Albert Einstein via Inger Noren, 6 januari, 2021

 

Albert Einstein, via Inger Noren

6 jan 2021

 

Hej Inger, tack för att jag får tala med dig. Det är många olika människor som har talat med dig tidigare, både vetenskapsmän och andra kända personer, men nu tycker jag att det är min tur. Jag har sett hur mycket Universum betyder för dig, både i arbete, och i andra media. Det var roligt att se och jag är mäkta imponerad av ditt stora och svåra arbete i Universum. Även jag arbetade ju som bekant med forskning när det gäller relativitetsteorin.

Det är många forskare på Jorden som har min teori som den främsta än så länge, men dröjer inte så länge till förrän de har fått kunskaper och insikter i vad Universum är får något. Det jag skulle vilja ge till forskarna på Jorden är att det inom relativitetsteorin kan utvecklas så oändligt mycket mer. Den beräkning som många gör i dag för att mäta tiden och rummet som är en del i det stora tomrum mellan den tid som finns i rummet och som även kan betraktas som en teori om tids- och konstant tillvaro i tiden som har varit, är och kommer. Detta tillstånd är så fast knutet till den högre dimensionen, men det kan bli verklighet även för de som är på Jorden. Människor och andra varelser arbetar för fullt med att förbereda människorna på Jorden att det kommer ett otroligt skifte för planeten inom kort och när människor har stigit upp till den femte dimensionen blir min relativitetsteori väldigt verklig.

Forskarna i dag har en bit till att förstå hur beräkningarna är uppbyggda. Jag hade kommit en bit på vägen, men det behövs lite mer kunskap från Universum för att det ska bli fullkomligt förståeligt. När denna matematiska kunskap blir tillgänglig blir Jorden väldigt lik de högt utvecklade varelserna som kommer från andra stjärnsystem och blir multidimensionella. Jag har fått möjlighet att fortsätta min forskning även här på andra sidan väven och vi är ganska många forskare som arbetar tillsammans. Alla har vi fått en annan förståelse om hur skapelsen går till i bland annat för planeter till exempel. Det är mycket intressant.

Det är väldigt spännande att följa människorna i deras väg mot uppstigning och jag ser att efter all turbulens som kommer att råda ett tag, blir det ett fantastiskt liv för er människor. Ni är lyckligt lottade.

Albert Einstein

Du gillar kanske också...