Meddelande från Det Arkturiska Kollektivet med Familj via Galaxygirl, 22 april, 2018

Meddelande från Det Arkturiska Kollektivet med Familj

via Galaxygirl

22 april, 2018

 

Hälsningar, vi är det Arkturiska Kollektivet.

Vi kommer idag för att diskutera de snabba förändringar som är på väg åt ert håll och i vissa fall redan finns här på den dyrbara Gaia och som förändrar er djupt inifrån. För övertygelserna från gångna tider klingar inte längre sant, eller hur? Saker och ting som en gång förde fruktan med sig till er, är numera mer som en neutral objektiv observation, eller hur? Vi ser detta som ett framsteg, en förbättring, för när ni fäster er mindre vid denna fysiska verklighet och blir mer som en observatör i en film som pågår runtomkring er, så kan ni alltmer objektivt sända ofantlig kärlek och mängder av violetta flamman till alla slags situationer – och bli de mästare som ni är och som ni kom hit för att vara.

För stor distraktion existerar i er sfär. Affärsverksamhet och att ständigt ’göra’ är, eller har under så lång tid varit, väven i ert samhälle, för att hålla er hopknutna och distraherade från att finna det inre lugnet, er egen guds-gnista, som ligger inom er och som är så ivrig att åter få ta kontakt med er. Och inom denna återkoppling kan ni finna er frid, ni finner ert själv. För detta är det hål i hjärtat, den längtan, det tomrum som endast kan bli uppfyllt med kärlek och i detta fall är det kärleken inom ert högre själv, er självaste väv. Nu kan vi se att denna väv som har varit uppriven, håller på att lagas och blir starkare, som ett, som lyser starkt i och med att era högre själv blir alltmer stadigt fästade och i och med att ni släpper in alltmer ljus. Och detta tycker vi är underbart. Vi är det Arkturiska Kollektivet och vi har glatt oss över att få ha kontakt med er idag.

Hej alla vänner, jag är Sanat Kumara, från Forna Tider. Idag är jag här för att ge er min kärlek och mitt ljus, för att stötta både er kollektiva och individuella uppstigning. För mänskligheten går igenom många förändringar i detta ögonblick som pågår Nu och det skulle vara klokt att förankra er djupt ner i Nova Gaia, Moder Jord, som står i färd med att uppstiga ytterligare ett steg. Livet är en underbar väv bestående av färger, av upplevelser. Ibland förekommer det knutar när nya färger byts ut i det gamla, men alla trådar är förankrade in i vävens grundstruktur, vilket också är det som nu får upplevas på er planet. Förankra er till Nova Gaias rutnät, i och med att ni växlar era färger, era dimensioner och transmuterar allting med violetta flamman hos St.Germain, som också ständigt vakar över er alla och som är en integrerad del av Nova Gaias uppstigningsplan. Vi alla arbetar ihärdigt dygnet runt, fastän vi inte har några klockor! Vi finns här för er, för att stötta er, våra kära vänner och familjemedlemmar, som är här för att tjäna och för att ständigt ge er stöd. Så kalla på oss. Vi finns blott en tanke bort. När ni förenar er med våra sfärer sker ett sammanförande, sammansmältande, och det ger oss oerhörd glädje och sinnesrörelse. För ni kommer hem. Vänligen kom ihåg att ’hemma’ är inuti er. För ni är medvetande och ni börjar minnas detta. Det är bäst att ni gör anspråk på detta som er verklighet, för detta är den högst sannolika tidslinje vi kan se för er i er närmaste framtid. De mörka har förlorat. Detta känner de till och allting tas omhand i enlighet med det. Ni gör er bit genom att förankra de nya ljuskoderna. Gå ut i solskenet och förankra ljuset. Kom ihåg att ni bär er egen inre sol i hjärtchakrat som ständigt snurrar. Det är nu som ett solbatteri som ständigt på nytt blir laddat med dessa ofantliga vågor av ljus och kärlek från den Stora Centralsolen, den Gudomliga Modern. Vi ger nu alla vårt ljus och vår kärlek till er. Jag är er Sanat Kumara.

Vi är Älvorna, vi finns nu här för er mänsklighet, till och med i detta Nu, för att ger er vår kärlek och vårt ljus och också vårt skratt; för allt är kärlek, allt är ljus och sfärerna håller på att trancendera, smälta samman, bli ett, bli ljus, transmuteras till salighet, till enhet och vi elementaler närmar oss äntligen våra mänskliga vänner och vi stöttar er ständigt och detta fyller oss med stor lycka när ni dansar med enhörningarna, på vindens vingar, i det maskros-fluff som svävar förbi och kittlar oss i näsan; vi finns överallt runtomkring er och vi är alla med om att omge er med kärlek, ständig kärlek, guppande er upp som en boj på havet, för när vågorna slår in så sjunker den aldrig för en längre stund – den kanske gungar lite på grund av vågorna och trycket, men den hålls ständigt flytande! Detta är vad vi kan se från denna sida av tiden – vi kan se tiden gunga, böjas, bli mer av en icke-fråga och det är mycket spännande, för det innebär att dimensionerna håller på att skifta och det gamla viker undan. Det gamla viker undan, det har raserat, bara för att på nytt bli återskapat och få ett nytt syfte i skenet av ljuset! Ljuset och Moderns andetag omger er överallt; släpp in det till era dyrbara celler av Källans ljus och bli det ljus som ni är, de skapar-gudar som befinner sig i processen av att minnas, minnas vilka de är, och få glädjas åt lärandet. Vi är Älvorna och vi är glada över att återigen få kontakt med våra mänskliga vänner.

Jag är er broder Sananda! Hälsningar Vänner! Ni är utmattade och det ser jag, men vänligen var medvetna om att er utmattning och det ljus som ni har bidragit med, har haft en enorm inverkan på planeten Jorden och allt framskrider väl. Det som ni upplever är Förändringens vindar. När en ny planet bildas (kommer ni ihåg?) så finns det alltid mörker före ljus. Det förekommer alltid kaos då det nya ska födas fram; vulkaner, dimma, blixtar, vind. Och sedan lugnar allt ner sig något och växterna börjar rota sig och sedan kommer andra arter och ett ekosystem bildas. Detta är var ni nu står. Vulkanerna och kaoset är uppenbara företeelser, men växterna i förändringens fräschör som ger luften ett nytt syfte och fyller atmosfären med friskt syre för ett nytt andetag; detta är vad ni alla gör, våra ljusarbetarvänner. Ni lägger helt bokstavligt grundarbetet för att förankra de nya energierna i och med att ni bygger, ni skapar den Nya Jordens verklighet som kommer att vara ensam i sitt slag, enastående i skönhet och i syfte och i hopp, inom hela detta universum.

Nova Gaia kommer att bli ett exempel på sann seger, på sant övervinnande och ni människor kommer att minnas vilka ni är. Hon kommer att kallas den Gyllene Rosens Planet och Vintergatan kommer att döpas på nytt till den Gyllene Rosens Galax, så har det förutsagts. Och många av er kan minnas detta djupt inuti era hjärtan, ifrån alla de spännande galaktiska möten som ni har varit med om och helt fantastiskt bidragit till. Ha! Javisst, även med uppstigningen, även i de högre sfärerna har vi möten. Men känn er uppmuntrade, de är till största delen roliga. Det förekommer storslaget kamratskap häruppe, i de högre sfärerna och vi längtar efter att få ta detta kamratskap till er. Men när ni sträcker ut er till oss, till mig, så bygger ni en bro av vänskap över sfärerna av tid och rum, av dimensioner, och vi skapar bron över detta rum för att mänskligheten ska följa efter. Ni är vägvisarna. Stenläggarna. Brobyggarna. Och vi älskar er alla så mycket. Jag omfamnar er, vi älskar er och ni är inte ensamma. Låt oss lägga en stadig grund för Kristusljuset djupt in i hela mänsklighetens hjärta och förankra det till Nova Gaias hjärta. Var i frid. Var i Frid! Allt är väl! Allt håller på att veckla ut sig. Just nu håller vi bara på att stryka ut alla veck. Jag älskar er. Jag är er Sananda.

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...