Matthews Meddelande genom Suzy Ward, 3 februari 2022

 

Matthews Meddelande genom Suzy Ward, 3 februari 2022

 

3 februari 2022

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Låt oss börja med att citera en del av ett mejl som min mor nyligen fick: ”Jag trodde att jag skulle känna mig upprymd eftersom Jorden är i accelerationsläge, men jag är till och med mer bekymrad än jag brukade vara.”

Den kära själen som skrev det nämnde också vad som får henne att känna så. Vi vill ta upp de frågorna eftersom många andra känner ungefär som hon. De kanske inte känner till accelererad energi eller faktiska orsaker, men de är oroliga för samma världshändelser.

Först säger vi att detta är första gången på eoner som Jorden har varit nedsänkt i ett sådant överflöd av ljus, och denna ökade intensitet förstärker alla känslor, positiva och negativa, och ökar takten i alla åtaganden.

Många, många miljoner som lever och dör under svåra omständigheter slutför sina karmiska val i tredje densiteten mycket snabbare än de skulle kunna ha gjort utan acceleration. När de övergår till andligt liv kommer de att veta detta och känna tacksamhet för snabbheten.

Effekterna av katastrofala stormar och bränder orsakade av teknologi är desamma som om det vore Moder Naturs gärningar – de rensar planeten från negativitet så att den inte kan ackumuleras. Ju tidigare tekniken används välvilligt istället för illvilligt, desto snabbare kommer det inte att behövas någon storskalig rensning.

Det blir inget Tredje Världskrig. Mainstream medias reportrar publicerar den skrämmande informationen som de ges istället för vad som faktiskt händer. Nationella ledare som är Illuminati eller deras marionetter avsätts och befolkningar som tvångsseparerades efter andra världskriget återförenas.

Även om mainstream media fortfarande är kontrollerade, går andra ansträngningar för att befria er värld från mörker snabbare än tidigare.

”Pandemin” fortsätter eftersom energin från miljarder tankar och känslor om den ”matar” sjukdomen och ”tankar” de individer som medvetet ljuger om den. Motreaktionen mot fysiskt, psykologiskt och ekonomiskt destruktiva krav som växer med stormsteg förstärks av den nya energinivån som kommer att påskynda slutet av ”pandemin”.

Under de få månaderna sedan accelerationsläget initierades har åtgärder för att befria er värld från Illuminati blivit allt mer framgångsrika. Några i de återstående högsta leden av denna ondska som gömt sig hittas, andra har hoppat av och samarbetar med ledande i rörelsen för att få slut på utarmning, korruption och krig och återställa miljön. Energiintensiteten får den slumrande befolkningen att vakna och känna sig inspirerad att delta i förändringen av sin värld.

Kära ni, när skrämmande tankar ändras till optimistiska, självsäkra och fridfulla, kommer liknande känslor att följa — snälla gör detta för er själva! Och kom ihåg, fred i världen börjar med frid i varje hjärta.

Detta är också en idealisk tid att vara introspektiv och se om dina egenskaper, ditt beteende och dina uppfattningar tjänar ditt bästa. Är du till exempel rädd att kommande förändringar kommer att negativt påverka din anställning, dina finansiella tillgångar eller andra resurser? Tillåter du andras förväntningar på dig att avgöra dina beslut? Känner du dig förbittrad mot personer som du känner dig orättvist behandlad av eller skyldig till att ha orsakat stress för andra?

Bedömer du andras idéer som värdelösa när de skiljer sig från dina? Ger du något av din energi åt triviala frågor och glömmer att använda attraktionslagen till din fördel? Låter du dig dras in i världshändelsernas drama istället för att vara en iakttagare? Att vara en observatör utesluter inte medkänsla, empati och omtänksam hjälp på sätt du kan erbjuda, det inkluderar dem eftersom de är ”kärlek i handling”.

Om du känner igen dig i någon av dessa attityder och förhållningssätt till situationer och vill göra en U-sväng, kommer accelerationsvibrationerna att vara din starka allierade i det.

”Jag hoppas att den här nya hastigheten kommer att väcka hela befolkningen så att de kan stiga upp med Jorden!” Det skulle verkligen vara ett fantastiskt resultat, men det kommer sannolikt inte att hända. Uppvaknande är inte en fråga om hastighet, det är en fråga om att absorbera ljus, och även om ljuset strömmar in i planeten i ett aldrig tidigare skådat mått, vägrar mörkrets marionetter bestämt att omfatta det.

”Hur kommer acceleration att påverka tidvattnet? Kommer mindre hälsoproblem att bli stora problem för snabbt för att behandlingen ska bli effektiv?” Genom gudomlig nåd och utomjordisk hjälp påverkas inte tidvatten av acceleration, och hälsoproblem kommer att påverkas på samma sätt som de alltid har gjorts.

Kroppens celler i kemiska, elektriska, hormonella, metabola, cirkulations-, andnings- och immunsystem och alla organ och ben är starka eller svaga i enlighet med mängden ljus som personen absorberar, och det bestäms av om deras tankar, känslor, handlingar och avsikter avger höga vibrationer eller låga.

”Matthew sa att ’uppenbarelser kommer att dyka upp stegvis.’ Hur kan människor avancera medvetet och andligt om de inte vet sanningen om allt?” Det är verkligen en logisk fråga. Låt oss svara genom att be dig föreställa dig hur du skulle känna om du hörde allt följande i ett svep:

Du är en gudomlig odödlig själ och växlar mellan hundratals eller tusentals fysiska och andliga liv. Du är inte en person som har en själ; du är en själ gjord av ren kärleksljusenergi som lever i en kropp designad specifikt för de typer av personliga upplevelser du valde i ett kontrakt före födseln. Ditt kontrakt är en del av ett avtal med andra själar som delar din livstid, men allt detta glöms bort när du och de andra inkarnerar.

Ursprunget till allt som existerar i kosmos är kärlek-ljus-essensen av Skaparen, Källan, JAG ÄR, Enheten av Allt, Totaliteten. Skaparen valde de gudar och gudinnor som skulle manifestera sina respektive universum och härska över dem. Det finns sju universum och i detta finns det ingen himmel eller helvete. Fysikens universella lag tar automatiskt individers eteriska kroppar och psyke till området i en andevärld där energi är densamma som individens livsenergi. Akashiska uppteckningar, som är okränkbara, innehåller varje ögonblick av själens livstid.

Allt som finns är energi som fluktuerar vid en eller annan frekvens, ingenting är fast. Som allt annat i tillvaron avger tankar, känslor och ord vibrationer. Vetenskap och ande är ett och samma kosmiska medvetande. Jorden är en organism som omfattar mänskligheten, djur, växter och Deva-riket, och alla är oskiljaktigt sammankopplade själar som delar av detta universums Högsta Varelse. Stenar, jord, eld, vatten, luft, vind och till och med tillverkade föremål har olika nivåer av medvetande.

Det som händer var som helst i detta universum påverkar allt annat överallt. Det du tänker på som tid är faktiskt olika energiplan. Verkligheten är det tidlösa kontinuumet där allt är en serie händelser som händer samtidigt. Den universella lagen om attraktion tar tillbaka till dig, från det kollektiva medvetandet vad som än i fokus för dina tankar och känslor. Det är så alla individer samskapar sina liv och tillsammans skapar världen. Samskapande är att använda Skaparens energi för att omsätta era idéer i form eller handling.

Oräkneliga civilisationer är långt, långt framskridna andligt, medvetet och tekniskt jämfört med människor på Jorden. Vissa lever på moderskepp som har högt utvecklat medvetande och är miles i diameter. Jorden är omgiven av små rymdskepp och några utomjordingar lever på planeten. Många gånger i planetens historia har människor från andra civilisationer bott där.

För några år sedan tvingade ett kraftfullt ljusnät byggt av utvecklade civilisationer de mörka krafterna ut ur Vintergatan. De mörka krafterna är ett massivt energikraftfält som slingrar sig över hela universum och attraheras av individer och civilisationer med tendenser till girighet, grymhet och makt. Dessa individer och befolkningar blir krafternas marionetter.

Marionetterna på jorden har kontrollerat regeringar, den globala ekonomin, bankväsendet, religioner, västerländsk medicin, utbildning, handel, transporter, kommunikation, företag, underhållningsindustrin, legala system och rättssystem, jordbruk, energikällor, militära styrkor – allt som påverkar livet i er värld. De startar krig, begår grymheter, orsakar sjukdomar, fattigdom och hungersnöd, skapar splittring och trångsynthet och lägger lögner i religionernas heliga böcker.

Två typer av uppstigning, planetarisk och personlig, är på gång och så är världsomvandlingen. Kampen mellan ljus och mörker som pågår i linjär tid har redan vunnits av ljuset, och i kontinuumet blomstrar Jordens civilisation glädjefullt.

Detta virrvarr av information är inte i ordning efter betydelse eller väl uttryckt, och utan tvekan har vi glömt många områden där faktainformation måste ersätta uppenbart avsiktligt bedrägeri och massokunnighet av mörkret. Men det skulle säkert vara tillräckligt för att överväldiga även det starkaste sinnet om allt presenterades på ett seminarium.

Älskade bröder och systrar, om ni inte tidigare insåg hur omfattande er kunskap är och hur begränsad Jordens civilisation är, så gör ni det nu. Och om du någonsin undrat varför alla ljusvarelser i detta universum skulle hedra dig för att du är ståndaktig i ditt uppdrag, så vet du det säkert nu.

Med den oöverträffade kraften av villkorslös kärlek stödjer vi er i varje steg på er Jordresa.

__________________________

KÄRLEK och FRED

 

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...