Matthew Ward via Suzy Ward, 27:e juli 2017

Matthew Ward via Suzy Ward, 27:e juli 2017

 

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station, detta är Matthew. Många av er har uttryckt samma sak som den här läsaren: ”Med så mycket galenskap och korruption i regeringar över hela världen, är det svårt att se hur vi kan förvandla vår planet och dess folk, till den Nya Tiden vi förväntar oss.” Vi kan relatera till den känslan eftersom många av oss har levt under dessa omständigheter, i en eller annan civilisation, och vi har också levt i sådana civilisationer, efter att de har förvandlat världarna till storheter långt utöver vad ni kan föreställa er. En dag kommer det att bli så på Jorden.

Tusentals år av brutalitet, bigotteri, bedrägeri, svek, girighet, krigande, utsugning och okunnighet överhöljde planeten. Sedan, för 80 år sedan, kom ljuset med en sådan kraft att höljet drogs tillbaka och all fulhet avslöjades. Det var då fröna såddes till en omfattande läroprocess i er värld, och det ni har sett är sammandrabbningen mellan ”utbildning” och de ”studenter” som är motståndare till de nya upplysande utbildningarna.

Endast jämförelsevis få studenter kämpar för att behålla de gamla lärorna, som tillåtit dem att kontrollera världen, och motståndet mot det nya kommer att bli deras undergång. Det största motståndet beror på fördomar – att fördöma det okända, bara för att det skiljer sig åt från det som är känt – det har gått från generation till generation. Med mer utbildning, mer upplysning, kommer de att övervinna bigotteriet, och behärska läran om respektfull kärlek. Med tiden, kommer allt folk att vara förenade i sinnet och i den andliga medvetenheten, och ljusarbetarna visar vägen.

”Jag har läst vid ett flertal tillfällen och från betrodda källor, att det finns ett flertal negativa ET-fraktioner utanför Planeten Jorden som väntar på att fånga oss, som har teknik för att permanent ta bort och stjäla våra själar.” Det finns negativa eller mörka utomjordiska civilisationer, men inte i närheten av Jorden, och det som är betydligt viktigare är detta: Själen är från Skaparens Kärleksenergi, den kraftfullaste kraften i Kosmos, och oavsett hur avancerad teknik än kan vara, så kommer den aldrig att kunna att ta bort, eller stjäla en själ. Kanske källorna till den informationen gav sin tolkning av händelserna i kontinuumet, som ledde till Skaparens dekret. Och även om det inte är så, så vet ni vad som är bestämt, och varför, vilket hjälper er att förstå världens tillstånd idag, och jag bad min mamma kopiera den delen ur en bok.

(Detta kapitel i Uppenbarelser för en Ny Era, överfördes den 17:e oktober 1995, när budbärare i Nirvana förstärktes i energin av 100 själar eller mer, för att förhindra att mörka enheter skadar meddelandena. Matthew kallade själarna som stödde honom, Gruppsinnen.)

>> Mamma, vi hälsar dig denna morgon med BETYDELSEFULLA nyheter! Skaparen har bestämt, att de mörka krafterna inte längre ska kunna utnyttja sin fria vilja, för att hålla någon annan själs fria vilja fängslad! Vi önskar att alla ni andligt utvecklade varelser i hela detta universum, åter ska kunna känna glädje, när nyheterna kommer från Skaparens budbärare!

Vi ska förklara varför detta dekret, är en fantastisk seger med en enastående omfattning för ljusstyrkorna. Genom Skaparens regler, har den fria viljans val hos varje ljusvarelse alltid funnits, och ska alltid hedras. Mörkrets ledare har dock ignorerat regeln, och använt sin fria vilja till att ta till fånga varje själs fria vilja hos de som utvecklade ”onda” tendenser. Det stärkte de mörka krafternas energi och gjorde denna kombinerade fria viljans styrka, mycket större än den fria viljan hos varje enskild ljusvarelse. Det är därför som mörkret kunde skapa negativitet i hela detta universum under eoner, och den fria viljan hos de enskilda ljusvarelserna kunde inte stoppa det.

I enlighet med Skaparens dekret har Gud dragit tillbaka detta missbruk av den fria viljan från de mörka krafterna i detta universum, och släppt alla de fängslade själarna fria. Nu när ALLA själars fria viljor kan användas, är den tidigare striden mellan ljuset och mörkret över!

Den största effekten på Jorden blir detta: Rensning, för att befria planeten från mängden ackumulerad negativitet, kan bli betydligt mindre i omfattning och intensitet, än det som skulle ha varit nödvändigt innan dekretet. När aktiviteten för rensning började för ungefär ett halvt sekel sedan, så ökade negativiteten fortfarande intensivt, och planetens överlevnad var i allvarlig fara. Det ljus som behövdes för att rädda Jordens kropp, var också nödvändigt för att omstrukturera hennes mänskliga invånares cellulära tillstånd, med en DNA-uppgradering som var nödvändig både för den andliga klarheten och den fysiska överlevnaden i de högre densiteterna, dit Jorden är på väg.

Omstruktureringen kunde ha blivit färdig på ett kick, men den pågår fortfarande, eftersom striden mellan ljuset och mörkret inte bara förhindrade, utan också fortsatte lägga till ett enormt negativt tryck, som höll medvetenheten låg hos Jordens människor. Under de senaste fem decennierna har ljuset som strålats ut från kraftfulla källor utanför planeten, lindrat negativiteten. Utan det inkommande ljusets ofantliga kraft, kunde de mörka krafterna ha lyckats i sin avsikt att fängsla alla själar på Jorden, men tack vare ljusets styrkor så är det inte ens en möjlighet.

Men trots att mörkret inte längre har kraften från kombinationen av de fängslade själarnas fria vilja, kan dess påverkan från den långa fängelsetiden, inte bara helt plötsligt skakas av. Genom sina tankar, känslor och handlingar – tillsammans med alla andra individer som har mörka tendenser – så genererar de fortfarande negativitet. Detta kommer gradvis att blekna bort, eftersom Jordens befolkning bara kommer att bestå av själar som lever i ljuset.

Fram till dess att Jorden har gjort sig av med all negativitet, kommer frigörelsen genom geofysiska omvälvningar att fortsätta. Många osynliga hjälpare kommer att minska skadorna och dödssiffrorna – och som tillägg till det kraftfulla ljuset som skickas ut från högt utvecklade civilisationer, så kommer deras avancerade teknik också att jämna ut effekterna av jordbävningar, vulkanutbrott och våldsamma stormar. Bland dessa civilisationer, Mamma, finns de vars representanter skickade sina övertygande budskap, via dig till Jordens folk.

Matthew, dina nyheter om Skaparens dekret, och vad det betyder för Jorden, övergår min förmåga! Men kommer presentationerna från de andra civilisationerna att ha samma värde nu? 

Absolut, Mamma! I årtionden har dessa själar hjälpt till att rädda Jordens själva liv och anda! Det är praktiskt taget okänt på planeten, att ingripandet från er välvilliga rymdfamilj höll kvar Jorden i en stabil omloppsbana, genom hela hennes långa kamp för att återhämta sig från dödshotet. Trots att rensningen inte behöver bli så katastrofal som man tidigare trodde, så måste människorna på Jorden förstå, att det finns civilisationer som är orubbliga i sin vilja att fortsätta hjälpa till med det som behövs! Dessutom är deras ovärderliga hjälp lika viktig nu som tidigare, för mörkret ser Jordens själar som ett pris som kan vinnas eller förloras, och i sin vilja att vinna så ökar de sin taktiska beväpning med rädsla, kaos, lögner, förvirring och våld.

Så absolut ja, Mamma, dessa budskap har samma viktiga betydelse nu, som innan Skaparens dekret! Att veta att ni är medlemmar i vår universella familj, och att veta om hjälpen som många har gett till Jorden, är avgörande för att höja massmedvetenheten, så att ni inte blir byten för viljan av mörkret! Andligt utvecklade själar i hela detta universum, önskar innerligt att denna pågående hjälp blir känd, och att ni med tacksamhet och glädje välkomnar era bröder och systrar, i en anda av kärleksfullt och öppet samarbete. Mamma, de meddelanden du tog emot hjälper till att bana väg.

Ja, jag förstår det nu, kära du. Förutom minskningen av den drastiska rensningen, vad finns mer på lager för oss?

På en individuell nivå, så kommer dualiteten inom varje själ – de personliga karmiska valen för att uppnå den balans som är nödvändig, för en själslig utveckling och återintegrering med Gud – att lösas framgångsrikt. Sedan länge gömda sanningar, kommer fram, eftersom var och en av er är en oskiljaktig del av Gud, och alla andra själar, och telepatisk kommunikation är er födslorätt. Dessa, och många andra sanningar, kommer att komma stegvis under de närmaste åren, eftersom ljusets kraft fortsätter att intensifieras och når hjärtan och sinnen. Alla själar kommer inte att vara mottagliga, och det är som det ska – de kommer att få andra livstider med möjligheter att omfamna ljuset.

Det blir många förändringar inom regeringar, på alla nivåer, eftersom de korrupta och tyranniska ledarna, ersätts av personer med visdom och andlig integritet. Denna process kommer också att ta flera år, eftersom det kommer att bli ett stark motstånd från de nuvarande ledarna, och de som följer efter i de mörka fotspåren, men så småningom kommer ljuset att råda med en sådan intensitet, att de mörkas kraft bara kommer att upphöra att existera.

Ert monetära system kommer att förändras. Inte behov utan girighet, är grunden för handel och hela Jordens ekonomi – men med denna kärna av mörker, så kan dessa system inte överleva eftersom ljuset fortsätter att öka. När äran återvänder för att göra bra saker, och det som tjänar det goda för alla, så kommer det att bli de nya normerna.

De många källorna för tankestyrning, som är genomgripande i er värld genom de mörka mästarna, kommer att minskas och elimineras när människorna ”ser ljuset”. De som just har släppts från att ha varit hållna av mörkret, har under fångenskapen, förlorat möjligheten att kunna använda sitt samvete; den förmågan återställs och befästs genom infusionen av ljus, för att hjälpa dem att använda sin nyligen återfunna fria vilja, på ett positivt sätt.

Sammanfattningsvis, kommer alla åtgärder avsedda för att hålla människor i okunnighet, bedrägeri, rädsla och elände att upphöra, när det sista mörkret förvandlas till ljus. En omvandling av denna magnitud kan inte ske över en natt, och vi uppmanar alla på Jorden att glädjas av medvetenheten, om att tillsammans med er spännande resa till den Gyllene Tiden, så kommer upplysta själar i hela universum att vara era kärleksfulla och hjälpsamma resekamrater. <<

Tack Mamma. I ditt sätt av att se tiden, har det bara gått ca 22 år sedan det uttalandet gjordes; I nuet av kontinuumet, så hänvisar Skaparens dekret till ditt förflutna, nutiden och framtiden. Ett stort antal själar på Jorden, lever i sin första eller andra fysiska livstid sedan deras fria vilja återvände, och åratal av fångenskap i mörkret, har gjort dem mottagliga för låga vibrationer av våld, bedrägeri, girighet och bigotteri. Men alla har inte böjt sig för det. De flesta vill ha en fredlig värld, där människor lever tillsammans i välmåga; vissa deltar i fredsdemonstrationer och rörelser som leder till lagstiftningar för rättvisa och jämställdhet för alla medborgare eller för miljöskydd och djurliv.

För dig är dessa lagar sedan länge överspelade och de gäller inte alla överallt, och våld och destruktivitet har inte upphört. Faktum är, att medborgerliga och mänskliga rättigheter för alla människor över hela världen, respektfull behandling av djur, bevarande av Jorden, fred och hedervärda ledare i alla nationer, har ännu inte kommit. Men för oss, var hastigheten av utvecklingen i en civilisation, som för bara åttio år sedan befann sig i en djup tredje densitet, förbluffande – det är unikt i detta universum! Och denna förändring av samhälleliga attityder, kunde inte ha skett utan ljuset – samma energi som KÄRLEK – strålade ut till planeten från otaliga universella familjemedlemmar, och utstrålades från ljusarbetarna.

Ljusvarelser i hela detta universum hedrar er volontärer, för er orubblighet i era uppdrag med att hjälpa folket att samskapa Jordens Gyllene Tid.

_______________________

Kärlek och fred

Suzanne Ward

 

Webbplats: Matthew Books

E-post: suzy@matthewbooks.com

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

Du gillar kanske också...