Meddelande från Mahatma Gandhi, 7 juli, 2023

 

 Gandhi

Jag förlänger mitt ljus, min kärlek och sanning in i ditt väsen. Jag är den Kosmiska Logos, Mahatma, jag finns i alla dimensioner av Skaparens Universum och ändå existerar jag också vid den högsta frekvensen inom Skaparens Universum. Jag levererar de gudomliga planerna, nycklarna, koderna, visdomen, energin från Skaparen, in i Skaparens Universum och till Jorden också.

När jag observerar allt som sker i uppstigningen, tror jag att det är viktigt att förstå hur man släpper stillastående energier. Ibland kan varelser bli stillastående, och deras energi kan inte flytta de stillastående vibrationerna som har skapats. Detta kan pågå livet ut. Om du kan tillåta dig själv att vara medveten om stillastående energier som har skapats inom ditt väsen och i din verklighet, då är det mycket lättare att släppa dessa stillastående energier. Stillastående energier kan kännas som blockeringar eller som om du är begränsad, de kan visa sig som förvirring, övertänkande, osäkerhet på din väg framåt, till och med att du är osäker på dig själv och de gåvor du kan dela med dig av. Du kan ha flera stillastående energier inom ditt väsen och din verklighet. Stagnerande energier är när Skaparens flöde har blockerats, Skaparens flöde är oförmöget att röra sig genom det området av ditt väsen eller din verklighet, och därför måste energin ibland hitta andra vägar, gå runt de stillastående energierna, vilket också kan orsaka förvirring.

Du kanske kommer på dig själv att skapa något som inte nödvändigtvis är anpassat till din sanning eller din väg. Om du kan vara medveten om var stagnerande energier finns och att de finns i din varelse, är det så mycket lättare för dig att sedan släppa dem, men ofta som varelser på Jorden kan det verka lättare att ignorera det om en stillastående energi bildas. Och så, det är nästan som att du inte kan vara närvarande i denna stillastående energi, vilket gör det mer utmanande att erkänna och släppa denna stillastående energi. Det finns inget behov av att vara dömande eller skämmas över någon form av stillastående energi som manifesterar sig. Stagnerande energi kan yttra sig mycket lätt genom en enkel negativ tanke eller en bedömning av sig själv eller andra. Genom en smärtsam upplevelse eller en känsla av att sakna stöd. Stagnerande energier är ofta områden som kräver helande. De kan ofta hålla dina djupaste rädslor, du kanske har en dröm, ett mål eller en strävan som du försöker skapa. Och ändå kan det också kännas stillastående, som om det inte finns någon rörelse i drömmen, strävan eller målet, att hur mycket du än försöker så kan du helt enkelt inte skapa nästa steg.

Jag, Mahatma, vill dela med mig av en mycket enkel övning för att tillåta dig att börja släppa de stillastående områdena i ditt väsen och din verklighet och för att även tillåta Skaparens flöde att röra sig genom det området en gång till. Övningen som jag vill dela med dig är en fysisk övning, detta innebär att du kan fokusera på de fysiska handlingarna, ge upp och tillåta din kropp och ditt väsen att arbeta med de fastnade eller stillastående energierna på det mest lämpliga sättet för dig för att skapa läkning och frigörelse. Medan du sätter igång övningen överlämnar du dig också till det bästa resultatet, helande och upplösning. Låt oss börja denna övning. Först finns det ett behov av att känna igen ett område i din varelse, kropp, sinne, känslor, skapelser eller verklighet som känns fastnat eller stillastående. När du väl har något i åtanke inbjuder jag, Mahatma dig att föra ditt sinnes uppmärksamhet och din medvetenhet in i ditt hjärta. Att tillåta dig själv att andas in och ut genom ditt hjärterum för att bygga upp en känsla och närvaro av Kärlek.

Jag önskar då att du säger: ’Jag erkänner, och jag upplever Skaparens gudomliga flöde.’ När du andas in och andas ut genom ditt hjärtchakra, låt Skaparens gudomliga flöde smälta samman med ditt andetag och faktiskt smälta samman med hela din varelse. Du kan föreställa dig, känna eller helt enkelt erkänna det. Känn Skaparens flöde, det gudomliga flödet när du fokuserar på ditt hjärtchakra och energin som emanerar genom hela din varelse.

Var medveten om att denna energi av kärlek och gudomligt flöde flödar ner genom dina armar till dina händer och emanerar genom framsidan och baksidan av dina handchakran.

Tillåt dig själv att sträcka ut händerna framför dig, din högra hand överst, din vänstra hand under, handflatorna berörs, de ligger ovanpå varandra och vända upp mot himlen.

Föreställ dig, känn eller erkänn att framför dig finns den energi som har fastnat eller är stillastående som du vill släppa, läka och lösa. Jag inbjuder dig att låta dina händer röra sig i en cirkulär rörelse men avsikten är att rörelsen är en spiral. Du kanske vill flytta den till höger och sedan till vänster. Eftersom du har båda händerna tillsammans kommer din spiral inte att kunna vara för bred. Tillåt dig själv att föreställa dig att ljuset och kärleken och det gudomliga flödet från Skaparen flödar upp ur dina handchakran och ner ur dina handchakran.Detta skapar en spiral av ljus som om du ritar en spiral av ljus.

Föreställ dig och använd till och med dina händer för att tillåta spiralen att gå uppåt och att komma ner också. Du kanske upptäcker att det finns vissa områden i ditt aurafält som spiralen behöver sträcka sig till, kanske till och med områden i din kropp. Du kan föreställa dig att dina händer rör sig genom din kropp, du kanske upptäcker att du behöver byta riktning vid ett tillfälle och gå åt vänster istället. När du arbetar med dina händer och energin av kärlek och gudomligt flöde, rör du dig genom den stillastående energin, du kanske upptäcker att det till en början är riktigt svårt att ta sig igenom och sedan blir det lättare. Du kanske upptäcker att du når kärnan av den stillastående energin och du kanske behöver helt enkelt tillåta dina händer att vara stilla och tillåta ljuset och det gudomliga flödet från Skaparen att penetrera det området.

Efter att du har upplevt denna process, tänk igen på denna fastnade eller stillastående energi. Hur känns det? Vad känner du om det? Se, om det fortfarande känns likadant, uppnå det igen tills du känner en transformation på det sätt som du uppfattar denna stillastående energi. Detta kan också tillämpas om du hittar ett område på Jorden där det finns stillastående energi, du kan också använda övningen där.

Jag hoppas att du njuter av din tid när du experimenterar med denna övning och känner igen stagnerande energier. Ju mer du tillåter Skaparens gudomliga flöde att vara närvarande i alla områden av din varelse, desto lättare är livet och uppstigningen på många sätt. 

Jag tackar dig. Jag är Mahatma

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *