Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 25 juni

Anglarna Ann Albers

Meddelande från Änglarna

25 juni 2016

Kanaliserat av: Ann Albers

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

När ni ser smärta och våld i er värld, är det alltför lätt och väldigt mänskligt att bli rädd, arg eller förtvivlad. Men, varje gång ni bevittnar ”dåliga nyheter” så ges ni en möjlighet att älska. Ni ges chansen att vara den ljusarbetare ni verkligen är.

Istället för att hata de som involverar sig i hatfyllt beteende, ta en stund och förstå att detta är just de själar, som är så sårade, så förlorade i illusionen om separation, så fyllda med rädsla och självförakt, att de skriker efter kärlek.

Vi ber er inte att älska dem. Vi ber er sannerligen inte att ha överseende med deras smärtfulla agerande. Använd för all del social rättvisa för att skydda de oskyldiga. Men, kära ni, var den kärlek som ni är. Använd er Gudsgivna kraft att fokusera på ljuset inom alla själar – oavsett hur svaga de är. Be, för att upplyfta de förlorade, svaga, utmattade och till med de som är bundna av sitt eget hats, ilskas och rädslas bojor. 

Er själ befrias när ni kan älska sanningen & ljuset även inom de som är mest bortkopplade från det.

I denna kärleksfulla sanning är ni säkra och skyddade. I denna verklighet är ni ”i världen, men inte av den”. I denna verklighet ”även om ni vandrar i dödsskuggans dal, skall ni inte frukta något ont.” Ni kan, även mitt i världens helveten, vara ljuset, sanningen och himlens tröstande närvaro.
Gud Välsignar Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Svensk översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...