Moder Maria via Pamela Kribbe, 4 februari 2022

Moder Maria via Pamela Kribbe, 4 februari 2022

 

Maria: En Sann Början

 

4 februari 2022

 

av Pamela Kribbe

 

www.jeshua.net

 

I ert liv påverkas ni av era egna individuella utvecklingscykler, beroende på ålder, kön och själens överenskommelser. Ni påverkas emellertid också av bredare energiströmmar, som har att göra med processer som Jorden och mänskligheten som helhet är involverade i.

Det finns energiströmmar i arbete denna tid, som driver gamla och mörka energier till ytan, i en takt som kan verka obeveklig om ni inte litar på processen.

Mänskligheten som helhet är inte förberedd för frigörandet av den gamla energin, som nu kommer upp till ytan. Majoriteten av människor vet inte hur de ska hantera djup känslomässig smärta, och den destruktiva energi som kan bli resultatet av den. Ni är skickliga på det. Fast det kan överväldiga er också.

Ni kan känna er nedsänkta i lager hos er själva som verkar helt ohanterliga och främmande för er. Ni kan känna er som om ni blivit galna. Ni trodde kanske att ni redan hade tagit itu med de flesta problem som fanns för er i det här livet, och nu knackar ytterligare ett lager av rädsla eller mörker på er dörr, något ni inte förväntade er.

Ni kan känna er indignerade över det, känna att ni har bearbetat tillräckligt och är redo att gå vidare till ett lättare liv. Denna nya grop av mörker kan tyckas för svår att hantera.

Jag är här idag för att säga till er att inte tappa modet utan behålla tron ​​på er resa. Ni går nu in i ett stadium av utveckling, där ni inte längre kan kontrollera er tillväxt.

Det område för medvetandets expansion ni går in i, handlar om att överlämna er och släppa taget. Det handlar inte om att göra vissa övningar eller visualiseringar, följa en viss diet eller något annat, som ni använder för att försöka kontrollera livet.

Det är omöjligt att kontrollera den enorma våg av energi som nu vill flöda genom er.

Er själ vill lyfta er till detta energiflöde, eftersom den vet att det är ett bra flöde.

Men ni själva kan inte se vad den leder till. Det mänskliga sinnet kan inte förstå vart själens flöde är på väg, så därför kan ni känna er desperata och inte intonade med er intuition, er passion och den generella känslan av riktning.

Om det är så ni känner, så snälla förstå att ni inte gör något fel. Denna känsla av desorientering och kaos, finns alltid när ni ska börja på nytt.

En ny början föregås alltid av en period av kaos och kris. Det nya kan inte komma in innan det gamla faller isär.

Ni trodde att ni redan hade släppt så mycket, och nu måste ni släppa ännu mer.

Var medvetna om att detta är en meningsfull process, även om det inte verkar så. Försök att stanna kvar i ett utrymme av tillit och överlämnande, för på så sätt anpassar ni er efter er själs flöde, och ni gör resan lite lättare för er.

Kära vänner, ni är kloka. Nå ut till rädslan inom er från er djupaste kärna, där ni är Anden, där ni för evigt och underbart skiner ljuset.

Ni är mycket större och starkare än er rädsla. Ni kan nå ut till den, så som ni skulle göra med ett barn, genom att säga att det kan känna sig tryggt, att inte känna fruktan, att ni inte fruktar er egen rädsla.

Försök inte att bli av med den, för avsikten med att eliminera rädslan innehåller dömande. Den rädda delen av er kommer att bli ännu räddare om ni tar upp kampen mot den, för då får den beskedet att det inte är bra och att det är ovärdigt.

Vi finns nära er. Jag representerar modersenergin av Kristusmedvetandet. Känn er omslutna av den. Ni kanske ser den som mjukt lysande rosa, en lekfull, men ändå väldigt öm energi, mild och mjuk. Låt det komma in i ert energiutrymme, den kan ge er healing. Och med healing menar jag inte att ”ta bort er rädsla”, jag menar att acceptera den, acceptera den som dörren till en annan verklighet, en mer kärleksfull och ljus verklighet.

Var er själva, var bara er själva. Försök inte förändra er. Ni är redan perfekta. Ni är underbara. Vi ser er och känner igen er kamp. Vi känner stor respekt och ärar er.

Låt min energi trösta er. Jag vill inte förändra något inom er. Jag vill bara att ni ska se er själva på ett annat sätt. Även mitt i er kamp är ni änglar. Ni är underbara.

Kom ihåg: efter varje natt kommer en ny dag. Solen kommer att skina igen. Det är oundvikligt. Det är livet som återtar sin naturliga gång. Precis som att ni inte kan förhindra att natten faller, så kan ni inte förhindra att dagen kommer. Så tillåt er själva att gå igenom den rörelsen, och ni kommer att befinna er i en ny fantastisk dag.

Genom att göra denna resa inom er så hjälper ni många människor på Jorden, som försöker hitta sin inre väg till frihet. Ni banar väg för andra ljusarbetare som är i början av sitt uppvaknande, och de i sin tur kommer att hjälpa människor som blir mer känsliga, som vill öppna sig för sin själs verklighet.

Vi tackar er för ert arbete, ert ljusarbete på Jorden just nu. Ni är aldrig ensamma. Vi ansluter från andra sidan, acceptera vår kärlek. Det är vår största glädje att påminna er om vilka ni är.

Maria

Du gillar kanske också...