Ärkeängel Gabrielle via Linda Dillon, 15 juli 2017

Ärkeängel Gabrielle:

Fortsätt! Ni är Moderns Leverantörsombud för att Föda Det Nya

 

Ärkeängel Gabrielle berättar för oss att vi är vid Tiden för Fullbordan och uppmanar oss att föda det nya genom att fokusera på Kärlek – den enda styrkan i hela multiversum är Kärlekens styrka.

Lördagskonferenssamtal, 15 juli 2017

För att lyssna på ljudet, klicka här. Meditationen är 18:57 följt av kanaliseringen.

För fler liknande videor, klicka här för att besöka kärlekens råds YouTube-kanal.

Hälsningar, jag är Gabrielle, Kärlekens Lilja, Sanningens Trumpet, Budbärare från Ett, budskapet har aldrig förändrats eftersom meddelandet är kärlek, totaliteten är kärlek, ni är kärlek, vi är kärlek.

Och medan jag inte antyder att ni är dumdristiga eller okunniga, så föreslår jag verkligen att ni fokuserar på kärleken, och medan ni kanske känner igen er i kaos, så vet ni att det inte har några ben; att den enda styrkan i hela multiversum, omniversum, i själva verket är styrkan hos kärleken, för allt annat är bara inte sant, det är inte av Ett och har därför inte styrkan, medlen, att uthärda.

Och du säger till mig, “Men Gabrielle, det har bestått i hundratals och tusentals år.” Och det som jag också säger till dig är att det är som en blinkning i tiden.

Nu menar jag inte att förverkligandet kommer att ta hundratals och tusentals år, barn. Det jag säger är att ni är vid tiden för förverkligandet. När Modern har deklarerat att detta är tiden för förverkligandet, tror ni då att hon bara talade i metaforiska termer? Jag vill säga att hon inte gjorde det.

Nu håller ni på att födas och vi har pratat med er förut och vi kommer att prata med er igen om denna födelseprocess. Och i processen, det spelar ingen roll, barn, om du är man, kvinna, transgender eller helt enkelt in och ut ur form, så är födelse i sig själv en stor glädje.

Men framförallt inom människans art … och många arter, förresten … skapar det också ett ögonblick av oro, av fara, av risk eftersom medan du har burit essensen av denna skapelse – inte bara inom ditt fält, inte bara inom ditt område, inte bara inom dina drömmar eller dina intentioner, utan inom din fysikalitet har du burit denna skapelse, inte bara i din mage, barn, utan i varje fiber, varje cell av din varelse.

Och så är det vid födelsetiden alltid bekymmer för denna passage, för barnets hälsa och föräldrarnas hälsa. Men du är redan i den födelsefasen och jag kommer för att försäkra dig, inte som en avlägsen ärkeängel, utan som bärare och tjänare till Modern, att du är säker och att du är närvarande och du är sörjd för på alla sätt, i form och gestaltning. Ja, inklusive det fysiska. Så slappna av. Ja, det kan finnas stunder av lite smärta, sting, men vet bara vad som händer.

Nu rör många av er ihop denna födelseprocess – och jag talar till många av er, och när jag säger det menar jag hela planeten och långt bortom.

Ni tänker … och jag använder detta för att jag har bett dig i morse, i eftermiddags, och i kväll och varenda dag … att sjunka in i och hävda ditt kunnande. Men ditt tänkande själv är ofta förvirrande, och skall vi säga, en del av scenen för vad som kommer fram. Med födelsen kommer det nya.

Det nya kommer inte fram … dina omständigheter har förändrats, ja du är gravid med möjligheter … men det nya kommer inte fram förrän du har fött, förrän du har gett ett bokstavligt andetag till det nya livet. Och får jag föreslå till dig att det nya livet som du föder fram inte bara är ditt söta älskade jag, utan den nya mänskligheten, Nova Being, Nova Earth, Nova-verklighet.

Så, titta inte efter vad som ska hända före födseln, det är resultatet av födelsen som lyssnar och meddelar och kommer med bud om det nya.

Nu säger du till mig, “Kära Gabby … ja det är vad hon kallar mig … hur händer detta? Hur händer detta i det här formatet, i denna processen? “Tänk på det på ett väldigt praktiskt sätt, firandet … och jag menar firande i ordets sanna bemärkelse … presenter, gåvor, överflöd – och jag menar verkligen inte bara monetärt överflöd, även om det är en del av det – som inträffar efter födseln. Men du säger, “Men jag är bara en varelse, jag är en person, jag är en man, jag är en kvinna, hur kan min födelse av min nya Nova Being verkligen resultera i en förändring av hela planeten? ”

Sluta underskatta dig själv. Liksom tusentals och miljontals av er … och glöm inte ditt åtagande till 144 miljoner … du gör det för så många, du bokstavligen föder det nya.

Och krävs det tålamod och uthållighet och glädje och spänning och ordentlig näring och vård? Ja. Men därmed kommer det nya och det nya är kunskapen, det är den gudomliga auktoriteten i aktion, den är inte timid, annars skulle någon annan prata med dig.

Det finns en sådan sak som rättfärdig, hård självständighet. Och den hårda självständigheten är du som förklarar och lever och agerar; att du väljer och är i linje med Moderns plan, bara med Modern/Fadern/ett, bara med varandra, bara med renheten, klarheten och nåden av din varelse.

Inget annat är tillåtet i födelsekammaren. Det kan vara upplopp utanför din dörr och du kommer att skicka dem din kärlek, men du kommer inte gå upp från födelsebordet och förena dig med dem. Ditt jobb, ditt engagemang, din fullbordan är viktigare än det.

När du föds, när du frambringar det nya, kommer fred att regera, och sanningen kommer att vinna … kärlek vinner alltid. Och så, i det här föreslår jag er, jag säger er, ni har inte bara problem med värkar, det är inte falska värkar, fortsätt … ni är Moderns leveransombud.

Vi hjälper dig … åh, vi kastar in saker som måste hända vid anpassningen av denna Plan, men du är den som föder och du är det nya och vi är med dig varje steg på vägen.

Så, vår vägledning till er … acceptera, sjunk in i ert vetande, och älskade änglar, andas. Ni är där. Gå med min kärlek och ännu viktigare, för Moderns räkning bringar jag er Hennes kärlek, jag bringar er Hennes glädje, jag bringar er Hennes vård. Farväl.

Kanaliserat av Linda Dillon
© 2017 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

You may also like...