Meddelande från ärkeängeln Uriel via Jahn J Kassl, 2 juli, 2018

Meddelande från ärkeängeln Uriel

ÄLSKADE MÄNNISKOR I GUDS HÄNDER!

Enorma förändringar kommer snart att hända, och det krävs att ni fattar nya beslut! Att vända sig mot ljuset helt och hållet eller undvika det gudomliga ljuset och sanningen? Detta är de positioner som räknas idag, och detta är det vägskäl där många, många människor just nu står.

Jorden upplever ett skifte, vid vars slut en fullkomlig värld och en helad mänsklighet befinner sig. Nu gäller det att inspireras av detta, följa med och göra uppstigningen tillsammans med jorden, eller: att stanna kvar och förbli fast i tidens tjärstövlar.

Jag är ÄRKEÄNGELN URIEL.

Jag har kommit för att uppenbara en ny era för er, och för att uppmuntra och inbjuda er att lämna de mörka stigarna och i stället vandra på ljusets vägar.

Vilken är den största utmaningen i detta?

ATT ÅTERERÖVRA SJÄLVMEDVETENHET

Det innebär att vara redo att möta skuggorna i sitt eget inte. Denna konfrontation är ofrånkomlig i utvecklingen mot att återerövra självmedvetenhet. Varje människa måste kunna se de låga drivkrafter som binder henne till jorden för att kunna stiga till ett högre medvetande. Om du vill stiga in i ljusets rike finns ingen väg förbi dina egna missuppfattningar. Det är just den här konfrontationen som så många människor fortfarande undviker.

Den store mörke viskaren påverkar skickligt de människor som ville uppstiga utan särskilt mycket ansträngning eller grundläggande förändringsarbete.

Många längtar verkligen efter uppstigning, men endast ett litet fåtal vill genomföra de steg som krävs för det.

Den nya dynamiken i uppstigningsprocessen kräver dock exakt detta av er. Och därmed hamnar vi än en gång på den plats där agnarna sållas från vetet. Där relationer, vänskap, familjer och samhällen genomgår en grundläggande ”genomlysning”.

KAMPEN

Över hela världen snurrar den uppåtstigande spiralen mot ljuset. Samtidigt äter mörkrets krafter upp alla oförlösta områden och för dem nedåt mot mörkret.

Det som beskrivs här innebär att mörkret har för avsikt att dra ner var och en som saknar tillräcklig inre stabilitet. Precis som ljuset drar lätta själar uppåt försöker mörkret dra tunga själar nedåt.

Detta är den strid som pågår i världen just nu, tills allt är på plats och blir stilla i världen.

Det är viktigt att ge sitt eget gensvar på detta. Var och en som misslyckats med att hitta sina egna inre blockeringar och göra sig av med sina missuppfattningar har nu mycket svårt att stå emot mörkrets dragningskraft. De kan varken behålla perspektivet mentalt eller stå emot känslomässigt – dessa människor blir övermannade. De sveps iväg till en gammal tid och fortsätter sina liv i en värld utan ljus. För många betyder detta slutet på drömmen om uppstigningen.

INGA FLER UTSÄKTER TILLÅTS!

Jag har kommit till er idag och belyser detta faktum för att ni ska öka era ansträngningar och inte längre gömma er bakom ursäkter när det kommer till att bringa ljus till de delar av er själ som fortfarande är oläkta.

Det enda som betyder något idag är denna utmaning: att stå emot den mörka spelaren, den store vilseledaren, genom att se igenom och känna igen hans lögner.

Detta kräver ovillkorligen att individen är redo att gå in i sitt eget inre och möta sig själv. Det finns ingen annan väg för någon att uppstiga till ljuset och inta platsen i Guds ljus.

Älskade människor.

Än en gång inträffar stora förändringar.

Allt förändras för de som förblivit oförändrade på insidan fram till nu.

ATT FÄLLA DE TÅRAR SOM ALDRIG FÄLLTS

En illa genomförd inre förvandling får synbara konsekvenser den här tiden. Men var och en som vänder om ännu i detta nu erhåller allt stöd från ljusets rike.

Alla som ger sin bekräftelse med ett ”JA”, och med hela sitt hjärta dyker ner i sina aldrig fällda tårars hav kommer att stiga upp och träda in i evigt liv. Guds nåd åstadkommer allt för de som är redo att ge allt till Gud.

Detta uppenbaras för er här idag så att ni, i stället för att bli stela av rädsla, kan genomföra förändringen av färdriktning inom er. Gör det för er egen skull, och för den värld ni borde vilja läka.

Släpp taget om allt som är bekvämt, sök efter de obekväma sanningarna i era hjärtan, och bibehåll på det viset kursen mot himlen.

Ljuset skiner på din väg – den väg endast du kan vandra.

Jag är ÄRRKEÄNGELN URIEL

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...