Matthew Ward 8 februari 2015

Matthew Ward – 8 februari 2015

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid den här stationen, detta är Matthew. Vi har fått frågan om Illuminaterna har någon roll i de strider som pågår i Ukraina och vad ISIS håller på med. Ja, båda har stora roller att spela, men eftersom båda är ”bakom scenen” så att säga är de inte historiska eller för närvarande tillskrivna Illuminaterna. Oroligheterna i Ukraina kommer från krig som de initierade skapade för länge sedan för att forma nya nationella gränser, utan någon som helst hänsyn till de olika kulturer och historien hos de drabbade folken där. ISIS mål med att skapa en islamistisk stat har sina emotionella rötter i krig som startade i Afghanistan och Irak av Illuminati inom USAs regering.

Nu försöker Rysslands president Vladimir Putin, USAs president Barack Obama och några nationella ledare i Mellanöstern och Europa kväva inflammatoriska situationer som inletts av Illuminati-kontrollerade CIA-agenter, som i sin tur skapade incidenter för att hetsa medborgarna och som genomfördes av legosoldater som ”ägs” av Illuminaterna samt ovetande trupper. Och detta finansierades av Illuminaternas massiva resurser som är olagligt förvärvade.

Var snälla och tänk först och främst på att turbulensen håller på att rinna ut i sina olika energetiska kurser, och den ökande energidynamiken av positiva förändringar förflyttar ert samhälle ännu närmare en fredlig och harmonisk värld. Det är också till hjälp att ni Ljusarbetare och medlemmar av vår universella familj – förtruppen för framåtskridandet – får ytterligare hjälp av ett enormt antal av er befolkning.

Alla, förutom en jämförelsevis liten grupp individer, är kärleksfulla, medkännande och ärliga människor som strävar efter att göra livet bättre för sina familjer och samhällen. Eller så går de till andra länder för att hjälpa de många som är i trångmål, eller de stöder insatser för att skydda miljön och det vilda djurlivet. Genom att helt enkelt leva från sina hjärtan lägger dessa miljoner och åter miljoner själar omätligt mycket till ljuset som i slutändan kommer att segra genom hela er civilisation.

Vi nämnde Nirvanas ”fjärde densitets levnadsområde” och det lockade fram ett antal svar. Vi tackar läsaren vars frågor citeras här nedan och vårt svar kommer också att ta upp synpunkter och frågor från andra som skrivit.

Matthew sa: ”Personer som avancerar från tredje till fjärde densiteten, andligt och medvetet under den jordiska livstiden, går in i Nirvanas fjärde densitets bosättningsområde”. Han sa också att invånarna där är allt från andra till femte densiteten eller högre. Hur skiljer sig de områden där de lever från den fjärde densiteten eller dimensionen? Vem bestämmer var människor lever? Är familjemedlemmar återförenade i det område där den första gick in? Är människor begränsade till sitt område eller kan de flytta från ett till ett annat? Vilken typ av bostad har invånarna? Vad gör folk medan de är där och hur länge stannar de? Jag skulle vilja veta mer om vad man kan förvänta sig när jag kommer dit!”

Först en påminnelse, vi numrerar densiteter eller tätheter oavsett massa eller plats eller själens utvecklingsstatur, ENDAST för att indikera avancemang. Densiteter är inte avdelade och det finns inga skyltar som anger var en densitet slutar och en annan börjar och detsamma gäller för själens utveckling. I båda fallen finns det många nyanser vilket ni kan tänka på som nyanser på en färgkarta som rör sig från de svagaste toner hela vägen upp till ett spektrum av färgernas fulla intensitet. Om man tillämpar detta på invånarna i Nirvana så är de personer med den minst utvecklade andligheten och medvetenheten de som lever i en ”färgskiftning” och personer som är mer utvecklade lever i en nyans som motsvarar deras status.

I slutet av en fysisk livstid går alla Jordens invånare till den flerdimensionella andevärlden, således den som omfattar religionernas koncept av både himmel och helvete. Nirvana består av många slingrande, energetiskt förenade, flexibla ”lager” som kan betraktas som himlen, och en liten, tät sfär som är separerad från lagren och kan anses vara helvetet. Båda har ungefär samma avstånd från Jorden som er måne. Lagren är vad ni kallar ”okroppsliga” eller andliga och även de har massa som gör deras höga vibrationer osynliga för era teleskop och sfären eller orben är för liten för att märkas.

Först skall vi här tala om lagren och deras graderingar, alla på varierande vibrationshastigheter och som går där det bestäms av de fysiska lagar som styr detta Universum. Energin från varenda persons tankar motiv och handlingar genom hela livstiden är registrerad i den ofelbara Akasha-krönikan, och när den täta kroppen dör är den eteriska kroppen automatiskt dragen till den del av Nirvana som motsvarar energin i i personens registrerade anteckningar.

Vi påminner er också om att själarna är befriade från den eteriska kroppen – det är personligheten och dess livstids erfarenheter som formar psyket som går till Nirvana. Så det är möjligt, till och med troligt, att medlemmar av en jordisk familj kommer att anlända i olika delar av Nirvana, men alla som går till lagren eller skikten kan besöka varandra. Som medlemmar i lägre skikt eller lägre skiktgraderingar växer man i anlig och medveten medvetenhet och avancerar i enlighet med det skikt man vistas i.

Nirvana är i ett tidlöst kontinuum så ni kommer att få se inte bara familj och vänner från denna livstid som befinner sig där utan också kära från andra livstider, och ni kanske föredrar att tillbringa tiden med dem. De starkaste kärleksbanden mellan individer består och alla hedrar detta. Detsamma gäller för personer som gift om sig efter att deras makar dött, och alla befinner sig i Nirvana.

Nu skall vi tala om vem som lever var. Invånare i de översta lagren är de mest högt utvecklade: Rådet av 100 medlemmar som övervakar Nirvanas administrativa aspekter, boende och besökande mästare inom specialområden samt universella familjemedlemmar som önskar stanna en tid efter att ha slutfört sin volontärtjänst på Jorden. Ner ett hack finns huvudmännen som ansvarar för övergången, skräddarsydd healing- och anpassningshjälp, barnomsorg, utbildning, sysselsättning, transporter, arkitektur och byggande, underhållning, övervakning av Jorden samt bibliotek och fin konst.

Sedan kommer myriader av anställda i dessa och andra områden som lever i lagrens graderingar i proportion till deras omfattning av ansvar och framsteg i tjänsten, andlig och medveten tillväxt och personliga intressen.

Även utbildning på varje nivå och träning inom alla områden är tillgänglig för alla, så minns man förmågor och talanger från andra personligheters livstider, så invånarna ha en rikedom av kunskap och erfarenhet att välja från. Sysselsättningen är alltid en fråga om val och individer som önskar arbeta kan ändra från ett område till ett annat när de önskar.

Spädbarn och små barn går in i fjärde dimensionen. Om nära familjemedlemmar lever där, eller i högre lager, förenar de sig med dem, om inte så är de kärleksfullt vårdade av specialtränade omhändertagare som är utbildade för barnets ålder och själens status vid tiden för deras ankomst till Nirvana.

Djuren anländer också till den fjärde dimensionen i Nirvana. De som ni kallar rovdjur var växtätare innan mörkret gjorde dem till köttätare för länge sedan, och den aspekten i deras natur är raderad från cellulärt mönster under deras passage från Jorden till Nirvana. Husdjur och deras mänskliga familjer återförenas av energiströmmarna av de delade kärleksbanden. Om husdjuren anländer först så strövar de med andra djur tills en familjemedlem går in i något av lagren. Hädanefter kanske de lever tillsammans om det är vad som önskas – alla djur är självförsörjande och det finns inget ägande av djur så som ni känner till det.

Den tredje dimensionen är hemma för människor som vägrar att lyssna till universella sanningar som skiljer sig från deras tro. Och även för människor vars egenskaper såsom bigotteri, girighet, vrede, oärlighet, svartsjuka, arrogans, egoism eller illojalitet som ledde dem bort från deras valda karmiska lektioner. Alla dessa individer behöver tid och stöd för att öppna upp för upplysning och få andlig och psykisk styrka. Allteftersom de svarar an på detta flyttar de till en högre gradering där avancerat lärande och ett bredare utbud av sysselsättning och även tillväxtmöjligheter finns tillgängliga, och så vidare uppför stegen.

Tro nu inte att livet i Nirvana bara är arbete, arbete, arbete eller lärande, lärande, lärande! Precis som på Jorden vill de flesta invånarna ha den förnöjsamhet som följer med att vara produktiv och kreativ och ett tillskott till deras kunskap, och på grund av att de även kan njuta av fritiden finns ett brett utbud av åldersrelaterade aktiviteter och underhållning finns tillgänglig.

Alla team- och individuella sporter, utom de som förstör eller skadar, är populära. Så är även deltagande eller tittande på filmer, teater och konserter, och ”historieberättande” uppskattas av alla åldrar. Det finns resor i hela riket, föreläsningar av besökande ”professorer”, stora festligheter och små sociala sammankomster, fantastiska muséer och konstgallerier samt olika slag av hobbies.

Byggnader av alla storlekar och utföranden är uppförda av fokuserade tankar och visualiseringar och även om bostäderna är i enlighet med utvecklingens status så har alla ett val av hus eller lägenhet i en stad eller i en lantlig miljö. Det är anmärkningsvärt att de flesta högt utvecklade själarna väljer anspråkslösa bostäder och folk som väljer herrgårdar senare känner sig obekväma med sådant överflöd – de har dessa dematerialiserade och ersatta med mer blygsamma stilar.

Nu skall vi tala om den andra densiteten, den lilla, täta orb som kan anses vara religionernas helvete. De individer som dras dit är de som konsekvent ignorerade sitt samvete och avtal gjorda före födelsen, och de orsakade uppsåtligen stort lidande för personer vars själskontrakt inte innehöll dessa erfarenheter. Eftersom ljus är en styggelse för dessa individer är endast en nålspets av ljus riktad in i deras mörka värld. När de övervinner sin rädsla för det lilla ljuset kan lite mer ljus strålas in till dem.

Det kan ta hundratals, eller till och med tusentals år, innan de väljer att absorbera tillräckligt med ljus för att kunna förkroppsligas på den lägsta medvetandenivån i en tredje dimensionens civilisation, ett liv jämförbart med Jordens sniglar och mikrober och kortlivade insekter. Denna handling av gudomlig nåd renar den cellulära och psykiska mönstringen av förödande beteendeval.

Även om Nirvana främst är tillfälliga hem för människor som går över från Jorden så varierar invånarna i de högre skikten avsevärt. Mamma, min beskrivning av befolkningen besvarar andra frågor som skickats till dig och jag tror det är av intresse för alla läsare så var snäll och infoga den.

(Utdrag från ”Invånare”, ett kapitel av Matthew. Berätta för mig om himlen. Matthew överförde denna information 1994 när han fortfarande levde i Nirvana).

Matthew, hur många själar lever i Nirvana?

Mellan 10 och 12 miljarder. Vi kommer och går hela tiden, så befolkningen varierar. Du har svårt med antalet Mamma. Varför?

Det verkar som en mängd själar mellan Jordens livstider.

Jag behöver klargöra vår befolkning, vilken är betydligt mer varierad än jag har förklarat. Detta rike är främst för folk som överförts från Jordens livstider, som kunde kallas ”vanliga” invånare, men många andra lever här också, och jag skall berätta för er om dem alla.

Även om de flesta av våra vanliga invånare förbereder sig för nästa livstid på Jorden, beroende på tillståndet i själens tillväxt, så förbereder sig en del för att inkarnera någon annanstans, även utanför vår galax. Eller de kanske väljer att uppleva ett liv som en fri ande. Förmodligen är 20 år genomsnittet för en invånare här, men jag är inte riktigt bekväm med att ge den siffran eftersom många variabler påverkar längden på deras hemvist. Vissa själar känner stor sensivitet i alla aspekter, en förmåga förvärvad endast inom den högre densitetens vibrationer, och de stannar inte så länge. Några är så högt utvecklade att de praktiskt taget svischar vidare snabbt till nästa tillväxtplacering.

Andra inom denna andliga utvecklingsstatus kanske väljer att stanna kvar här en ganska lång tid. De har förtjänat detta som en belöning för hedersam service och de stannar länge mätt med era beräkningar. Några av dessa själar står mycket högt i vår hierarki. Andra ”long-timers” är här för intensiv healing från många svåra livstider. De bor i en miljö av lugn så länge de behöver det för att återhämta sig innan de väljer sin nästa nivå av andlig tillväxt för upplevelser. Alla dessa själar utgör vad jag kallade vår ”vanliga” befolkning.

En annan stor del är tillfälliga genomresande. Några är fria, andar kommer och går allteftersom deras behov av tillväxt kräver det.

Matthew, ursäkta mig, snälla. Kom ihåg att här är fria andar folk som verkar gå glatt genom livet och gör sin egen grej av allt som är ”vanligt”. Är det samma sak där?

Å nej, Mamma. Fri ande kan bara betyda att ingen kropp, inte ens den eteriska kroppen, är nödvändig för bosättning av själen. Men i en större bemärkelse hänvisar den till den mentala attityden, eller det psykiska förhållningssättet, till gemenskap med Gud och det kloka uppnåendet av uppdraget som valts innan födelsen. Endera eller båda av dessa villkor utgör en fri andes livstid. Det är en annan sorts inlärningsprocess och är lika nödvändig som någon annan lektion på grund av karmiska orsaker och verkan.

Jag förstår. Tack så mycket!

Andra av våra gäster är lärare inom specialfält eller studenter som kommer hit för vald utbildning, och de lämnar oss när de har gjort färdigt sitt syfte med att vara här. Besökare kommer från andra andliga riken för att främja sin andliga tillväxt och stannar så länge som deras specifika intressen varar. Och det finns många kortsiktiga besök, en del från supermänskliga civilisationer

Nirvana är mycket vackrare än många andra andliga riken och, precis som på Jorden, lockar det hit ”turister”.

Det finns fortfarande en annan typ av invånare här, själar som har tagit på sig nya kroppar på Jorden, men de bor här likaväl som där. Mamma, detta är inte ”konstigt” alls och det finns goda skäl för dessa ”dubbla” liv. När man är motiverad för studier kan lärande uppnås mycket snabbare här än på Jorden. Vi har nästan obegränsade, fantastiska resurser och mästerliga lärare, och hela miljön gynnar andlig tillväxt. Vilken bättre plats finns för att få kunskap och andlig upplysning för att förse den nya personligheten?

Tack, Mamma. Vi har gett er en upplysande inblick i Nirvana, men inget meddelande kan täcka alla aspekter i denna värld, såsom den personliga mottagningen av alla ankomster och hur de påverkas av tankarna och känslorna hos deras kära på Jorden. Och den anpassade vård som ges till alla som anländer med traumatiserade psyken, den varierande miljön i den andliga världen, formen av republikansk styrning, åldrande och tillbaka-åldrande, eller utbudet av invånarnas kapacitet för manifestering.

Även om våra budskap aldrig har varit en plattform för att rekommendera Matthews böcker så har vi gjort detta enda undantag: Matthew: Berätta för mig om himlen som erbjuder tröst för människor som sörjer förlusten av en älskad och är en inspirerande riktlinje för att leva vidare.

Ljusvarelser över hela detta Universum hurrar för er och omfamnar er med villkorslös kärlek.

Översättning Gertie Dahlberg.

 

Du gillar kanske också...