare, så stannar likheten där. De kan dematerialisera och återskapa föremål, och de kommunicerar telepatiskt med varandra på planeten, och kollegorna i sina hemländer. De har fotografiska minnen och kan överföra bilder med tanken till andra källor. När det finns behov av sekretess vid utförandet av uppdrag eller för personlig säkerhet, kan de snabba upp sina vibrationer, så 3D-visionen inte kan detektera deras närvaro eller så kan de teleportera sig till en säker plats; och om en hjälpare är i fara, kan de omge honom eller henne med en skyddande ljussköld. Kära bröder och systrar, ni har kapaciteten att göra det och mer – ni har bara inte påbörjat det, eftersom ert uppdrag inte kräver sådana förmågor, eller så kanske ni inte har utvecklat dem ännu.

”Jag skulle älska om Mathew tog tag i ämnet om den nya millimetervågen för 5G, som kommer de närmaste åren från mobiltelefonföretagen. Den forskning jag har utfört har satt lite ljus på ämnet, och allt är inte bra för våra celler och vårt DNA.” En anledning till att själar från utvecklade civilisationer hjälper Jorden, är att de människornas andliga och medvetna framsteg, har hamnat långt efter i det teknologiska framåtskridandet. Kärnkraft i händerna på en befolkning i den tredje dimensionen är till exempel ren dumhet, för nukleära vapen innebär självmord – universella familjemedlemmar har vid flera tillfällen förhindrat katastrofala resultat, inom båda områdena. Vilken stor dag det kommer att bli, när Jordens befolkning kan tacka sin familj från andra världar, vars hjälp på otaliga sätt har varit ovärderlig!

Men tillbaka till ämnet, vissa av dessa själar är medvetna om hur en specifik bandbredd av elektromagnetiska vågor påverkar kroppens cellulära strukturer, och finns i industrier där de kan åstadkomma förändringar för att oskadliggöra mobiltelefoner, master och andra produkter som nu håller kvar de två DNA-strängarna. Just nu reducerar vibrationerna på planeten emellertid de skadliga effekterna på befolkningen, och individer som absorberar ljus, har ytterligare skydd. Försök att inte låta rapporter om skadliga effekter få er att känna er rädda, eftersom rädslans energi av låga vibrationer, blockerar skyddet – och underskatta aldrig vibrationernas kraft av att lyfta upp eller underminera vilka situationer som helst.

”Hur kan MKUltras (CIA:s kontrollprogram, översättarens anm.) hjärnkontrollerade individer, rensa ut den programmeringen? Hur är det med människor som inte vet att de har programmerats? Påverkar programmeringen DNA:t? Varför kan inte våra guider bara ta oss ut ur det här?” Vi säger då, att ni aldrig har kontroll över ett val i själskontraktet, eftersom det stör själens tillväxt. Den här förrädiska aspekten av den djupa tredje densitetens mentalitet, som använder brutala metoder för att programmera individer, har nått slutet. Överlägsna vibrationer tar programmeringen ur hjärnorna genom att ympa in ett ”trigger”-kommando, så att personerna ska kunna utföra de tilldelade uppgifterna – det är därför som vissa individer kan berätta om upplevelser som de programmerades att glömma bort.

De kan inte absorbera ljuset under hjärnkontroll, men väl fria från det kan de det, och deras celler och DNA svarar upp. Alla individer som utsattes för hjärnkontroll, oavsett om de flydde undan eller inte, för att ta sig till Nirvana, mottog individuell healing där. Den plågsamma processen av programmeringen raderas ur deras psyken, så att de inte behöver uppleva den under livscykelöversynen; och varken processen eller den hjärnkontrollerade upplevelsen hamnar i det cellulära minnet för att inte påverka efterföljande förkroppsliganden – själens val för nästa personlighet, kommer att inneha en stark aversion mot att skada vare sig människor eller djur.

Långt innan den här hjärnkontrollen planerades, programmerades massorna av religiösa dogmer och århundraden senare, av Illuminati i regeringar och av massmedia. Människor som absorberar ljus, tvivlar på trovärdigheten i informationen från ”myndigheterna”, och lär sig lita på sin intuition om vad som är sant och vad som inte är det; denna ökning i medvetandet förändrar den cellulära strukturen, för att möjliggöra en ökning av DNA-strängarna. Individer som inte inser att de fastnat i något programmeringssystem, kan när de kommer till det andliga livet, välja att ”se ljuset” i en annan inkarnation. Terrorister har ingen anledning att tro att de har programmerats, för trångsynthet, okunnighet, förtryck och girighet, är det som orsakar terrorism och är vanligt förekommande i er värld.

Guds sändebud – andliga guider, änglar, själar från utvecklade civilisationer, älskade familjer och vänner i Nirvana – hjälper er kontinuerligt genom att stråla ljus till allt liv på Jorden. Enligt universell lag får de inte bara ”dra ut er”, och det behövs heller inte – ni gör det här genom att absorbera ljus.

”Det är inte bara sjutton Amerikanska underrättelsetjänster som hävdar att Ryssland hackade sig in i datafiler, för att påverka landets presidentval. Även andra länder som analyserade spåren, konstaterade också att de pekar på Ryssland. Nu är det känt att Ryssland också hackat sig in in i filer för staternas primärval. Anser Matthew fortfarande att landet är oskyldigt?” Det är inte vad vi anser, det är vad vi vet från de universella familjemedlemmarna, som finns i alla nationers underrättelsetjänster, de är en del av de specialstyrkor vi berättade om. Därför kan vi med säkerhet bekräfta att hackningen gjordes av Amerikanska agenter, som ville att informationen i filerna skulle bli offentligt känd innan presidentvalet, och Illuminati i den Demokratiska Nationella Kommittén manipulerade rösterna i primärvalet, så att Hillary Clinton, inte Bernie Sanders, skulle bli partiets nominerade. Medlemmarna av Specialstyrkan vet vilka agenter i underrättelsetjänsten som tillhör Illuminati, och vad deras ”spårnings”-experter gjorde för att peka på Ryssland.

Varför Ryssland? Illuminati behövde stoppa raset i deras kontroll inom den Europeiska Unionen och Förenta Staterna, och det krävde en fortsatt solidaritet mellan dessa två enheter, så att Illuminati, som fortfarande hade inflytande och hemliga operationer på båda sidor av Atlanten, kunde återfå sin betydelse. Vad skulle kunna säkerställa att detta internationella förhållande skulle kunna förbli starkt? En gemensam fiende. I åratal har Illuminati velat etablera en bas för sin verksamhet i Moskva, men president Putin vägrade att samarbeta – med ett dubbeltandat svärd, så att säga, skulle de kunna straffa honom och stoppa den sinande kraften i EU Och USA.

Deras ”black ops”-agenter ökade spänningen i Krim och Ukraina, och sedan sade man i sin tur att Putin med våld tog över dessa regioner, för att få alla länder i det forna Sovjetunionen under kontroll, och pekade ut Ryssland för att ha ingripit i USA:s valprocess. Deras massmedia har behållit detta fokus för att övertyga EU och USA, om att Ryssland utgör ett allvarligt hot mot demokratin – lögner som upprepas tillräckligt ofta blir till sist ”fakta”. Illuminati i de militära styrkorna och i tillverkningsindustrin, talar om behovet av att stärka försvarsmakten – de gör fina vinster på att tillverka krigsmaterial. Folket tror att Ryssland är den fria världens fiende, så Illuminati har uppnått sitt syfte, men solidariteten mellan EU och USA, som de förväntade sig skulle bli hård som cement, spricker, och de kommer inte att lyckas att få sitt ”kalla krig” till ett planerat tredje världskrig.

Vi förstår varför frågor och kommentarer om USA:s president Trump, överträffar alla andra ämnen som är av läsarens intresse. Vår kärlek för hans själ är ovillkorlig, precis som för alla andra i vår universella familj, och det är utan dömande då vi säger att han saknar kvalifikationer, för att klokt kunna hantera sitt omfattande ansvar. Bestörtningen angående hans ”politiska beslut, rådgivare, kommunikation som inte lämpar sig för en president och uppförande” är utbrett, eftersom regeringens åtgärder får konsekvenser runt om i världen.

Följande del av vårt meddelande kom för några månader sedan, men behöver upprepas eftersom det är lika giltigt nu som då:

Valresultatet tillintetgjorde Illuminatis plan att få en egen plats i Vita Huset, efter att under åtta år ha behövt slåss mot en president som kämpade emot i den utsträckning han kunde.

De Planetära vibrationerna som stärks och avancerar, strävar bara efter att på bästa sätt tjäna Jorden och alla hennes livsformer; sådant som går emot det, kommer inte att bli långvarigt.

Svåröverkomliga rättigheter och framsteg i den sociala rättvisan, kan inte tas bort. Det är inte ödet för Jordens folk att gå bakåt, utan att gå framåt mot fred, ömsesidig respekt, samarbete och ett liv i harmoni med Naturen.

Världen där livet är så, och planeten som återställs till hälsa och orörd skönhet – världen ni hjälper till att skapa i linjär tid – existerar redan i kontinuumet. [9 december 2016]

Älskade ljusarbetare, er optimism om Jordens framtid, kommer att bidra till att undanröja de låga vibrationerna av förödelse, som försenar samhällets rörelse mot fullheten i den Gyllene Tiden. När ni riktar er energi till positiva tankar, känslor och handlingar, så gäller det inte bara framstegen just nu, utan rikta också kraften så att allt kan gå framåt, och skicka ljus i överflöd till hela Jorden. Att visualisera att planeten blir ”återställd till hälsa och orörd skönhet”, och att alla människor får leva i ”fred, ömsesidig respekt, samarbete och liv i harmoni med naturen”, kommer att påskynda dagen i linjär tid, när världen blir till fullo manifesterad.

Ljusvarelser i hela detta universum, hedrar er service till Jorden och stöder er med den oöverträffade kraften av ovillkorlig kärlek.

_________________________

 

Kärlek och fred

Suzanne Ward

Översättning: Margareta Jonåker
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

[Note from Suzy: If you received this message as a forward or are reading it on www.matthewbooks.com and would like to receive future messages directly, sending an email to messagesfrommatthew-subscribe@yahoogroups.com will add your address to the group moderator’s distribution list.]

Du gillar kanske också...