Saint Jeanne d´Arc: Hur förändrar vi världen, 12 januari 2024

Saint Jeanne d´Arc: Hur förändrar vi världen

12 januari 2024

Av Caroline Oceana Ryan
ascensiontimes.com/post/a-message-to-lightworkers-january-11-2024

Veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Ärkeänglarna, Stjärnnations-familjerna, Jordens element, Feernas-äldste, Änglalegionerna och andra Ljusvarelser kända som Kollektivet – idag, från Lady Master Jeanne d’Arc.

COR: Hej vänner! En vän till mig föreslog häromdagen att jag skulle kanalisera ett meddelande från Jeanne d’Arc. Så idag kommer vi att prata med den Uppstigna Mästaren som är Lady Master Jeanne d’Arc. Min fråga till henne är: Det sker många skiften och förändringar på Jorden nu, inklusive detta fruktansvärda krig som förs mot obeväpnade civila i Palestina.

Jag vet att i tider av fruktansvärd förlust, när tusentals dör på en gång, kan det bero på att det finns en själsgrupp som frivilligt har ställt upp på att komma till Jorden för att uppleva traumatiska händelser som påverkar stora befolkningsgrupper – händelserna i september 2001 är ett exempel.

De som lämnade oss vid den tiden var i en speciell själsgrupp som medvetet tog på sig den rollen innan de inkarnerade.

Och vad jag förstår skapar den här typen av kraftfulla och dramatiska händelser förändringar som inte skulle ha hänt annars – enorma förändringar i medvetande, och i individuell och gruppmedvetenhet. Och det kan uppmuntra oss att ifrågasätta separatismen som ställer en kultur mot en annan.

Du ledde den franska armén till många segrar, Lady Master! Du uppmuntrade en kung att ta sin tron, trots att Paris var ockuperat [vid den tiden].

Du ledde den franska armén i att återta deras land från inkräktare, även i Paris. Och så, hur ser du på denna nuvarande konflikt, Lady Master – det högre skälet bakom den? Hur projicerar en ung kvinna från en bondefamilj, fortfarande i tonåren, sitt ljus så kraftfullt att det förändrar världen?

Hur gör vi det?
Så jag tar in henne nu – ett ögonblick. . .

LADY MASTER Jeanne d’Arc: Hälsningar, medföljare på Ljusets väg! Er vän frågar i huvudsak varför så många måste dö på en gång.

Med särskild oro för kvinnor och deras barn, och hela familjer och samhällen som dödas eller tas bort.

Även om min historia i det jordiska livet du hänvisar till, syster, var en av strid och tillväxt av nationalism för en kultur, är min väg mycket större och går mycket djupare nu än någon seger som vunnits i konflikt. Sannerligen, det finns ingen seger i konflikter.

Mänskligheten börjar bara inse det nu, när de ser det stora antalet barnkroppar i vita säckar.

Dessa som kallas offer är mycket stora själar, fulla av Ljus, som inte kom för att leva vad människan uttrycker ”ett långt liv”, utan för att etablera inte bara behovet utan kravet på Fred på er planet.

Många av er är själar som föds i förbindelse med en annan galax eller universum som inte engagerar sig i konflikt, och så ser ni våldet i Jordens liv och ni finner det obegripligt.

Er jordnärvaro, hur tyst och ostört liv ni än har levt fram till nu, är också en kraftfull vägvisare på vägen till Uppstigning och ett Fredligt liv på Lady Gaia.

Ändå kommer det inte att finnas någon Fred förrän majoriteten håller inte bara begäret för utan kravet på Fred i sina energier.

Ni ser många ta ställning nu i sina städer, hålla i skyltar och skandera att vapenvila måste ske. Och även om ni har sett andra demonstrera på samma sätt genom åren, kan vi säga er att det är stor skillnad nu.

För det första är dessa ofta judar som själva står kraftfullt upp för att upphöra med alla fientligheter.

Det är något som den rådande maktstrukturen, även om den nu är i spillror, inte förväntade sig – inte i den omfattning som det har inträffat runt om i världen, inklusive i Israel självt.

För en annan är dessa personer i alla åldrar, bakgrunder, religioner, etniciteter.

Och varför har dessa valt att ignorera de vanliga kulturella barriärerna och kategorierna vid denna tid?

Dessa kära kom in för dessa handlingar, lika säkert som de som dör eller skadades eller förflyttades valde den vägen innan de inkarnerade. Inte av preferens, en gång i en människokropp, utan av själens egen önskan att känna styrka från vad som har kallats ”offer”.

Ändå är denna stora gåva till mänskligheten mycket större än vad termen ”offer” innebär!

Ni har hört talas om Yeshuas ”offer på korset”, och den bilden var en kraftfull sådan för mig i det jordiska livet du beskriver.

Ändå var detta inte kärnan i de visioner jag fick när jag var i den Jordkroppen!

Han och de som tillhörde hans rike, såsom Sankt Mikael, talade inte till mig på ett sätt som förhärligade uppoffring av kroppen eller stabiliteten i det dagliga livet.

Han gjorde det inte och betonar inte (han är här med mig nu när jag talar) att döden är kärnan av saken när själsväxt är det som eftersträvas.

För att Jordens vibrationsmiljö ska kunna flyttas till en mycket högre nivå måste mänskligheten som helhet förstå att allt liv är en stor och helig Helhet

Och Helhet – Enheten i allt liv – och ett splittrat och brutet mänskligt medvetande – dessa är kallade att äntligen mötas och försonas.

Detta är något som nästan ingen av era påstådda ledare kommer att hjälpa er med. De strävar efter att hålla er borta från det.

Och så måste ni göra anspråk på det själva! Ni måste förklara att varje barns liv är lika värdefullt och ovärderligt som alla andra barns liv.

Ni måste bestämma er för att höja er över det som har kallats ”politik” och intrigerna av ständiga krig.

Höj er över de hemska förutsägelserna och de tragiska rapporterna om förlust och förstörelse.

Det är dags att avsluta alla dömanden, alla separationer och att flytta in i era hjärtrum där ni har planterat en högre Kärlek, en stadig och orubblig Fred – det är resan nu, kära ni!

Vi kallar det inte ”striden”.

Den metaforen, även om den en gång krävdes av mänskligheten som en motivation att gå vidare på sin väg, passar inte längre er väg eller er situation.

Och vi talar om knipa i den meningen att era mänskliga hjärtan, trötta av chock och övertröttade av att bära på många tusentals sorger, inte omedelbart kommer att förstå hur man flyttar till en plats av inre Fred, en vägran att förtvivla.

Vissa dagar kan sinnet fråga om du är helt bortkopplad från det som kallas ”verkligheten”.

I själva verket är det du ser omkring dig bara en faksimil av en verklighet – en projicerad bild av tidsmässig upplevelse, och inget mer.

Alla ni har levt många liv i de gamla frekvenserna av kamp och hat.

Och nu när ni absorberar och anpassar ert inre jag till detta högre Ljus – tror ni att ni kan stanna kvar i de gamla vibrationerna?

Mer än att jag kunde ljuga för dem som förhörde mig och hotade mig med avrättning?

Nej, ni kommer inte att stanna kvar i de gamla frekvenserna, vänner!

Ni kommer att gå och ni går framåt.

Ni förstår Kärlekens kraft som inte dömer, inte fördömer, inte böjer sig under trycket av fruktansvärda bilder och rapporter om förlorade liv eller i fara.

Ni kanske frågar, de av er vars länder (och det finns mer än ett) försörjer och berikar de länder som attackerar obeväpnade — Hur kan vi bära skammen över detta?

Och på det skulle vi alla i de högre världarna svara: Släpp skammen!

Detta är inte ert fel.

Flytta till en plats där du inte tar ansvar för en annans väg.

Flytta till den plats där du respekterar tillväxtens väg mot upplysning – inklusive de vägar du kanske aldrig tar för dig själv eller önskar någon annan.

Ändå vet ni att när alla vägar leder in mot större Ljus, även dessa som nu dör eller förtvivlar, eller som utövar en falsk makt att döda eller förskjuta andra – även dessa kommer att lära känna Helheten och helandet som deras andar nu saknar.

Och den Enhet mänskligheten nu står upp för att göra anspråk på för sig själv.

Naturligtvis många dagar kommer dessa ord inte att bota er sorg eller känslor av hjälplöshet, ändå skulle vi säga, även om ni har tränats i att förtvivla och känna er hjälplösa vid åsynen av andra som lider…

Engagera kraften i den Transmuterande Violetta Flamman, ja!

Kalla in den Stora Moderns kraft för att få slut på alla krig, alla förluster, alla fördomar som man har mot varandra.

Inte enbart genom yttre handling kommer hennes Stora ingripande, utan genom en återfödelse av medvetande inom många miljoner människor.

Håll fast vid din respekt för det som andra själar har valt, och släpp dem in i det stora Ljus från vilket alla har kommit och till vilket alla ska återvända.

Ja, ni har den kraften!

Och den bär dig nu till den nya Jorden du så önskat att uppleva.

Du visste inte att det skulle vara från ditt eget skapande!

Och ändå, hur skulle det annars göras, vänner?

Och så går vi framåt, och den här gången är fanan vi håller över oss inte den för en nation, utan för Jorden och Hennes folk – alla av dem! – och för ett Universum där alla är älskade.

Och denna vackra sanning kan ingen undgå!

Namaste, kära ni!

Vi finns bredvid er, varje ögonblick.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *