På Tröskeln till Solen via Gillian MacBeth-Louthan, 14 augusti

Gillian MacBeth-Louthan:

Ni står alla på Tröskeln till Solen

Barn av månen. Barn av solen. Låt er ande sväva i vinden som viskar genom era tankar, genom era hjärtan, och genom era dagar. Låt er ande sväva på ett barns leende, en fågels sång, gnistret av en stjärna. Låt er ande rida på svansen av en regnbåge på er väg att omfamna en komet, på väg hem till er stjärna, där ert hjärta lever. Jag ser på ert ljus, jag ser på ert liv och ser att ni inte alla sitter fullt i ER makt. Inte fullt omfamnande skatten inom er. Genom att inte till fullo älska och omfamna alla era erfarenheter, era dagliga reflektioner och er mänskliga kropp – kan ni inte stiga till nästa nivå av hjärta och ljus. Se på er jordliga avspegling som är så gudomligt inspirerad för att finna sanningen i ert varande.

Uppstigning är inte tillgängligt innan ni omfamnat allt av jorden – hennes dilemman, hennes värk i hjärtat, hennes smärtor är alla en del av er essens. För ni kommer att rensa och älska det hull i ert hull som kommer från kroppen av Moder Jord. Genom att inte älska er mänsklighet, er jordbundenhet, era celler, era organ, ert hår, och rynkorna på er kropp – så älskar ni inte er Moder Jord. Ni kan bara hela henne genom att älska ER själva.

Stanna upp dagligen och älska varje tum av er som människa, den mänskliga kropp ni bär. Ni ombeds alla att träda in i denna nästa tröskel av Ljus genom att älska varje värk, varje smärta, varje ben, varje hårstrå, allt som ni är inifrån och ut. Det är lätt att älska valarna, träden och regnbågarna, men inte så lätt att älska er som människa. Kan ni älska den ni är precis nu? Varje korsning i livet är etsad i era cellminnen. Vartenda val ni någonsin gjort – oavsett hur ni ser på dem nu – var ett gudomligt val. Varje upplevelse som ni sått, odlat och sedan skördat var en skapelse som föddes och manifesterades av Gudomligheten inom er. Alla individer på jorden har olika erfarenheter. Döm inte deras erfarenheter, kritisera dem inte, analysera dem inte och tillrättavisa dem inte – för deras erfarenheter är fullständigt gudomliga såsom de skapat dem.

De kommande energierna ber er att komma i balans inom er själva och att inte bekymra er för ifall er granne är i balans, eller er make eller chef är i balans. Balans börjar och slutar med er. Det är inte ert bekymmer vad andra gör för lärande upplevelser. Lägg inte er tid på att ändra andra, lägg er tid på att ära era val, era energier, era frekvenser och era utmaningar.

Ni har alla kommit till en återvändsgränd. Ni verkar vara vid slutet av ert rep och era val. Förstå mina kära, ni ombeds flytta på berg, att ändra molekylstrukturen på det som blockerar er väg, att gå igenom det som håller er mindre än magisk, som håller isär ert livs oceaner.

Gå i er kraft vetande att ni kan ändra det ni beordrade att existera. För alla saker i ert liv, i er garderob, på ert golv och på er kropp – beordrade ni att existera. Ni skapade dem till den fysiska världen. Jag, Buffel Kalv Kvinnan, ber er älska alla era skapelser – för Gud tillrättavisar ingen av sina skapelser – han älskar dem alla, oavsett om skapelsen inte älskar sig själv. Ni ombeds ta positionen som Skapare och älska allt ni bringat in i ert liv.

Ni står alla på Tröskeln till Solen. Precis som månen kommer ni att uppleva en solförmörkelse. Det betyder inte att mörker kommer in i era hjärtan utan att ni ska gå in i det svarta hålet i hjärtat och träda in i allt det ni frambringat för att lära av. På andra sidan av alla svarta hål finns stjärnor under födsel, låt den stjärnan födas inom er.

Ni ska gå in i solen; solen är en tröskel av rent ljus. Det är ett nålsöga i kosmos och Guds sanning skiner genom det. Träd in i solen inom er och i heligheten inom er. Omfamna den ni är. Sträck på er i ert ljus.

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...