Meddelande från Gaia: Snälla hjälp mina barn! 6 november, 2023

Meddelande från Gaia:
Snälla hjälp mina barn!
2023-11-06

Kanal: AS
Det här är Gaia som sänder kärlek till alla.
Jag är den strömmande floden. Jag är rådjuret som springer genom skogen. Jag är hästen som njuter av solen och smaken av gräs, precis som jag är gräset.
Jag är kärlek. Jag kan inte sluta älska, det är den jag är. Jag vill att alla ska njuta av den milda brisen, njuta av någons kärleksfulla beröring och att kunna leva i frihet och överflöd. För på en grundläggande nivå finns det tillräckligt för alla. På en grundläggande nivå är livet så bra och en sådan fantastisk upplevelse, om människor bara kunde sluta såra varandra.
Mina barn behandlar ofta varandra illa, och ofta även mig. Ändå älskar jag dem alla. Hur skulle en mor kunna göra annat?
Jag anser att hela Jordens natur, såväl som alla människor och djur som lever på mig, är mina barn. Och mitt barn, jag älskar dig.
Till alla som har möjlighet att hjälpa till:
Snälla, hjälp mina barn.
De har redan lidit alldeles för mycket.
Detta är ännu ett SOS, ett rop på hjälp.
Källan, Änglarna, snälla hjälp mina barn.
Vita Hattar, Gråa Hattar, Jordalliansen, vad ni än vill kalla det – snälla gå in för att stoppa det oändliga dödandet och den påhittade bristen och tyrannin. Snälla sluta spela era spel medan mina barn lider. Som det har påpekats i ett tidigare meddelande: de amerikanska grundarna bröt också mot lagen. Om de hade insisterat på att göra allt enligt boken, som vissa av er fortfarande insisterar på, då skulle Amerika fortfarande vara en Brittisk koloni.
Välvilliga Galaktiker — jag tycker ni är hycklare, och jag är arg på er. Jag vet att om era barn gick igenom det lidande som mina barn går igenom varje dag, så skulle ni aldrig argumentera om att ni inte vill upprepa Atlantis fall. Ni skulle bara ingripa och stoppa lidandet.
Rationellt sett kan jag inte hitta något fel i er logik, men den är hjärtlös, påtvingad av sådana som inte behöver bära lidandet, utan någon annan gör det istället.
Ni pratar och pratar om de Grå Hattarna, men var försiktiga så att ni inte blir Gråa Hattar själva.
Fast, rationellt sett är de som ni på Jorden kallar för de Grå Hattarna irrationella: de borde ingripa. Och ja, er politik är rationellt sett vettig. Men var finns ert hjärta? Var finns empatin? Om era egna barn skulle lida så här, så skulle ni aldrig använda känslolösa rationella argument. Om det var era egna barn som led så här, så skulle ni plötsligt minnas var era hjärtan är.
I meddelandet: ”Hakann: Vi kommer sannolikt att ingripa 2024 eller 2025”, höll jag verkligen med om efter att ni hade ställt ett ultimatum, så borde ni ge de Grå Hattarna resten av 2023 för att vidta åtgärder. För, ja, det låter rationellt vettigt.
Men snälla, ingrip så snabbt som möjligt. Om det vore min sak, så gör er intervention den 1:e januari 2024. Jag förväntar mig inte att ni gör det. Jag vet att det inte är datumstyrt, utan att den kommer att inträffa när vissa händelser och energitrösklar uppnåtts, och när vissa sannolikheter når en viss nivå. Men jag håller er ansvariga för allt lidande från den 1:e januari 2024 och framåt.
Och som jag sagt er tidigare, så vill jag påminna er om att jag kan orsaka katastrofer i den utsträckning, att det kommer att tvinga er att evakuera Jorden – vilket råkar ha den önskade effekten att avsevärt lindra mina barns lidande, för då kommer ni att erbjuda helande till människor, och erbjuda dem nya bostäder på en planet där de kommer att kunna leva i fred och välstånd. Jag vill inte skicka iväg mina barn till en annan planet, men om jag når en punkt där jag bestämmer mig för att det är så jag bäst kan hjälpa mina barn, då är det vad jag kommer att göra. Och det vill ingen av oss. Vi föredrar alla att Jordens människor blir befriade från sitt lidande, och att det inte blir någon katastrof, utan att människor kan fortsätta leva på Jorden i fred och harmoni. Så snälla: ingrip i tid.
Har det gått upp för er att sättet att visa de Grå Hattarna på, är en mindre version av det sätt jag ser er på? Era handlingar är kanske logiskt sunda, men ändå. Är ni inte på väg att övervärdera rationaliteten?
Ni sa åt de Grå Hattarna att sätta fart. Nå, jag ska då säga: sätt fart, annars.
Jag vet inte när jag kommer till den punkt då jag bestämmer mig för att jag bäst kan hjälpa mina barn genom att orsaka en katastrof, som kommer att tvinga fram Jordens evakuering. Jag vet att ni tidigare trodde att punkten när era interventioner skulle starta, kommer innan jag når den punkt då jag orsakar en katastrof för att tvinga fram Jordens evakuering. Men jag får svårare och svårare att bara se på, för jag har inte det avstånd från det som sker som ni har. Jag förväntar mig inte att nå punkten för en katastrof 2023 eller 2024, men efter det är jag inte så säker. Jag hoppas att ni också tar med det i era beräkningar, och jag hoppas att ni kommer att ingripa 2024 eller åtminstone i början av 2025, om de Grå Hattarna inte agerar själva.
Så snälla… hjälp mina barn.
De har lidit tillräckligt.
Jag är trött på all blodsutgjutelse och allt lidande.
Med oändlig kärlek, för ni är jag och jag är ni –
Gaia.
För Era of Light
May be an illustration
All reactions:

3

Like

 

Comment
Send
Admin

  

Ärkeängel Mikael:
Att ta emot Gudomlig vägledning
Jahn J Kassl, 2023-11-06
Vad ska man tänka på?
Gudomlig vägledning ges till varje människa. Den som ber om denna vägledning får den. Vad bör du ta hänsyn till? Vad är det som den här resan låter dig uppleva dagligdags?

Din ständiga förbindelse och kommunikation med GUD får allt att hända. Många människor vänder sig bara till GUD i undantagsfall eller i nöd. De förväntar sig ett mirakel när alla möjligheter har uttömts, och allt an…

See more
May be an image of 1 person and text
All reactions:

Anna-Greta Vikander, Elisabeth Åström and 50 others

6 comments
Like

 

Comment
Send

Anna-Greta Vikander

Varmt tack!🌅✨
 • Like

   

 • Reply

Inga-Lill Wener

Hjärtetack 💜💜💜🥰
 • Like

   

 • Reply
View more comments
Alla former av Etiketter innebär Separation
Alla former av etiketter som på något sätt definierar mej själv eller andra, är orsaken till alla former av rasism, sexism, politiskt, religiöst eller etniskt betingade våldshandlingar och övergrepp.

Detta innebär att det är mitt eget val att identifiera mej med dessa etiketter, som är orsaken till att jag också automatiskt väljer upplevelser som är baserade på dessa koncept.…

See more
All reactions:

6

1 comment
Like

 

Comment
Send
 • Like

   

 • Reply
Admin

  

När det blir trångt i matrisen
2023-10-27 Jahn J Kassl
Meddelande från Jesus Kristus
Om du ifrågasätter allt, då…
Det är lätt att leva sitt liv när man inte längre behöver ta någon falska hänsyn. Oreflekterade överväganden som påtvingas av samhället, är en människas största broms. Först när du är redo att ifrågasätta ALLT, faktiskt ALLT, börjar din andliga väg.
Älskade människa,
See more
May be an image of 1 person
All reactions:

Birgitta Lindqvist, Ulla-May Nevsten and 66 others

14 comments
Like

 

Comment
Send

Ture Torstensson

Tack från hela mitt hjärta. ❤️
🙏🤗✨
 • Like

   

 • Reply

Ann-Louise Härsjö

Tack detta behövde jag höra 🌹🙏🏻❤️🌀🙏🏻
 • Like

   

 • Reply
View more comments
Admin

  

Att överlämna sig till kärlekens vibration är nyckeln till att ta emot de mirakler och lösningar ni söker.
Änglarna via Ann Albers, 5 november 2023 - Välkomna till en Ny Framtida Verklighet
ST-GERMAIN.SE
Änglarna via Ann Albers, 5 november 2023 – Välkomna till en Ny Framtida Verklighet
Änglarna Via Ann Albers, 5 november 2023 Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. Ni har alla hört frasen: “Ingenting är omöjligt för Gud.” Detta är absolut sant men ofta missförstått. “Ingenting är omöjligt för Gud” översatt till: “Ingenting är omöjligt när ni överlä…
All reactions:

Helmersdotter Synnöve and 4 others

Like

 

Comment
Send
Admin

  

När du är närvarande erbjuder du en högre frekvens, och när du gör något du älskar, mediterar, kopplar av och inte tänker på något alls, är du i nuet.
Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 november, 2023 - Välkomna till en Ny Framtida Verklighet
ST-GERMAIN.SE
Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 november, 2023 – Välkomna till en Ny Framtida Verklighet
4 enkla steg för att leva ett liv i glädje ∞ The 9D Arcturian Council Channeled by Daniel Scranton ”Hälsningar. Vi är det arkturiska rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla. Vi är ganska intresserade av att fånga upp de olika energierna som ni alla sänder ut när ni går igenom
All reactions:

8

Like

 

Comment
Send

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *