Matthews Meddelande via Suzy Ward, 3 aug 2020

Matthews Meddelande via Suzy Ward, 3 aug 2020

 

3 augusti 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Det vi ser i Jordens potentiella energifält kan liknas vid upphetsningen från oavbrutna fyrverkerier. Detta är en återspegling av aktiviteten på planeten när uppvaknade själar kastar bort oket från årtusenden av mörk dominans.

Coronaviruset- och proteströrelserna är primära i denna aktivitet, och först ska vi adressera viruset. Faktainformation kommer från växande antal medicinska specialister som talar ut om virus, vacciner, masker, immunsystem, behandling av covid-19 patienter och uppblåst statistik om fall och dödsfall som tillskrivits sjukdomen.

Vad vi kan säga er är att de inte kan säga något, eftersom de inte har några vetenskapliga bevis, varför sjukdomen ökar i regioner där den noterbart har minskat. De mörka som släppte viruset i Kina för flera månader sedan har släppt mer; och människor vars immunsystem har försvagats på grund av stress orsakat av rädsla för att få sjukdomen, karantän, ekonomiska bördor, arbetslöshet och maskbärande regler är nu mottagliga medan de för några månader sedan inte var det. En annan källa till stress är separation från familjen på sjukhus eller de som dog utan de nära och kära vid deras sida.

Det är inte förvånande att era vanliga medier ropar ”konspirationsteori” om sanningarna som kommer fram, men ni kanske undrar varför så många inom sjukvårdsindustrin rekommenderar att ”myndigheternas” riktlinjer för din och andras ”säkerhet” följs. Vissa som vet sanningen är ”med på” lögnerna, andra är mutade för att hålla tyst, andra är rädda för att tala och ett stort antal kanske inte vet vad virologer, immunologer, epidemiologer och andra vetenskapliga specialister vet.

Illuminatis kontroll över livet på Jorden inkluderar utbildning från första klass till universitets- och doktorsexamen, och ingen information finns i standardiserade medicinska och farmakologiska läroplaner som kan störa det hemliga samhällets förmåga att förbättra deras förmögenheter via det medicinska etablissemanget och Big Pharma. Det är en del av deras mål att eliminera större delen av världens befolkning och betjänas av de överlevande.

De har sett sitt en gång kraftfulla globala nätverk trasas sönder och världsdominansen glida längre och längre bort. De behövde desperat koronaviruset för att få dem tillbaka på rätt spår, men istället för att dö i miljoner dagligen, höjer människor runt om i världen en enhetlig röst om bristen på ordentlig sjukvård som de fattiga och färgade länge har uthärdat.

Och den internationella gruppen som har tagit på sig den monumentala uppgiften att befria er värld från alla mörka aktiviteter närmar sig nu Illuminati. Vi vet inte när gripanden kommer att göras, men så snart de gör det kommer covid-19 att försvinna och aldrig mer kommer Jordens folk att bli utsatta för en sådan plåga.

Det är beklagligt men inte oväntat att bråkmakare skulle infiltrera fredliga demonstrationer mot rasism och dess djupa orättvisa. Räkna inte bort Illuminatis hantverk i detta också – de subventionerar upprorsmakarna. Denna grupp av individer som känner sig ha rätt att styra världen, och som startade två världskrig och många inbördeskrig och har kontrollerat den globala ekonomin under ett sekel har reducerats till att betala underhuggare av låg nivå för att förstöra egendom och slå vilt på fredliga demonstranter och rättsväsende. Och inte ens detta fungerar. Det kommer inte att avleda ansträngningar från samhällsnivå till nationell nivå för att få slut på ojämlikheter som har varat alltför länge.

Förändringar kommer att ske på många fronter, och i vissa länder tidigare än i andra. Men de ständigt stigande vibrationerna som kommer att minska trångsyntheten i er värld kommer också att fälla tyranniska ledare och smula sönder mansdominerade kulturer där kvinnor behandlas som ägodelar.

Nu är det viktigt att veta vad som inträffar på Jorden, samt också att känna till vår universella familj. Era frågor och kommentarer visar missförstånd och vi tar gärna upp dessa.

Ja, reptiler bor på jorden och vissa är ”mörka”, men det är inte sant att hela arten är ”mörk.” Många reptiler, inklusive några som bor bland er, finns i ljuskrafterna liksom reptil-mänskliga hybrider där och på andra håll. Reptil-DNA har aspekter som mänskligt DNA inte har, inklusive större förmåga att använda hjärnkraft – en sådan användning är att växla från ett fysiskt utseende till ett annat. [Meddelandet den 24 juni 2009 innehåller en upplysande presentation från en av reptil-flottans befälhavare.]

De varelser ni kallar ”de små grå” är inte reptiler. De är en humanoidart från Zeta Reticuli, och de gjorde inte en överenskommelse med den amerikanska regeringen som tillät dem att bortföra människor för experiment. Medlemmar i en specifik civilisation gjorde avtal före födelsen med själar som skulle inkarneras på jorden och skulle ge dem vävnadsprover, som har förmåga att ha känslor som de här varelsernas genetiska makeup saknar. [Meddelandet 20 november 2017 har bakgrundsinformation om avtalet på själsnivå och efterföljande händelser som ledde till att de grå bodde under jord.]

Utomjordiska civilisationer är inte änglar – själsfrekvenser i änglariken är så höga, de är ren energi. Emellertid kan de i de lägre världarna välja att inkarnera i en uppvaknande värld för att exemplifiera de bästa egenskaperna hos mänskligheten eller att besöka ett ögonblick för ett specifikt syfte, kanske för att leda en förlorad person till en bekant plats. Och varje människa på jorden har en skyddsängel eller portvakt, som är personens livslånga beskyddare. [Meddelandet 5 december 2010 har mer information om änglar.]

”Walk-ins” kommer inte från en annan civilisation. Nirvanas program för själsöverföring förbinder själar där som vill komma in i en kropp med själar på Jorden som vill lämna sina kroppar. När två själar går med på att överföras, kommer den i kroppen in i andelivet och den i Nirvana kommer in i kroppen.

Ett storskaligt exempel på själar som hjälper själar är vad ni kallar ”walk-ins”, som är mycket vanligare än vid någon annan period på planeten. De ursprungliga själarna som bebor kropparna uppfyller sina kontrakt som kräver oro eller sjukdom eller allvarlig förlust, och själarna som går med på att komma in i kropparna ingjuter dem med ljus och viljan att övervinna de svåra förhållandena och fortsätta att fullfölja deras skäl för att vilja förkroppsligas. Fördelen med de senare själarna är att de i många fall går in i vuxna kroppar med akademisk och erfarenhetsinlärning, en flygande start så att säga för att lyckas på sina valda sätt att hjälpa till att manifestera Guldåldern. [Utdrag från 20 januari 2009 meddelande]

”Walk-ins” kommer inte in kloner, som inte har någon själ med vilken ett överföringsavtal kan göras. En utvecklad själ kan dock välja att gå in i en klon och har i sällsynta fall gjort det. Några själar klonades mot deras vilja och mördades sedan; och i motsats till Illuminatis förväntningar, fortsatte själarna som gick in i klonerna de ”verkliga” människornas goda arbete så långt de kunde. [En omfattande förklaring av mänsklig kloningsprocess och skäl till att den används på Jorden finns i meddelandet 12 oktober 2016.]

Några av era forskare drar slutsatsen att om intelligent liv finns någon annanstans i er galax eller någon annan, förhindrar avståndet en resa till Jorden. Kanske borde de fundera över teorin om att livet började i havet. Om så är fallet, varifrån kom den encelliga amöban och toffeldjuret för att få saker att komma igång? Hur uppnådde några av de mest rudimentära livsformerna medvetandet om att förändras till andra former, migrera till land och bli lägre apliknande arter som utvecklades till människor?

Medlemmar i otaliga civilisationer har kommit till planeten genom alla tider. Många farkoster kan resa med ultraljudhastigheter, vissa med hjälp av deras eget medvetande, och avancerade själar reser med tankens hastighet. De kan besöka vilken värld som helst där vibrationsnivån är kompatibel med deras egen, och om de vill, materialisera en kropp som passar in i den civilisationen.

