Matthews Meddelande via Suzy Ward 2 juli 2021

 

 

Matthews Meddelande genom Suzy Ward 2 juli 2021

2 juli 2021

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew.

”Vänligen be Matthew att förklara hur vi ”helt enkelt genom att VARA” vi hjälper till att bli kvitt världen av mörker””

Det gör vi gärna! Det börjar med den grundläggande skillnaden mellan verklighet och illusion, och vi ska förbinda de prickar som visar hur viktig helt enkelt er VISTELSE på Jorden är för att hjälpa till att omvandla livet där.

När vanliga medier konsekvent rapporterar vittnesmål om en värld i kaos är det inte lätt att tänka på det som en illusion, händelser som upplevs som verkliga men utan någon grund i verkligheten. Det betyder inte att ingen är sårad, glad eller ledsen, sorgsen över en förlust, förvirrad, otålig, glad över en födelse, arg eller bedrövad, glatt överraskad eller besviken – känslor är uttryck för medvetande, och dessa aspekter av medvetande är verkligen verklighet!

Verkligheten är den harmoniska samexistensen av andlig klarhet och universums vetenskapliga principer. Verkligheten kan också beskrivas på detta sätt: Vetenskap och ande är ett och samma, Skaparens energi, Källa till allt i kosmisk existens. Jordens civilisation, som fortfarande är övervägande tredje densitet, har inte utvecklats i medveten medvetenhet tillräckligt för att förstå den sanningen; följaktligen lever folken i en värld av illusioner som de själva har skapat och tror är verkliga.

Tro är det som skapar varje människas verklighet, det som var och en accepterar i sitt medvetande som verkligt. Om en individ inte har någon kunskap om något som finns, kan det inte finnas i den personens verklighet. Om någon har information men inte tror på den, är det inte sant, inte verkligt, för den personen. När en person tror på något som bara finns i hans eller hennes sinne, så är det verkligheten för den personen.

Låt oss fortsätta genom att tala om tredje dimensionella trosuppfattningar som har skapat en värld av illusioner på planeten i årtusenden. Den vanliga tron är att varje individ är en kombination av personlighet, egenskaper, intelligens, talanger, intressen, idéer, prestationer och så vidare, och var och en har – eller, beroende på deras tro, kanske inte har – en själ.

Det är inte inom de flesta människors verklighet att varje varelse är en själ, en evigt oberoende men ändå oskiljaktig del av det här universumets högsta varelse och alla andra själar i detta universum och som själar är de den rena kärnan i Skaparens kärleksljusenergi. De kan inte uppfatta sig själva som flerdimensionella medlemmar i universums intergalaktiska familj med medfödda förmågor som ofta tillskrivs beundransvärda karaktärer i science fiction-berättelser och TV-serier.

Det flesta av Jordens civilisation kan inte föreställa sig att de före födseln skrev på kontrakt där de valde specifika upplevelser för att balansera tidigare upplevelser i hundratals, kanske tusentals livstider som sker samtidigt på olika platser i den tidlösa kontinuiteten.

De kan inte föreställa sig att vara en av många själar som valde att dela denna livstid för att erbjuda varandra omständigheter som kan göra det möjligt för dem alla att utvecklas. Således tror majoriteten på illusionen att när denna livstid slutar går de dit omdömet skickar dem för alltid.

Genom att leva i en illusion att de inte har någon kontroll över vad som händer ser de sig själva och andra som offer eller vinnare, vinnare eller förlorare som har god tur eller dålig. De ser tillfälliga sammanträffanden eftersom de inte erkänner händelser som synkrona steg i en universell process som fortsätter att öppna dörrar till möjligheter som är anpassade till val i själskontrakt. Hur skulle de kunna det när själskontrakt inte ligger inom deras verklighet?

Även om Jordens befolkning kanske inte tolererar omänsklig behandling av djur, eller förstörelse av mark, förorenande av vatten och på annat sätt förstörande av miljön, tror de flesta inte att det påverkar dem personligen. Verkligheten är att djur är själar med ett brett spektrum av känslor och intelligens precis som människor, Gaias planetkropp är en kännande varelse och därför producerar den naturliga miljön; grymheten mot och förstörelsen av någon del av det integrerade systemet av kännande liv låga vibrationer som negativt påverkar varje liv på Jorden och bortom.

Låt oss nu tala om tron i sammanhanget av vad som händer i världen idag. Att mörkret ”förts fram till ljuset” så att det kan övervinnas och grunden för Jordens Guldålder etableras är inte en verklighet för dem som har hört talas om det men inte tror på det, och det kan inte finnas någon verklighet för dem som inte har någon aning om vad som händer.

För det mesta av civilisationen är en värld i kaos – medborgare som gör uppror mot ledarskap, stridigheter i regeringar, våld på gatorna, torka och översvämningar, nationella ekonomier och personliga ekonomier som härjats av covid plågan – en verklighet, och det är förståeligt att deras tankar och känslor är koncentrerade till dessa situationer.

Energin i dessa tankar och känslor i det kollektiva medvetandet bestämmer aktiviteten i Jordens energifält, vilket är en återspegling av allt som händer på planeten – det är motsatsen till ”som ovan, så ock nedan.” Den universella lagen går hand i hand med lagen om attraktion som också är i konstant rörelse: Oavsett vilken energi som skjuter upp från planeten dras den till situationer med matchande energi och dessa kommer tillbaka till Jorden. Hennes mänskliga invånare fortsätter illusionens värld vilken en för länge sedan existerande civilisation manifesterade. Ni, kära bröder och systrar, var frivilliga till att hjälpa folken att bryta den cykeln.

Låt oss jämföra detta med en gammal pjäs där alla på planeten var med i rollerna. Skådespelarna, manusförfattarna och produktionscheferna förändrades allteftersom generationerna gick och scenrekvisita ändrades också i takt med tiden, men handlingen var densamma. Under årtusenden fortsatte pjäsen, författarna och cheferna kontrollerade på ett skickligt sätt scenarierna så att rollbesättaren vilade i illusionen att pjäsen var livets verklighet.

Ni visste bättre för ni såg delar av pjäsen från era världar. Ni visste också att alla kunde vakna genom att absorbera ljus, men genom att följa manuset de hade fått levde alla skådespelare i en värld av mörker. Av kärlek till medlemmarna i den universella familjen, gick ni för att leva bland dem och VARA det ljus de behövde för att flytta ut ur tredje densitetens illusion. Ni visste att ni kunde hjälpa dem eftersom ni ÄR ljuset, den rena kärnan i Skaparens kärleksljusenergi. Ni vet det om er själva, de vet inte det om sig själva.

Så där är ni på världsscenen med ett nytt manus om ljuset som vinner den gamla konflikten mellan de ljusa och de mörka krafterna. Författarna och cheferna, vet att ljuset är deras fördärv, och det sprider sig, men rollerna kvarstår. Helt enkelt genom att ni ÄR mitt ibland dem vibrerar er kärleksljusenergi ut och rör vid dem. När skådespelarna vaknar blir de ljusfyrar i en kraft för gudomlighet, och det är, kära ni, hur viktiga ni är i att hjälpa till att förändra livet på Jorden!

Ju fler tankar och känslor som fokuserar på kärlek, fred och harmoni, desto snabbare kommer befolkningens illusion om en värld i kaos att ta slut. Effektiviteten av att kollektivt rikta energi mot en ljusfylld värld är ovärderlig. Föreställ dig – visualisera – en värld av människor som bryr sig om varandra, en värld där resurser delas lika och det finns överflöd för alla. Föreställ dig Jorden återställd till det paradis som hon en gång var och hjälp Gaias mänsklighet att göra detta till deras verklighet!

