Matthew Ward, Del 2 av 2

Matthew Ward

19 oktober 2014

Kanal: Susy Ward
Del 2 av 2

 

Det är verkligen ingen överraskning att ni orubbligt har varit kvar i ljuset trots hinder, nedslående bakslag och kanske föraktfull respektlöshet som valts av volontärerna för att fylla en eller flera av de rollerna som har hjälpt så många längs deras uppstigningsväg! Vitalalt för planen var själar som skulle skapa de hårda omständigheterna massorna behövde och när det var fullbordat, gå med ljusets styrkor. Bara de högst utvecklade varelserna kunde anförtros dessa uppdrag, och rådet valde volontärerna vars tillförlitlighet i de mest utmanande områdena i ljusets tjänst, hade bevisats om och om igen. Det fanns inte någon som helst anledning att förvänta sig att de skulle svika på den senare delen av sin överenskommelse, men det är det som hände. De individerna hade fallit under mörkret som uppslukat planeten och de vägrade att ge upp sin makt, sin kontroll över massorna och förmögenheter som förvärvats olagligt och omoraliskt. Hur mycket uppmaning de än fick på själs- och medvetandenivå, löften om hjälp eller varningar om självdömande i tillbakablicken över sitt liv, övertygade dem att hedra sin överenskommelse.

De är toppen av Illuminati, en allians av olikartade grupper som äger eller har infiltrerat varje organisation, institution och bolag som har inflytande på livet i er värld, från regeringar till bankvärld och handel, från religion till utbildning och media, militär, underhållning och rättssystem. Alliansen som är uppbyggd i pyramidform med en handfull av individer på toppen och många, många underhuggare vid botten som inte har en aning om att de arbetar i lag med en illvillig styrka, som också är känd för er som den hemliga regeringen, världsregeringen, den nya världsordningen, kabalen eller elitisterna. Även om rådets tidslinje, för att världssituationerna skulle förbättras avsevärt och folkets bördor lättade så att de kunde ”se ljuset”, hade kommit in i er linjära tid, fortsatte Illuminati att dölja sanningar och underblåsa krig, förstörelse, sjukdomar och utsugning precis som många generationer av mörka hade gjort före dem. Det påverkade inte Jordens uppsstigningshastighet – hon gick in fjärde tätheten precis i tid som förutspåtts, vid slutet av 2012 – men obeveklig turbulens och svårigheter och okunnighet om sanningen har hållit största delen av hennes folk inom tredje densitetens begränsade medvetande och andliga medvetenhet. Miljonerna som klarar av en svårighet eller orättvisa som lagts på toppen på de andra, överlever bara, och kan inte föreställa sig något annat förutom våldet, misären, förtvivlan och rädslan i sina liv. Trupper i strid tror på vad man har sagt dem: Det är er patriotiska skyldighet att strida för frihet eller att det är deras skyldighet att hämnas vad som gjorts mot era förfäder. Det stora antal som är anställda i företag som producerar krigsmaskinen kanske hatar krigets död och förstörelse, men deras främsta intresse är deras uppehälle som försörjer deras familjer. Därför, i motsats till rådets förväntningar på ert samhälles framsteg tills 2007, hade tankar om en fredlig värld där alla delar lika på Jordens överflöd, bara ett svagt tågrepp i det kollektiva medvetandet.

Vårt svar vid denna tidpunkt, till de många läsare som uttryckte att de var intresserade av den politiska framtiden i USA, kanske verkar märkligt, men ni kommer att märka att det fyller sitt syfte. De två citerade frågorna är representativa för andra: ”Kommer novembervalet ge republikanerna kontroll över kongressen?” och ”Ni förutspådde att Barack Obama skulle bli vald till USA:s president 2008. Kommer Hillary Clinton bli det landets första kvinnliga president 2016?”

Vi vet inte vilka kandidater som kommer att väljas i november förrän det landets väljare avgör detta. Eftersom vi ofta har sagt att utgången av allt som händer på Jorden är känt för det är fullbordat faktum i kontinuumet, är det naturligt att undra varför vi inte vet vilka vinnarna kommer att bli. Valresultatet kommer inte att ha någon som helst effekt på planetens uppstigning och kommer att ha lite inflytande på det kollektiva medvetandet som innefattar energin som förs fram inte bara av människor, utan av varje livsform på planeten. För att vinnarna inte är viktiga i dessa kontexter och det inte är någon klarhet i Jordens fält av potentialer, finns det ingen möjlighet för oss att veta vilka de kommer att vara. Vad gäller presidentvalet 2016 kommer så mycket det att hända så mycket under de två kommande åren att till och med att våga riskera en gissning om vem som kommer att vilja ställa upp för uppdraget skulle vara vettlöst och utan mening.

Vi förutsade inte, vi konstaterade med säkerhet att Barack Obama skulle väljas, och detta för oss tillbaka till varför 2007 var ett avgörande år: Det är då tankar om att han var en potentiell kandidat till presidentposten i USA gick in i det kollektiva medvetandet. Själen som förkroppsligat som Barack Obama är vald för att leda er värld till Gaias länge efterlängtade era av fred, så det var livsviktigt att tankar och känslor som gjorde honom till favorit som president kom fram, och sedan fortsätta öka tills energiimpulsen blev ostoppbar. Väljarnas val att rösta på honom det följande året var förutbestämt lika säkert som Jordens uppstigning.

Låt oss berätta varför en person som denna själ var Gaias och rådets val. Efter att själen som har sitt ursprung i en civilisation i fjärde tätheten, blev dess härstamning universellt respekterad när personen utvecklades till sjunde tätheten genom många livstider med att leda folk i konflikt till harmoniskt samarbete och att hjälpa civilisationer till framsteg. Personerna var instrument för att få slut på krig mellan civilisationer och även mellan stridande fraktioner inom en befolkning; andra var medlemmar av universella rådgivande råd för att uppgradera civilisationers utbildnings-, styrelse- eller rättssystem; och många höll högsta positioner i högt utvecklade världar. Barack Obama har en medfödd begåvning i denna samlade visdom, kunskap och erfarenhet, och under livet har han följt guidningen på själsnivå för att fullfölja fredsuppdraget som han inte medvetet vet att han accepterar före sin födelse.

Hade själarna som kom in för att skapa ödeläggelse för massorna – och verkligen gjorde det – inte gått tillbaka till sitt avtal att gå med ljusstyrkorna efteråt, skulle tidslinjen för den Gyllene Ålderns generalplan få överhanden. Nu skulle Obama ha fullgjort mycket av sitt presidentuppdrag och ert samhälle skulle vara på god väg att leva fredligt. Istället ärvde han två krig och slåss nu mot terrorismen som till största delen är orsakad av krigen. Och trots ljusets oerhörda framsteg i att försvaga Illuminatis globala nätverk, behöll de tillräckligt med makt inom och utanför kongressen för att förstöra det mesta av Obamas visionära initiativ, och deras ansträngningar för att behålla åtskiljdhetens negativitet levande och välmående i ert samhälle har detta omedvetet hjälpt hans politiska motståndare. USA har inte monopol på detta – mycket få samhällen i er ”fria” värld har varit skonade från Illuminatis inflytande, och de flesta är ansatta av medlemmar som producerar dödlägen istället för framgång.

Vi säger inte på något sätt att alla ska ha samma idé om hur man styr eller någon annan fråga – det är genom att assimilera skillnaderna på idéerna, kulturerna och filosofierna som en civilisation berikas och går framåt! Det vi säger är att många själar som skrek högljutt att de skulle delta i betydelsefulla roller för att föra in eran av fred, har inte gjort vad de kände sig säkra på att de skulle: göra val föra att fullfölja sina valda uppdrag. Detta är både anledningen och effekten av förseningen på 10 år.

Älskade systrar och bröder, var snälla och översätt inte ”försening” med ”det kan ta för evigt” som en läsare skrev. Det finns myriader av områden över hela världen där förbättringarna blomstrar tack vare hängivna individer, medborgargrupper eller nationella eller internationella organisationer. Mainstreammedia expanderar rapporteringen av sådant och det finns en mångfald av hjärtevärmande information i TV-intervjuer, dokumentärfilmer, konferenser, workshops, böcker, tidningar och sedan Internet. Så klart kan inte alla av er ta aktiv del i sådana framåtskridande strävanden – de flesta av er gick inte med på att göra det heller – men att känna sig tacksam för dessa framgångar, begeistrad över dem och optimistisk inför Jordens framtid sänder ut ett överflöd av ljus. Ljus, samma energi som kärlek, är nyckeln till att manifestera en mer fullständig insikt om rådets plan för den Gyllene Åldern. Precis som det inte fanns några bevis på en dramatisk händelse när Jorden gick i den fjärde densiteten, kommer inget grundläggande kommer att uppenbaras när 2017 närmar sig sitt slut och planeten går in i densitetens högre ”lager”. Det finns inga avgränsningar mellan dessa precis som det inte finns några mellan själva densiteterna, som vi numrerar bara föra att indikera avancemanget i läge eller andlig uppfattningsförmåga och i medvetande. Energin flödar helt enkelt hit och dit i enlighet med vibrationerna som sänds ut av dess anslutningar som inkluderar alla tankar och känslor som konstant skjuter upp från Jorden, och uppstigningen rör sig till områden där vibrationerna är högre, eller snabbare, än där ni var tidigare. Då och då producerar dock himmelska linjeringar energivågor som snabbt driver fram kretsande kroppar till högre astrala plan, och det kommer att bli fallet under den senare delen av ert år 2017, vilket sammanfaller med att förseningens årtionde når sitt slut. Under denna tillfälliga period kommer Jorden att färdas genom ökande höga vibrationer som kommer att föda nya förändringar och lägga till kraft till allt på vägen.

Vår älskade Jordfamilj, om vi visste när de största förändringarna ni frågat om kommer att hända, skulle vi glädjas åt att berätta detta för er – vårt senaste meddelande förklarade varför vi inte vet. Till och med Gud vet inte detta. Låt mig tala för mig själv en stund för att ge er en liten illustration om att kunna förutspå fria val. För flera år sedan, när två män uppvaktade min syster frågade min mor Gud vilken hon skulle välja eller inte. Gud sa: ”Jag vet inte”. Min mamma frågade hur Han inte kunde veta eftersom hon är den del av Honom, och Gud svarade, ”Ja, och så fort hon vet så kommer jag också att veta.”

Upplysta själar över hela universum är med er i anden och hejar på er att ständigt gå framåt, och några är precis bredvid er på er väg mot uppstigning.

LOVE and PEACE

Suzanne Ward

Website: The Matthew Books

Email: suzy@matthewbooks.com

 

Svensk översättning: Åsa Falk – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...