Varelser som känner till sina multidimensionella förmågor kan materialisera, dematerialisera, levitera och manifestera genom visualisering. Exempel är statyerna på Påskön, Stonehenge och på andra håll; geoglyfer i Perus Nazca-öken; pyramider, som förankrar energi i ett globalt nät och fungerar som ledfyrar för rymdskepp; och gamla väggar och byggnader i många områden som är byggda av välinpassade mammutblock.

De negativa effekterna från planetens första besökare, en grupp från Lyra som letade efter guld, kvarstår till denna dag. I strid med universella lagar gick de utan att få tillstånd från det Intergalaktiska Rådet och lade inte fram en gruvansökan eftersom de inte ville dela ett guldfynd, och de misshandlade den lägre stående mänskliga arten som de tog in för gruvdrift. Deras bedrägeri, girighet och grymhet initierade låga vibrationer på den tidigare orörda, strålande planeten, då känd som Shan eller Terra, och som ansågs vara en juvel i universum.

Och det leder oss till de mörka krafterna, som inte är en civilisation. Det är ett massivt kraftfält av bastankeformer som slingrar sig i hela detta universum varhelst låga vibrationer lockar det. Individer i alla civilisationer som tenderar att vara giriga, vilseledande, grymma eller kontrollerande avger de låga vibrationer som lockar det kraftfulla fältet. Dess energi intensifierar dessa drag tills att individens samvete upphör att fungera, deras ljus dämpas till gnistan som är deras livskraft, och de blir dockor av mörkret.

Från antiken och framåt har människor från avancerade världar besökt eller bosatt sig på planeten. Några av de tidiga ankomsterna blandades med de primitiva invånarna, ättlingar till de arter som fördes in av lyranerna. Det gav arten ett försprång i intelligens, och medvetenhetsnivåerna steg gradvis under efterföljande generationer. Andra planteringsprogram utformades också för att genetiskt höja planetens permanenta invånare.

Medlemmar av ”mörka” civilisationer kom också och hade ett ondskefullt inflytande, men ingen av dem finns i den nuvarande befolkningen. För omkring femtio år sedan i ert tidsbegrepp omgav ljuskrafterna Jorden med ett skyddande nät av höga vibrationer. I början av rutnätets resning lämnade de mörka krafterna ert solsystem eftersom ljus är repellerande i sammansättningen av det kraftfältet, och de låga vibrationerna från mörka utomjordiska kan inte komma in i nätets briljans. Det är de låga vibrationerna av fri viljaval för personer födda på Jorden som ledde till att de blev ”mörka”.

Besökare från andra världar under de senaste åren inkluderar St. Germain, som författade de flesta av NESARA: s bestämmelser. Han, Ashtar och en av Sanandas personligheter sammanträffas ibland för att konferera med huvudpersonerna i den internationella grupp som arbetar för att befria planeten från alla mörka aktiviteter, och andra utomjordingar går för att tillbringa tid med vänner som bor i Himalaya eller Anderna. Alla dessa besökare har högre vibrationsnivåer än vad som råder på Jorden, och under deras korta tid där skyddar de sig med ljusenergi så att de inte fastnar i planetens täthet.

Vi önskar att vi kunde ge er en tidsram för Avslöjandet, men vi kan inte det, för ingenting har förändrats sedan vi talade om detta för en tid sedan:

Som vi nämnde i tidigare meddelanden var det högsta universella rådet tidigare ansvarigt för tidpunkten för ankomst och introduktion och nu är Gud ansvarig. Gud befriade rådet från det tunga ansvaret att besluta när Jordens folk är psykologiskt redo att se rymdfarkoster landa i antal och att hälsa ovanliga varelser. Gud kommer att säga KÖR! när mötet kan äga rum, med välkomnande, inte rädsla, och Han är lika angelägen om det glada tillfället som vi alla är som vet att det kommer. [29 december 2012 meddelande]

De otaliga sätt som andra civilisationer hjälper er och Jorden på kommer att fortsätta så länge de behövs, och älskade bröder och systrar, när tiden är rätt, kommer ni att träffa andra medlemmar i vår universella familj. [I meddelandena 21 augusti 2009 och 23 april 2011 talar flera utomjordingar om deras civilisationers hjälp.]

Alla Ljusvarelser i detta universum hedrar er för er ståndaktighet på en resa som har krävt ett överflöd av uthållighet, tålamod och orubblig tro på kärlekens kraft.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...