Matthews Meddelande via Suzy Ward, 1 oktober 2020

Matthews Meddelande via Suzy Ward, 1 oktober 2020

 

1 oktober 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. När jorden kretsar i successivt lättare energiplan längs hennes uppstigningsförlopp, rör sig den feminina energin närmare den maskulina energin som under långa tidsåldrar var snedvridet dominerande i er värld.

En viktig egenskap hos den senare är att den är aggressivt kontrollerande till sin natur, och den mjukas upp av den milda, medkännande styrkan hos den förstnämnda.

För att en civilisation ska leva harmoniskt och växa i andlig och medveten medvetenhet måste feminina och maskulina energier komma i balans, och det är vad dessa energier gör. Detta stadium i processen anpassar förhållanden och situationer till Gaias gudomliga plan för hennes planetkropp och alla dess livsformer.

På en personlig basis bringar tillströmningen av feminin energi mer klarhet för det växande antalet själssökande eller sanningssökande. I en större, världsomfattande mening motiverar inflödet utgjutningen av medkänsla och hjälp till människor och djur som drabbats av katastrofala händelser i större utsträckning än någonsin tidigare i planetens historia.

På andra sidan energimyntet finns två globala konfliktarenor som visar motstånd mot feminin energi som spär ut det maskulina. En arena är inte offentligt uppenbar, Illuminatis kamp för att hålla fast vid sina oåterkalleligt trasiga rester av makt.

Även om vissa övergav skeppet för ett tag sedan, försöker en del förhandla sig ur åtal genom att ge vittnesmål mot andra, och andra flyr till andra länder, i hopp om att undvika åtal, de i högsta led och ett antal av deras underhuggare är fortfarande med i striden. Snart kommer de också att se att deras tid är slut.

På den andra arenan finns tre samhällsfrågor, och de är verkligen uppenbara. Den ena är den fredliga rörelsen för att stoppa systemisk rasism i alla dess skadliga former som har tagits över av individer som betalas av Illuminati för att vara våldsamma och destruktiva. (1) Målet är att skicka rörelsen till soporna. Det kommer inte att hända – slutet på rasism och annan trångsynthet på jorden är förutbestämt.

En annan fråga är medborgarna i många länder som gör uppror mot sina förtryckande regeringar, och i vissa av dem, kvinnor som försöker kasta bort oket att vara männens ägodelar. Deras respektive vägar kommer att sicksackas en stund när härskare ignorerar deras krav, men i slutändan kommer de att befria sig från diktatorer, tyranner och kulturell underkastelse.

Den tredje frågan avser också styrning, delar av befolkningen går emot ideologiska riktningar. Politik har alltid varit grundorsaken till krig, brutalitet, oro och förödelse på jorden – de låga vibrationerna av maskulin energi gjorde det möjligt för mörkret att göra ledare till grymma, giriga drivkrafter. Inget politiskt parti i någon nation har någonsin varit fritt från självbetjänande medlemmar och externt mörkt inflytande, men den feminina energins höga vibrationer är understödjande ansträngningar för att ändra det. Dessa ansträngningar kommer också att vara framgångsrika.

Att bli fast i dramat av partisan-haranger och omtvistade val är bortkastad energi. Kära ni, rikta er energi till att visualisera Jorden nedsänkt i gyllene vitt ljus och låt era hjärtans mantra vara att Älska varandra.

Ditt ljus utstrålar de höga vibrationer som kommer att flytta befolkningen mot en värld med kärlek som grund. Du och miljontals andra ljusarbetare som inte identifierar sig som sådana har kunskapen, den inre vägledningen och den andliga styrkan att inspirera folken att förenas och röra sig som Ett i den riktningen.

Det är inte så att de inte själva har sådan kapacitet – det har de, det är själens områden – men de vet inte det, så de kan inte använda dem. Du har rest självupptäcktsresan mycket, mycket längre än de – det var därför du valdes, och många andra som också var frivilliga att lyfta upp Jordens civilisation, inte var det. När du navigerar runt ojämna fläckar på vägen framåt kan du göra det med självförtroende och optimism.

Vad människorna som kämpar mot alla former av orättvisa vet är att de har mod, uthållighet och engagemang för sin sak. Genom att sända ut ljus hjälper du till att stärka deras rörelser och alla andras baserade på rättfärdighet. Du behöver inte vara i skyttegraven med dem för att göra det; du måste helt enkelt VARA den du är.

Nu håller de vanliga medierna ”pandemin” högst upp i nyheterna eftersom de ansvariga individerna känner till attraktionslagen, och de behöver energin i kollektiva tankar och känslor för att hålla Covid-plågan igång.

”Spikar i statistiken” och ”andra vågen” nämns ofta för att hålla världens uppmärksamhet och framkalla rädsla. Ignorera alla Covid- ”nyheter” och använd den universella lagen för att fokusera på vad du vill ha för dig själv och hela Jorden.

Vi har blivit tillfrågade vad som händer med människor som dör på grund av den konstgjorda sjukdomen eller någon annan konstgjord händelse. För jordens civilisation är det samma som döden på grund av någon annan anledning. Det är väsentligt annorlunda för själar som anmälde sig frivilligt för en livstid på Jorden för att hjälpa hennes civilisation, men det gäller också döden från alla orsaker. De hade alternativ, precis som du har, så låt oss tala om dina val när denna livstid slutar.

Du kan gå direkt till ditt hemland och återuppta det liv du avbröt. Om du på vägen vill besöka personer i Nirvana som var dig kära under denna livstid kan du göra det, och om du bestämmer dig för att stanna längre är det också bra. Invånare i högutvecklade världar semestrar ofta där eftersom den är känd som en av de vackraste, mest aktiva och mångsidiga andevärldarna i detta universum.

Eller kanske du vill återförenas med älskade människor från andra livstider var de än befinner sig i detta universum. Om det är tilltalande att åka runt galaxen i ett rymdskepp, kan du resa på det sättet eller göra det astralt eller med tankens hastighet. Om du vill dela dina resor med själar under en fysisk livstid som du har kärleksband med, kan de följa med dig i kompatibla vibrationsnivåer under sömntimmarna.

Ett annat alternativ är att inkarnera i en värld som erbjuder nya upplevelser och tillväxtmöjligheter. Och om du känner dig lockad att hjälpa en annan civilisation med tredje densitet att höja sin nivå av medveten och andliga medvetenhet, kan du naturligtvis följa ditt hjärta och göra det.

Du är inte begränsad till ett val eller två eller något antal. Kära bröder och systrar, när era uppdrag på Jorden är slutförda kan ni göra vad som helst som ger er glädje och uppfyllelse!

Kanske Illuminati känner att Covid inte ger tillräckligt med rädsloenergi för att upprätthålla dem och det är därför de sprider ”rykten”, som en läsare kallade det, att en ondskefull civilisation kommer att invadera Jorden. Under nästan ett århundrade har det varit en sista utväg på Illuminati-agendan.

Deras ursprungliga plan var att föra de ”Små grå” från deras underjordiska områden upp till ytan, men dessa varelser vägrade att delta i det bedrägeriet. [Meddelandet 20 november 2017 innehåller varför de Små Grå kom till Jorden och fortfarande är här.]

Illuminati har alltid alternativa planer om den första inte fungerar som avsett, och i det här fallet är Plan B en holografisk produktion. (2) Nirvanas övervakare av Jorden säger att Illuminati är i sådan oordning, att de inte kan hantera ett företag av den tekniska omfattningen. Vi vet dock att de är desperata nog att försöka, och om de gör det kommer rymdbesättningar i din himmel att göra att försöket misslyckas. Eller kanske bjuder de dig på ett unikt underhållande skådespel.

”En artikel jag läser refererar till Jorden som en” fängelseplanet ”men förklarar inte varför. Fråga Matthew om detta. ”Först säger vi att Jorden nu inte är en ”fängelseplanet” och vi är glada att kunna tala om denna viktiga del av er världshistoria.

När civilisationen sänktes ner i djup tredje densitet, lockade de låga vibrationerna i den densiteten de mörka krafterna, ett kraftfullt kraftfält med negativa tankeformer som slingrar sig i hela universum och förvandlar civilisationer med minimal andlig medvetenhet till sina marionetter.

Planeten som nu kallas Jorden var inte bara en av Guds favoritplatser; den har spelat en viktig roll i detta universum ända sedan Nirvana blev dess andliga rike. Under den hårda striden mellan ljusa och mörka krigare för universell överhöghet skapades Nirvana och andra säkra tillflyktsorter för sårade ljuskrigare för att vila och återhämta sig. När den inte längre behövdes för detta ändamål blev Nirvana en andlig värld och det gjorde många av de andra fristäderna också.

Eftersom ljusenergi i andliga världar är konsekvent för att ge renhet, lugn, harmoni och medveten klarhet för invånarna, är världarna andliga kraftfält som fungerar som grundbultar för universum. Den pålitliga stabiliteten i deras ljus balanserar yttre element och håller solsystemen roterande med en konstant stabilitetshastighet.

Marionettcivilisationer har utplånat planeter, och Nirvanas oskiljaktighet från Jorden gjorde det absolut nödvändigt att skydda Gaias kropp från sådana civilisationer. Ett elektromagnetiskt rutnät som rymdvapen inte kunde tränga igenom konstruerades runt Jorden och placerade henne därmed i ett skyddande ”fängelse”.

Men isolering höll också hennes civilisation i mörkret när det gäller andlig och medveten medvetenhet, och dess brutalitet mot varandra och djuren och den rädsla som det producerade fortsatte att skapa negativitet. Så småningom dämpade den samlade negativiteten planetens ljus så att det bara återstod en strimma av livskraft.

Gaia ropade på hjälp och Gud bemyndigade mäktiga civilisationer att stråla stora mängder ljus för att rädda Jordens liv. Det ljuset sönderdelade ”fängelsegallret” och utvecklade varelser uppförde ett rutnät runt planeten med en sådan ljusintensitet att en mörk civilisation inte ens kunde närma sig det. Ljus är outhärdligt för civilisationer som genomsyras av mörker precis som det är för individer som blir mörkrets marionetter.

Kära familj, så viktigt är ljuset – håll ditt ljus briljant strålande!

Alla ljusväsen i detta universum hedrar er och stöder er med villkorslös kärlek varje steg på er jordresa.

__________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...