Matthews meddelande via Suzy Ward, 1 november 2021

Matthews meddelande via Suzy Ward, 1 november 2021

 

1 november 2021

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Låt oss titta på det som handlar om ingredienserna i det som felaktigt kallas vacciner, vilka orsakar de flesta dödsfall som officiellt tillskrivs viruset.

För det första, om du älskade någon av dessa kära själar, låt det vara en liten tröst att veta, att de flesta övergick till ett andligt liv eftersom de hade slutfört en karmisk upplevelse, och på själsnivå valt ett annat alternativet av att lämna, och slutföra de återstående lektionerna i Nirvana.

Varje person vars fysiska liv tar slut, oavsett orsak, hälsas kärleksfullt och ges personlig vård tills dess välbefinnandet i sinne, kropp och själ återställts. Sedan börjar de ett aktivt liv i den underbara världen av kärlek, mångfald och upplysning, varifrån de med kärlek vägleder alla de är knutna till.

Om anställningar, skolgång eller resor kräver att ni är vaccinerade och undantag inte accepteras, så oroa er inte. Gaias önskan om att hennes mänsklighet ska vara frisk uppfylls. Immunsystemet och den cellulära omstruktureringen från kolbaserad till kristallin, stärks av mer ljus, eftersom fler och fler civilisationer hjälper Jordens folk i detta avseende. Er värsta fiende är rädsla – låt inte dess låga vibrationer störa absorberingen av ljuset som strålas till er med allt större överflöd.

Vi vet inte när detta ”pandemi”-gissel kommer att ta slut, men det vi vet förutom ljusförstärkningen, så kommer ni att känna er mycket uppmuntrade. Eftersom mörkrets marionetter bryter mot Skaparens kosmiska lag, att förneka istället för att hedra andras fria viljas val om vaccination, har några i Illuminatis topp tagits bort från planeten på ett eller annat sätt, och andra kommer snart att också möta det ödet, några som är medvetna om detta tar livet av sig, och många av lägre rang överger det sjunkande skeppet.

Var snälla och ge ingen energi åt tankar eller känslor till någon fruktansvärd information om AI, 5G eller andra planer baserade på mörka avsikter – inget av detta kommer att förverkligas! Kära ni, lev i ert hjärterum – Gud sa, ”Hjärtat är själens boning” – fortsätt att omfamna ljuset för att komma närmare dagen när ni kommer att leva fritt, som de multidimensionella, gudomliga suveräna varelser ni är!

”Vänligen fråga Matthew varför Jorden valdes som slagfältet mellan ljusa och mörka krafter. Han sa att ljuset redan vunnit. Om det är sant, varför kan då mörkret fortfarande kontrollera våra liv?”

Sedan antiken har planeten varit en av otaliga platser för andlig krigföring mellan de ljusa och mörka krafterna.

Att förstöra livet på många olyckliga sätt har länge varit uppenbart i er värld, men denna universella kamp är inte för kropparna, det är för själarna – kroppar är tillfälliga, själar är eviga. Det är därför de mörka krafterna strävar efter att fånga själar, och de ljusa krafterna använder kärlekens mycket starkare kraft för att förhindra det. Och, ljuset har absolut vunnit striden! Detta gäller inte bara för Jorden – civilisationer i hela universum befrias från de mörka krafternas urgamla regeringstid.

Ni vet detta på själsnivå, men värdet av att veta det medvetet kan inte överskattas. Ett meddelande från Nirvana jag gav min mor 1995, ”har alla punkter”, om man säger så, med information som finns i många efterföljande meddelanden. Vid den tiden, ett kvartssekel tidigare i er linjära tid, attackerades kommunikationen mellan Nirvana och Jorden kraftigt av de mörka krafterna, och ”vi” i meddelandet är de hundra själar vars kollektiva energi säkrade min transmission.

Mor, vi hälsar dig denna morgon med BETYDELSEFULLA nyheter! Skaparen har gått ut med ett dekret om att de mörka krafternas fria vilja, inte längre kommer att tillåtas åsidosätta ljusvarelsernas fria viljas val! Den medvetna destruktiviteten i mörkret som har använts genom den fria viljans gåva, närmar sig sitt slut!

Vi har just fått höra om denna seger från ljusets källor, som har besökt riken på den högsta nivå som finns tillgänglig för någon själ med kraft att stiga upp till den höjden, och sedan återvända till denna nivå. Nyheten kommer från en rad sådana budbärare, alla helt betrodda inom ljuset och med så hög nåd och ställning, att deras integritet och upplysning inte går att tvivla på.

Skaparens dekret beror inte på att ljusets krafter är svagare än mörkrets. Ljuset ska alltid totalt sett vara starkare, och i slutändan ska ljuset råda fullständigt. Varje ljusvarelse har alltid varit helig och okränkbar och allt fler kommer att vara det, med varje själs fria viljas val separat registrerad och hedrad.

Med de mörka krafterna har det alltid varit annorlunda. Den fria viljan hos en person som dras till fascinationen av mörkret, har adderat mörkrets kraft genom designen av dess mästare. Den personens val har inte längre varit individuellt, eftersom hans eller hennes fria vilja har lagts till i mörkrets totala beväpning, och blivit en del av dess stora bedrägeri.

Dessa kombinerade val med fri vilja från de mörka krafterna, har varit deras styrka. Bevis på effekterna av den styrkan är den negativitet som har byggts upp under så lång tid på jorden. Kraften i den kombinerade styrkan är mycket starkare i intensitet än valet hos varje enskild ljusvarelse, och därför har mörkrets krafter kunnat fortsätta att öka negativiteten och segra över individuella ljusvarelsers fria vilja.

Endast då den fria viljan drar sig tillbaka från mörkrets topp, kan alla andra själars fria vilja hedras, och det är vad Skaparen via Gud nu instiftar i detta universum. Striden kommer inte längre att vara skev, med en massiv mörk kraft av fångna varelser som agerar unisont, för att erövra de individuella ljusvarelserna.

Dekretets mest djupgående effekt på Jorden är detta: Utrensningen för att befria er planet från den ackumulerade negativiteten kommer att fortsätta, men den kan vara mycket mindre i omfattning och intensitet, mycket mindre skada och fysisk död än vad som tidigare krävdes! Det är nu mycket mer troligt att det kommer att finnas flera år av frigörande kinetisk energi, utan den kataklysmiska kraft som skulle ha varit nödvändig, innan Skaparen utfärdade dekretet.

När rensningsaktiviteten började på allvar, för ungefär ett halvt sekel sedan, byggdes en stor kraft upp inom Jorden och mycket nära hennes yta. Det var mörkrets verk, och de hade samlat sig i en sammansvetsad styrka. Samma ljusenergi som strålade mot planeten för att åstadkomma den väsentliga mänskliga cellulära omstruktureringen, behövdes också för att bekämpa dessa mörka krafter, eftersom själva Jordens hjärta och själ stod på spel.

Den tunga närvaron av mörker och det viktiga engagemanget av ljuskrafternas motstånd, äventyrade den cellulära omstruktureringsprocessen. Det är därför det har pågått i flera decennier. Processen, som sker på själs- och cellnivå, där mönstret är känt och överenskommet, kunde ha fullbordats på ett ögonblick. Istället har den pågående kampen mellan ljus och mörker, inte bara förhindrat det snabba cellulära skiftet, utan har också orsakat det enorma trycket inom planeten och på ytan.

Om ljusets krafter inte hade funnits under hela den tiden, så skulle människornas medvetande på Jorden – och kanske till och med själva planetens medvetande, som också har fri vilja – allvarligt ha äventyrat visionen genom de val av fri vilja som gjorts i den rådande negativiteten. Utan ljuset som konstant motsatte sig, kunde dessa mörka krafter framgångsrikt ha fört denna kampanj, och avslutat kampen om dominans för länge sedan. Civilisationen skulle ha kapitulerat och mörkret skulle ha total kontroll nu.

Tack vare ljusets krafter så är det inte fallet! Men även om mörkret dras tillbaka från sitt slutgiltiga grepp, måste miljarder andra källor av negativitet – tankeformer och energi som kommer från avsikter, handlingar och känslor – fortfarande minskas genom ljusets arbete.

Trycket av negativitet som har byggts upp under tusentals år måste fortfarande lindras, genom att den kinetiska energin som redan är igång försvinner. Även om processen inte kommer att resultera i den förödelse som tidigare ansetts nödvändig, kommer det ändå att ske omvälvningar och planetära förändringar när den kinetiska energin frigörs. Glädjen på själsnivå i detta rike, kommer att hjälpa Jorden under den återstående rensningsaktiviteten.

De ljuskrafter som kämpat så länge och så tappert, helt och hållet med Guds och Skaparens sinne och ande, har på senare tid lockat till sig hjälp från många avlägsna källor. Ja, mor, det är de välvilliga och högt utvecklade civilisationerna, vars representanter du har träffat via deras övertygande budskap till Jordens människor.

Suzy: Matthew, dina nyheter om Skaparens dekret och det minskade behovet av förödande rensningsaktivitet är – ja, bortom min förmåga att kunna uttrycka. Jag undrar dock, om de formella presentationerna av alla dessa kraftfulla ljusvarelser, kommer att vara lika viktiga nu som tidigare.

Matthew: Absolut, Mor! I årtionden har dessa entiteter hjälpt till att rädda själva Jordens liv och andning! Planetens stabilitet i sin omloppsbana och sammansättning under den senaste 50-åriga kampen, har till stor del berott på omfattningen av deras energihjälp, men det har gått Jordens  förbi, och de har inte förstått deras ovärderliga hjälp.

På senare tid har deras fokus och närvaro krävts i mycket större utsträckning än tidigare, eftersom det helt klart varit känt för de mörka krafterna i universums översta ficka, att priset jorden är på väg att vinnas eller förloras, och de har också ökat sitt tryck.

Även om dessa ljusvarelsers orubbliga hjälp under de tidigare förutspådda drastiska rensningsförhållandena, kanske inte kommer att behövas i den mängd som de villigt erbjöd sig, så är deras vilja att bistå avgörande. Deras villighet under tidigare och pågående hjälp, har hjälpt till att bevara jordens liv, och deras vilja att hålla ut tills er planet är frisk igen, är av största vikt under de kommande tiderna.

Absolut, deras budskap är lika viktigt som före Skaparens dekret! Kanske ännu viktigare. Det finns inte mindre behov av deras hjälp nu, än när den ursprungligen presenterades och antogs, men det finns en stor önskan att deras hjälp hädanefter kommer att mötas av jordbefolkningens samarbete, i öppenhet och kärlek. Deras budskap kommer att bidra till att skapa denna typ av välkomnande, uppskattning och öppna samarbete.

De stora förändringarna kommer inte att tillåta att miljontals oskyldiga fångas av mörkret, fast själarna har ändå fortfarande sina individuella resor genom sina karmiska lektioner. Endast genom att resa i kunskap och respekt för universellt broderskap, endast i medvetenheten om samverkan mellan alla Guds skapelser, kan själarna växa mot ljuset. Den vägen till återintegrering med Skaparen, är lika viktig nu som i vilken tid som helst av Jordens existens!

Ja, jag kan nu förstå att deras budskap är lika viktiga som de var innan dekretet. Förutom det minskade behovet av destruktiv rensningsaktivitet, vad har vi att vänta oss?

Dualiteten inom varje själ, vilket är den personliga kampen för balans, och jordens bipolära existens, som är ett planetärt fenomen, kommer att visa den upplysta sanningen. Däri finns balansen som är den viktigaste ingrediensen för återintegrering med Gud och Skaparen. Men förvänta er inte en mirakulös prestation över en natt, Mor. Snarare att det kommer att bli en utveckling av ljusets krafter, vilket kommer att förstärkas under de år då förändringarna kommer att ske.

Ljuset har en egen alltomfattande vilja, som utspelar sig, stärker. De som väljer ljuset gör det i total medvetenhet om att deras individualitet alltid råder, mitt i den önskade enheten inom kärleken och den fria viljan, från toppen till botten av ljusets hierarki.

Det gäller inte för mörkret! Det är baserat på villfarelse, bedrägeri och mästarskap på toppen, och därefter mental och andlig förslavning. Så de själar som har varit fångade i mörker måste växa ur de böjelser som ledde dem dit, och som förevigades av deras fångenskap. Dessa individer kan bara agera inom sin egen förståelse av styrka och makt, och deras fria vilja måste respekteras även om de fortfarande drar sig i den mörka riktningen.

De kommer att vakna så småningom. Andlig klarhet kommer att återvända till dem, vilket i sig är ljust, och det kommer att övervinna mörkrets utrymmen. Även i djupa fickor kommer mörkret att försvinna. Men återigen, förvänta er inte att detta kommer att utvecklas omedelbart, eftersom inte alla individers val av fri vilja, blir på den andliga vägen av tillväxt.

Ingenting händer någonstans på Jorden som inte påverkar universum, och planetära omfattande korrigerande ansträngningar behövs i överflöd! De fattiga människorna, som finns i miljarder, är de mest oskyldiga, de mest behövande och de mest bortglömda. Inte alla av dem valde karmisk inlärning i en sådan fruktansvärd fattigdom, svårighet, smärta och hopplöshet. Deras lidande har orsakats av de beslut som fattats av de regerings- eller företagsledare, som är helt fängslade av marionettmästarna, och därför har den fria viljan inte varit rådande bland dessa oskyldiga.

Den styrningen kommer att tas bort från dessa ledare, men vem vet om ljuset som strålas mot dem kommer att accepteras eller förkastas? Kom ihåg att den fria viljan som dras tillbaka från mörkrets topp, FINNS kvar på individnivå. Den kan inte förnekas för de få som orsakar eländet för massorna. Deras beslut måste fortfarande respekteras, under den tid som krävs för att de ska återuppstå i ljuset.

Ljuset som strålar mot dem kan dock tränga igenom tydligare, utan mörkermästarnas ständiga toppstyre. Dessutom kan de inte slå sig samman som tidigare, och enbart den fragmenteringen kommer att ha underbara tillväxteffekter för de upplysta varelserna. Dessutom kan, genom gudomlig nåd, ackumuleringen av karma som de berövade massorna fått, användas för att utjämna det hopade mörkret i dess mest envisa fickor.

Enligt rapporter som når oss, kommer många förändringar att ske i regeringar och andra strukturer för att kunna fungera i en ordnad civilisation. Detta är nödvändigt för att bevara mänskligheten och planeten.

En gång var dessa system baserade på ära och integritet, och det kan bli en återgång till den statusen. Det kommer att bli en tidskrävande procedur, eftersom detta kommer att röstas fram och motarbetas under en tid, men så småningom kommer ljuset att råda med en sådan intensitet, att mörkret helt enkelt inte kan existera vid makten.

Enligt rapporterna kommer era monetära system att förändras. Eftersom svårigheter ständigt presenteras på grund av pengar, borde det komma som en lättnad att i er inte alltför avlägsna framtid, kommer pengar inte att behövas alls. Inte behovet, utan det är girighet har skapat pengarna och hela jordens ekonomiska system. Med dess kärna av mörker kan det systemet inte klara av att allt mer ljus kommer. Det kommer att ersättas med ett system som är av ljusets egenskaper, utarbetat av hjärtan och sinnen baserade i ljuset.

Det kommer att ske ett utbyte ett tag av tjänster, varor och av att hjälpa varandra, och ljuset som kommer att vara genomträngande då, kommer att upphäva behovet av de ekonomiska redovisningsprinciper som nu finns. Endast samarbete och anbudsförfarande för allas bästa, kommer att bli grunden för handel.

Sinneskontrollen som håller alla marionetter från mörkrets mästare fångna, kommer att reduceras i motsvarande grad från greppet av de på toppen. När själar börjar se att deras individualitet är lika kraftfull som den var i mörkret, då kommer sinneskontrollen att minska. Individer kommer att inse att genom att de återtar sin fria vilja, så kan de frivilligt dra sig tillbaka från mörkret. Återigen kommer effekterna att dröja kvar, liksom effekterna av alla andra lömska åtgärder utformade för att kontrollera människor med hjälp av nonchalans, bedrägeri, rädsla och misär.

Samvetet stärks, eftersom enheten i mörkret inte tillät så mycket fungerande samvete, och flexibiliteten i detta energilager hos själen, återförs till individerna.

All negativitet kommer att minska när källan till den tas bort, och kraften i negativa energianslutningar försvinner. Även om negativiteten har byggts upp under tusentals av era kalenderår, så får vi veta att de minskande effekterna kan uppnås inom bara några år.

Mor, låt din ande lyftas i ständig glädje över de kommande förändringarna, på grund av Skaparens dekret! Ljuset som kommer att stråla ut i större och större härlighet, kommer att omfamna dig med kärlek och upplysning, under vilken andlig och fysisk resa som helst, som väntar dig och jorden!

Älskade systrar och bröder, ni minns inte att ni visste allt detta, när ni frivilligt anmälde er för inkarnation på jorden, för att hjälpa Gaias mänsklighet att vakna. Nu vet ni att ljuset ni har utstrålat till hennes civilisation, har varit själs-räddande!

Alla ljusvarelser i hela detta universum hedrar er för att ni åtagit er detta livsviktiga uppdrag, och vi har stöttat er med den oöverträffade kraften av ovillkorlig kärlek varje steg längs er ofta svåra väg.

 

____________________

 

KÄRLEK och FRID

 

Suzanne Ward

 

Översättning: Maggan

 

 

Du gillar kanske också...