Meddelande från Matthew, 1 juni, 2023

 

1 juni 2023

Ljusets framsteg; Illuminatis förmögenheter; ljusarbetare; Skaparen; universums ursprung, själar, gott, ont; reptilernas inträde

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. När svagare civilisationer föll offer för mörkret, var de fångna i dess låga vibrationer. Krig, okunnighet, fattigdom och rädsla, som är berövade ljus, är hur de mörka kontrollerade befolkningar, och det är vad som drabbade Jordens folk.

När en brist på ljus satte planetens liv i fara för ungefär 90 år sedan bad Gaia om hjälp. Av kärlek till henne och hennes invånare infunderade högt utvecklade civilisationer planeten med ljus och själar började lämna sina avancerade världar för att inkarnera på Jorden för att addera sitt ljus.

Denna ljusintensitet är anledningen till att konflikter och kaos uppstår runt om i världen – det är en del av en värld som befrias från mörkrets grepp. Ljusets höga vibrationer krockar med och överväldigar de låga vibrationerna, och för därigenom en lång, lång era av mörker till sitt slut.

Kära ni, vi vet att ni vill ha tydliga, obestridliga bevis. Ni vill veta när G/NESARA kommer att tillkännages; det nya globala ekonomiska systemet kommer att implementeras; den illegala Biden-administrationen tas bort; och Federal Reserve Systemet, vars tentakler når alla länder, kommer att avskaffas. Medborgare som gör uppror mot sina korrupta regeringar vill veta när de kommer att ha ledare med visdom och integritet, och ni vill alla veta när de många sanningar som fortfarande är gömda kommer fram.

Vi önskar att vi kunde säga mer än ”inom den närmaste horisonten”, men vi vet inte exakt när dessa viktiga utvecklingar kommer att inträffa. Vad vi kan göra är att försäkra er om att den Gudomliga Planen är på målet och utomjordiska familjemedlemmar är en del av ljusets befriande krafter som vissa kallar ”Vita Hattar.”

Och låt oss påminna er om ljusets framsteg under bara de senaste två åren eller så. Illuminatis ansträngningar att starta WWIII misslyckades; liksom alla deras försök att demolera strategiska städer med kärnstridsspetsar på missiler. Deras covid-19-virus dödade inte miljarder av befolkningen och att försöka uppnå det målet via vaccinationer fungerar inte heller. Deras grepp om stora medier spricker. I flera länder har deras biovapenlaboratorier och lagringsanläggningar och centra för sexhandel, pedofili, sataniska ritualer, adrenokromproduktion, penningtvätt och cyberkrigföring förstörts. Många av individerna på toppen av deras djävulska pyramid har tagits bort.

Illuminatis fäste är deras olagligt och omoraliskt samlade förmögenheter, och ljuskrafterna arbetar för att skilja dem från deras fonder så att pengar kan användas för att få slut på massfattigdom. Om du tror att det ligger utanför din förmåga att hjälpa till i ett företag av den här omfattningen, låt oss säga dig att det inte gör det – det ligger precis på din gata, så att säga. Ert ljus som har hjälpt folken att vakna har understött alla ansträngningar att besegra mörkret från Jorden.

Vi vet att det är svårt för er att tänka på er själva som de kraftpaket ni är, och det är förståeligt. Ni blir sjuka, lynniga, desillusionerade, arga, otåliga och utmattade. En del av era ansträngningar misslyckas och ni fattar beslut som ni i efterhand inser var dåliga. Ni har inte alltid tillfredsställande jobb eller tillräcklig inkomst eller rättvis behandling, och vissa dagar är helt enkelt eländiga.

Det är en del av livet i en tredje densitetsvärld, och innan ni frivilligt anmälde er till jorden – och ni gjorde det med glöd – visste ni att det var vad ni skulle uppleva. Ni visste också att ni skulle övervinna alla hinder ni stötte på eftersom dessa känslor och omständigheter inte är de ni är. Ni är eviga varelser av kärleksljus, och er energis höga vibrationer har skapat förbättringar på planeten under alla år ni har varit där. Helt enkelt genom att VARA är ni mäktiga, inflytelserika!

