Meddelande från Ärkeängel Jophiel via Jahn Kassl, 25 august, 2023

ÄLSKA LIVET!
Jahn J Kassl 25 AUGUSTI 2023
Meddelande från Ärkeängel Jophiel
Det finns ingen värld i skapelsens oändlighet där GUD är frånvarande.
Älska Livet!
Omstrukturering.
Älskade människor, saker omstruktureras, mänskligheten omstruktureras och planeten återställs till sin ursprungliga vibration. Nu börjar de händelser som meddelats er att gå sin väg, nu har omvälvningens tid kommit och nu börjar saker och ting att ske. Nu räknas varenda person!
Världen förändrar sitt ansikte och det gör också människor som omformas och det på cellnivå. Djupt inom er sker en transformation som överträffar allt ni tidigare känt.
Förnyad och utrustad med alla era krafter kommer ni att återuppstå och ge denna Jord ett nytt ansikte som en nyfödd människa. Denna process är redan igång och dag för dag dras ni närmare er sanna natur.
Många människor upplever nu att de mår dåligt, har en sjukdomskänsla eller är föremål för stora humörsvängningar. Många av er tillskriver detta healing, och det är korrekt än så länge. Det som ofta förbises är att dessa fysiska, psykologiska och energetiska interventioner, också innebär en omställning och en omprogrammering av er cellulära struktur. Ni kommer att återföras till kärnan av människans Gudomliga ursprungliga tillstånd och det är därför som healingen – men ibland också smärtan som människor måste gå igenom – är så stor och massiv.
Håll ut, var trogna mot er själva och lita på GUD i allt. Släpp inte din ljusfyllda aktivitet utan följ din själs väg utan att bli avskräckt. Fysiska symptom är en del av healingen och ni kommer att bli healade i den här världen eller i nästa. Healingen av allt som finns i den här världen är i huvudsak från himlen, och från de ljusvarelser som har följt med mänskligheten sedan tidernas begynnelse.
Låt er inte luras av de falska profeterna som nu växer fram – de som väcker rädslor, de som sprider osäkerhet, de som göder era tvivel istället för att bygga upp er tillit.
Vissa säger, att även ljuset i slutet av tunneln, när ni gör er av med er fysiska kropp, är en illusion som binder er till cykeln av död och återfödelse. Vissa känner att man vid döendet lämnas åt sig själv och säger då: ”Låt allt vara en illusion!”
Men jag säger er: Det är den illusionen ni har gått med på att gå in i. Det är ett spel ni själva ville prova och uppleva som en Gudomlig varelse. Det innebär att leva och dö tills ni har upplevt allt som fanns att uppleva, och rättat till allt som fanns att rätta till.
Ni kommer att åtföljas, stöttas och vägledas av en stor grupp ljusbröder och systrar och av GUD själv. Ni lever mycket längre än en livstid, ni lever oupphörligt i HANS NÅD. Denna matris är också genomsyrad av GUD. Den enda skillnaden mot ljusare världar är att GUDs närvaro inte alltid kan uppfattas av människorna.
Detta skapar ofullkomligheten och detta håller karmahjulet igång.
Jag säger till er:
Det finns ingen värld i skapelsens oändlighet där GUD är frånvarande.
Så lita på att i livet och vid livets slut, så kommer allt att lösa sig till det bästa, att ni kommer att passera genom porten in i ljuset, och hitta era hem igen.
Ingen lämnas ensam eller orolig med nya prövningar i sanningens stora ögonblick. Ingen kommer till skada som engagerar sig i GUD och förlitar sig på GUD. Varje människa är i HANS VÅRD hela livet, och är i HANS VÅRD när tiden har kommit för att passera in i ljuset.
Älska livet och allt det erbjuder, och älska livet efter livet, för det är obeskrivbart vad det har i beredskap för en person som har valt GUD.
Med Ovillkorlig Kärlek

ÄRKEÄNGEL JOPHIEL
May be a doodle of text that says 'Jophiel'

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *