Matthew, 23 september 2014

Matthew

23 september 2014

Kanal: Suzanne Ward

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna stationen, detta är Matthew. Efter genomgången av läsarnas senaste frågor, citerar vi en som är den mest centrala av alla: Var Skottlands förkastande av självständighet ett bakslag för världens framsteg? Vi ser det inte så. Vi ser som ett framsteg att det fanns ett val, att medborgarna i Skottland kunde och ville, fredligt, föra sin talan för suveränitet. Även om resultatet var en besvikelse för  framåtblickande skottar, gjorde deras kraftfulla rop på självständighet, klart för regeringen i Storbritannien att det måste ske förändringar i deras förhållande, inte bara med folket i Skottland, utan även av Wales och Irland.

För tillfället återstår det att se hur snabbt de föreslagna förändringarna kommer att ske och i vilken utsträckning de kommer att tillfredsställa medborgarna i dessa länder. På längre sikt kommer statens införda regler, restriktioner, straff och skatteavgifter att upphöra överallt. Alla jordens invånare kommer att känna sin gudomlighet i Enheten av allt, sina inneboende kunskaper och styrkor som multidimensionella varelser, och alla kommer att respektera heligheten av allt inom Skapelsen.

Vi har om och om igen blivit tillfrågade varför vissa planeters källor ger en tidsram för förekomsten av saker och ting och varför vi inte gör det. Först uppmanar vi er att vara väldigt kräsna gällande kanaliserad information, särskilt meddelanden om NESARA eller plötslig rikedom. Och tänk på att viss information som påstås vara kanaliserad, är faktiskt skriven och spridd av individer för att avsiktligen vilseleda, avskräcka eller skrämma läsarna.

Nu så, en anledning till att vi inte är bekväma i att ge en tid, är svårigheten att sätta in något som finns i kontinuum in i ert linjära koncept. Vi ska återkomma till det, men först vill vi tala om vårt andra skäl eftersom det är det viktigaste. Er förväntan av en viss händelse sänder ut positiv energi som är bunden till en viss tid; om inget betydande är uppenbart då, blir energi till besvikelse, missmod eller ilska, och den nedgången i vibration fördröjer den projicerade händelsen ytterligare.

Vi kan med glädje berätta att årtiondet med försening av ert samhälles utveckling kommer att sluta i ert år 2017, en mycket gynnsam tidsram faktiskt, med ett himmelskt tidsfönster liknande det under vintersolståndet i december 2012 ,som lättade jorden upptill fjärde densitet. Er tidsuppfattning är egentligen energi i rörelse, och eftersom jordens uppstignings bana leder mot successivt högre, eller lättare energinivåer, kommer de få mellanåren att gå allt snabbare. Och, ständigt höjande vibrationer längs vägen kommer att möjliggöra växande insikter av, vetskap på själsnivå och styrkan av manifestationer, som ni kommer att välkomna hjärtligt.

Detta avsteg från vår vanliga ovilja att nämna en tid, är endast ett litet steg eftersom en planetarisk justering år 2017 är en självklarhet. Ännu mer, älskade familj, beror det på att er optimism och entusiasm gällande jordens framtid kommer att uppväga negativiteten från de traditionella mediernas rapporter om Ebola-epidemin, Ukraina, Afghanistan, Iraks svaga nya regering, den långvariga israelisk-palestinska konflikten, och speciellt just nu, arbetet med stoppa utvecklingen av ISIS styrkorna i Syrien.

Vi underskattar inte allvaret i dessa situationer, genom att säga att upprepande filmer och rapporter med oroväckande utsikter frammanar den rädsla och pessimism som håller befolkningen fasttvingade i tredje densitetens mentalitet. Till exempel, den tre år eller längre, planerade ansträngningen att eliminera ISIS- det behöver inte ta så lång tid! –och en Ebola epidemi som är utom kontroll – det är den inte!

Trots medias, till viss del, förlorade trovärdighet tror de allra flesta av jordens befolkning på ”expert” bedömningar eftersom de inte är medvetna om vad ni gör. De vet inte att de omständigheter som de oroar sig för skulle försvinna ännu snabbare om det var positiva energiströmmar som drev dem. De vet inte att dagens kaos ger många miljoner människor ett tillfälle att fullgöra tredje densitetens karma, uppnå balans och utvecklas. De vet inte att de valde att vara på Jorden för att kunna delta i allt som händer eller att resultatet kommer att bli Jordens Gyllene tidsålder i full blomstring.

Vi föreslår inte att ni ska försöka ändra någons tankesätt – takten av att växa i medveten och andlig medvetenhet är varje själs Gudagivna rätt. Det är så att ljuset i era positiva tankar och känslor strålar ut i världen och påskyndar slutet på alla strider, vedermödor och lidande. Ljus – kärlek!  – är nyckeln till fred, hälsa och välstånd.

En läsare som tolkade ”referensbiblioteket” i ett tidigare meddelande till att vara vår vetskap om ”allt som finns att veta” frågade varför vi refererade till kollegor i Nirvana gällande vad vi sagt om det malaysiska flygplan som sköts ner i Ukraina. Vi gjorde det för att de var källan – och vår kunskapsbas växer kontinuerligt. Viss information kommer från individer i Nirvana som övervakar händelserna på jorden och en del kommer från högt utvecklade själar i andra andliga världar, Gud, medlemmar av avancerade civilisationer, universella råd och mästare.

Vi härleder också information genom att observera potentialen av Jordens energifält, vilket speglar det kollektiva medvetandet av alla hennes invånare – människor, djur, växter och det Deviska riket – och vi rapporterar fältets mest betydande aktivitet vid tidpunkten för vårt budskap. Men eftersom varje invånares tankar, känslor och handlingar påverkar ebb och flödet av energi, kan en situation förändras väsentligt före vårt påföljande budskap.

Energiströmmar som påverkar en situation kan ha förstärkt och vänt ett möjligt resultat till ett sannolikt resultat. En situation som var under utveckling till en sannolikhet kan ha återgått till en möjlighet eftersom dess strömmar försvagats. En våg av energi kan ha berört ett område där rörelsen hade varit knappt märkbar. Den intensifierade energin bakom vad som verkade vara ett mycket troligt resultat kan ha avtagit helt eftersom en stark explosion av energi föste det åt sidan. Absoluta sanningar – förutbestämda resultat – är extremt sällsynta, och Jordens uppstigning från tredje densiteten och fortsatta destination mot femte är en av de få undantagen från energins nycker.

Just nu är energifältet fullt av aktivitet. Nya energiströmmar växer fram, en del ändrar riktningar, en del går allt snabbare, en del krymper till små strimmor; och hela den kontinuerliga rörelsen manövreras av era kollektiva tankar, känslor och fria viljans val. Det är därför, även om det slutliga resultatet av allt som pågår är känt i sammanhanget eftersom det är förutbestämt, som det inte är möjligt att exakt avgöra när en specifik händelse kommer att manifesteras.

Ibland kan en persons bortgång beröra världens hjärta, och så är det med Robin Williams. Våra kollegor i Nirvana berättade att ett myller av tusentals själar samlats för att välkomna denna själ som hade skänkt glädje till så många under sin jordliga livstid, och vi skyndar oss att försäkra läsare, som skrev att de bad om att han inte skulle ”straffas” för att ha avslutat sitt liv – han kommer inte att bli det.

Låt oss tala först om inträdet till Nirvana. Själen frigörs från den eteriska kroppen och psyket, som anländer i samma skick som när personen lämnade den fysiska livstiden. Robin psyke var behäftat med en genomträngande, smärtsam depression som till slut tog kontroll; han trodde att endast genom att avsluta sitt liv, kunde han fly dessa outhärdliga plågor. Hans traumatiserade psyke behövde läkas, och detta föranledde en skräddarsydd vård och ständig uppmärksamhet i ett av Nirvanas specialområden som kan liknas vid era sjukhus intensivvårdsavdelningar.

Våra kollegor rapporterar att Robins healing var snabb.  På grund av cellulära mönster av livstider i avancerade civilisationer hade han avslutat alla större avtal och depressionen var inte ett kontraktsval.  Han är i sällskap med vänner och familj från hans omedelbara förflutna och tidigare liv , och han upplever med glädje andra underbara aspekter av livet i Jordens andliga värld. Vi lägger till vår egen kunskap, att upplysta varelser i hela universum ärar denna högt utvecklade själ som hade valt att vara generös i sin ande, energi och sina tillgångar och överträffade överlägset även det med utomordentligt stort mått.

Vad gäller självmords relevans för alla själar, bad jag min mor att ge er den information jag gav henne många år sedan. [Följande är från kapitlet ”Självmord” i Matthew, berätta om himlen.]

Matthew, blir människor som dör genom självmord annorlunda behandlade än de andra?

Både ja och nej. De får samma personliga, kärleksfulla mottagande som alla andra ankommande, och alla ansträngningar görs för att bidra till deras helande och anpassning, precis som det är med alla andra traumatiserade själar som behöver anpassad behandling. Men de hamnar vid en särskild behandlingsstation eftersom deras trauman behöver en unik typ av maximal vård.

Jag vet att ni har hört att människor som tar sina egna liv får en bestraffande form av andligt liv, men ändå tvivlar instinktivt att det är så. Ni har rätt, det är inte så. Det är inte rättvist eller rimligt att slå ihop alla självmord i en kategori med en krävande dom för alla att hantera.

I vissa fall kan orsaken till självmord vara svår kroppslig kemisk obalans som försämrar sunt beslutsfattande. I andra fall, kan det ni kallar för  sinnessjukdom leda till självmord. Vissa människor agerar utifrån extrem depression, kanske på grund av förlust av någon de ansåg var väldigt viktig i deras liv, och depression tar över deras rationella tänkande. Vissa tar sina liv via dumma utmaningar utan tro att risken skulle kunna leda till döden. Andra agerar i stundens förtvivlan snarare än att ge anden tid att stärkas. Vissa avslutar sina liv för att ta bort svårbehandlad smärta. Inga av dem är av större anledning till hårda domar än död på grund av hjärtsvikt eller en bruten nacke.

Vissa människor i relativt sundare tillstånd väljer medvetet att avsluta sina liv. För vissa är detta en total kapitulation inför en rad av svåra händelser, och ibland, för att försörja sina familjer på det enda sättet de känner är kvar för dem, gäller det försäkringspengar. Andra människor kan dra slutsatsen att de inte kan hantera situationer som de finner alltför svåra eller olösbara – kanske deras äktenskapliga otrohet eller finansiella eller politiska korruption har upptäckts, eller de har blivit misskrediterade av sina kamrater. Dessa fall är också mycket tragiska då dessa människor egentligen inte vill lämna hela sitt jordliv, utan egentligen bara de aspekter som de känner är så överväldigande att de anser är döden det enda botemedlet.

Oavsett anledning, så gör människor som begår självmord, en översyn i sina Akashakrönikor  med samma självbedömning och har en planeringsprocess för nästa liv, precis som alla andra själar. Det är sant att de får sig en ackumulerad läxa genom att behöva upprepa alla de lärdomar som de valde, men aldrig slutförde, men det finns inget straff eller tung karma som belastas på grund av självförvållad död.  Avsikt, eller motiv, är grunden för alla utslag av självbedömande, och dessa människor behöver inte döma sig själva ännu hårdare än alla andra i den sfären.

Tack, Mamma. Nu så, läsare i Europa har uttryckt oro över den muslimska befolkningen i ett antal av sina städer. Kära ni, de är inte där för att orsaka oro! De har svarat på själslig vägledning för att bekanta sig med nya geografiska områden, kulturer och filosofier; och eftersom anpassning till något dramatiskt nytt inte är något som sker över natten,-klamrar de sig naturligt fast vid det som är välbekant – deras fränder, klädsel och religiösa traditioner. De är inte de enda som väljer att migrera, men de kan vara de mest påtagliga. Och, precis som i vilken befolkningsgrupp som helst, finns det vissa individer som beter sig illa, och de som bott i området länge kan av misstag tillskriva det beteendet till alla personer i den nya populationen.

För läsare som tillskriver alla muslimer till att ha samma radikala religiösa åsikter som ISIS, eller ISIL, säger vi: Gör det inte! Några av er citerade avsnitt i Koranen, som tillåter och även förespråkar att döda sina fiender. Bibeln har en uppsjö av samma typ av material, och båda böckerna förvränger trosuppfattningarnas  ursprungliga läror, något fruktansvärt.

Till exempel, den bibliska hänvisningen till ”född i synd”  – för att inte tala om påståendet att Jesus dog för att rädda syndare! – är en grov avvikelse från gamla handlingar om Jesu lära. Han lärde att ”synden” bara är ett fel i bedömning, och det enda felet stör själens växande, antingen ens egna eller andras.

Varje själs ingrediens är ren kärleksenergi, essensen av Skaparen och det är karaktären för alla nyfödda. När individer indoktrineras från barndomen och framåt i hat, hämnd och mord i religionens namn, så de dras till grupper som ISIS. Även då de militanta styrkorna kan tyckas agera på religiösa grunder, så är det inte så. Det handlar om resultatet av sinnen som inpräntats  med rätten och skyldigheten att brutalt försvara och sprida sin tro, oavsett om det är fel.

Det var ungefär samma sak med kristendomen. Tänk på inkvisitionen, korstågen, förföljelsen av ursprungsbefolkningar i Latinamerika av de katolska erövrarna. Senare, i det land som blev USA, så förintade de kristna bisonbesättningar för att beröva den infödda befolkningen deras källa till näring och de reducerade befolkningen med massakrer och sjukdomar.

Älskade familj, alla era religioner som började i renhet av andliga sanningar, avvek från begynnelsen i viss mån, och de största avvikelserna finns inom islam och kristendom. De flesta karmiska lektioner som ådragits av generation efter generation efter generation härrördes från vad som gjordes i religionens namn, den mest splittrande, destruktiva aspekten av livet på jorden.

Processen för världsomvandling och andlig förnyelse är på väg att göra slut på det som mörkret sedan långa tider tillbaka har påtvingat hjärtan och sinnen: rädsla eller förakt det som är annorlunda – förstöra det som ni fruktar, vara respektlös och diskriminera olikheter som ni anser vara sämre. För att försäkra att detta skulle ta ett fast grepp inom mänskligheten, implanterade mörkret idén om beteckningar för att ange skillnader. Således kom samhället ofta att betrakta-  och ofta bedöma – individer utifrån  deras religiösa, nationella, kulturella, etniska, politiska, statliga, ideologiska, rasmässiga, professionella, traditionella, ekonomiska eller sociala status.

Vi kallar er ljusarbetare, är det inte också en beteckning som anger en skillnad från de som inte är det? Det är det, men avsikten är aldrig att skilja er från andra själar, och än mindre höja  er över dem. Ljusarbetare innebär att veta vem du är – en oskiljaktig del av Gud och alla andra själar – och vad du gör;  sänder ut ljuset som frigör jordens folk från dessa splittrande  begränsningar så att alla kan leva tillsammans fredfullt, respektfullt, i samarbete och harmoniskt. Alla själar på planeten kommer att leva i ljuset, där beteckningar inte finns.
Med villkorslös kärlek finns vi vid er sida hela tiden på er uppstignings väg.

______________________________________

KÄRLEK och FRED
Suzanne

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

[Note from Suzy: Thank you to everyone who wrote best wishes for a wonderful vacation with my family. It was a joyful time for all of us!]

Du gillar kanske också...