”Själar på din station vet förmodligen att vissa forskare inte tror att ”Big Bang” hände. Om det inte gjorde det, hur skapades universum? Dessutom, hur skapades själar? Hur började gott och ont?”

Låt oss först säga, Big Bang har alltid varit en felaktig benämning – Början var helt tyst när Skaparen/Källan/Skapelsen uttryckte sig som ljus. Skaparen, den yttersta varelsen och den högsta härskaren över kosmos; Källan, varifrån allt som finns kommer; Skapelsen, dess handlingar och ”produkter”, odödliga själar. För enkelhetens skull säger vi bara Skaparen, och Det som beteckning för JAG ÄR, Totalitet, Enhet av Allt som är med yttersta vördnad och respekt.

Medan ljus kan ses som visuellt, eller vetenskap, och kärlek som en sensation, eller ande, är ljus och kärlek – eller vetenskap och ande – en och samma energi, och det är den mest kraftfulla kraften i kosmos. Denna energi är Skaparens oändliga, eviga allvetande, allmakt och allestädesnärvaro som rent kärleksljus.

Vid en okänd tidpunkt skapade Skaparen de första själarna, som ni kallar ärkeänglarna, och de hade proportionellt Skaparens sinne och kraft. Detta minskade inte Den ett dugg – ärkeänglarna var Skaparen som upplevde sig själv. Vid något tillfälle gav Den dem förmågan att samskapa – de kunde använda Dess energi för att göra vad de än kunde tänka sig. Först gjorde de ett lägre rike av änglar, sedan gudar och gudinnor. Dessa själar, som också proportionellt hade Skaparens sinne och kraft via ärkeänglarna, bidrog till Dess och deras medskapares upplevelse.

Efter att ärkeänglarna gjort material för former så att varje själ kunde välja att ha en kropp eller förbli ren ande, valde Skaparen en gud av ren ande för att medskapa vad han ville och regera över detta universum och valde andra gudar eller gudinnor att göra detsamma i sex andra universum. Vår gud skapade otaliga själar, som alla hade proportionellt hans sinne och kraft. Som hans upplevande jag förminskade de inte hans helhet på något sätt alls – han är en sammanslagning av alla själar, i fysiska kroppar eller i ande, i detta universum.

Några av dem hjälpte honom att skapa galaxer med miljarder astralkroppar, och alla själar kunde välja att inkarnera i eller på dessa kroppar eller vara fria andar. Kärleksljusets energi – god eller gudomlig – var den totala essensen av allt som manifesterades i hela detta universum.

Det var reptiler, muterade ättlingar till luciferisk energi, som förde hit ondskan. Efter överenskommelse med vår gud och härskaren över det universum där reptilerna har sitt ursprung, öppnades en portal kort så att några av dem kunde komma in i vårt. På den tiden under antiken var de den mest intelligenta arten i kosmos, och avtalet var avsett att gynna båda universum.

Genom att reproducera sig själva och fortplanta sig med själar som bodde här, skulle de inkommande reptilerna genetiskt förmedla sin överlägsna intelligens samtidigt som de absorberade detta universums kärleksljusenergi. När de återvände till sitt universum skulle de sprida denna energis höga vibrationer genom sina civilisationer, och deras avkomma i detta universum skulle genetiskt förse successiva generationer med överlägsen intelligens.

Den win-win-situation som de två universella härskarna förutsåg inträffade inte.

Några av reptilerna som kom blev varelser av kärleksljus när de förde vidare sina gener, men de gick inte tillbaka hem. Inte heller de som vägrade ljuset. De förökade sig också och alla har orsakat förödelse ända sedan de första kom för evigheter sedan. De inledde krig och gjorde tio av tolv DNA-strängar vilande i de civilisationer de erövrade, vilket gjorde dem mottagliga för att falla in i mörker.

Nu är Gaia själen som förkroppsligades som planeten som hon kallade Terra – någonstans längs linjen blev Jorden dess namn. Gaia, Gud och Sol, ert solsystems sol, manifesterade orörda grönskande länder;kristallklart hav; magnifika träd, blommor och andra växter; och mineralriket. Hon gav djurdesignidéer till invånare på Jupiter, där liknande förhållanden fanns, för att manifestera och transporteras till Terra.

När allt var klart frågade Gaia några själar i högt utvecklade mänskliga civilisationer om de skulle vilja leva i en fantastisk ny värld, och med tankens hastighet anlände de. Andra kom senare, med rymdskepp, astrala resor eller inkarnationer. Människorna, djuren, växterna och mineralerna kände till sin Början i Skaparens oändliga kärleksljus och deras eviga förbindelse med varandra och härskaren över detta universum. Alla livsformer kommunicerades telepatiskt och blomstrade som en harmonisk symbiotisk Enhet.

Mörkret, eller ondskan, kom in i det paradiset när människor med bara två strängar av aktivt DNA bosatte sig där. Allt eftersom tiden gick samlade deras brutala beteende så mycket negativitet att det nästan släckte Terras ljus. För att rädda sin planetkropp släppte Gaia negativiteten i en serie jordbävningar som varade i flera decennier. Ett skalv av en magnitud som är tillräcklig för att frigöra denna mängd negativitet skulle ha sprängt planeten i otaliga fragment istället för att bevara dess liv.

Terras landmassa bröts upp i flera vidsträckta regioner, stora och medelstora öar och tusentals små; nya kustlinjer hade halvöar, vikar, klippor och stränder. Terras mjukt böljande terräng blev robusta bergskedjor, vulkaner, kanjoner och öknar. De lugna glittrande haven förvandlades till hav med starka strömmar, sjöar, floder och bäckar; och havsbottnens platta terräng liknade de nya ytformationerna. Klimatet var inte längre behagligt – massiva isområden utvecklades i polära extremer, berg täcktes med snöinpackning och oacceptabel värme byggdes upp runt ekvatorn.

Efter att årtusenden gått och planeten blivit beboelig började en ny civilisation. Men mörkret trädde in igen och att begå grymheter blev återigen folkets natur. Den här gången släppte Gaia den ackumulerade negativiteten abrupt, med en istid, och efter att dess drastiska effekter avtagit började återbefolkningsprocessen om. Sedan dess har civilisationer uppstått och fallit, inklusive de i Atlantis och Lemurien.

Renheten av kärleksljus som genomsyrade unga Terra och hennes första invånare har aldrig upprepats.Ursprungsfolken vet dock att de och alla andra livsformer på Jorden är förbundna med varandra och härskaren över detta universum. För att förhindra deras kunskap från att spridas, inspirerade mörka krafter upptäcktsresande från europeiska nationer att döda de flesta av de infödda i de länder som de gjorde anspråk på för sina respektive kungafamiljer; senare fortsatte kolonisterna folkmordet. Emellertid överförde stamöverlevande sin kunskap till ättlingar, som generation efter generation bevarade den, och ljuset i den sanningen hjälpte Jorden att överleva i djup tredje densitet tills infusionen av ljus gjorde det möjligt för henne att börja stiga upp.

Nu står själar runt om i världen starka mot förtryck och alla andra orättvisor som skapats av mörkret. Trots, eller kanske på grund av kaos, förstörelse och sorg, finns det mer godhet, vänlighet och medkänsla än någonsin tidigare i planetens nedtecknade historia. I detta avseende, älskade systrar och bröder, har ni gjort er del storartat.

Du kan inspirera, men du kan inte driva någon mot den andliga och medvetna medvetenheten som sätter dem på den personliga uppstigningsvägen – det är varje själs val. Det är en fröjd för oss att skåda dem som är stadigt på vägen, och att många andra börjar lita på deras intuition är mycket uppmuntrande. Kommande solutbrott – energiökningarna som höjer vibrationer – kommer att erbjuda slumrande individer fler möjligheter att vakna. Ni också, kära ni, kommer att skörda fördelar, och ljuset ni utstrålar kommer att fortsätta att lyfta vår familj på Jorden.

Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er för orubblighet i ert uppdrag och stödjer er med kraften av villkorslös kärlek.

___________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *