Vital Frosi – Anslut till Kollektivets Kraft, 12 juli, 2023

EN VÄDJAN FRÅN VITAL FROSI OM ATT

ANSLUTA TILL KOLLEKTIVETS KRAFT.

EN CYKLON KOMMER ATT DRABBA BRASILIEN OCH ANDRA NÄRLIGGANDE LÄNDER.

2023-07-12

Älskade Ni!
När vi minns budskapet som Jesus Kristus sade: ”Där två eller flera samlas i mitt namn, kommer jag att vara mitt bland dem,” och kanske har vi inte ens en susning om vad styrkan i kraften av kollektiva intentioner betyder.
Faktum är att denna metafor visar oss att då vi samlar två eller flera för samma intention, får bönens kraft en oerhört större potential. Och om vi lägger till ytterligare en tredjedel till dessa två, ökar det inte bara en tredjedel utan ett otal gånger, eftersom allt är potentiellt.
När vi säger att Jordens tidslinje ändrades 2010 och passerade genom planeten med en smidigare och lugnare övergång, så blev detta bara möjligt eftersom mänskligheten hade nått en kritisk massa i sina medvetanden som vibrerar på samma frekvens. Detta och många andra exempel, även om de allra flesta inte ens vet om det.
Den mänskliga massan som vaknar i sitt medvetande, måste börja värdera sin potential i skapandet. Att skapa betyder inte bara att skapa nya saker, utan främst att förändra redan existerande eller fortsatt existerande verkligheter. Vi kan också ändra på något som kommer att hända senare.
Och det är denna fråga som texten idag handlar om, för vi befinner oss i en tid av stora förändringar. Vi kan ändra på det som fortfarande kan ge oss smärta och obehag, eftersom gruppen som kontrollerar mänskligheten vet att deras tid är ute, och därför vill de orsaka så mycket skada som möjligt.
Gå inte in i en vibration av rädsla, ilska och dömande, utan skingra bara de mörka energierna och skicka istället kärleksfulla energier och rent kristallint ljus. Inget är starkare än ljus, vilket faktiskt är ren kärlek. Ingen kraft, hur kraftfull den än verkar, kan minska Ljusets och Kärlekens kraft.
När det inte längre finns tillräckligt med frekvens för Mörkret att skapa så kommer det helt enkelt att försvinna, för som vi har sagt, det är inget annat än frånvaron av Ljus eller Kärlek.
Vi har en mycket oroande klimathändelse idag och imorgon i större delen av Brasilien. Hela södra, en del av det västra och sydost, riskerar att få en kraftfull tropisk cyklon, som kommer att hamna i ett klimathistoriskt ovanligt område.
Eftersom det finns en stor skadepotential så gör det här folk oroliga. Men som vi vet så kan vi gå ihop för att mildra raseriet i denna händelse. Låt oss förena så många som möjligt, och sprida ljus till denna del av Brasilien, inklusive ett band från Argentina, Uruguay och Paraguay.
Vilken tid som helst under dagen eller natten, idag den 12/7 och imorgon den 13/7, skickar vi under några minuter ett kristallint Ljus som tar över denna stora region. Det kan vara ett violett Ljus som transmuterar de negativa energierna som skapar cyklonens styrka, eller ett kristallint vitt Ljus som lyser upp allt mörker med sin energi.
När man föreställer sig detta Ljus mentalt, så skickar man också kärleksfulla vibrationer till de som fortfarande ägnar sig åt att orsaka mänskligheten smärta och lidande. Mentalisera tacksamhet för den kollektiva styrkan och Gaias Ande, för att ni svarat oss på detta rop med intentionen att hjälpa andra. Ja, till er nästa för att han är du och det är också jag, eftersom vi alla är ETT med Skaparkällan.
Även om du läser denna text efter att händelsen har inträffat, skicka den på samma sätt, med tankar på kollektivet som skapade dina intentioner för den 12:e och 13:e, för i de högre medvetandenas sfärer finns ingen linjär tid. Allt är alltid nu.
Det är alltid bra att göra gott. Vi är sändare och mottagare av energi. Allt är energi, och det vi sänder ut, kommer att vara det vi får tillbaka framöver. När mänskligheten förstår denna växlingsprocess så kan inget annat nå dem, för ingen tar emot det som inte resonerar med deras vibration, det vill säga frekvensen.
Vi ber kollektivt naturens andar och Gaias Ande att skingra de negativa energierna som bildar denna cyklon. Att alla dina barn, oavsett om de är människor, djur, växter eller egendomar, ska stå under beskydd av vår Moder Gaia, precis så som vilken moder som helst måste skydda sina barn.
Jag är Vital Frosi och mitt uppdrag är att upplysa.
Namasté!
May be an image of tornado, horizon and outer space

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *