Änglarna via Ann Albers, 6 november 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 6 november 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Många av er firade Halloween i förra veckan. Ni ersätter rädslan med ljus och klär ut er på sätt som uttrycker era fantasier, alter egon och ert sinne för humor. Ni delar ut sötsaker med barnen och dekorerar med färger som till och med ger liv åt motsatser – orange, färgen på ett vibrerande, passionerat liv och uttryck, svart, färgen på en livmoderliknande stillhet och potential. På så många sätt frigör ni er själva från rädslan för döden och tar med den till livets fest, så att säga. Redan nästa dag firar många av er kontakten med era kära i anden, vilket det är Alla Helgons dag, Dia de Los Muertos, eller en mängd andra globala högtider som firar människans band med de som finns bortom döden.
Vi älskar dessa högtider därför att de tillfälligt påminner er om den kärlek ni har för dem som finns i evigheten. De hjälper er att göra ljus av det ni fruktar mest och erkänna att det finns liv bortom döden. De låter er leka med olika kostymer och identiteter och umgås med de oskyldiga små barnen som älskar sina kostymer, vare sig det är de som de tar på sig inför högtiden eller de fysiska kostymer de föddes i.
Kan ni tänka er att leva så här fritt hela tiden? Kan ni tänka på döden och de saker ni fruktar och upptäcka att de är maktlösa och inte kan dra ner er i djupet? Kan ni tänka er att till och med se på en kärestas död och inse att även om ni verkligen saknar och sörjer deras fysiska närvaro, är de närvarande för er på ett sätt långt bortom vad ni upplevde tillsammans som till synes separata varelser?
Kan ni tänka er att ta alla era politiska, ekonomiska och fysiska rädslor och lätta upp dem? Kära ni, från ert perspektiv känns era rädslor grundade i ”verkligheten,” men från er själs perspektiv – som vet dess otroliga kapacitet att skapa – är era rädslor utan vibrationsgrund.
Vi anklagar er inte för era rädslor. Ni är mänskliga, präglade och lärda genom erfarenheter att vara försiktiga med vad som kan komma. Som änglar, måste vi påminna er om att i samma ögonblick ni känner rädsla, kan ni ta ett djupt andetag för att lugna ner er kropp och sedan, från en lugnare plats påminna er själva om att ni inte behöver skapa vad ni fruktar, utan istället fokusera på det ni älskar.
Våldet i er värld har sina rötter i rädsla. Ilskan i er värld har sina rötter i rädsla. Sjukdomarna i er värld har sina rötter i rädsla. Omvänt, har frid och harmoni i er värld sina rötter i kärlek. Medkänsla föds ur kärlek. Välbefinnande kommer från att låta kärlek flöda fritt genom er fysiska kropp.
Ni behöver inte vara rädda, ni kära. Den yttre världen ha lite makt över dem som hanterar sin vibration medvetet. Även om ni inte är där än, kan ni fortsätta att bevisa för er själva att ni är en kraftfull vibrationell varelse.
Ta en sak ni älskar och tänk på den ofta. Det kan vara en egenskap som frid eller humor. Det kan vara en person som förkroppsligar de egenskaper ni älskar att umgås med. Det kan vara ett föremål eller ett djur. Fokusera på hur mycket ni älskar det här. Tänk på hur mycket ni älskar situationer eller sådana här varelser. Känn in det genom att föreställa er att ni redan har dessa egenskaper eller varelser i ert liv, och njut av förnimmelserna så ofta som möjligt. Se sedan hur denna fokuserade kärlek reflekteras tillbaka till er i ert liv.
Till en början kanske ni bara ser motsatser, eftersom era gamla övertygelser inte släpper taget så lätt, men om ni framhärdar, kommer ni att börja se fler och fler bevis på att vibrationer skapar. Ni förtjänar att se alla era rädslor och fobier i samma ljus som era Halloween-figurer och dekorationer – kanske lite läskigt, men de kan inte påverka er verklighet om ni vibrerar till en högre kärlek.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...