Mayan Nytt År via Gillian MacBeth-Louthan, 26 juli

Mayan Nytt År

26 juli 2015

Planetariska Vita Trollkarlen

Kanal: Gillian MacBeth-Louthan

 

 

Vit Wizard är ert Medvetna Själv – den ni är och den ni blir.

Vit Wizard är Trollkarlen, vars kraft aktiveras genom visdom som kommer från hjärtat. En sådan visdom är inte den intellektuella förståelsen känd i den västerländska kulturen; Det är den visdom som kommer från en anpassning av sinne och hjärta. Ett öppet förtroligt hjärta är ett raffinerat verktyg för uppfattningsförmåga. Att tillåta sig själv att ”inte veta” öppnar dörren för sinnet till en djupare förståelse av universum. Vit Wizard ber er att till fullo utnyttja detta riktade sinne för att delta i magi.

Vit Wizard bjuder in er att kliva in i själv-egenmakt/möjliggörande. Egenmakt kommer ifrån själv-acceptans, integritet och engagemang för er utveckling. Själv-möjliggörande kan man inte hitta utanför sig själv. Något utanför er själva som ger er egenmakt har också en gudomlig grund inom er. Om ni känner ett behov av godkännande från andra, se till självförtroendet. När ni känner er framgångsrika med att göra vad som ger er glädje, expanderar er energi naturligt till att inkludera mer av hur ni verkligen är ert Gudomliga själv, som tillåter magin att flöda naturligt i ert liv. Gör anspråk på er anslutning med den högsta visdomen. Kalla fram gudomlig handling i allt ni gör! Inrikta er egen vilja med den Gudomlig viljan och ert Själva Innersta Väsen. Var transparent, tillåt oskyldigt magin att komma igenom, hellre än att behöva skapa den. Öppet för hjärtats allvetande och obegränsade möjligheter.

Vit Wizard är ett verktyg för ljuset, en kanal för arbetet med Anden. En vis trollkarl är spontan och öppen, tillåter magin att komma in i stället för att försöka att kontrollera, eller få det att hända. En trollkarl dansar kärlekens dans genom att erbjuda gåvor av frihet till andra. Detta är verklig magi. Befriad från behovet av att använda makt till att manipulera eller kontrollera, använder er trollkarl visdom för att manifestera frigörelse och kärlek.

Vit Wizards harmoniska visdom är melodin, utvecklingen av enstaka toner inom en komposition. Vit Wizard symboliserar den heliga resan för era individuella liv. Som en harmonisk trollkarl, är ni en nymodig, ännu universell behållare för att uttrycka det Gudomliga. Medan ni spelar melodin av er resas andliga sång, står Skaparen för harmonin.

Melodin är för musik vad tråden är för berättelsen. Utnyttja de element som ni har valt för utforskning i era liv – era gåvor, talanger, förmågor, motivation, omständigheter och de andra karaktärerna i ert spel. Orkestrera den mest intressanta tillväxt – framkallar berättelsens tråd från denna kombination av möjligheter. Förstå att ni är spelaren och det spelade i melodin i era liv.

Vita Planetariska Trollkarlen är i linje med Ton 10.

Avsikt, sann identitet, grunden för Essensen Själv, riktad manifestation.

Tio är strålen för manifestation, grunden för individuell själv-manifestation dess sanna identitet, grunden för Essensen Själv. En potent manifestation väntar på er. Två världar kombineras. Nyckeln till manifestation i alla världar är genom klar intention och förkroppsligandet av er gudomliga essens. Vad önskar era hjärtan manifestera? Börja med att anpassa er med er essens. Essensen i linje med er intention skapar en eterisk tankeform, en ”energi-matris bild.” Så länge det är oinskränkt genom begränsade övertygelser, framträder och utvecklas energimönster. När det utvecklas, riktas det mot större mönster tills det slutligen släpps till manifestation.

Den Planetariska Tonen tio ber er att titta omsorgsfullt på era egna grunder. Vilka strukturer och trossystem bygger er verklighet på? Vilka grunder motiverar era val? Ni skapar nu en ny grund, att gå in i allt som ni är – er Själv Essens. När grunden av er Själv Essens framträder, kommer andra att känna igen er sanna identitet. När ni är i resonans med universum, är manifestationen en naturlig biprodukt.

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...