Horus via Elaine DeGiorgio, 21:e november 2017

Horus via Elaine DeGiorgio, 21:e november 2017

 

Sittande i den Heliga, JAG ÄR-Närvaron med min Huvudguide Heru och mitt Andliga Team av Guider, vill jag ge er följande meddelande:

Jag talar genom hjärtat av min älskade, till alla era hjärtan.

Jag Heru, kommer nu för att ge er mycket uppmuntran, eftersom många av er nu måste klara av stora utmaningar.

Den Kosmiska Energin förändras, när vi förbereder oss för att ta in det nya. Portalerna av Kärlek och Ljus från den Stora Centralsolen, förankrar verkligen den Gudomliga Kärlekens energi.

Vi ber er alla att ansluta er till ert inre, till er Essens, när er resa utvecklas. Anslutningen till er Medvetenhet och den Omniversella Medvetenheten ligger öppen för er.

Många upptäcker stora svårigheter då deras resa utvecklas, eftersom så mycket kommer fram i ljuset nu. Det är en väg till healing eftersom alla är på väg till en stor healing.

När Tidslinjeskiftet utvecklas, kommer ni att bli visade områden i ert liv som ni behöver jobba med, områden i ert liv som ni behöver förändra, reparera och heala.

Kära barn, ni, ja ni, är alla mycket älskade, många har frångått sina vägar men förtvivla inte, många lär sig genom det, och genom det lärandet utvecklas Själen mycket.

Gudomliga Kosmiska Skiften uppstår nu, och vi arbetar och förbereder er alla för nästa Gudomliga Steg i er Resa.

När ni går in i det Nya Året på Jorden, vill vi påminna er om alla nycklar till Universum … nycklarna består av Gudomlig Kärlek. För detta öppnar Dörrarna till många möjligheter.

Att ge Sig Själva Kärlek är början, och att förstå att ni alla är älskade av den Ursprungliga Skaparen, era Mästare, era Andliga Guider, Änglar och Hjälpare, och ännu viktigare era nära och kära.

När ni Älskar er själva, svämmas ni över av Gudomlig Kärlek som fyller era Hjärtan.

När vi övergår till ett nytt paradigm, kommer ni alla att bli begåvade med hjälp från många Stjärnnationer, som nu arbetar med er alla för att förankra den healande energin.

När ni växlar genom era tidslinjer, skiftar era Förfäders Ursprung och det Cellullära Minnet, alla de mönster som inte längre tjänar er Själs Essens, och då kommer ni att börja växa, utvecklas och stiga upp.

Därför säger jag er, kära ni …. Håll ihop med varandra. Håll er till glädjen. Släpp all gammal smärta. Håll fast vid det som finns nu, i Ljuset. Bröder och systrar, mor och far, barn, äldre, yngre och allt däremellan, Alla.

Ni måste vara förenade i era likheter. Ni måste vara förenade i era olikheter. Omfamna båda. Omfamna allt.

Kom ihåg att vi kommer från samma väv. Vi skapar olika riktningar inom samma väv. Vi tar oss fram i olika riktningar inom samma väv, den stora Väven av Liv, av Ljus.

Det här är det vi tar med som kunskap under det år som kommer, och när vi vänder bladet i kalendern, då kommer er kunskap att behövas. Se djupt. Se inom er. Se er Sanning. Se det som ålderns visdom. Se det som en länk till Hemmet. Se det som en tråd i väven, och tvivla inte på det.

Visdomen kommer från svunna tider, från lärdomar. Dess röst, ofta mjuk, outtalad, den behöver skrika nu. Den behöver höras. Den gråter ensam i mörkret, tystad av ert ego, era tankar, er manifesterade värld. Vänd er till den nu. Vänd er till visdomarna från tiderna som ni har inombords, och lev från den Sanningen. Ta den ut i världen. Ta den till era liv och era relationer.

Använd den för hur ni älskar, vem ni älskar och varför ni älskar, med förståelsen av att ni älskar för att ni kan, för att ni är Kärlek.

Känn Jaget av er själva. Känn Jaget av den Enda i er själva. Känn Jaget av Enigheten som den här visdomen härrör ifrån. Allt är Ett, samma visdom. Vi bara känner det. Ja, det gör vi.

Fira denna enighet. Fira genom att se, röra, känna.

Fira det med tanken. Fira det som Ljusets Prisma reflekterar Kärleken av strömmar, som blir de Strålar vi kommunicerar med och vibrerar av, och vet att de ses, hörs och förstås och tas in av var och en.

Med visdom förstår ni. Med visdom ser ni och hör och vet att ni har Kristus kraft inom er. Det är Ålderns visdom. Och det är ni.

Var er själva … allt vetande och alla sanningar … gå framåt och utstråla er kärlek och ert ljus, för det är det ni har kommit hit för att göra … Var er själva.

Jag är Heru och jag talar genom Elaine idag.

 

www.EraofLight.com – Kanal: Elaine DeGiorgio

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...