Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 12 december

Anglarna Ann Albers

Meddelande från Änglarna

12 december, 2015

Kanaliserat av: Ann Albers

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

I denna tid av kärlek och firande känner många av er som att ni inte har tillräckligt med tid att göra alla de saker som ert hjärta längtar efter. Och ändå, kära ni, om ni saktar ner, så kan ni stretcha tiden. Om ni förblir närvarande, så kan ni få så mycket mer uträttat och ni kan göra det med kärlek. Om ni väljer att fokusera på den aktuella uppgiften, att göra den med kärlek och bara med kärlek, så kommer ni att vara fyllda av energi från skapelsen, som flödar genom er! Ni kommer att ha mer energi. Ni kommer att kunna uppnå mer. Och det bästa av allt, ni kommer att känna högtidens glädje.

Det är bättre att göra mindre, med mer kärlek, än att göra mer, med mindre kärlek. Det är bättre att vara närvarande än att ge presenter. Det är bättre att säga, ”Jag väljer att ge mina kära min kärlek i allt jag gör,” än att ge dem saker utan kärlek. Det är bättre att bara delta i de saker som ert hjärta kan se fram emot med glädje, än de saker som ert sinne fruktar. Det är bättre att sända hälsningar med kärlek, sänd inga annars.

Kära ni, det här är en tid som firar att ljus kommer in i världen, som lyser mirakulöst ljust, lyser upp tempel och krubbor, hjärtan och själar. Detta är tiden, då kärleken är menad att stiga upp och återfödas inom ert alldeles egna hjärta! Kristus ljus lever inom er! Oljan som brinner mirakulöst i templet symboliserar det ändlösa ljuset inuti er själ. Ni är inget mindre än kärlek och detta är tiden att omfamna denna verklighet mer än någonsin innan.

Genom att fokusera på era uppgifter med kärlek, ger ni er själva också kärlekens gåva. Ni ger er själva gåvan av att känna högtidens glädje, av att känna er helt egna kärlek till de kära själar som ni älskar i era liv. Det finns ingen större gåva ni kan ge er själva än att känna att den sanna kärnan av er varelse stiger upp inombords och flödar in i världen. I denna verklighet stretchas tiden ut på ett glädjefyllt sätt, om inte bokstavligt, och gör rum för allt som fröjdar själen. Var här. Var nu. Omfamna ögonblicket och ge både er själva och världen den största gåvan av alla…gåvan av er själs kärleksfulla Närvaro.

Gud välsignar er! Vi älskar er så väldigt mycket.

  • Änglarna

Svensk översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...