Matthews Meddelande via Suzy Ward, 4 januari 2021

 

Matthews Meddelande via Suzy Ward, 4 januari 2021

4 januari 2021

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station, detta är Matthew. Allt som har hänt sedan slutet av 2012, när Jorden lämnade de sista delarna energi med tredje densiteten, har så att säga varit grundarbetet för de avslöjanden som kommer att göras i år.

Om ni kunde se er värld från vår plats, så skulle ni se det ni tänker på som förflutet, nutid och framtid, och bli förvånade över skillnaden sedan Jorden nådde fjärde densiteten för åtta år sedan.

När vi ser ”tillbaka” så ser vi att ljus finns på några utspridda områden, andra har små fickor med blinkande ljus medan stora områden bara har sporadiskt flimmer. Sedan dess har ljuset stadigt ökat över hela planeten, gnistor fortsätter att skjuta upp som fyrverkerier och tittar vi på Jordens “närmaste framtid”, så är hon positivt glödande.

Låt oss nu berätta om det som sker nu, eftersom de tumultartade aktiviteterna potentiellt återspeglar vad som händer på planeten. Vissa allmänt kända utvecklingar och omdömesgilla handlingar bakom kulissen på världsscenen, förebådar slutet för en sedan länge tillbaka mörk regeringstid.

Mörkret som för mindre än ett sekel sedan, försökte ta död på Jorden, ersätts nu helt av ljus, samma kraftfulla energi som kärlek; och under år 2021 kommer ni att se förändringar som länge varit nödvändiga, för att civilisationen ska kunna gå vidare och blomstra.

Förändringen kommer inte utan motstånd, särskilt inte i USA där Illuminati finns, och de försöker övertyga de som är oinformerade eller felinformerade, att döma det som sker som politiskt motstånd. Så är det inte. Åtgärder under de kommande veckorna och månaderna, kommer att göra slut på kontrollen från det hemliga sällskapet, som gömde sig i regeringen, strax efter att den etablerades av nationens grundare.

Det högsta universella rådet tänkte att de nyligen förenade kolonierna skulle bli en ljusfyr för resten av världen, ett lysande exempel på hur människor från olika länder, religioner och kulturer skulle kunna leva i harmoni, respekt och bygga en stor nation. Det var motsatsen till vad Illuminati tänkt sig, och deras underhuggare började orsaka oenighet, fiendskap, groll och social diskriminering, när invandrarna stannade kvar.

Medan år och årtionden passerade, kontrollerade Illuminati stadigt förankrade i Washington DC, inte bara livet i det landet, de uppviglade eller påverkade starkt det som hände någon annanstans, allt från det civila, inbördeskrig och världskrig till finansiering av despoter, kommersen med narkotikahandel och förstörelse av ekonomier. Detta avslutas nu en gång för alla, och villkoren i GESARA / NESARA kommer att börja gälla för att bedrägeri, korruption, utsugning och all annan orättvisa, ska upphöra över hela världen.

Den uppgiften, som inte är mindre än en världsomspännande omvandling, kommer inte att kunna utföras på ett ögonblick. Illuminati är en ihärdig grupp och kommer inte att böja sig enkelt och lätt, för att avstå från deras orättmätigt överkomna förmögenheter, för att höja levnadsstandarden för miljarder och för att återställa miljön.

Emellertid underbygger det ständigt intensifierande ljuset den kraftfulla internationella styrkan av militära trupper, individer i regeringar och i den privata sektorn samt utomjordiska specialstyrkor, som är förenade med ett enda syfte: total förstörelse av Illuminati-imperiet.

Under långa tider kontrollerade mörka hjärtan och sinnen massorna, genom att hålla dem okunniga om sanningar och dela upp dem i grupper, som de villkorade för att tro att andra grupper var mindre värda, oavsett om skillnaderna handlade om något religiöst, kulturellt, socialt, politiskt, raser eller ekonomi. Högre upp på bedrägeriets skala, ändrade de radikalt historiska dokument och utarbetade religiösa regler för att berika sig själva, och för att kontrollera folken genom att skilja alla från Gud, förutom i kristendomen med hans ende son, Jesus, och de fabricerade också falska läror i den bibliska versionen om hans liv.

Gryningens ljus vid Jordens horisont, har rest sig ur askan av mörkt konstruerad okunnighet och splittring. När klarheten kommer ur förvirring och upplösning av motståndet, kan folken avancera i andlig och medveten medvetenhet. Alla kommer inte att välja att göra det, och det är okej – varje själ väljer sin egen tillväxt.

Men majoriteten av civilisationen kommer att påbörja en spännande resa av minnen när medvetenheten nyttjar själens kunskap. Man börjar minnas att varje person är en gudomlig suverän varelse, en odödlig själ skapad av Skaparens ovillkorliga kärlek. Man kommer att minnas sin eviga förbindelse med alla andra livsformer på planeten, och alla andra själar i detta universum; att djur också är själar och att de hjälper människor att lära sig leva i harmoni med hela naturen. Folket kommer att upptäcka sin förmåga att kommunicera telepatiskt och andra förmågor, som gör det möjligt för dem att tillsammans skapa Jordens Gyllene Tid fullt ut.

Älskade ljusarbetare, om ert själskontrakt inte inkluderar att leva i den Tiden, kommer ni att ha en stol vid sidan om där ni befinner er, och kan se ett panorama över den härliga eran som utvecklas. Ni kommer att få veta vad ert engagemang och er uthållighet hjälpte folket att manifestera, och känna er glada över att ni var bland de volontärer som valdes ut för att delta.

”Jag hörde” att ”kollektiva själar” har utvecklats bortom användandet av den fri viljan. Kommer det att upphöra att vara en del av den Gyllene Tiden på Jorden, så att ingen kan orsaka att andra får lida?”

Låt oss först säga att civilisationer av kollektiva själar befinner sig vid en station för utveckling, där deras frivilliga och enhälliga val är att leva i kärlek, glädje och harmoni, och att hjälpa andra civilisationer som också vill leva på det sättet. I deras kärlek till Gaia och hennes innevånare, räddade de för drygt 80 sedan planetens liv genom att infusera den med ljus, och de har fortsatt stråla sitt ljus för att hjälpa er i ert uppdrag, med att hjälpa befolkningen att vakna.

Om jag bara talar för mig själv ett ögonblick, så har jag besökt ett antal av dessa civilisationer, varav några är fysiska varelser medan andra har valt att inte förkroppsligas. Intensiteten av kärlek som genomsyrar alla dessa själar och deras världar, är bortom vad ord kan beskriva.

Nu kommer en stor del av livet i Jordens Gyllene Tid att bestå av fri vilja, som både är en gåva från, och en kosmisk lag, som beslutades av Skaparen: Födslorätten för varje själ är användningen av dess energi, för att medskapa det själen önskar. Ni kan inte kringgå den gåvan och lagen, och ni skulle inte vilja det! Fri vilja är den drivande kraften som leder till lyckliga, kärleksfulla relationer; mer kunskap via självets upptäckter och akademisk forskning; nya satsningar, äventyr och utforskning; nya idéer, experiment, innovationer och framsteg. Med fri vilja att göra vad ni än vill, är det som gör varje livstid spännande, fulländad och meningsfull. Och under den Gyllene Tiden kommer ingen att vilja att någon ska lida, än mindre orsaka det.

Enligt Gud så var Skaparens förväntningar att själarna skulle vilja använda sin energi för att manifestera glada upplevelser, för sig själva och andra. Men ärkeängeln Lucifer och några av hans änglar, använde sin fria vilja för att kombinera opassande genetiska material i syfte att producera monstruösa varelser – vilket blev mörkrets inträde i kosmos.

Senare använde några starka själar – Lucifers ”fallna änglar”, kan man säga, som inte återvände till ljuset med de som gjorde det – sin fria vilja för att manipulera svagare själars DNA för att orsaka sjukdom, åldrande och förlust av hjärnkapacitet, och de inpräglade tycket för grymhet mot varandra och djuren.

Långt innan planeten kallades Jorden, och civilisation efter civilisation med kraftigt nedgraderat DNA inkarnerat där, och marionetter av de mörka krafterna förkroppsligades specifikt för att hålla dessa civilisationer i fångenskap. Den negativitet det resulterade i, fick Gaias planetkropp att sjunka ner från en hög femte densitet till en låg tredje, och bli fast där. Hjälpen att befria planeten och dess invånare från den mörka fångenskapen, är de uppdrag som ljusarbetarna volonterade för.

Kära systrar och bröder, vi vet att ni har stött på hinder, utsatts för svårigheter och haft perioder av modlöshet, för att hjälpa Jordens folk att nå detta ögonblick, i en tid utan motstycke i detta universum. Vi vet att många av er är trötta och håglösa. Livet i en tredje densitet kan vara mycket svårt under ”normala” omständigheter, och i nästan ett år har det som varit ”normalt” vänds upp och ner, på ett sätt som heter duga.

Nuvarande begränsningar som påverkar liv och levebröd kommer inte att bli det ”nya normala”, som vissa myndigheter säger, för med produktivitet, uppfinningsrikedom och god vilja kommer individuella och nationella ekonomier verkligen att komma tillbaka – ständigt stigande vibrationer kommer att bli era starkaste allierade i omvändningen.

För att belysa några andra frågor om “pandemin”, så är påståendet grundlöst om att stigande statistik beror på att viruset muterade till något med mycket större spridning. Testerna är utformade för att upptäcka virus som orsakar förkylning och ”säsongsinfluensa”; vissa tester ger endast positiva svar. Inget av dessa är giltiga, men alla räknas som covid-fall.

Dödsfall från andra sjukdomar tillskrivs fortfarande covid, så att statistiken ska låta alarmerande. Förlusten av en älskad person är ledsamt för familj och kära vänner, men dödsfallen på grund av covid beskrivs i vanliga medier som tragedier, och inget nämns om att fler dör av svält, sjukdom på grund av undermåliga levnadsförhållanden och brist på tillräcklig hälso- och sjukvård. Alla dessa dödsfall är personliga tragedier, för alla som älskar dessa människor.

Individer som fick sjukdomen för månader sedan och fortfarande återhämtar sig, eller har utvecklat allvarliga komplikationer, hade redan hälsoproblem, kanske oupptäckta och odiagnostiserade, och viruset förvärrade dem. Som nämnts i tidigare meddelanden, så minskade forskare från utomjordiska specialstyrkor kraftigt effekten hos viruset, innan det släpptes från laboratoriet; viruset förlänger alltså inte – eller förhindrar – återhämtningen hos personer, som inte hade fysiskt stressade tillstånd innan de fick covid.

Om du har god hälsa och ett starkt immunförsvar, så behöver du inte vara orolig för att du själv, familjemedlemmar eller vänner behöver vaccinationer. ET-forskarna minskade också vaccinernas toxicitet i den utsträckning de kunde; att eliminera alla patogener (sjukdomsframkallande ämnen) – då speciellt själva sjukdomen – skulle ha upptäckts av tillverkarna. Forskarna raderade också programmeringen av nanochip i inokuleringslösningen, vilket skulle ha förslavat samhället, och den ingrediens som kan förändra DNA:t kommer att elimineras när den kolbaserade cellulära strukturen blir kristallin.

Trots den nya “vågen” av covid och ytterligare en omgång av nedstängning – ersätter ilska och förtret snabbt rädslan för viruset – eller kanske just på grund av det. Även om de här känslorna avger låga vibrationer så är rädslan grundstenen, och det är vad de mörka vill att ni ska producera i överflöd.

Rädsla försvagar immunsystemet, vilket gör människor mer utsatta för covid och alla andra typer av sjukdomar; men av mycket större betydelse för de mörka är att rädslans energi, är avgörande för själva deras existens, och den rädslan de räknade med skulle öka, minskar istället.
_____________________

Vi vet inte när sanningen om viruset, statistiken och vaccinerna kommer att avslöjas. Den informationen kommer att bli känd bortom Internet, men vanliga medier kanske inte rapporterar om det, förrän de ansvariga uppdragsgivarna är ställda inför rätta.

Vi vet heller inte när covid upphör. För precis som allt annat som existerar, så är sjukdomen energi, och ju mindre energi den ges från tankar och känslor, desto snabbare kommer den att plana ut. Känn er uppmuntrade av det vi sagt; tänk sedan inte mer på coronavirus-19.

Älskade familj, ni lever i den mest dynamiska tid som Jordens civilisation någonsin har upplevt, och er ståndaktighet i ljuset har varit ovärderlig för att åstadkomma detta. Alla upplysta varelser i detta universum, hedrar och stöder er med villkorslös kärlek.

_____________________

Kärlek och fred

Suzanne Ward

Please send all questions and comments to suzy@matthewbooks.com.
All messages from December 2003 to date are archived on www.matthewbooks.com.

Översättning: Maggan

You may also like...