Från Skapelsens början har kärleksljusenergi varit den enda källan till byggmaterial för allt från en petunia till en planet, och eftersom alla material är kärleksljus är det mycket lättare att skapa skönhet och harmoni än att skapa oro, lidande och obehag. Att snedvrida materialet för att manifestera allt baserat i mörker strider mot själens uppmaning att använda det med gudomlig avsikt. Samvetet, den inre rösten, ger vägledning så tydlig som blinkande neonskyltar, och att lyssna på och beakta den vägledningen är personlig uppstigning, återresan till allas Början i Skaparen.

Nu har ett antal av er skrivit om flera individer som ni hört är kloner eller kommer att klonas. Det är någons fantasifulla tänkande. Syftet med kloning är att ge kontinuitet i en inflytelserik position, och eftersom Illuminati kontrollerade laboratorierna och bestämde vem de ville klona har väldigt, väldigt få personer varit det. I vissa fall klonades individer med våld som vägrade att delta i en mörk agenda och dödades sedan.

Processen använder en persons cellvävnad för att producera spädbarn som snabbt åldras tills klonen verkar identisk med individen. Sedan laddas informationen i personens hjärna ned till klonens hjärna på samma sätt som data överförs från en dator till en annan. Det mest komplicerade förfarandet i processen görs precis innan klonen ”publiceras”, och det kommer att se ut som om personen inte missar något i hanteringen av ledaransvar. [En omfattande förklaring av kloningsprocessen finns i meddelandet den 12 oktober 2016.]

Klonlaboratorier stängdes för ungefär tre år sedan i linjär tid. Illuminati var definitivt bekymrade, men det var en av de sällsynta situationer där deras makt var värdelös. När den vetenskapliga expertis som krävs för att ladda ner information från en persons hjärna till en klon eller från en klon till dess efterträdare inte längre finns, finns det inget alternativt sätt att fortsätta processen.

Även om ersättare, eller ”dubbelgångare”, har ersatt vissa personer som mördades eller dog av naturliga orsaker, kan man spåra skillnader mellan personernas utseende och röst, och emedan hologram är en identisk likhet är tekniken inte allmänt tillgänglig så offentliga framträdanden är sällsynta. Den skändliga orsaken till att lura folken kommer inte att fortsätta mycket längre, och så vitt vi vet avser ljusarbetare i inflytande positioner att avslöja information om klonade individer och dubbelgångare i samband med relaterade avslöjanden.”

Jag hörde att de mörka planerar en falsk ET-invasion. Finns det någon sanning i det? ”Det som är sant är att producera en ET-invasion har stått på Illuminati-agendan i många år som en sista utväg för att uppnå världsherravälde. Planen är att vanliga medier kontinuerligt skulle upplysa den terroriserade allmänheten när militära styrkor bekämpar utomjordingar. Efter att inkräktarna har dödats skulle Illuminati lätt genomföra åtgärder för att säkerställa allas säkerhet vid ett nytt invasionförsök. Åtgärderna skulle göra folken hjälplösa när Illuminati genomförde sin avsikt att systematiskt utplåna de flesta och förslava resten.

Den ursprungliga planen var att de ”små grå” efter årtionden av liv under jorden skulle gå upp till ytan, men de vägrade att delta i det mörka bedrägeriet, så planen ändrades för att hantera invasionen med hologram. Vissa topprankade Illuminati kan fortfarande tänka sig att göra det, men deras kontroll över tekniska resurser är obetydlig. Om de ändå försöker, skulle medlemmar av utomjordiska specialstyrkor, vars många tjänster på era vägnar varit ovärderliga, se till att ”invasionen” skulle vara underbar underhållning istället för vad de mörka har i åtanke.

Älskade familj, ni lever i en tid som är unik i planetens historia, unik i detta universums historia! När er jordresa avslutas kan ni se den här eran som en spännande film och känna er så tacksamma över att ni var privilegierade att vara en viktig del av den. Alla ljusvarelser i detta universum stöder er med villkorslös kärlek.

_______________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward

Var snäll och sänd alla frågor och kommentarer till suzy@matthewbooks.com

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...