Matthew Ward via Suzy Ward, 2:e april 2017

Matthew Ward via Suzy Ward, 2:e april 2017

 

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Vi tackar alla som uppskattat vår förklaring av uppstigningen från denna vy, och vi vill dela med oss av en läsares förtjusande perspektiv:

”Uppstigning (för mig) är att göra det bästa man kan … oavsett vad det är!!! Om ni dansar, bli den bästa dansaren. Om ni sjunger, bli den bästa sångaren. Om ni odlar, bli den bästa trädgårdsmästaren. Om ni målar, bli den bästa målaren. Gör så bra ni kan!!! Genom att göra det bästa ni kan, så återställs er själ (energin, – er inre Qi – livskraft) och vibrationsfrekvensen höjs … Det lilla Ljus jag har. Det ska få lysa klart!!!

”Jag tror att det som huvudsakligen måste upprepas är ’Sluta leta utanför er själva för att få svar. Gå inom er!!!’ Svaren finns inom er. Anslut till ert hjärta, som är ett kraftfullt, gudomligt organ.”

Ja verkligen! Vi har ofta uppmanat er att lyssna på er intuition, meddelanden till medvetandet från själen, där all sanning är känd; och vid ett av Guds samtal med min mor, sade han till henne, ”Hjärtat är själens boning.” Själens natur är energi av kärlek och det är i hjärtat som kärlekens känsla känns. Det är av goda skäl ni säger ”jag älskar dig av hela mitt hjärta” och sätter små hjärtsymboler på kärleksbrev och skickar kort med hjärtan på vid ”Alla hjärtans dag” till människor som är speciellt kära för er.

”Mycket bra information, tack så mycket. Men det jag fortfarande inte förstår är var Den Gyllene Tiden kommer in [i uppstigningen]. Eller gör den det?” Jo, absolut kommer den in. Föreställ er Jordens uppstigning som ett tåg som helt omsluter hela världen, och dess passagerare är själar på sin egen uppstigningsresa. För cirka 80 år sedan, började tåget så sakteligen rulla i det virtuella mörkret och alla gick ombord. Genom årtiondena sedan dess, fick tåget upp ångan då det reste runt och runt i världen, spädbarn steg på och människor i alla åldrar steg av, och Jorden blev ljusare och ljusare. Tåget/passagerarnas resa, kommer att fortsätta tills dess Jorden strålar av briljans och härlighet, och hennes Gyllene Tid slår ut i full blom – detta är tågets destination. Passagerarna som finns ombord kan hel kort stanna vid denna station, eller för ett sekel eller mer, men de och alla andra själar som åker på tåget, då det utför sin världsomsegling runt planeten, kommer att fortsätta sin personliga resa för att återintegrera med den Högsta Varelsen i detta universum.

Det var den bästa liknelse vi kunde komma på, för att visa förhållandet mellan den sublima Tiden, planeten och den personliga uppstigningen, men det finns mer att tillägga. Några av passagerarna avancerade andligt och medvetet från den tredje densiteten till den fjärde, innan de steg av för att ta sig till Nirvana; andra gjorde inte det, men tågresan var bara en i de obegränsade möjligheterna för dem att kunna nå milstolpen. Tåget kommer att fortsätta sin resa in i allt högre vibrationer, och alla passagerare som använder dem till sin fördel, kan besluta att återvända till Jorden efter en livstid i anden, eller gå till en annan underbar valfri värld. Oavsett när eller var själarna väljer att uppleva sitt livs väg till universell återanpassning, är den ultimata destinationen kärleksljusets essens av Skaparen, där de alltid har varit och för alltid kommer att vara.

När det gäller vad man kan göra för att ”påskynda” er och Jordens uppstigning, säger vi: Lev ert ljus, lev från ert hjärta, KÄRLEKEN är nyckeln. Ljus och kärlek är samma energi, och den starkaste kraften i kosmos; Så att känna kärlek/att skicka ljus, är ett och samma och det största beträffande uppstigningshjälp. Att vara medkännande, tacksam, förlåtande, generös, snäll och ärlig, avger de höga vibrationer som lyser upp ert liv och ger ljus till er värld. Att känna er säkra och optimistiska om er och Jordens framtid, hjälper till att manifestera det som motsvarar energin som sänds ut, och att visualisera hela Jorden indränkt i gyllene vitt ljus, och sedan skicka strålningen till det kollektiva medvetandet, den så kallade ”universella soppan” från vilken allt i er värld materialiseras.

”Fråga gärna Matthew om dopet har någon effekt på uppstigningsprocessen.” Inte en dugg. Att döpas är en religiös rit som inrättades av ledarna för kyrka och stat, för att ge dem mer kontroll över befolkningen. Som sagt, tron skapar en persons verklighet, och om den innefattar dopet som ett krav för att ”komma till himlen”, och det likställs med uppstigning som då är verkligheten för den personen, så ja, då är dopet en väsentlig del av uppstigningen.

Vi vill inte att politiken ska hålla vår älskade Jordfamilj i sitt grepp längre, men den gör fortfarande det, och då vill vi inte bortse från de många förfrågningar från läsare överallt, som ber oss att berätta om USA-presidenterna Obama och Trump, och Rysslands president Putin, vars handlingar har fått konsekvenser långt utanför de nationella gränserna. När vi tar itu med era frågor och kommentarer, kom ihåg vad vi har sagt i tidigare inlägg: Vi är opolitiska, dömer ingen, utan älskar alla våra bröder och systrar på Jorden ovillkorligt.

Barack Obama är lika ljusfylld idag som han var när Gaia valde denna själ till att bli USA:s president, vid det som skulle vara den rätta tiden för en ledare med visioner, med andlig och moralisk integritet, för att kunna inspirera folk att leva progressivt på upplysta vägar. Tidpunkten, år 2008, var i linje med vad den Gyllene Tidens huvudplanerare förväntade skulle motsvara civilisationens beredskap i det andliga och i det medvetna medvetandet. Men några år innan sekelskiftet, och de själar som hade gått med på att skapa förutsättningar för att ge karmiska lektioner som valts av massorna, för att sedan ansluta till ljusstyrkorna, vägrade att utföra den senare delen av sitt avtal. Efter att ha förälskat sig i otyglad makt och stora rikedomar, fortsatte de att orsaka sådan förödelse och våld på sin marsch mot världsherraväldet, att det orsakade en 10-årig fördröjning i folks framåtskridande till den förväntade medvetenhetsstatusen.

Således, anlände Obama till ämbetet när det rådde splittring, bigotteri, girighet, bedrägeri, korruption, våld, fattigdom och krigsmentaliteten som fortfarande frodades. Genom att den tredje densitetens gryta hölls kokande, kunde Illuminati förstöra eller försvaga allt han ville göra, för sitt land och världen, och han kompromissade eller uppfyllde kraven på grund av dödshot mot hans familj och viktiga anhängare. Det är en sorg för honom att han under sitt ordförandeskap inte kunde göra mer för sitt land, och hjälpa till i inledandet mot en värld av fred, men hans motivation är fortsatt stark för att fortsätta arbeta mot de mål som är Gaias vision för Jordens mänsklighet.

Det var inte förutbestämt att Donald Trump skulle bli president, och det var inte en karmisk upplevelse han valde i sitt själskontrakt. Kontraktet innehåller dock positiva saker – intelligens, hälsa, välstånd, uthållighet, självförtroende, entreprenörsförmåga, karisma – och hans val av att använda dessa tillgångar, har fört honom till den berömmelse han sökte, men han kan inte hantera det på ett bra sätt, eftersom en nationell ledare måste kunna respekteras och vara betrodd. Hans beslut att kandidera för presidentposten kom från hans ambition i att lyckas i en ny typ av företag, och ironiskt nog var det hantlangare från Hillary Clintons Illuminatigäng, som möjliggjorde för honom att göra det. Deras valfusk i primärvalen eliminerade Senator Bernie Sanders, vars anhängares röster skulle ha placerat honom i Ovala rummet, och hantlangarnas fel då de manipulerade presidentvalets rösträkning, gav segern de avsåg skulle gå till Clinton, istället till Trump. Men få människor vet att så är fallet, och officiellt pekades Ryssland ut för att ha blandat sig i den amerikanska valprocessen, och det antyds att detta gjordes i maskopi med Trumps anhängare.

Om man bortser från de medel som faktiskt ledde till valresultatet, finns det två universella lagar som är i ständig rörelse, som påverkade vem som skulle till Vita Huset, och vi talar då först om lagen om attraktion, och hur den har påverkat presidentens administration. Genom att agera på hans vallöften, så tillfredsställer den alla de som vill att landet ska gå i den riktning hans politik skulle ta det. Större delen av medborgarna, vill bygga vidare på de framsteg som landet har gjort i civila, rättsliga och miljömässiga reformer. Lagen om attraktion är neutral – den ger helt enkelt tillbaka från det kollektiva medvetandet, det som matchar energin i människornas tankar, känslor och handlingar, och levererar därmed enligt efterfrågan, så att säga. Eftersom denna energi genereras från merparten av medborgarna, svarar denna opartiska lag på deras motståndskraft i en proportionellt större utsträckning, än den politik som gynnas av presidenten och hans anhängare.

Den andra lagen i spelet svarar på vibrationer, och bidrar dessutom till motståndet mot administrationens riktning. Det vibrerande utfallet innehåller juridiska utmaningar mot reseförbudet, och oförmåga att ta den föreslagna sjukvårdslagstiftningen till omröstning, det som analytikerna anser fördömer rädsla och diskriminering och främjar de välmående. De låga vibrationer som avges genom dessa avsikter, tillsammans med EO,s backning av säkerhetsåtgärderna för miljön, kolliderar med de högre vibrationerna som råder på planeten. Liksom allt annat i tillvaron, är avsikter energi som vibrerar med en frekvens eller en annan, och de två motsatta vibrationsnivåernas ”dans” antogs på ett ögonblick. Om den efterföljande konflikten mellan nivåerna inte avslutas med en vändning av landets nuvarande riktning, kommer det att upphöra när enighet uppnås i planen med ljusare energi, dit Jorden är på väg.

Nu är mer på gång i Trumps administration än effekterna av de universella lagarna. Aktiviteten är att presidenten och hans personal är i färd med att offentligt identifiera och lagföra medlemmarna i ”Kabalen” – Illuminati – både inom och utanför regeringen. Vibrationerna stöder  denna plan som är av världsomfattande betydelse; men har dock reagerat, på det som med all uppriktighet bara kan kallas, Trumps brist på gott omdöme, och i många fall ifrågasätts han av personer vars hjälp han kommer att behöva för att arbeta med honom, och detta har försvagat planens chans att lyckas från ”sannolik” till ” möjlig” i Jordens potential inom energifältet. Detta är emellertid ingen anledning till att känna bestörtning – framgång kan fortfarande komma i ordförandeskapet, men om det inte gör det, kommer det att komma via en annan väg. De långa tiderna med Illuminatis mörka regeringstid är över.

Tjänstemän, politiska analytiker och massmedia i den ”fria pressens” nationer, framför information som sprids av Illuminati om Vladimir Putin, som konsekvent har vägrat att samarbeta med dem. Det är därför ni hör att han är en listig hänsynslös diktator, som lägger sig i andra regeringarnas frågor och är ett hot mot Europa, och de stänger ner de ’falska nyheterna’ om Hillary Clintons engagemang i en pedofilring och inledde en krigföring i cyberrymden. Putins händer kanske inte är rena, men profilen – liksom alla andra lögner som utfärdats av Illuminati – är totalt fel. De vet att han är en av de större aktörerna med att samordna insatser för att befria världen från deras inflytande; genom att exponera deras djävulska aktiviteter och hålla dem ansvariga; och förvärva deras stulna förmögenheter och använder sedan dessa medel för att avsluta utsugning, miljöförstöring och grupper av terrorister.

Det är verkligen en stor uppgift, och de personer som är inblandade i detta uppdrag kommer från nationer vars historier, kulturer, religioner, resurser och ideologier skiljer sig åt. Men deras mål är det samma, en säkrare, hälsosammare värld där alla delar på överflödet – och ni kommer att få se bevis på deras framsteg, då det intensifierade ljuset förstärker detta globala åtagande.

Vi vet att tålamodet ibland är på upphällningen, då ni väntar på att få se bevisen uppenbaras, och ni undrar om människorna någonsin ska kunna leva tillsammans i kärlek och fred. Ja, kära ni, det kan de, de kommer att göra det, och vi erbjuder er denna uppmuntran. Den 1:e maj är den Globala Kärlekens Dag, det 14:e firandet som sponsras av Kärlekens Grund (the Love Foundation), som är tillägnad att inspirera ovillkorlig kärlek och fred i världen. Läs på hemsidan www.thelovefoundation.com som kommer att glädja era hjärtan.

Alla ljusvarelser i detta universum, hedra er tjänst för ljuset och stärk er med kraften av ovillkorlig kärlek.

_________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 

Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...