Matthews Meddelande via Suzanne Ward, 11 februari 2020

Matthews Meddelande via Suzanne Ward

11 februari 2020

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Vi uttrycker vår djupa tacksamhet till den ljusarbetare som var vår meddelandegrupps moderator i 12 år och till ägaren och den tekniska personal som erbjöd sitt företags tjänster när Yahoo slutade vara värd för grupper. Min mor tänker på alla dessa kära själar som ”änglar på Jorden” – vilket de verkligen är!

Låt oss nu tala om en helt annan sak, oron för coronaviruset. Detta laboratorieframställda virus är mer potent än dess föregångare – fågelinfluensan, svininfluensan, N1H1 och SARS – men kommer inte att bli mer framgångsrikt än dessa i att orsaka en global pandemi.

Frivilliga utomjordingar som lever bland er har starkt reducerat coronavirusets potens, precis som de gjorde med föregångarna. Således, istället för att vara dödligt för många miljoner, till och med miljarder, som det var avsett, är detta virus symptom jämförelsevis milda. Många tusen har smittats, med influensaliknande symptom, men bara individer med allvarligt försvagat immunsystem blir så sjuka att de inte kan återhämta sig.

Att omintetgöra de mörkas ansträngningar på det sättet är inte förneka dem deras fria vilja – de kunde fortfarande framställa, lagra och släppa ut nya virus. Men efter att Ebola och AIDS blev ungefär så destruktiva och rädslofyllande som Illuminati avsåg, gjorde Gaia sitt fri-vilja val: Hennes mänskliga befolkning skulle inte längre behöva bli utsatt för massjukdom och död som skapats i det syftet. Gud hedrade hennes val genom att ge de frivilliga möjligheten att göra alla därefter kommande virus så harmlösa som möjligt.

Medias ”pandemiskräck” är samma som tidigare publikt utgivna försök av Illuminati att orsaka världsomfattande panik och död. De är ihärdiga, men att försöka med samma diaboliska sak efter upprepade misslyckanden är ett drag av desperation. De behöver energin av rädsla som bränsle, och deras senaste virus var avsett att förse dem med stora mängder av det under en lång tid., men rädsla och mediaintresse kommer att ebba ut precis som i de tidigare ”pandemierna”.

I vilket fall som helst måste samhället börja tänka: Hur kan virus plötsligt dyka upp ur intet? Ert medicinska etablissemang vet att virus inte ligger i luften i åratal innan de slår till, och Illuminati vet att deras följare tar virus från lagren och sätter dem i vacciner eller lösningar som sprayas ut med lågt flygande plan. Som alla andra handlingar med mörk avsikt kommer detta, också, att möta sitt slut.

Vad gäller valen i Förenta Staterna skall vi tala om vad vi sett i Jordens energifält av potential. Energivimplar runt kandidaterna i alla stats- och nationella val fortsätter att zick-zacka därför att vibrationerna som registreras av var och en av dem och kollektiva tankar och känslor hela tiden förändras.

De flesta vimplar som i början var slanka har förlorat i styrka medan andra märkbart har ökat. Vissa vimplar som till att börja med var starka har försvagats, och av alla vimplar som i dagsläget är starka har ingen permanent gått från ”möjlig” status till ”sannolik”, vilket föregår det momentum som kan leda till ”visshet”.

Vi ska gå in på era frågor och kommentarer kring uppstigning genom att summera information från tidigare meddelanden och förbinda fakta. Det är viktigt att förstå uppstigning därför att det är varje själs mål i varje livstid, men vi säger inte på något sätt att vår uppfattning ogiltigförklarar andra synsätt.

Vi ser uppstigning som en process, ett ”pågående arbete” så att säga, som består av otaliga händelser på två fronter. Jordens resa mot allt lättare energiplan är planetär uppstigning; individers avancemang eller utveckling i andlig och medveten medvetenhet är personlig uppstigning.

Täthet kan också appliceras på dessa två distinktioner. Även om dimension ofta används för att indikera täthet, använder vi den senare termen därför att den precis definierar massan eller platsen för en fysisk entitet och en själs evolutionära status medan dimension hänförs till olika typer av mätningar.

Och, energi har inga avgränsningar. Vi och andra ljusets budbärare använder nummer bara för att indikera status för själens utveckling eller avveckling och avancemang eller tillbakagång av en fysisk massas plats.

Som ett exempel på hur dessa skiljer sig så hade Gaia, den själ som inkarnerade som planeten som nu kallas Jorden, och hennes kropp sitt ursprung i hög femte täthet. Gaia behöll sin utvecklingsstatus allt medan hennes kropp spiraliserade ned till djup tredje täthet platsmässigt på grund av den negativitet som skapades av människors brutalitet mot varandra och mot deras djur.

Vissa avancerade själar förkroppsligade sig på planeten under dessa långa eror, men befolkningen var omedveten om dessa få andligt och medvetet utvecklade visionärer. Det vill säga, personlig uppstigning är inte exklusiv för den tid vi är i nu – det har skett alltsedan detta universum blev befolkat.

Och, inte alla civilisationer som har avancerat i medvetenhet och teknologi har växt andligt, och civilisationer i djup tredje täthet har liten eller ingen medvetenhet om dessa tre facetter av utveckling.

Under de eoner planeten var fångad i det djupet av täthet, använde Gaia sitt ljus för att hålla alla hennes livsformer vid liv. För ungefär åttio år sedan, när det inte fanns tillräckligt med ljus för att planeten själv skulle överleva, ropade Gaia på hjälp. Omedelbart bemyndigade Gud civilisationer som var högt avancerade på alla evolutionära sätt att stråla massiva mängder ljus för att stabilisera Jordens axel så att den gradvis kunde rätta till sig själv.

Denna ljusinjektion gjorde det också möjligt för henne att kränga sig loss från sin förtöjning och påbörja resan till hennes ursprung. Allt sedan dess har hon varit på en stadig kurs mot uppstigning, och vid slutet av ert år 2012 lämnade hon tredje täthetens energi och gick in i fjärde.

Alla som lever på Jorden uppstiger med henne platsmässigt, och de av er som absorberar det ljus som finns tillgängligt stiger upp i personlig status också.

Ljus är mycket viktigt av två orsaker. Det möjliggör meddelanden från själen att nå medvetandet som samvete, intuition, instinkt, inspiration och strävanden, och beaktande av dessa meddelanden höjer andlig och medveten medvetenhet. Och, ljus omvandlar kolbaserade celler till en kristallin struktur som upprätthåller kroppens livskraft i de lättare energiplanen dit Jorden är på väg.

Det finns inget definitivt sätt att få veta om era celler absorberar ljus. Men att vara snäll mot människor och djur, att ha ett öppet sinne, och känna samvetsfrid är goda tecken på att ni är på rätt väg.

Nu har själar i urminnes tider gjort upp kontrakt som inkluderar vad de vill uppleva i nästa inkarnation, och de kontrakten blir del av en överenskommelse med andra själar som vill dela den livstiden. Överenskommelserna ger möjligheter till tillväxt för alla deltagare; de som orsakar svåra omständigheter gör så för att balansera sitt eget och andras upplevande så att alla kan ta ytterligare ett steg upp på den evolutionära stegen.

Många själar inkarnerar ett flertal gånger innan de bemästrar en karmisk lektion, som tålamod eller generositet eller ärlighet. Dock, under denna tid av acceleration, som är utan motstycke i detta universum, kan själar som inkarnerar på Jorden välja att fullgöra alla sina karmiska lektioner under en livstid, så att de kan avancera till fjärde täthets status. Inte bara själar som levt ofta på planeten tar tillvara denna unika möjlighet – själar från andra tredje täthetens civilisationer förkroppsligas också där i det syftet.

De har två källor till hjälp utöver den ömsesidiga hjälpen från de andra deltagarna i före-födelsen överenskommelser. Frivilliga från utvecklade civilisationer, förkroppsligade på Jorden för att hjälpa hennes folk vakna upp och avancera i andlig och medveten medvetenhet, och starka själar som hjälper de svagare genom att kärleksfullt ta sig an delar av deras tyngre lektioner så att de kan fullgöra andra.

Vi ska tillägga att ett växande antal själar med avancerad status har inkarnerat i civilisationen. När ni frivilliga återvänder till era hemländer, kommer de att fortsätta välja livstider på Jorden för att leda folken på en evolutionär kurs.

Även om personlig uppstigning inte är bunden till planetär uppstigning, finns det en påverkande energetisk koppling. Under Jordens hela resa har hon stött på energisvall då hennes position relativt andra planeter i ert solsystem förändras och Solens agerande kommer i utbrott och pauser. All denna astronomiska aktivitet producerar de högre vibrationer som påverkar alla i hennes mänsklighet.

En effekt är öppnandet av hjärtan och sinnen hos dem som absorberar ljus. En annan är förstärkning av karaktärsdrag och beteende – ”bra” blir bättre, ”dålig” blir sämre – och individers reaktioner påverkar deras uppstignings-status i enlighet med det.

Energiförändringar har också fysiska och känslomässiga effekter. I tidigare meddelanden erbjöd vi vägledning för att lättare anpassa sig till förändringarna, vilka kommer att fortsätta under hela Jordens uppstigningsresa. (12 augusti 2014 och 20 november 2017 inkluderar meddelandena i www.matthewbooks.com den mest omfattande informationen om symptom och anpassning).

Alla som omfamnar ljuset kommer att stiga upp med planeten i den livslängd som valts i deras själskontrakt. Under den tiden kommer de att fortsätta göra val, kanske om relationer, anställning, plats, utbildning, matvanor och resmål; och de kan få uppleva förlust av älskade personer eller djur, framgång och misslyckanden, glädjefyllda tillfällen eller ekonomiska motgångar. Alla dessa och andra möjliga händelser är av personlig vikt.

Låt oss nu ta en liten titt på kommande händelser som kommer att få världsomfattande påverkan. Länge-dolda sanningar kommer att dyka upp. Krig, kulturella traditioner som underkuvar kvinnor, orättvisa lagar och orättvisa, omänsklig behandling av djur och den orimliga olikheten mellan att ha och inte ha, kommer att upphöra. Frivilliga från andra civilisationer som lever ibland er kommer att avslöja sig, några av de många besättningarna i er himmel kommer att landa, och alla kommer att hälsa er som de universella familjemedlemmar ni är.

Allt vi har återgett är orsaken till att vi inte ser uppstigning som en monumental händelse att inträffa ännu, utan mer som fortsättningen på det som pågått på Jorden i över åtta årtionden och för oräkneliga själar genom universell historia. Och när Jordens folk lever i den Gyllene Ålderns fullhet, kommer de och Gaia fortsätta sina personliga uppstigningsresor tills de återvänder till sin Begynnelse i Skaparen.

Älskade systrar och bröder, ni är hedrade och ovillkorligt älskade av ljusvarelser i hela detta universum.

———————–

LOVE and PEACE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...